Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека експлуатації повітряних ліній напругою 330 кВ


Реферат Безпека експлуатації повітряних ліній напругою 330 кВ

Безпека експлуатації повітряних ліній напругою 330 кВ


1. Аналіз небезпечних і шкідливих чинників при експлуатації повітряних ліній напругою 330 кВ

Небезпечні чинники.

Основним небезпечним чинником при експлуатації повітряних ліній напругою 330 кВ є можливість поразки людини електричним струмом. Оцінимо небезпека дії електричного струму на людини у табличній формі.

Таблиця 1. Аналіз небезпеки дії електричного струму на людини.

Вигляд доторку

чи наближення

Схема Формула

Iгод, А

>Однофазное

наближення

Дотик до

обірваному

дроту

Потрапляння під

>шаговое напруга вздовж осі дроти

Потрапляння під

>шаговое напруга впоперек осі дроти

Примітка. Для розрахунку використовувалися такі дані:

Uф=330/√3

–фазное напруга мережі, кВ;

Rгод – опір тіла людини,Ом. Для шляхурука-нога Rгод = 1500, для шляхугога-нога Rгод = 2500;

Rр = 0.5 – опір робочого заземлення нейтралі,Ом;

Rбуд = 2000 – опір електричної дуги,Ом;

Lпро = 50 – довга лінії до обриву дроти, км;

>r0 = 0.122 –погонное опір дроти АС 240/39,Ом/км;

Rл = Lпроr0/2 = 50∙0.122/2 = 3.05

– опір дроти до місця обриву дроти,Ом;

R>тр = 0.817 – опір трансформатораАТДЦТН-200000/330/110,Ом;

> = 100 – удільне опір грунту,Омм;

L = 150 – довга ділянки дроти, лежачого землі, м;

>d = 0.0216 – діаметр дроти, м;

 

– опір розтікання струму дроти, лежачого землі,Ом

 

– струм замикання на грішну землю, А;

>s=20 – відстань від чоловіка до ділянки дроти, лежачого землі, м;

x =s+0.5L = 20+0.5150 = 95


– відстань від чоловіка незалежності до середини ділянки дроти, лежачого землі, м;

 

– потенціал дроти, У ([>Л12], стор. 86);

 

– потенціал лежить на поверхні землі на місці, де людина, У;

 

– коефіцієнт напруги доторку, враховує падіння напруги в опіррастеканию ніг людини ([>Л12], стор. 123);

 

– напруга доторку, У;

>n=2 – відстань від чоловіка до ділянки дроти, лежачого землі, м;

>z =n+0.5L = 2+0.5150 = 77

– відстань від чоловіка незалежності до середини ділянки дроти, лежачого землі, м;

a = 0.8 – довга кроку людини, м;


 

– потенціал лежить на поверхні землі на місці, де близька до дроту нога людини, вздовж осі дроти, У

 

– потенціал лежить на поверхні землі на місці, де далека від дроти нога людини, вздовж осі дроти, У ([>Л12], стор. 86);

 – напруга кроку вздовж осі дроти, У;

 – потенціал лежить на поверхні землі на місці, де близька до дроту нога людини, впоперек осі дроти, У ([>Л12], стор. 86);

– потенціал лежить на поверхні землі на місці, де далека від дроти нога людини, впоперек осі дроти, У ([>Л12], стор. 86);

 

– напруга кроку впоперек осі дроти, У;

Iгод – струм, проходить через людини, А.

До іншим небезпечним чинникам при експлуатації повітряних ліній напругою 330 кВ належить робота в розквіті (43 м).

Шкідливі чинники.

При експлуатації повітряних ліній напругою 330 кВ спостерігаються також шкідливі чинники такі як: робота при поганих метеоумов (дощ, сніг, туман, мінусові температури, сильний вітер); робота у темний час доби; робота у дії електричного поля напруженість якого дорівнює 5-20кВ/м.


2. Захисні заходи

Захисні заходи від небезпечних чинників.

Захисні заходи від можливого поразки людини електричним струмом нормального режимі роботи.

Ізоляціятоковедущих частин. НаВЛ напругою 330 кВ як ізоляції використовуються скляні підвісні ізолятори типуПС22-А, які збираються гірляндами. Кількість ізоляторів в гірлянді –15.Электрические випробування скляних підвісних ізоляторів не проводяться. Контроль їх до стану здійснюється шляхом зовнішнього огляду ([>Л5], п. 1.8.32).

Недоступністьтоковедущих частин. Найменші відстані від дротівВЛ до землі зазначено в табл. 2.

Таблиця 2.

Характеристика місцевості Найкоротший відстань, м
>Ненаселенная місцевість 7.5

>Населенная місцевість: нормальний режим

обрив дроти на сусідньомупролете

8

6

>Неелектрифицированние залізниці: нормальний режим

обрив дроти на сусідньомупролете

9

7

Автомобільні дороги: нормальний режим

обрив дроти на сусідньомупролете

6.5

6

Примітка. Дані взяті з [>Л5], табл. 2.5.22, табл. 2.5.23, табл. 2.5.30,табл.2.5.31.

Орієнтація забезпечується рахунок:

а) Маркування. Відповідно до [>Л5], п. 2.5.15 на опорахВЛ в розквіті 2,5-3 м наносяться такі постійні знаки: порядковий номер – усім опорах; номерВЛ чи її умовне позначення – на кінцевих опорах, перших опорах примикань до ліній, на опорах на місці перетину ліній одного напруги, на опорах, обмежують проліт перетину з залізницями і автомобільними шляхамиI-V категорій, і навіть усім опорах ділянок траси з паралельно що йдуть лініями, якщо відстань поміж їхніми осями – менш 200 м. Надвухцепних імногоцепних опорахВЛ, ще, мусить бути позначена відповідна ланцюг;

б) Знак постійний попереджуючий «Обережно! Електричне напруга».Укрепляется на опорахВЛ в розквіті 2,5-3 м; припролетах менш 100 м зміцнюється через опору, припролетах понад сто метрів і переходах через дороги – з кожної опорі. При переході через дороги знаки звернені убік дороги, у решті випадках – збоку опори по черзі з боку та скільки лівої боку. Знак виконується вигляді рівнобедреного трикутника з ламаної стрілою всередині. Фон трикутника жовтий, знак напруження і облямівка чорний чи червоний;

в) Відповідне розташування і розфарбування фаз.Раскраска фаз виготовляють кінцевих опорах, опорах, суміжних зтранспозиционними, і перших опорах примикань доВЛ. ФазаL1 розташовується верхньої лівої і забарвлюється в жовтий колір. ФазаL2 розташовується середній і забарвлюється в зелений колір. ФазаL3 нижня права і забарвлюється в червоний колір.Нейтраль N забарвлюється поздовжніми смугами жовтого і зеленого кольору.

Захисні заходи від можливого поразки людини електричним струмом при аварійний режим роботи.

У аварійний режим роботи мережі як захисної заходи застосовують захисне заземлення опор. Відповідно до [>Л5], п. 2.5.76 під час проходженняВЛ в місцевостях зглинистими,суглинистими,супесчаними й інші подібними грунтами з питомим опором 500Омм варто використовувати арматуру залізобетонних фундаментів, опор і пасинків як природнихзаземлителей без додаткової укладання чи поєднані із укладанням штучнихзаземлителей. До того ж [>Л5], п. 2.5.77, залізобетонні фундаменти опорВЛ можна використовувати як природнихзаземлителей під час здійснення металевої зв'язок міжанкерними болтами і арматурою фундаменту.

Перевіримо, чи є природнізаземлители достатніми у разі.

Вихідні дані: для металевих опорВЛ напругою 330 кВ як природногозаземлителя використовується залізобетонні пальові підстави; удільне опір грунту = 100Омм ([>Л11], стор. 145, табл. 10.1).

Найбільший спротивзаземляющего устрою опориВЛ відповідно до [>Л5], табл. 2.5.21 буде: Rбуд = 10Ом.

Длясвайного фундаменту опір заземлення палі визначається за такою формулою:

,


де L = 5 – довга палі, м;d = 0.5 – діаметр палі, м; 1.3 – коефіцієнт, враховує, щозаземлитель представляє металеву грати, а чи не суцільну поверхню й перебуває у бетоні.

Тоді:  >Ом

Опір заземлення всьогосвайного ділянки фундаменту опори: , де n = 4 – кількість паль;ст = 0.8 – коефіцієнт використання, враховує взаємне екранування паль ([>Л11], стор. 147, табл. 10.4).

Тоді:  >Ом

Оскільки R < Rбуд (4.77<10), то ролізаземлителя досить використовуватисвайний фундамент.

Як захисної заходи від такої небезпечного чинника як робота в розквіті використовуються запобіжні пояса і страхувальні канати.

Захисні заходи шкідливих чинників.

Забороняється працювати наВЛ, що під напругою, при тумані, дощ, снігопаді; в темний час доби, і навіть при вітрі. Аби наблизитися і під час грози роботи з монтажу дротів перебування людей біля опор забороняється.

Під час проведення робіт у темний час доби використовуються переносні прожектори.

При напруженості електричного поля 5 – 20кВ/м обмежується час перебування у дії електричного поля, цей час визначається за такою формулою .

>Электрозащитние кошти.

При експлуатаціїВЛ напругою 330 кВ застосовуютьсяелектрозащитние кошти, приведені в табл. 6.3.

Таблиця 6.3.

Засіб захисту Тип Кількість
1

Основні:

>Штанга вимірювальна універсальна

>ШИУ-500 1 прим.

2

3

4

5

6

Додаткові:

>Диелектрические рукавички

>Диелектрическая взуття

Захисні огорожі

Плакати безпеки

>Переносное заземлення

>ЗПМЗ

3 пари

2 пари

2 прим.

4 комплекту

2 прим.

небезпека електричний струм повітряна лінія


3.МолниезащитаВЛ напругою 330 кВ

>Одностоечние металеві опори з однією тросом повинен мати кут захисту (>) стосовно крайнім дротах трохи більше 30° ([>Л5], п. 2.5.65).

Відповідно до рис. 2 для верхнього дроти:

Для нижнього дроти:

Оскільки 28.072° < 30°, отже захистВЛ забезпечена.


4.Электрозащитние кошти

НаОРУ напругою 110 кВ застосовуються такіелектрозащитние кошти:

Основні:

— штанга вимірювальна універсальнаШИУ – 110 – 2 прим.;

Додаткові:

— діелектричні боти – 4 пари;

— діелектричні рукавички – 4 пари;

— захисні окуляри – 4 прим.;

— переносні заземлення –4шт.;

— переносні огорожі (щити) – 4 прим.;

— плакати безпеки – 4 комплекту;

— запобіжнімонтерские пояса – 2 комплекту.

>Предохранительниемонтерские пояса призначені задля забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу при роботах в розквіті.


5 Заходи і засоби захисту шкідливих чинників

5.1 Захист від електричних полів промислової частоти

У електроустановках напругою 330 кВ існує інтенсивне електричне полі промислової частоти, його напруженість становить 5-7кВ/м.

Тому застосовують захисних заходів за захистом персоналу від напруженості електричного поля (>ЭП) чи зниження її до допустимих значень:

1) Основний захист, є захист часом, тобто обмеження час перебування на полі Т, годин, напруженістю в інтервалі вище 5 до 7кВ/м включно обчислюються за такою формулою:

 год,

де Є – напруженість чинногоЭП в контрольованій зоні,кВ/м.

2)Экранирование робочих місць чи устаткування.Экрани може бути стаціонарними чи переносними. Стаціонарні – алюмінієва сітка, переносні – як сітки, навісів, наметів з брезенту пофарбованого металізованою фарбою. Екран обов'язково має бутизаземлен. НаОРУ 330 кВ застосовують конструктивні засоби захисту від полів промислової частоти: збільшення висоти підвісу дротів, зменшення діаметра дротів, зменшення кроку розщеплення і кількість дротів в розщепленої фазі.

3) Методи орієнтації – на плані станції наносяться лінії за напруженістю.


5.2Зашита від шуму

Як індивідуальних засобів захисту від шуму використовують спеціальні навушники, вкладки в вушну раковину,противошумние каски.

5.3 Захист від метеоумов

Тепла одяг попереджає надмірне охолодження організму людини в низьких температурах повітря. Для захисту голови від атмосферних опадів призначені каски. При роботах за умов високих температур повітря на протягом зміни влаштовуються перерви.

5.4 Захист від незадовільного висвітлення

>ОРУ 110 кВ висвітлюється буденною і штучним світлом. Штучне висвітлення застосовується у темний час доби.

Відповідно доПУЭ для зовнішнього висвітлення використовуються газорозрядні лампи типуДРЛ. Для аварійного висвітлення застосовуються лампи розжарювання. Світильники робочого і вільного аварійного висвітлення на відкритий простір харчуються від різних незалежні джерела. Аварійне висвітлення приєднується до незалежному джерелу харчування або нею переключається припогасании робочого висвітлення.


6. Пожежна безпеку

Пожежна небезпека наОРУ напругою 110 кВ обумовлена наявністю в прийнятому устаткуванні горючих речовин і матеріалів: ізоляція обмоток трансформаторів струму і напруження,маслонаполненное устаткування (більше 1000 кг в одиниці) – трансформатори, фарба корпусів електричних апаратів, ізоляція контрольних кабелів релейного захисту.

Причини пожежі наОРУ може бути електричного інеелектрического характеру.

Причини електричного характеру:

- при коротких замиканнях по лідерів протікають великі струми, унаслідок чого відбувається нагрівання провідників, загоряється ізоляція і все довкола.Устраняется максимальноїтоковой захистом (МТЗ);

- перевантаження провідників при протікання по лідерів струмів, куди де вони розраховані.Устраняется теплової захистом;

- удари блискавки біляОРУ.Устраняется з допомогою грозозахисних тросів і стрижневихмолниеотводов, встановлених на порталах;

- електричні іскри і дуги, які у аварійних режимах, соціальній та нормальних режимах при комутаційних процесах. Не небезпечні дляневзривоопасной середовища;

- велике перехідний опір при звуження шляху перебігу струму й у місцях контактів виникає місцевий нагрівання.Устраняется шляхом виконання контактів масивними чинеразъемними (зварними).

Причининеелектрического характеру:

- несправність устаткування;

- недотримання персоналом правил пожежної безпеки.

Практичні заходи пожежної безпеки:

- виконання під всіммаслонаполненним устаткуванням,маслоприемниковзасипаних гравієм.Маслоприемник розраховуються на поглинання 80 % олії для вимикача з більший обсяг олії;

- фундаментимаслонаполненного устаткування з вогнетривких матеріалів;

-маслоприемники трансформаторів виконуються змаслоотводами, розробленими у вигляді підземних трубопроводів чи відкритих кюветів чи лотків. З допомогою останніх олію відводиться вмаслоприемник закритого типу,удаленного від устаткування станції напожаробезопасное відстань.

- прокладання кабельних ліній в залізобетонних жолобах закритих згори залізобетонними плитами;

МайданчикОРУ 110 кВ обладнана стаціонарної системою пожежогасіння.Тушение пожеж твориться з допомогою води. У разі пожежі система наводиться на дію з пульта системи пожежогасінняОРУ 110 кВ.

Також гасіння пожежі проводиться за допомогою ручних вогнегасників типуОУ-4.


Література

1. Охорона праці електроустановках / Під ред.Б.А.Князевского. - М.:Энергоатомиздат, 1983.-336 з.

2.Долин П.О. «Основи техніки безпеки в електроустановках». - М.: Енергія, 1984.-484 з.

3. Правила устрою електроустановок. - М.:Энергоатомиздат, 1986.-648 з.


Схожі реферати:

Навігація