Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Захист виробничого персоналу в захисних споруд


Реферат Захист виробничого персоналу в захисних споруд

>Оцінканадійностізахистувиробничого персоналуоб’єкта взахиснихспорудах

 

>Вихіднідані: >Кількість узміні,чол. - 480

>площаприміщень для

>укриваємих, м2

>площадопоміжнихприміщень, м2

>висотаприміщень, м >Кількість й типФВК >Кліматична зона Чиіснуєзагрозазараженнячадним газом >Аварійний запас води, л >Тривалістьукриття,діб
>Схов.1 160 35 2,5 2,ФВК-1  І  ані 2800  3
>Схов.2 78 25 2,3 1,ФВК-1 1300

1.Оцінюємомісткістьсховищ заплощею

,

2.Оцінюємомісткістьсховищ заоб‘ємом

3.Оцінюємоможливостісистемиповітропостачання.

Урежимі Іповітрямможуть бутизабезпечені:

длясховища № 1

длясховища № 2

Урежимі ІІповітрямможуть бутизабезпечені:

длясховища № 1

длясховища № 2

4.Визначаємо,скількох людейможуть забезпечитинаявніаварійнізапаси води:

длясховища № 1

длясховища № 2

>Підсумковатаблиця

№сховища >Наявність місць >Розміщення людей >Додатковоустановити
>Кількість й типФВК чиЕРВ >Ємність для води, л
>Сховище №1 320 320 1,ФВК-1 81
>Сховище №2 156 160 1,ЕРВ 144

>Висновки:

>Сховищаздатніукриватипрацюючузміну - 480осіб.Оцінившимісткістьсховищ заплощею та заоб’ємом,беремонайменшізначення: усховищі №1 можнаукрити 320осіб, а й усховищі №2 - 156осіб. якбачимо 480осіб непоміщаються усховищах, а томурозглянемоваріантущільнення,тобто +10% відмінімальноїкількості укожнесховище.Розподіляємопрацівниківзміни посховищах: усховище №1 - 320осіб, а й усховище №2 - 160осіб.

>сховищезахиснаспорударуйнація

Урежимі І незабезпеченоповітрям всховищах 120осіб.Системиповітропостачання незабезпечують:

врежимі І: всховищі № 1 - 80осіб, всховищі № 2 - 40осіб;

врежимі ІІ: всховищі № 1 - 20осіб, всховищі № 2 - 10осіб;

Ащобповністю забезпечитиробочий персоналповітрям,потрібно всхов. №1додаткововстановити одинФВК-1, асхов. №2 - одинЕРВ.

>Такожсховища незабезпечують персонал водою одну годинуукриття. Усховищі №1 невистачаєаварійного запасу води на 9осіб, а й усховищі №2 - на 16осіб. Дляповного забезпечення водоюпотрібнододатковопоставитиємність:

всховище №1 - на 9·3·3=81 л, всховище №2 - 16·3·3=144 л.

Отже,існуючісховища №1 й №2 незабезпечуютьнадійногозахистувиробничого персоналу.

 

>Оцінканаслідківаварії навибухонебезпечномуоб’єкті

>Вихідніданні:

>Відстань від цеху домісцяаварії (>вибуху), км - 0,7

Типвибуховоїречовини - тротил

>Масавибуховоїречовини, т - 200

>Будівля (>1-2-хповерхова) - >зізбірногозалізобетону

>Границівогнетривкостінесучихстін, рік. - 2,5

>Границівогнетривкостінесучих перегородок, рік. - 0,25

>Верстати - >легкі

>Трубопроводи - наестакадах

>Кабельнілінії - >наземні

>Контрольно-вимірювальнаапаратура - внаявності

>Категоріявиробництва ізпожежної безпеки - У

>Щільністьзабудови, % - 20

>Розв’язання:

1.Визначимо зону, в якоїможепотрапитиоб’єкт.

Отжеоб’єктазнаходиться взоні діїповітряноїударноїхвилі.

Зграфікурис.3.2визначаємо величинунадмірноготиску длязаданогооб’єкта:

Здодатку 1бачимо, щобудівляотримаєслабкіруйнування,верстатиотримаютьсереднюруйнацію (щостосується йконтрольно-вимірювальноїапаратури),кабельнімережі татрубопроводиотримаютьслабкіруйнування.

2. Здодатку 4 видно, щоспорудамає ІІступіньвогнестійкості.

Зтаблиці 3.2 -суцільніпожежі прищільностізабудови понад 30%.

3. Зтаблиці 3.3визначаємо, що приранішезнайденомунадмірномутиску, людиможутьотриматилегкітравми.

>Таблиця

Зонаруйнування >Елементи цеху Рівеньруйнування >Пожежна обстановка Рівеньураження людей
>Рф =>12кПа Зонаслабкихруйнувань

1.Будівля

2.Верстати

3.Трубопроводи

4.Кабельнілінії

5.Контрольно-вимірювальнаапаратура.

>Слабкий

>Середній

>Слабкі

>Слабкі

>Середній

>Окреміпожежі із переходом всуцільні >Легкітравми тапошкодженняуламкамискла йелементамизруйнованихконструкцій (>обладнання)

 


>Висновки:

Цехпотрапив у зонуслабкихруйнувань. Нема засильнудеформації приміщення,обладнання (>верстати,кабельнімережі,трубопроводи)маютьслабкийступіньруйнувань,окрімвимірювальної -апаратури (>середніруйнування).Суцільніпожежі прищільностізабудови понад 30%.Людськітравми будутьнезначними - легкаконтузіяорганізму,частковавтрата слуху,вивихкінцівок,можливіпошкодженняуламкамискла,зруйнованимиелементами приміщення чиобладнання.

>Рекомендації:укріпленняконструкції, длязменшенняступеняруйнації,установлення навікнахметалевихсіток, чизменшити ставленнякількостівибуховоїречовини довідстаніміж нею та цехом. Аякщоточніше, то тут для безпеки цехупотрібнокількість тротилускоротити до100т, чи жрозмістити цех навідстані900м відмісцязнаходженнявибуховоїречовини (тротилу).


Схожі реферати:

Навігація