Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Організація робочого місця водія


Реферат Організація робочого місця водія

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Архангельський Державний Технічний Університет

Механічний факультет

Кафедра безпеки технологічних

процесів і виробництв

>Расчетно-графическая робота з дисципліни:

«БЕЗПЕКАЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Організація робочого місця водія

>Виполнил студент:ГоряшинР.Г.

>МФ-V-2А

Керівник: Алексєєва Л. В.

Архангельськ

2008


>ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Вимоги до мікроклімату і повітрю робочої зони

2.Допустимие рівні шуму, інфразвуку і вібрації

3. Вимоги до висвітлення робочому місці

4. Вимоги режиму праці та відпочинку

5. Загальні вимоги безпеки водія

6. Вимоги безпеки до початку робіт

7. Вимоги безпеки під час

8. Вимоги безпеки після закінчення робіт
9. Вимоги до виконання ремонтних робіт

10. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

>11.Требования до комплектації автомобіля засобами пожежогасіння й коштів надання першої допомоги

12. Порядок надання першої допомоги при ДТП

Література


1 ВИМОГИ ДоМИКРОКЛИМАТУ ІВОЗДУХУРАБОЧЕЙ ЗОНИ

1.1Санитарно-технические кошти (вентиляція, опалення, теплоізоляцію, кондиціювання) мають забезпечувати підтримку у кабіні автомобіля оптимальних (таблиця 1) чи допустимих параметрів мікроклімату пізніше, як за 30 хвилин від початку безперервного руху автомобілі з прогрітим двигуном.

Таблиця 1 Оптимальні норми температури, відносної вологості і швидкість руху повітря на кабінах автомобілів

Сезон року Типи автомобілів Температура повітря, °З Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с, трохи більше
Холодний і перехідний періоди року >Грузовие 60-40 60-40 0,2
Теплий період року >Грузовие 60-40 60-40 0,3

1.2 Перепад температури повітря за висотою кабіни ні перевищувати3°С.

1.3 Температура внутрішніх поверхонь кабіни має відрізнятиметься від температури повітря на кабіні понад3°С.

1.4Кабини повинні прагнути бути обладнані засобамитеплозащити від сонячної радіації (захисні козирки, спеціальне засклення, жалюзі тощо.), і навіть від працюючого двигуна, забезпечують залишкову тепловуоблученность водія від стін кабіни та двигуна - трохи більше 35 Вт/м2, як від вікон - трохи більше 100 Вт/м2.

1.5 Системи вентиляції, опалення й кондиціонування повинні усувати запотівання (обмерзання) шибок кабіни.

1.6 Не допускається експлуатація автомобіля, кабіна не має передбачених технічної документацією автомобіля ущільнювачів чи килимків.

1.7 Контроль повітряної середовища у кабіні автомобіля має здійснюватися з урахуванням виду використовуваного палива:

а) бензиниА-72, А-76,А-93 тощо. - визначаються концентрації вуглеводнівалифатических граничнихС1-С10 (враховуючи С1 ГДК -300 мг/м3), окису вуглецю (ГДК - 20 мг/м3), окислів азоту (враховуючи NO2, ГДК - 5 мг/м3); при застосуванні етилірованого бензину додатково визначаються концентрації свинцю (>среднесменная ГДК - 0,01-0,007 мг/м3);

б)метилированний бензин і чистий метанол — вуглеводнівалифатических граничнихС1-С10 (враховуючи З), окису вуглецю, окислів азоту (враховуючи NO2), метанолу (ГДК - 5 мг/м3), формальдегіду (ГДК - 0,5 мг/м3);

в) дизельне паливо — вуглеводнівалифатических граничнихС1-С10 (враховуючи З), окису вуглецю, окислів азоту (враховуючи NO2),акролеина (ГДК - 0,2 мг/м3);

р) газове паливо — вуглеводнівалифатических граничнихС1-С10 (враховуючи З), окису вуглецю, окислів азоту (враховуючи NO2), меркаптанів.

Контроль повітряної середовища у кабіні автомобіля має включати у собі оцінку запорошеності.

2ДОПУСТИМЫЕУРОВНИШУМА,ИНФРАЗВУКА ІВИБРАЦИИ

2.1 Рівні звуку у кабіні вантажних автомобілів нічого не винні перевищувати 70дБА (ПС 65).

2.2 Рівні інфразвуку у кабіні автомобіля нічого не винні перевищувати 110 довжин відповідно до «>Гигиеническими нормами інфразвуку на робочих місць» № 2274-80 від 12.12.80 р. МОЗ СРСР.

3 ВИМОГИ ДоОСВЕЩЕНИЮКАБИНЫ АВТОМОБІЛЯ

3.1Освещенность кабіни, створювана світильниками загального освітлення, повинна бути щонайменше 10 лк лише на рівні щитка приладів.

3.2Освещенность шкали приладів мусить бути щонайменше 1,2 лк.

4 ВИМОГИ ДоРЕЖИМУ ПРАЦІ ІОТДЫХА

 

Робоча час

4.1.1 Протягом робочого дня водій має виконувати свої трудові обов'язки відповідно до умовами трудового договору (контракту), трудовим розпорядком чи графіком роботи.

4.1.2 Нормальна тривалість робочого дня водіїв неспроможна перевищувати 40 години на тиждень.

Для водіїв, працівників п'ятиденної робочої тижню з цими двома вихідними днями, тривалість щоденної роботи (зміни) неспроможна перевищувати 8 годин, а працівників шестиденної робочої тижню з однією вихідним днем -7 годин.

4.1.3 Там, коли за умовами виробництва (роботи) може бути дотримана встановлена щоденна чи щотижнева тривалість робочого дня, водіям може визначатисясуммированний облік робочого дня (зазвичай, протягом місяця). На перевезеннях пасажирів у курортному місцевості в літньо-осінній період, і інших перевезеннях, що з обслуговуванням сезонних робіт, обліковий період може визначатися тривалістю до 6 місяців. Тривалість робочого дня за обліковий період має перевищувати нормального числа робочих годин.

Рішення встановитисуммированного обліку робочого дня приймається роботодавцем за узгодженням із відповідним виборним профспілковим органом або іншим суб'єктам уповноваженим працівниками представницьким органом, а за її відсутності - за узгодженням із працівником,закрепляемому в трудовому договорі (контракті) чи додатку щодо нього.

4.1.4 Присуммированном обліку робочого дня тривалість щоденної роботи (зміни) водіям може визначатися трохи більше 10 годин.

Що стосується, коли за здійсненні міжміського перевезення водієві треба дати можливість доїхати до відповідного місця відпочинку, тривалість щоденної роботи (зміни) може бути збільшена до 12 годин.

Якщо перебування водія в автомобілі передбачається тривалістю

більш 12 годин, в рейс направляються два водія. У цьому такий автомобіль має бути обладнаний спальним місцем на відпочинок водія.

4.1.5 Водіям, що забезпечує перевезення для закладів охорони здоров'я, організацій комунальних служб, телеграфної, телефонного та поштового зв'язку, тривалість щоденної роботи (зміни) може бути збільшена до 12 годин на разі, якщо тривалість управління автомобілем протягом періоду щоденної роботи (зміни) вбирається у 9 годин.

4.1.6 Водіям автобусів, працюючим на міських, приміських і міжміських, регулярних пасажирських лініях, за згодою, може визначатися робочого дня з поділом зміни на частини за умови, що водії повертатимуться доречно дислокації на початок розриву зміни не пізніше, як за 4 години від початку роботи. У цьому тривалість перерви мусить бути щонайменше дві години не враховуючи часу на відпочинок і продукти харчування. Час короткочасного відпочинку надається на місці дислокації. Час перерви між двома частинами зміни у робочий час не включається.

4.1.7 Водіям легкових авто у (крімавтомобилей-такси), і навіть водіям інших автомобілів експедицій дослідницьких партій, зайнятим на геологорозвідувальних, топографо-геодезичних і дослідницьких роботах в польових умовах, може визначатися ненормований робочого дня.

Рішення встановити ненормованого робочого дня приймається роботодавцем за узгодженням із відповідним виборним профспілковим органом або іншим суб'єктам уповноваженим працівниками представницьким органом, а за її відсутності - за узгодженням із працівником,закрепляемому в трудовому договорі (контракті) чи додатку щодо нього.

Кількість і тривалість робочих змін за графіками змінності приненормированном робочому дні встановлюються з нормальної тривалості робочого тижня, а дні щотижневого відпочинку надаються загальних підставах.

4.1.8 До складу робочого дня водія включається:

а) час, відколи автомобілем;

б) час зупинок для короткочасного відпочинку від керівництва автомобілем у дорозі та на кінцевих пунктах;

в)подготовительно-заключительное час до виконання робіт перед виїздом на лінію і після повернення з лінії до організації, а при міжміських перевезеннях - до виконання робіт у пункті обороту чи шляху (на місці стоянки) до початку і по закінченні зміни;

р) час проведення медичного огляду водія перед виїздом на лінію і після повернення з лінії;

буд) час стоянки в пунктах вантаження та розвантаження вантажів, у місцях посадки й висадки пасажирів, у місцях використання таких спеціальних автомобілів;

е) час простоїв з вини водія;

ж) час проведення робіт з усунення які з'явились у протягом роботи

на лінії експлуатаційних несправностей автомобіля, і навіть регулювальних робіт у польових умовах за відсутності технічної допомоги;

із) час охорони вантажу і автомобіля під час стоянки на кінцевих і проміжних пунктах під час здійснення міжміських перевезень у разі, коли такі обов'язки передбачені трудовим договором (контрактом), пов'язаним із водієм;

і) час присутності робочому місці водія, що він не управляє автомобілем при напрямі, у рейс двох водіїв;

до) час у інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

4.1.9 Щоденна тривалість управління автомобілем протягом періоду щоденної роботи (зміни) неспроможна перевищувати 9 годин, а умовах гірську місцевість під час перевезення пасажирів автобусами габаритнішою довжиною понад 9,5 метрів і за перевезенні великовагових, довгомірних і великогабаритних вантажів неспроможна перевищувати 8 годин.

Присуммированном обліку робочого дня рішенням роботодавця, узгоджених із відповідним виборним профспілковим органом або іншим суб'єктам уповноваженим працівниками представницьким органом (а за її відсутності - з працівником), трохи більше двох разів на тиждень щоденна тривалість управління автомобілем може бути збільшена до 10 годин. У цьому сумарна тривалість управління автомобілем протягом двох тижнів поспіль має перевищувати 90 годин.

4.1.10 Після перших трьох годин безперервного управління автомобілем передбачається зупинка для короткочасного відпочинку водія тривалістю щонайменше 15 хвилин, надалі зупинка такий тривалості передбачається лише через кожні 2 години;

Частота перерв під управлінням автомобілем для короткочасного відпочинку водія та його тривалість вказується в завданні за часом на рух і стоянку автомобіля.

При наданні водієві перерви на відпочинок і продукти харчування зазначені зупинки на відпочинок не передбачаються.

4.1.11 Склад і тривалістьподготовительно-заключительних робіт, які включаємо вподготовительно-заключительное час, й проведення медичного огляду водія встановлюються роботодавцем за узгодженням із відповідним виборним профспілковим органом або іншим суб'єктам уповноваженим працівниками представницьким органом, а за її відсутності - за узгодженням із працівником,закрепляемому в трудовому договорі (контракті) чи додатку щодо нього.

4.1.12 Час охорони вантажу і автомобіля зараховується водієві у час у вигляді щонайменше 1/3. Конкретна тривалість часу охорони вантажу і автомобіля,засчитиваемого водієві у час, встановлюється роботодавцем за узгодженням із відповідним виборним профспілковим органом або іншим суб'єктам уповноваженим працівниками представницьким органом, а за її відсутності - за узгодженням із працівником,закрепляемому в трудовому договорі (контракті) чи додатку щодо нього.

Якщо перевезення однією автомобілі здійснюється двома водіями, час на охорону вантажу і автомобіля враховується у час лише водієві. Угодою між роботодавцем і водієм може бути встановлений інший порядок обліку часу стоянки з одночасної охороною вантажу і автомобіля.

4.1.13 Час присутності робочому місці водія, що він не управляє автомобілем при напрямі, у рейс двох водіїв, зараховується то робочий час у не менше 50 відсотків. Конкретна тривалість часу присутності робочому місці водія, що він не управляє автомобілем при напрямі, у рейс двох водіїв,засчитиваемого у час, встановлюється роботодавцем за узгодженням із відповідним виборним профспілковим органом або іншим суб'єктам уповноваженим працівниками представницьким органом, а за її відсутності - за узгодженням із працівником,закрепляемому в трудовому договорі (контракті) чи додатку щодо нього.

Час відпочинку

4.2.1 Водії відповідно до законодавством Російської Федерації користуються правом на:

а) перерви протягом робочого зміни на відпочинок і продукти харчування;

б) щоденний відпочинок;

в) щотижневий відпочинок;

р) відпочинок у святкові дні;

буд) щорічний оплачуваний відпустки і додаткові відпустки гаразд, встановленому законодавством Російської Федерації, колективним договором (угодою);

е). відпочинок у інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

4.2.2 Водіям надається перерву на відпочинок і продукти харчування тривалістю трохи більше дві години пізніше як за 4 години від початку роботи.

При встановленої графіком тривалості щоденного робочого дня більш як вісім годин водієві надається два перерви на відпочинок і продукти харчування загальної тривалістю трохи більше 2 годин.

Конкретна тривалість перерви на відпочинок і продукти харчування (загальна тривалість перерв) встановлюється роботодавцем за узгодженням із відповідним виборним профспілковим органом або іншим суб'єктам уповноваженим працівниками представницьким органом, а за її відсутності, за узгодженням із працівником,закрепляемому в трудовому договорі (контракті) чи додатку щодо нього.

4.2.3. Тривалість щоденного (>междусменного) відпочинку разом із часом перерви на відпочинок і продукти харчування мусить бути щонайменше подвійний тривалості часу роботи у попередній відпочинку робочого дня (зміну).

На міжміських перевезеннях присуммированном обліку робочого дня тривалість щоденного (>междусменного) відпочинку у пунктах обороту чи проміжних пунктах може бути встановлена щонайменше тривалості часу попередньої зміни, і якщо екіпаж автомобіля і двох водіїв - щонайменше половини часу цієї зміни з певним збільшенням часу відпочинку одразу після повернення доречно постійної роботи.

4.2.4Еженедельний безперервний відпочинок повинен безпосередньо передувати чи слідувати за щоденним відпочинком, у своїй сумарна тривалість часу відпочинку разом із часом перерви на відпочинок і продукти харчування в попередній день повинна бути щонайменше 42 годин.

4.2.5 Присуммированном обліку робочого дня щотижневі дні відпочинку встановлюються у різні дні тижня відповідно до графіками змінності, у своїй число днів щотижневого відпочинку у поточному місяці має не меншим числа повних тижнів цього місяця.

4.2.6 У разі встановлення водіям присуммированном обліку робочого дня робочих змін тривалістю понад 10 годин тривалість щотижневого відпочинку може бути скорочена, але з менш як до 29 годин. У середньому за обліковий період тривалість щотижневого безперервного відпочинку мусить бути, але менш 42 годин.

4.2.7 У святкові дні допускається робота водіїв, коли ці дні передбачені графіками змінності як робочі, у разі, коли припинення роботи неможлива по виробничо-технічним умовам (безупинно діючі організації), на роботах, викликаних необхідністю обслуговування населення, і за виконанні невідкладних ремонтних і навантажувально-розвантажувальних робіт.

Присуммированном обліку робочого дня робота у святкові дні, за графіком входить у норму робочого дня облікового періоду.

5 СПІЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИВОДИТЕЛЯ

водій безпеку перша допомогу

5.1 До управлінню автомобілем допускаються особи, які мають відповідну водійське посвідчення, минулі вступний інструктаж і первинний інструктаж робочому місці за охорони праці.

5.2 Водій, не минулий своєчасно повторний інструктаж з охорони праці (не рідше 1 десь у 3 місяці) і щорічну перевірку знань за безпеку праці, ні починати роботу.

5.3 Водій повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, усталені підприємстві.

5.4 Тривалість робочого дня водія має перевищувати 40 год. на тиждень.

Тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку чи графіками змінності, затверджуваними роботодавцем за узгодженням із профспілковим комітетом.

5.5 Водій повинен знати, що

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація