Реферат Праця та її небезпека

Котику М. А.

 «Праця, — як він визначає До. Маркс, — є передусім процес,совершающийся між людиною і природою, процес, у якому людина свого власного діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою - і природою»*. У процесі роботи бере участь людина (суб'єкт праці), який звичайно з допомогою відповідних знарядь (інструмента, машини, пристосувань тощо. п.) впливає щодо праці за існуючих умов середовища. Такі впливу людини, відповідно до законів фізики, викликають відповідні протидії як предмета праці, і використовуваних знарядь праці і, довкілля. З іншого боку, відомо, що навколишнього наснеорганическому світу властива так званаентропийная тенденція — рух до зниження рівня організації. Людина ж своєю працею вносить відповідній організації в навколишній світ, як і веде далі До. Маркс, «речовини природи він протистоїть як сила»*. Така зустрічна, вженегоентропийная тенденція поведінки людини, природно, породжує відповідне протидія навколишнього його світу.

* До. Маркс. Капітал. Т. I, птд. 5, § I. M., 1953, з. 184

Тож праці правильніше розглядати непросто як одностороннє вплив особи на одне інші компоненти праці, бо як їх складне взаємодія. У результаті чи результаті цього процесу то вона може піддаватися (залежно від характеру праці) зовнішніх впливів різного типу: механічним, хімічним, тепловим, електричним, електромагнітним тощо. п. Людському організму властиво безболісно переносити ті чи інші впливу лише до того часу, поки вони перевищують певних рівнів і тривалості. Інакше відбуваються ушкодження організму, які за досягненні певної міри кваліфікуються як нещасні випадки, травми.

Безпосереднім джерелом подібних ушкоджень — завдавачем ушкоджень — в змозі з'явитися кожній із компонентів праці. Приміром,рабочий-токарь може мати простий ушкодження відвискочившей з патрона верстата заготівлі (предмет праці) чи то з самого верстата (знаряддя праці), цього ж робочого може вдарити вантаж, перевозиться за цехомтрансбалкой. У разі завдавачем ушкодження вже є зовнішня середовище.

Крім безпосереднього джерела ушкодження — його завдавача, можна говорити і безпосередньому його винуватця. Таким винуватцем в наведених вище прикладу може з'явиться сам робочий, погано котрий закріпив деталь в патроні верстата, що дозволив необережні дії чи виявився в непередбачене місці під які йшли вантажем. А причиною від нещасного випадку в усіх цих прикладах може бути неправильні дії робочого. За більш глибокому вивченні питання аналізується походження таких дій, т. е. конкретніші причини:необученность робочого, його несерйозне ставлення до праці і небезпекам, погіршення стану здоров'я, ненормальні умови праці або випадкова помилка, викликана невдалим збігом обставин.

Винуватцем від нещасного випадку може бути техніка, її відмови (робітник одержує травму через несправності патрона верстата чи самого верстата). Втім, техніка іноді є і непрямим винуватцем травми: своєї невдалої конструкцією вони можуть провокувати неправильні дії робочого. Можливо, і зворотне явище, коли робочий своїми неправильними діями викликає відмова техніки, що зумовлює аварії, і нещасних випадків. Сказане свідчить у тому, що чинниками,приводящими до пошкодження людини у праці, існують складні функціональні зв'язку. Складність цих зв'язків значно зростає, якщо їх аналізі враховувати те що, що чоловік у процесі роботи може виявляти свої неправильні дії та дійде вчасно їх виправляти, може виявляти порушення у роботі техніки і попереджати її відмови. У той самий час і технічні існують спеціальні блокуючі устрою, призначені дляотфильтровивания небезпечних помилок чоловіки й попередження в такий спосіб ушкодження її самої та техніки [10]. Якщо такі блокуючі влаштування у потрібну спрацьовують і помилкові дії людини відбуваються у систему управління, викликаючи подія, то винуватцем події можна й техніку.

Процес праці та взаємодія його компонентів зазвичай регулюються відповідної організацією. Встановлюються певні правила взаємодії людини з знаряддям і предметом праці, з довкіллям, задаються норми, що визначають зв'язок між знаряддям, предметом праці та середовищем. Порушення цих правил, норм може також з'явитися причиною ушкодження людини. Так, у відмові світлофора, регулюючого вуличне рух, можливо зіткнення автомашин. І тутпричинитель ушкодження належить до зовнішнього середовища, а винуватцем буде суб'єкт, не предмет і знаряддя праці, не довкілля, лише чинник організації. Тому, з погляду безпеки праці, зручно та правомірно чинник організації розглядати, як п'ятий компонент трудового процесу. Схематично дана зв'язок компонентів представлена на рис. 1.3. Як випливає з цього малюнка, чинник організації пов'язує як людини з предметом праці, знаряддя праці та середовищем, але й ці компоненти між собою. Він визначає поведінка людини, застосування знарядь злочину і предметів праці, і навіть допустимі умови довкілля.

Ушкодження організму можуть відбутися результаті як безпосередніх контактних зовнішніх впливів (механічного, хімічного, електричного тощо. п.), і дистанційних (світлового, теплового тощо.). Ушкодження можуть бути відразу після впливу чи через час після нього (наприклад, після радіоактивного опромінення). Серед різних факторів виробництва прийнято виділяти небезпечні виробничі чинники, вплив яких робочого призводить до травмі, і шкідливі виробничі чинники, вплив яких робочого тягне у себе професійне захворювання. Небезпечні й шкідливі виробничі чинники діють на робочого ззовні.

Небезпечні виробничі чинники можна підрозділити (І.Балинт, М.Мурани) на явні, якщо їх небезпека й на її усунення необхідні відповідних заходів, й потенційні, які можуть стати об'єктом небезпеки лише результаті ненормального поведінки людини [12, 146]. У цьому зв'язок потенційно небезпечних виробничих чинників із бідолашною випадком автори вбачають лише у відхиленнях від норми поведінці індивіда. Деякі автори вводять поняття виробничої небезпеки, і шкідливості, розуміючи під виробничої небезпекою загрозу на працюючих небезпечних і шкідливих чинників, а під виробничої шкідливістю — вплив на працюючих лише шкідливих виробничих чинників [71, 3].

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуbezopasnost.edu66


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація