Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Інформаційність Як фактор ризик. Операція "Паганель"


Реферат Інформаційність Як фактор ризик. Операція "Паганель"

>Національнийуніверситет «>Києво-МогилянськаАкадемія»

Кафедрасоціальних наук тасоціальнихтехнологій


>Письмова робота на задану тему

>Інформаційність як чинникризику.

>Операція «>Паганель»

 

>Виконала:

>ЗінченкоЛіліяОлександрівна,

студентка 3-го р. зв.,

>ФГН,Культурологія

>Київ 2010


План

>Інформація як чинникризику

>поняттяінформації таїївиди

>операція «>Паганель»

>Впливінформації надітей. Реклама якнегативнийчинниквпливу

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Інформація як чинникризику

 

>Поняттяінформації таїївиди

 

>Інформація – >це чинникризику,якийможезавдатишкоди якіндивідам, то йколективам.Неправдивідонесення уКДБ були причиноюарештівмільйонів людей.Інформація уформірекламипримушуєтисячіздорових людейспоживатинепотрібніліки,підпільнопролазить увигляді 25-го кадру йпідказуєстрибати ізвікна чиголосувати за «>справжнього» кандидата [1;167].

>Інформаціюумовно можнаподілити на трикатегорії:

а) >Інформація, щоздаєтьсяприймачамсправжньою,вважаєтьсяпотрібною. Занеїєвинагорода,іноді – слава. З точкизоруастрономії,астрологіядаєнеправильнуінформацію. На життя людейвпливаєСонце,Місяць.Далекізірки невпливають. Аліоскільки напсихіку можнавпливатибагатьма способами (>ворожіння картами, кубиках,кавовійгущі,воскові; черезспіви,вірші,картини,казки тощо), то можнавпливати йворожінням позіркахнашогозгустку – Галактики.Якби булиназвизірок далеких галактик, то них бі ворожили. Отже,вигадана астрологамиінформаціяздаєтьсясправжньою, занеїплатять, некарають, як засоціалізму.Багатогранна табагатосторінковаінформація про НЛО,аномальніявища (>телекінез,телепатія, полтергейст й Барабашка)є слуху в всіх, але йніхто ізопитанихособисто ізцимиявищами нестикався ужитті.Інформація про діваздаєтьсяправдивою,єбажаною йпотрібною [1;169].

>Особливим виглядомінформаціїєрелігійна.Вонапотрібназнедоленим,хворим,нещасним якостаннянадія.Вонапотрібна й казнокрадам –хтось все-такимуситьвідпуститиїмгріхи. І хоч бі як непереконуваливчені-природознавці прозакониПрироди, все однеє й будутьобластігіпотез йвірувань [1;169].

б) >Інформаціянебажана чи така, щоздаєтьсясумнівною.

>РозвідникРіхард Зорге таінші (не менше 10)повідомляли у Кремль про дату нападуГітлера на СРСР.Сталін невірив,бо нехотіввірити.Інформація бувнебажаною, томуперейшла до рядусумнівної [1;170].

Закількамісяців доаварії наЧАЕС «Літературною газетою»опублікуваластаттю прострашнийбезлад тапорушення там.Журналістку АллуЯрошинськузняли із роботи.Інформація бувнебажаною.Громадяни до цого години незрозуміли, що «>чорнобильськааваріявідбулася з заподійнакладанняважкопояснюванихпомилоктехнічнихрішень,автори які –вчені-керівники проекту реактора РБМК («>Комсомольська щоправда», 26.04.1991).Зрозумітице складно,боінформація «>втоплена» узагальних фразах [1;170].

>Небажаною бувінформаціяГеоргія Гонгадзе таіншихпостраждалихжурналістів.Колеги пороботізагиблих брехали, жилипоруч,навітьотримуваливинагороди. як писавши І. Франко: «>Брехливому собаціхлібадають». Цещировисвітлюєнаявнуситуацію.Бачимо, щопрофесіягуманітаріяєдоситьнебезпечною [1;170].

>Багатогуманітаріївгине й за кордоном.Організація «>Репортери безкордонів»повідомила, що 2003 року у світізагинуло 40журналістів, 2004 – 56. УІраку убито 2004 року 19журналістів, 15 –захоплено в сповнений. За 20 роківвійни уВ’єтнамізагинуло 63журналісти [1;170].

Дляпорівняння й застатистикоюекспертів «>ВРТGroup» за 6 років в Україні такраїнах СНР було бздійснено 2500захопленьпідприємств,підірвано 236 авто, убито 117 людей [1;170].

в) >Передчаснаінформація

яквідомо, генетика ізкібернетикою, щорозвивалисядоситьшвидко не було за кордоном, а й у СРСР, буливизнані «>продажнимидівками»імперіалізму,бокомусь (>наприклад,Лисенку йМічуріну)заважали. Брат президента АН СРСРфізикаС.І.ВавіловабіологМ.І.Вавіловзагинув усталінськомутаборі, то ймогили немає.Супутники запустивши Союзпершим,бо слово «>автоматизація» не було бзабороненим.Під такоювивіскоюрозвивалася йкібернетика [1;170-171].

>ГеронАлександрійський (І ст. зв. е.)продемонструвавпершупаровутурбіну.Вонавиявиласянепотрібною,бомеханічну роботу у тому годинувиконували рабі.Післяреволюцій до владиприходятьнеграмотніейфористи. Так було б ізРосією,Китаєм,Кореєю.Ватажкамздається, що наукраїнськійземлі, Якаможепрогодувати 250 млн. людей, де на 1 %сушіземноїкулізосереджено 5,2 %світовихзапасівприроднихресурсів, можназбудуватиземний райсокирою,лопатою,сапою. «Україна якщоаграрною!» -розпорядиласянашоюдолею однаотаманша йзменшилавидатки на науку,збільшивши зарплатуіноземним консультантам зсумнівнимдосвідом,освітою йнезнаннямнашогоменталітету [1;171].

>Наведеніприкладисвідчать, щорозподілінформації на правду й брехню напрактиці часто вже нереалізується за життяінформатора.Найбільшеспотворенаінформаціясаме угуманітарній сфері [1;171].

>Операція «>Паганель»

>інформаціяризикопераціяпаганель

>Операцією «>Паганель» названомасові смертивчених, щотрапилися у 2001-2002 рр.Тодізагинули:

·БенітоКуе,фахівець угалузімолекулярноїбіології; вивчавінфекційніхвороби;збитийавтомобілем улистопаді 2001 р.;

· ДонУїлі,мікробіологГарвардськогоуніверситету; йоготіловиловили у р.Місісіпі улистопаді 2001 р.;

·ВолодимирПасічник,емігрував 1989 р.;фахівець угалузібактерійних ракет; помер уВеликобританії відінсульту улистопаді 2001 р.;

· Роберт Шварц,мікробіолог США;зарізаливдома улистопаді 2001 р.;

·Нгаєн Ван Сет,відкриввірусвіспимишей;задихнувся улабораторнійкамері улистопаді 2001 р.;

·ВікторКоршунов,фахівецьдитячиххвороб;загинув уМоскві 2002-го р. від удару поголові;

· ТаняХолімаєр йГайянХуанг,мікробіологи;застреленіобоє з його руки;

· ЯнЛагфорд,фахівець угалузішкідливихекологічнихфакторів (>Великобританія);вбитий у лютому 2002 р.;

·ДевідУїн-Вільямс,астробіолог (>Великобританія);збитийавтомобілем;

·Стівен Мостів, «ДокторГрип»;розбився навласномулітаку [1;167-168].

>Згідно ізоднієюверсією,цібіологизагинули бо булиносіямиважливоїінформації. Зазагадковихобставинзагинулачастинакосмонавтів США, котрі брали доля впольотах наМісяць [1;168].

У Україніщорокугине 8-12журналістів.Негативнуінформаціюотримують психологи йсоціологи відсвоїхклієнтів.Середцихпрофесійнайбільший відсотоксамогубств. Уперіодсоціалізму напершомумісці від цого лиха було бжурналістів.Тривалість життявидатнихсоціологів ХХ ст. – 72,7 р.,психологів – 76. яквважає авторнаведеної статистики, співуче,саме тоді «психологи тасоціологи ненабиралисянегативноїінформації відсвоїхпацієнтів» [1;168].

>Середнятривалість життялітераторів, які засоціалізмувизнаваликласиками, - 68 р.,решти – 59.якщо на 100 тис. населенняприпадає 20самогубств,країна, заданими ВООЗ,прямує досамознищення, черезбезлічнегараздів, лакмусом якієсамогубці. УЛитві – 44випадки /рік на 100 тис. населення,Росії – 40, Україні – 29.Примусові смертихарактерні длябагатьохпоетів. У ХІХ ст.середнятривалість життястановила:пасічник – 75 років,фізик – 70-73, письменник – 62, співає – 37 р. якспівавщодоостанніх У.Висоцький: «Поети ходять п'ятами по лезу ножа, і ранять до крові свої хворі душі».Середправителів не було бвизначнихпоетів,хоча писаливірші ХоШіМін, МаоЦзеДун таінші. За словами У. Копаня, «>середпоетів не було бвампірів, як йпоетівсередвампірів». Тому, на його думку, ранозагинулиПушкін, Лермонтов,Єсенін,Маяковський, Шевченка,Цвєтаєва [1;168].

>Зараз, згідно ізвищеназваним автором, «>йдеполювання набізнесменів»,бо «смердотітакож багатознають,мають, але й нехочуть чи неможутьподілитися». У Україні 149 таких жертв нарік, уКазахстані – 119, уКолумбії – 105.Лише уКиєві таобластінараховується 4000невпізнанихтрупів («>Вечірнівісті», 23.02.2005) [1;168].

>Впливінформації надітей. Реклама якнегативнийчинниквпливу

 

>Теперподивимося наінформацію вдещоіншомуформаті чи ізіншогоракурсу.Здається, уженіхто над босучаснаіндустріяреклами, чудово знаючиспецифікулюдськоїпсихології, активноексплуатуєдітей. «>Правильні» установки повідношенню доти чиіншого брендунамагаютьсясформувати улюдиниякомогараніше.Багатоспеціалістівобмежуютьверхнювікову «планку»будь-якоїцільовоїаудиторії 45-50роками. У цьомує своялогіка.Вважається, щопотімвплинути на думкулюдини практичнонеможливо (завиняткомрекламидеякихспецифічних груптоварів –ліків тощо).Значновигіднішепривернутиувагумолодоїаудиторії,сформовані іусталенісмаки допевного брендуякої вонзможе пронести через усє життя [2].

>Згідно ізсучаснимиуявленнями, умозкулюдинипротікаютьпроцесиверифікаціїінформації,тобтовизначенняїїдостовірності.Будь-якийживийорганізмпостійноатакуєвеликукількістьрізноманітних,інодісуперечливихсигналів.Вони несуть усобіінформацію про ті, щовідбувається як узовнішньому, то йвнутрішньомусередовищі. Улюдини всяінформаціяпіддаєтьсялогічній (>свідомій) чиавтоматичній (>несвідомій)оцінці із точкизоруїїдостовірності йзначущості.Завдяки цьому вонавідмежовує собі відреагування нанепотрібнісигнали, котрі несутьнесуттєву чихибну (>невірну)інформацію.Сприйняттяінформації безкритичноїпереробкисаме йвластиво маленькимдітям. У цьомувіціцебіологічносуттєво.Людськиймозок як губкавсотує у собібудь-якуінформацію,адже вонаможезнадобитися умайбутньому.Лише вподальшому, вмірунакопиченняжиттєвогодосвіду йрозвиткулогічногомислення,сприйнятепочинаєпіддаватисякритичномуаналізу [2].

Природа мудра.Вонапередбачила багато чого, але й несучаснуіндустріюмасовоїреклами йпропаганди. Ті, що було бсуттєвимпротягомбагатьохтисяч роківлюдськоїеволюції,сьогодніможе уже і інакшим – крізь цізростаючукількістьінформаційногосміття, щощоденноатакуєлюдину [2].

>Тож в тієї годину, колидорослі ужеперенасиченірекламним «>наповненням» й нездатні адекватносприйматицюнабридливуодноманітність,діти жзахоплено «>включаються» в тієїдивний йщенезнайомийїм світлогучного звуку,яскравогоекрану тарухливихстворінь, щобігають по «>блакитнійкоробці».Саме за годину рекламавиступає тімвбивчимінструментом длядитячоїпсихіки та їхнінаївногосприйняття. Уподальшомуцевпливає як насмакипевнихвікових груп, то й вбагатьохвипадках таморальнуповедінку яквдома ізбатьками чисвоїмидітьми, то й наробочомумісці, у культурномусередовищі тощо.


>Висновок

 

Отже,інформаційністьєдоситьсуттєвим таважливим чинникомризику длябудь-якоїлюдини убудь-якомувіці, а й у сферігуманітарії та напочатковихетапахрозвиткуособистості.Самеінформаційнесередовищемаєпіддаватисясуворомукритичномуаналізу та бутиоб’єктомнебайдужогоставленнялюдини у сферіїїдіяльності. якбачимо,інформація нелишерозвиваєлюдину якджерело знань, але йтакожможе згубновпливати наїї життя, іздоров’я, бутинебезпекою под знаком запитання.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.Копань В.С.Охорона роботи вгуманітарній сфері. – До.:Ун.вид-воПУЛЬСАРИ, 2008. – 198 з.

2. Молчанов І.,Сороченко У. Дитяча реклама //Русколань – Інформаційний ресурсний центр по практичної психології «>ПСИ-ФАКТОР» //utro/news/2003/05/13/147317.shtml


Схожі реферати:

Навігація