Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека експлуатації блочних трансформаторів типу ТДЦ-400000/330/20


Реферат Безпека експлуатації блочних трансформаторів типу ТДЦ-400000/330/20

1. БЕЗПЕКАЭКСПЛУАТАЦИИБЛОЧНЫХТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПУТДЦ-400000/330/20

 

1.1 Аналіз небезпечних і шкідливих чинників при експлуатації блокових трансформаторів типуТДЦ-400000/330/20

При обслуговуванні трансформаторів є велика небезпека поразки людини електричним струмом ,внаслідок торкнутисятоковедущим частинам, які перебувають під напругою, до корпусу трансформатора при ушкодженні (напруга доторку), і навіть потрапляючи підшаговое напруга.

До того ж небезпечними чинниками, при експлуатації трансформаторів, є небезпека поразки людини електричної дугою.

Розглянемо можливі випадки влучення людини під напруга й оцінимо їх небезпека.Расчети струмів які протікають через людини представлені у таблиці 1.

Таблиця1.Расчет струмів що протікають через людини.

Вигляд включення людини

 

Схема включення

 

 

Формула й розмір струму

 

 

При дотику дофазному дроту мережі напругою 330 кВ і20кВ із боку блокового трансформатора

 


 

I>Ч330=UФ/(RД+RЗ+RЧ)=>190751/(1300+0,5+1500)=68,11А,

I>Ч20=UФ/(RД+RЗ+RЧ)=11560/(1300+

0,5+1000)=4,12 А,

 

Влучаючи людини підшаговое напруга

 

IЧ=IЗ>RЗ>b1/ RЧ=>81930,50,15/1500=0,409А,

Струм,протекающий через людини в дотику донетоковедущему корпусу ушкодженого трансформатора

I>Ч330=Uл/(RЧ+>r/3)=330000/(1500+20

106/>3)=4,9410-2 А,

I>Ч20=Uл/(RЧ+>r/3)=20000/(1500+20

106/>3)=2,9910-3А,

 

Примітки:

- лінійне напруга;

R”год=103 >Ом - опір ланцюга людини;

Rбуд=103 >Ом - опір електричної дуги;

b1=0,15 – Коефіцієнт враховує форму потенційної кривою;

Uф -фазное напруга мережі;

Rіз=0,5Ом - опірзаземлителя (>ПУЭ);

Rбуд=3000Ом-сопротивление електричної дуги;

>r=20МОм – опіртоковедущих частин щодо землі.

 

1.2 Аналіз шкідливих чинників

Оскільки, блочні трансформатори виходять за межі приміщення основними шкідливим чинниками за її експлуатації є недостатнє чи нераціональне висвітлення темну пору доби, і навіть робота у несприятливихметереологических умовах.


2. Профілактичні заходи для безпеки експлуатації блокових трансформаторів

 

2.1 Захисні заходи від поразки людини електричним струмом

Недоступністьтоковедущих частин забезпечуєтьсясетчатими огородженнями.Трансформатор розташований за сітчастим бар'єром, що має які чиоткриваемие частини; вони заплющені і для відмикання мають пристосування.

Контроль ізоляції

Для трансформатораТДЦ-400000/300 визначення умов включення, вимір характеристик ізоляції слід відповідно до інструкцією «Трансформатори силові.Транспортирование, розвантаження, зберігання, монтаж і введення вексплуатацию».Состояние ізоляції обмоток попередньо перевіряється виміроммегомметром: 2500 У опору ізоляції головною ізоляції; 500—1000 У — опору вторинних обмоток щодо корпуси та поміж усіма обмотками.

Випробування підвищеним напругою промислової частоти:

а) ізоляції обмоток разом ізвводами

- для обмотки напругою 20 кВ - 49,5 кВ;

- для обмотки напругою 300 кВ - 414 кВ.

б) ізоляції доступнихстяжних шпильок,прессующих кілець іярмових балок.Испитательное напруга 1-2 кВ. Тривалість випробування 1 хв

При задовільних результатах випробування підвищеним напругою виноситься остаточне судження про задовільний стан ізоляції. Інакше мають здійснюватися ремонт чи заміна трансформатора.

Захисний заземлення

Конструктивно, захисне заземлення, є сукупністьзаземлителя ізаземляющего устрою.

>Трансформатор розташований зовні, у цій щодо його заземлення використовуємо штучнийзаземлитель. Як штучнихзаземлителей застосовують сталеві металоконструкції. Розрахунокзаземлителя представлено пункті 2.2.

>Электрозащитние кошти

>Электрозащитние кошти - це стерпні (транспортовані) вироби, які є захисту від поразки електричним струмом чи електричної дуги.Электрозащитние кошти діляться на основні додаткові і подано в таблиці 2.

Таблиця 2.Электрозащитние кошти

Основні Кількість Додаткові Кількість
>Изолирующая штанга

 

 1

>Диелектрические рукавички  2
Оперативна штанга  1 >Диелектрические боти  2
>Измерительная штанга  1 >Диелектрические килимки  3
>Измерительние кліщі  3
Захисні окуляри  3

2.2 Розрахунокзаземлителя

Вихідні дані:

1. Номінальне напруга Т: , .

2. Струм однофазного замикання на грішну землю (з розрахунків струмів короткого замикання): Iіз = 8193 А (на напрузі 330 кВ).

3.Нейтраль трансформатора ефективнозаземлена.

4. Площа зайнятазаземлителем P.S = 40 80 = 3200 м2 (площа територіїОРУ, де перебуває трансформатор).

5. Питома опір верхнього й нижнього верств землі :r1 = 100Ом·м (суглинок);r2 = 80Ом·м (глина); товщина верхнього шару h = 1,5 м.

>Рис.2.а) План контурного заземлення

>Рис.2.б) Схема розміщеннязаземлителя у ґрунті.

Для розрахунку застосовуємо статистичний метод розрахунку, що враховує двошарову структуру грунту та застосовується до розрахунку складнихзаземлителей з більшими на струмами замикання на грішну землю у мережах з ефективно заземленоїнейтраллю.

>Расчет:

Опірзаземляющего устрою RЗУ >растеканию струму для електроустановки у мережах з ефективнозаземленнойнейтралью напругою330кВ вбирається у 0,5Ом у час року.

>Заземлитель виконуємо як горизонтальній сітки з поздовжніх і поперечних провідників, покладених у землі на глибині 0,8 м, і вертикальних електродів.

Вертикальні стрижневі електроди мають довжину l = 15 м (діаметрd = 15 мм). Відстань між стрижнями а = 5 м. Сумарна довжина LР горизонтальних електродів дорівнює:

LР = 60·11 + 15·40 = 1440 м.

Узагальнений параметр

;

Проміжні узагальнені параметри, оскільки:

1 < =1/>2 = 1,25 < 2;

ЗB = 0,52; 

EB = 0,239 + 0,0693·1,5 = 0,343;

З> = 0,149;

E> = 0,338 + 0,0245·1,5 = 0,3748.

Отже:

;

.

Опір заземлення:

>Ом,


що менша за норматив 0,5Ом.

>Применяемий метод справедливий, оскільки виконуються такі обмеження:

                     →             

                     →              

                 →     

                     →              

    →             

Перевірка.

>Определим напруга назаземлителе пристекании струму Iіз:

.

>Определим напруга доторку.

Вибираємо значення параметра М (з таблиці) стосовно =1/>2 =1,25:М = 0,59.

>Определим коефіцієнт напруги доторку:

;

Напруга доторку:

 < U>пр.доп = 200 B,


де U>пр.доп – найбільш дозволене напруга доторку (тривалість впливу струму 0,5 з).

Умови виконуються.

Поверхня дотикузаземлителя з грунтом:

 

де чи b – завширшки товщина горизонтальних смуг, м.

>Расчетная поверхню штучногозаземлителя:

 ,

деr - удільне опір грунту на найбільш сухий період, приймаємо рівним еквівалентному опоруrе = 81,82Ом·м;

>t = 0,1 з - тривалість замикання на грішну землю під час спрацьовування захисту, приймаємо рівним часу відключення вимикача.

>Расчетное еквівалентну удільне опір грунту:

 >Ом·м

де показник ступеня до визначається за такою формулою:

Відносна довжина верхню частину вертикальних електродів:


Отримали, що P.Sіз = 192,95 м2 > P.Sр = 2,812 м2 виконується.

Перевіримо горизонтальні провідники щодо мінімальноїдопустимому перерізу.

Відповідно доПУЭ:

 мм2,

де аст = 21 - постійний множник (для сталиа=21);Q - допустима температура короткочасного нагріву.

Горизонтальна смуга проходить контроль по термічної стійкості,т.к.S=4x40=160 мм2 > 28,26 мм2

Умови виконуються.

2.3 Захисні заходи від небезпечних чинників

>Предохранительние монтерські пояса, страхувальний канат служить засобів захисту падінням під час роботи в розквіті.

Для захисту обслуговуючого персоналу від електричної дуги застосовують МТЗ

 

2.4 Захисні заходи шкідливих чинників

Зниження (ослаблення) галасу зчинив на самих його джерелах (конструкція устаткування). Чітке дотримання правил технічної експлуатації. Слід також встановлювати звукоізоляційні огорожі,ограждающие конструкції і звуковбирні екрани.

Харчування світильників аварійного висвітлення здійснюється від незалежні джерела харчування.

блоковий трансформаторзаземлитель пожежа захисний


3. Пожежна безпеку

>Трансформатор розташований поза приміщенням, тому зона навколо трансформатора належить до пожежонебезпечній зоні класуП-III і категорії «У».

 

3.1 Причини пожеж

Пожежі в трансформаторах виникають, переважно, через ушкодженнямаслонаполненних уведень через пробою внутрішньої ізоляції, супроводжуваних вибухом уведень, чи розривом бака трансформатора у разі пошкодження основний чиобмоточной ізоляції.

Загоряння олії у своїй викликано дією електричної дуги, оскількирелейная захист відокремлює трансформатор з певним запізненням вже по тому, як відбулося руйнація введення чи бака і виникає спалах викинутих з трансформатора горючих газів і парів олії.

Короткі замикання. При коротких замиканнях по лідерів протікають великі струми, унаслідок чого відбувається нагрівання провідників, загоряється ізоляція і все довкола.

Перевантаження. Виникають при протікання струмів, великих номінальних. Відбувається при неправильному виконанні монтажних робіт і за підключенні до неї навантаження, яку вона розрахована.

До того ж пожежі виникатимуть за такими неелектричним причин: недотримання персоналом правил пожежної безпеки.

 

3.2 Заходи забезпечення пожежної безпеки

Трансформатори повинні задовольняти вимогамПУЭ. Задля більшої пожежної безпеки і збереження електроустаткування при аваріях треба мати гаразд і справному станімаслосборние пристрої імаслостоки.

>Маслоприемники,маслонаполненние введення мали бути зацікавленими в справному стані перебуває й періодично перевірятися відповідно до місцевим інструкціям.

Стаціонарні кошти пожежегасіння повинен мати засуви з автоматичним управлінням і включаться в роботу у разі спрацьовування захисту ось внутрішніх ушкоджень.

Максимально допустима температура верхніх верств олії для трансформаторів без примусової циркуляції олії мусить бути трохи більше 95 град. З, а перевищення температури олії над температурою навколишнього повітря - трохи більше 60 град. З.

>Дутьевое охолодження трансформаторів має включатися при навантаженні вище 100% незалежно від температури оливи й за нормальної температури олії вище55°С незалежно від навантаження.

Біля трансформаторів встановлюються ящики з піском, передбачені п'ятьуглекислотних вогнегасників типуОУ-8, чотири пінних вогнегасника типуОХП-10, пожежний гідрант.


Схожі реферати:

Навігація