Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека експлуатації устаткування блоку генератор-трансформатор потужністю 250 мВт


Реферат Безпека експлуатації устаткування блоку генератор-трансформатор потужністю 250 мВт

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Контрольна робота

БЕЗПЕКАЭКСПЛУАТАЦИИОБОРУДОВАНИЯБЛОКАГЕНЕРАТОР–ТРАНСФОРМАТОРМОЩНОСТЬЮ250МВт

 


Зміст

1. Небезпека влучення людини під напруга при експлуатації блокугенератор-трансформатор

2.ЗАЩИТНЫЕ ЗАХОДИ ПРИНОРМАЛЬНОМ РЕЖИМІ

2.1 Ізоляціятоковедущих частин. Норми контролю ізоляціїтоковедущих частин

2.2 Недоступністьтоковедущих частин

2.3Блокировки безпеки

2.4 Методи орієнтації

3.ЗАЩИТНОЕЗАЗЕМЛЕНИЕ

4.ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ ЗАСОБИ

5. Пожежна безпеку

6. Заходи забезпечення пожежної безпеки


1. Про>пасность влучення людини під напруга при експлуатації блокугенератор-трансформатор

При обслуговуванні блоки і при ремонтні роботи можливо потрапляння людини під напруга.

Розглянемо різні можливі випадки влучення людини під напруга й оцінимо їх небезпека, приймаючи до уваги, що обмоткастатора генератора ізольована від землі і з'єднана за схемою «зірка».


 Приоднофазном дотику дотоковедущим частинам генераторного напруги (рис.1.а.) нормального режимі роботи струм,

>протекающий через тіло людини, визначається за такою формулою:

 

де:фазное напруга генератора;

>r =2МОм – опіртоковедущих частин генераторного напруги щодо землі;. RЧ =2103Ом - опір ланцюга людини. Придвухфазном дотику дотоковедущим частинам генераторного напруги (рис.1.в.) нормального режимі роботи струм,протекающий через тіло людини, визначається за такою формулою:


де: UЛ =20103, У - лінійне напруга мережі;

R”Ч = 1000Ом - опір ланцюга людини;

RД = 1000Ом - опір електричної дуги. Приоднофазном дотику дотоковедущим частинам генераторного напруги (рис.1.б.) в аварійний режим струм,протекающий через тіло людини, визначається:

де: UЛ =20103, У - лінійне напруга генератора;

RЧ =2103Ом - опір ланцюга людини.

RДо = 100Ом - опір контакту на місці замикання на грішну землю.   

При дотику до заземленимнетоковедущим частинам


електроустановки, які виявилися під напругою в аварійний режим, струм,протекающий через тіло людини, визначається за такою формулою:

де: IЗ = 9920 А - струм однофазного замикання на грішну землю

a1 = 0,2 - коефіцієнт напруги доторку враховує місце становища чоловіки й характер потенційної кривою ;

RЗ = 0,5Ом - опірзаземлителя; ( відповідно доПУЭ )

RЧ = 2000Ом - опір ланцюга людини.


Влучаючи людини підшаговое напруга (рис.1д.) струм,


>протекающий через людини, визначається за такою формулою:

де: IЗ = 9920 А - струм однофазного замикання на грішну землю;

RЗ = 0,5Ом - опірзаземлителя; (відповідно доПУЭ)

b1 = 0,15 – коефіцієнт, враховує форму потенційної кривою;

R``Ч =3103Ом - опір ланцюга людини.

При дотику дофазному дроту мережі напругою 330 кВ із боку блокового трансформатора (рис.5.е.) струм через людини визначається за такою формулою:


де:  -фазное напруга мережі;

RД = 3000Ом - опір електричної дуги;


RЗ = 0,5Ом - опірзаземлителя; (відповідно доПУЭ)

RЧ =2103Ом - опір ланцюга людини


З аналізу вироблених розрахунків можна дійти невтішного висновку, що величини розрахункових струмів перевищують допустимі значення по ГОСТ 12.01.038-88*. Отже, при експлуатації і ремонті блоку генератор - трансформатор головне завдання є захист обслуговуючого персоналу від поразки електричним струмом і електричної дугою.

>електрозащита безпеку генератор трансформатор


2.ЗАЩИТНЫЕ ЗАХОДИ ПРИНОРМАЛЬНОМ РЕЖИМІ

 

2.1 Ізоляціятоковедущих частин. Норми контролю ізоляціїтоковедущих частин

Нормальна робота генератора значної мірою залежить стану ізоляції обмоток.

Відповідно доПУЭ іСНИП-3-33-76* опір ізоляції має не нижче значень, які у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Перевірюваний об'єкт Напругамегаомметра кВ Опір ізоляції
>ГенераторТВВ-320-2ЕУ3
>Обмоткастатора 2,5 Так само зазначених величин
>t1° 75 70 60 50 40 30 20 10

>Rиз,

>МОм

3 3,5 5,5 8 12 16,5 25 32
>Обмотка ротора 1 (допускається 0,5) Так само 0,5МОм за нормальної температури10-30оС. допускається введення в експлуатаціюнеявнополюсних роторів, мають опір ізоляції не нижче 2кОм за нормальної температури +75оС чи 20кОм при +20оС
>Подшипники генератора і сполученого з нею збудника 1 Опір ізоляції, обмірювані щодофундаментной плити при повністю зібранихмаслопроводах, має не меншим 1МОм для турбогенераторів.
>Водородное ущільнення валу 1 Так само 1МОм
>Щити вентиляторів дляТГ типуТВВ 1

Опір ізоляції, обмірюване між частинамидиффузоров, має не меншим

0.5МОм

>Допустимие ізольованістяжние болти сталистатора 1 Так само 1МОм

>Термоиндикатори генераторів

з безпосереднім охолодженням обмоткистатора

0,5 Так само 0,5МОм
Ланцюги порушення генератора і збудника (без обмоток ротора іелектромашинного збудника 1 (допускається 0.5)

Опір ізоляції, обмірюване з опором всієї приєднаної апаратури має не

 менш 1МОм

Силовий трансформатор блокуТДЦ-400000/330
1. Вимірювання характеристик ізоляції Для трансформаторів визначення умов включення, виміру характеристик ізоляції слід здійснювати відповідність до інструкцією «Трансформатори силові.Транспортирование, розвантаження, зберігання, монтаж і введення в експлуатацію».
2. Випробування підвищеним напругою промислової частоти а) ізоляція обмоток разом ізвводами >Испитательное напруга стосовно корпусу та іншихобмоткам напругою 20 кВ – 49,5 кВ; 300 кВ – 414 кВ. Тривалість докладання випробувального напруги 1 хв.
б) ізоляція доступнихстяжних шпильок,прессующих кілець іярмових балок

>Испитательное напруга 1-2 кВ.

Тривалість випробування 1 хв

Повітряний вимикач
Вимірювання опору ізоляції опорних ізоляторів, ізоляторівгасительних камер іотделителей і ізолюючих тяг вимикачів.

Виробляєтьсямегаомметром на напрузі 2,5 кВ чи то з джерела напруги постійного струму.

У разі потреби вимір опору ізоляції опорних ізоляторівгасительних камер іотделителей слід із установкою охоронних кілець зовнішньому поверхні.

Опір ізоляції має не нижче значень, які у таблиці:

Перевірюваний об'єкт Опір ізоляціїRиз ,МОм, приUном = 20 кВ.

>Опорний ізолятор авіалінія і потяг (кожне окремо), одержані із порцеляни.

Потяг, виготовлена із органічних матеріалів.

5000

3000

>Разъединители
Вимірювання опору ізоляції повідків і тяг, виполненних із органічних матеріалів Виробляєтьсямегаомметром на напрузі 2,5 кВ. Опір ізоляції має не нижче значень , які у таблиці
Номінальне напругаразъединителя, кВ 220 – 500
Опір ізоляції 5000

2.2 Недоступністьтоковедущих частин

Недоступністьтоковедущих частин забезпечується установкою генератора вмашзале головного корпусу з заплющеними дверима.Токоведущие частини розташовуються під генератором.Токопроводпофазно екранований і ізольований.Блочние трансформатори виходять за межі машзалу на величину на свіжому повітрі й огороджено сітчастим бар'єром, у яких двері, замкнені замком.Токоведущие частини блокових трансформаторів, яких кріпляться повітряні лінії електричного зв'язку зОРУ-330 кВ, розташовані на півметровій висоті 9,5 м від Землі, що забезпечує їх недоступність.

 

2.3Блокировки безпеки

>Блокировки безпеки - це устрою,предотвращающие поразка персоналу електрострумом при хибних діях.Подразделяются на:

- електричні (здійснюють розрив ланцюга спеціальними контактами, які на дверях огороджень, кришках і дверцятих кожухів);

- механічні (застосовують у електричних апаратах –рубильниках,пускателях, автоматичнихвиключателях тощо.).

У означеному блоцігенератор-трансформтор передбачені механічні блокування безпеки на блоковихразъединителяхQS1 іQS2 для запобігання хибних включеньзаземляющих ножів при замкнутихразъединителях.

 

2.4 Методи орієнтації

Методи орієнтації дозволяють орієнтуватися персоналу і під час робіт і застерігають від хибних дій. Методами орієнтації служать:

1. Маркування частин електроустаткування, служить для розпізнавання належності і призначення. Виконується з допомогою умовних позначень (буквених, цифрових).

2. Запобіжні сигнали, підписи, таблички.

3. Знаки безпеки, наносяться на корпусу устаткування, на входах і опорах. Фон жовтий (чи фон інтер'єру), стрілка чорна чи червона.

4. Відповідне розташування і розфарбуваннятоковедущих частин.

При перемінному струмі:

- фаза «А» розташовується верхньої лівої (ж жовтий колір);

- фаза «У» - середня (зелений колір);

- фаза «З» - нижня права (червоний колір).

- нульові шини: при ізольованій нейтралі - блакитні; при заземленої - подовжні смуги жовтого і зеленкуватого кольору.


3.ЗАЩИТНОЕЗАЗЕМЛЕНИЕ

При аварійний режим роботи блокугенератор-трансформатор безпеку її експлуатації забезпечується захисним заземленням. Конструктивно, захисне заземлення є сукупністьзаземлителя ізаземляющих провідників.

Вихідні дані до розрахунку:

1) Напруга установки20кВ

2) Струм однофазного замикання на грішну землю IЗ =9,92кА

3) Розрахунковий удільне опір верхнього й нижнього верств землі

>r1=100Омм,r2 = 70Омм, відповідно, товщина верхнього шару грунту h =2м.

>Заземлитель передбачається зліпити з горизонтальнихполосових електродів перерізом4х40 мм вертикальних стрижневих електродів довжиною l =5м,

>5м l 20м l =5м Умова виконується діаметромd =12 мм; глибина закладення електродів в землю М = 0,6м.(ПУЭ,п.1.7.51.).

>Изобразим план (чи горизонтальний розріз (б) заземлення (>Рис. 5.2.). По контуру заземлення з його ширині прокладено 8 і з довжині 5 горизонтальних смуг.

1. Визначаємо сумарну довжину горизонтальногозаземлителя:

L =790 +1060 = 1230 м, де 7 смуг по 90 метрів і 10 смуг по 60 м.

Приймаємо середнє відстань між горизонтальними і вертикальними електродами апорівн =25 = 10 м.

0,5 аСВ / l 40 аСВ / l = 10 / 5 = 2 Умова виконується

Вертикальні стрижневі електроди розташовані по контуру площі заземлення. Кількість електродів n =30. Площазаземляющего контуру: P.S =9060 =5400м2

P.S = 40010000м2 P.S =5400м2

Умова виконується

Для розрахунку застосовуємо метод наведених потенціалів, що враховує двошарову структуру грунту.

Оскількиm =r1/>r2 = 100/70 = 1,429 < 2, то узагальнений параметр Т:

0,5 Т1 40 T1 = 8,369

Умова виконується

Перевіримо справедливість застосованої методу розрахунку заземлення. Метод справедливий при наступних обмеженнях:

0,5 Т1 40 T1 = 8,369

>5м l 20м l =5м

0,5 аСВ / l 40 аСВ / l = 10 / 5 = 2

L /= 4 40 L /= 16,738

h = 15м h =2м

H = 0,4 м H =0,6м

P.S = 40010000м2 P.S =5400м2

Метод обраний вірно.

2. Визначаємо значення проміжних узагальнених параметрів зтабл.8.4 [2];

ЗУ = 0,52; ЄУ = 0,239 +0,0693h = 0,239 +0,06932 = 0,3776

Зb = 0,149; Єb = 0,338 +0,0425h = 0,338 +0,04252 = 0,423

3. Визначаємо значення параметрів У і b:

У = ЗУ>(r1 /r2)ЄВ =0,52(100 / 70)0,3776 = 0,595

b = Зb>(r1 /r2)Єb =0,149(100 / 70)0,423 = 0,171

7. Опір заземлення:


>Сравниваем отримані значення опору з припустимими:

RЗ = 0,394Ом < R>ДОП = 0,5Ом. Умова виконується

Опір заземлення менша за норматив.

>Произведем перевірку заземлення:

Визначаємо напруга назаземлителе пристекании у ній струму замикання на грішну землю:

UЗ = IЗ>RЗ =99200,394 = 3908,48 У < 10000 У

Умова виконується

Визначаємо напруга доторку:

UПР = IЗ>RЗ>a1 =99200,3940,03 = 117,25 У

де: a1-коефіцієнт напруги доторку:

a1= МТ1->m =0,526(8,369)-1,429 = 0,03

>Параметр М =f(m) визначаємо з таблиці 10.8 [2]:m = 1,429, М = 0,526.

>СравниваемUпр = 117,25 У <Uпр.доп = 400 У на часt =0,2с.

Умова виконується

Перевіряємо термічну стійкістьзаземлителя:


де:r1=100Ом м – удільне опір верхнього шару грунту;

>t = 0,1 з – тривалість замикання під час спрацьовування захисту, яке складається із власного часу відключення вимикача 0,09 з, [2], і часу дії максимальноїтоковой захисту 0,01 з, [2].

Сумарна поверхнева площа P.S заземлення складається з поверхні вертикальних стрижнів і поверхні горизонтальних смуг:

де: l = 5 м – довжина вертикальних електродів;

>d = 0,012 м – діаметр вертикальних електродів;

nв = число вертикальних електродів;

рр =8810-3 м – периметр поперечного перерізу (>4х40), мм2, горизонтальній смуги;

L = 1230 м – сумарна довжина горизонтальних смуг.


тобто., умовитермостойкости виконуються.


Перевіряємо термічну стійкістьзаземляющих провідників:

де: a = 21 – постійний множник;

= 400 0З – допустима температура короткочасного нагріву стали;

>Iз = 9920 А – струм замикання на грішну землю.

>Sсеч =4х40 = 160 мм2 - площа поперечного перерізу горизонтальній смуги.


Отже:

Умова виконується, заземлення придатне на експлуатацію.


4.ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ ЗАСОБИ

Відповідно до ГОСТ 12.1.009-76електрозащитними засобами називаються переносні іперевозние вироби, службовці за захистом людей, які працюють із електроустановками, від поразки електричним струмом, від впливу дуги і електромагнітного поля.

На блоцігенератор-трансформатор є такіелектрозащитние кошти:

№п/п Засоби захисту Електроустаткування напругою Тип >Кол-во

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

>Изолирующая штанга

>Изолируещая штанга

Оперативна штанга

>Изолирующие кліщі

>Измерительная штанга

Покажчик напругиУВН

>Диелектрические рукавички

>Диелектрические боти

Захисні окуляри

Захиснікаски(каждому робочому)

>Переносние заземлення

35

330

35

35

330

до 35

>ШИ-35У4

>ШИ-35У4

>ШО-35У4

>ШИУ-330

>УВН-10У4

1 прим.

1 прим.

2 прим.

1 прим.

1 прим.

1 прим.

2 пари

2 пари

2 прим.

по1шт.

2 прим.

У приміщенні блокового щита самонаведення зберіганняелектрозащитних коштів відводитиметься інше місце поблизу входу, яке устатковується стелажами, полками, шафами і пристосуваннями для зберігання штанг, переноснихзаземлений, плакатів, переносних огороджень та інших.


5. Пожежна безпеку

Для охолодження обмоток турбогенератора використовується водень, що є вибухонебезпечним речовиною. Оскільки турбогенератор лежить у приміщенні, якого за нормальної експлуатації вибухонебезпечні суміші газу з повітрям не утворюються, а можливі тільки внаслідок аварій чи несправностей, відповідно доПУЭ приміщення турбогенератора належить до класуВ-Iа по вибухонебезпечності - (зони, які працюють у приміщеннях, у яких при нормальної експлуатації вибухонебезпечні суміші горючих газів, незалежно від нижнього концентраційного краю запалення, чи парівЛВЖ з повітрям не утворюються, а можливі тільки внаслідок аварій чи несправностей).

По класу виникнення пожеж електроустановка

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація