Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека експлуатації електричного обладнання відкритого розподільчого пристрою напругою 330 кВ


Реферат Безпека експлуатації електричного обладнання відкритого розподільчого пристрою напругою 330 кВ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Безпека експлуатації електричного устаткування відкритого розподільного устрою, напругою 330кB

 


1. Аналіз небезпечних і шкідливих чинників при експлуатації електричного устаткуванняОРУ напругою 330кB

При експлуатаціїОРУ 110 кВ основний небезпекою є можливість поразки людини електричним струмом внаслідок торкнутисятоковедущим частинам, які перебувають під напругою, і навіть потрапляючи підшаговое напруга й напруга доторку. Оцінимо небезпека поразки людини електричним струмом. Результат розрахунку зведемо в таблицю (>Таб.1.).

Існує небезпека поразки людини електричним струмом при експлуатаціїОРУ напругою 110 кВ у зв'язку з тим, що розраховані значення струмів перевищують значення встановленіГОСТ-12.1.038-88ССБТ. Отже, задля забезпечення безпеки експлуатації електричного устаткуванняОРУ напругою 110 кВ необхідно застосовувати захисних заходів.

- небезпеку обману обслуговуючого персоналу при роботах, виконуваних в розквіті (1,3 метрів і більш).

Аналіз шкідливих чинників:

- шум;

- метеорологічні умови (робота поза приміщенням);

- незадовільний висвітлення.

Примітка:

 -фазное напруга мережі;

Rгод = 1500Ом - опір ланцюга людини;

Rбуд = 3000Ом - опір електричної дуги;

R>p = 0,5Ом - опір робочогозаземлителя;

Iіз = 12920 А - струм однофазного замикання на;

a1 = 0,25 – коефіцієнт напруги доторку, враховує місце становища чоловіки й характер потенційної кривою

Rіз = 0,5Ом - опір нейтралізаземлителя відповідно до вимогПУЭ [1.7.51];

b1 = 0,15 коефіцієнт напруги кроку, враховує характер потенційної кривою й залежний від видузаземлителя

Rгод = 3000Ом - опір ланцюга від однієї ноги людини в іншу.

Вигляд доторку Схема Розрахунковий струм, А
1 Дотик дофазному дроту напругою 330 кВ

2 Дотик до корпусузаземленного устаткування напругою 330 кВ

3 Струм,протекающий через людини, який потрапив під напруга кроку.

 Rгод

 

Таблиця 1

 


2. Захисні заходи

2.1Приемосдаточние випробування ізоляції устаткування

Таблиця 2. Відповідно доПУЭ складаємо таблицю 2.

Найменування випробувань Норми випробувань Опір ізоляції

>ВиключательВВД-330Б-40/3150У1

Вимірювання опору опорного ізолятора,воздухопровода і тяги (кожне окремо), одержані із порцеляни Виробляєтьсямегаомметром на напруга 2,5 кВ чи то з джерела напругивипрямленного струму. У разі потреби вимір опору ізоляції опорних ізоляторів, ізоляторівгасительних камер іотделителей слід із установкою охоронних кілець зовнішньому поверхні. Опір 5000МОм
>Измерительние трансформатори струмуТФУМ-330 А

Вимірювання опору ізоляції

А) первинних обмоток

>Мегаомметром на напруга

2500 У

Опір ізоляції не

нормується

Б) вторинних обмоток Виробляєтьсямегаомметром на напруга 500 чи 1000 У Опір ізоляції вторинних обмоток разом ізподсоединенними до них ланцюгами має не меншим 1МОм.

>Измерительние трансформатори напругиНКФ-300-83У1

Вимірювання опору ізоляції

вторинних обмоток

Виробляєтьсямегаомметром на напруга 500 чи 1000 У Опір ізоляції вторинних обмоток разом ізподсоединенними до них ланцюгами має не меншим 1МОм.

>РазъединительРНДЗ.1-330/3200У1

Вимірювання опору ізоляції

А) повідків і тяг, виконаних із органічних матеріалів

Виробляєтьсямегаомметром на напруга 2,5 кВ. Опір ізоляції не нижче 5000МОм
Б)многоелементних ізоляторів. >Мегаомметром на напруга 2,5 кВ при позитивної температурі навколишнього повітря Опір ізоляції щонайменше 300МОм
У) вторинних ланцюгів і обмоток електромагнітів управління

>Мегаомметром на напруга

500-1000 , У

Опір ізоляції щонайменше 10МОм

2.2 Недоступністьтоковедущих частин

Щоб не допустити можливості небезпечного наближення дотоковедущим частинам, проектованеОРУ 110 кВ обгороджено сітчастим парканом заввишки 2 м. Огорожу виконано з сітки з розміром осередків мм. Вхід завезеними на територіюОРУ обладнанийсамозакривающейся хвірткою. УстаткуванняОРУ встановлено на залізобетонних конструкціях заввишки 0,9 м, що забезпечує його недоступність, і навіть усуває небезпека наближення до частинам, що під напругою. УОРУ 110 кВ передбачено проїзд вздовж вимикачів для пересувнихмонтажно-ремонтних механізмів і пристосувань, і навіть пересувних лабораторій; габарит проїзду 4 м по ширині і висоті. Мінімальна висота, де розташованітоковедущие частини щодо землі відповідно доПУЭ [4.2.58] дорівнює 3,6 м. Висота підвісуошиновки становить 6 метрів і, отже, забезпечується безпечне пересування персоналу обслуговуючогоОРУ 110 кВ.

2.3Блокировки безпеки

>Распределительное пристрій 110 кВ обладнано оперативної блокуванням, яка виключає можливість:

- включення вимикачів назаземляющие ножі ікороткозамикатели;

- включеннязаземляющих ножів наошиновку, не відділенуразъединителями відошиновки, що під напругою.

НаОРУ 110 кВ застосовується механічна оперативна, і навітьелектромагнитная блокування.

Назаземляющих ножах лінійних роз'єднувачів із боку лінії встановлено механічна блокування з приводомразъединителя і пристосування для замиканнязаземляющих ножів замками в від'єднаному становищі.

Харчування ланцюгів електромагнітної блокуванняОРУ – 110 кВ здійснюєтьсявипрямленним напругою з панелі харчування блокування, має пристрій контролю ізоляції. Схема електромагнітної блокування виконано з урахуванням того що в всіх роз'єднувачівелектродвигательних приводів, а й у всіхзаземляющих роз'єднувачів ручних приводів. Блокування здійснюється розривом ланцюгів управління приводу недотримання умов, у яких припустимо оперування. Застосовуються електромагнітні блокування з за конструкцією замком і одного електромагнітним ключем.

Механічна блокування міжразъединителями ізаземляющими ножами вузлових трансформаторів напруження і лінійних трансформаторів напругиОРУ – 110 кВ, виконано вигляді дисків з вирізами, насаджених на вали приводів цих роз'єднувачів. Ця блокування передбачає включеннязаземляющих ножів привключенних головнихразъединителях і навпаки.

2.4 Орієнтація в електроустановках

Орієнтація наОРУ здійснюється такими методами:

1. Маркування електроустаткування (нанесення умовних позначень на схеми і схеми електричних сполук) служить для розпізнавання приналежність устаткування.

Виконуєтьсябуквенно-смисловой та цифрового. Усі елементи одного приєднання повинен мати один маркер.

2. Використання знаків безпеки – боку чорні або червонясті, фон жовтий. Усередині поламана стріла чорного чи червоного кольору.Размещаются на порталах, корпусах устаткування, дверяхОРУ, опорах.

3. Відповідне розташування і забарвленнятоковедущих частин:

- фаза А – найбільш віддалена (ж жовтий колір);

- фаза У – середня (зелений колір);

- фаза З – близька (червоний колір).

4. Світлова сигналізація свідчить провключенное чиотключенное стан електроустаткування. Застосовується схема “світ” – лампи харчуються від мережі оперативного струму.


3. Захисний заземлення

Вихідні дані до розрахунку захисного заземленняОРУ:

1. Номінальне напруга заземленого устаткування Uзв = 330 кВ.

2. Струм однофазного замикання на грішну землю Iіз = 12920 А (з розрахунків струмів короткого замикання наОРУ напругою 330 кВ).

3. Мережа виконано з ефективно заземленоїнейтралью.

4. Площа зайнятазаземлителем P.S = 179 143 = 25597 м2 (площа територіїОРУ).

5. Розрахункові удільні опору верхнього й нижнього верств земліr>рас1 = 100Ом ·м (суглинок);r>рас2 = 40Ом·м (глина). Товщина верхнього шару H = 1,8 м.

6. Як природнихзаземлителей використовуємо системутрос-опори трьох відведених відОРУ повітряних ліній напругою 330 кВ на металевих опорах із довжиною прольоту L= 325 м. Кожна лінія має n>тр = 2 грозозахисних троса перерізом P.S>тр = 50 мм2.

>Расчет

>Определим необхідну опірзаземлителя. Відповідно доПУЭ для мережі з ефективно заземленоїнейтральюзаземляющее пристрій, яке виконується із дотриманням вимог для її опору, повинен мати у час року опір трохи більше 0,5Ом, включаючи опір природнихзаземлителей. Приймемо дозволене значеннязаземляющего устрою 0,5Ом. Напруга назаземляющем устрої пристекании від нього струму замикання на грішну землю на повинен перевищувати 10 кВ.

>Определим опір природногозаземлителя:

 >Ом

де R>оп = 15Ом - найбільше дозволене опірзаземляющего устрою опор при питомому опір землі 100Ом ·м [>таб.2.5.22.,Л.4]. У разі зіставлення Rе і Rіз видно, що Rе > Rіз (1,35> 0,5), отже, необхідно паралельно з природнимзаземлителем встановити штучнийзаземлитель.Определим необхідну опір штучногозаземлителя:

 >Ом

>Заземлитель виконуємо з горизонтальнихполосових електродів перерізом4х40 мм вертикальних стрижневих електродів довжиною  =5м розміщених за периметромзаземлителя, через 10 м діаметромd =12 мм; глибина закладення електродів в землю h = 0,8 м.

>Составим схему заземлення (мал.1).

>М=1:1000

>Рис. 1. План розташуваннязаземлителей біляОРУ напругою 330 кВ


За попередньою схемою визначимо сумарну довжину горизонтальних і кількість вертикальних електродів.

Сумарна довжина горизонтальнихполосових електродів становить 16 смуг довжиною 143 метрів і 11 смуг довжиною 179 м кожна (мал.1.):

Lр = 16 · 140 + 17 · 180 = 5300 м.

Кількість вертикальних стрижневих електродів з попередньої схеми: nв = 64 прим.

>Составим розрахункову модельзаземлителя як квадратної сітки з майданом рівної площі попередньої схеми заземлення P.S = 25200 м2. Довжина одного боку моделі буде  м.

Кількість осередків за однією боцірасчетной моделізаземлителя:

 прим.

Приймемоm=16 прим.

Уточнимо сумарну довжину горизонтальних електродів:

 м

Довжина боку осередки моделі:

 м

Відстань між вертикальними електродами:

 м


Сумарна довжина вертикальних електродів:

Lв = nв · Lв = 64 · 5 = 320 м

Відносна глибина занурення в землю вертикальних електродів:

Відносна довжина верхню частину вертикальних електродів:

>Расчетное еквівалентну удільне опір грунту:

 >Ом·м

де показник мірою визначається за такою формулою:

оскільки 1<

>Расчетное опір штучногозаземлителя:

 >Ом


де коефіцієнт А визначається за такою формулою, оскільки0<t>отн<0,1.

А = 0,444 – 0,84 ·t>отн = 0,444 – 0,84 · 0,037 = 0,413

Uіз = Iіз • Rіз = 12,92• 0,134 = 1,735 кВ < 10 кВ

Таке значення напруги припустимо, бо перевищує 10 кВ [>ПУЭ].

Напруга доторку:

Uін = Iіз·Rі·a1 ,

де a1=М(m)·Т->m = 0,655·13,71-2,5 = 0,001

 >Ом

>М(m) = 0,655 визначено по [>табл.10.8Л.2]. По даної таблиці побудований графік і ворожість =1/>2 = 100/40=2,5 визначеноМ(m):

Uін = 12920 • 0,134 • 0,001 = 1,731 У

Умова Uін = 1,731 У < U>пр.доп. = 500 У виконується,

де U>пр.доп. – найбільш дозволене напруга доторку при аварійний режим в електроустановках змінного струму напругою вище 1000 кВ (тривалість впливу струму до 0,1 з),

Перевіримозаземлитель на термічну стійкість.

Поверхня дотикузаземлителя з грунтом:

де а1 і b1 – завширшки товщина горизонтальних смуг, м.

 ,

деr - удільне опір грунту на найбільш сухий період, приймаємо рівним еквівалентному опоруrе = 48,354Ом·м;

>t = 0,08 з - тривалість замикання на грішну землю під час спрацьовування захисту, приймаємо рівним часу відключення вимикача (>ВВД-330Б-40/3150У1).

Отримали, що P.Sіз = 497,82 м2 > P.Sр = 3,05 м2 виконується.

Перевіримо горизонтальні провідники щодо мінімальноїдопустимому перерізу. Відповідно доПУЭ:

 мм2

де а = 21 – постійний множник (для сталиа=21);

>Q - допустима температура короткочасного нагріву [>ПУЭ].

Горизонтальна смуга проходить контроль по термічної стійкості, оскільки

>S=4x40=160 мм2 >39,87мм2

Отже, штучнийзаземлительОРУ 330 кВ може бути виконаний із горизонтальних від перетинанняполосових електродів перерізом 4 x 40 мм загальної довгою щонайменше 5397,33 метрів і вертикальних стрижневих електродів у кількості щонайменше 64 прим. діаметром 12 мм, довжиною по 5 м, за периметромзаземлителя. Глибина занурення електродів в землю 0,8 м. За виконання цих умов опір  штучногозаземлителя нічого очікувати перевищувати 0,134Ом.

електричний струм небезпека поразка


4.Электрозащитние кошти

НаОРУ напругою 110 кВ застосовуються такіелектрозащитние кошти:

Основні:

— штанга вимірювальна універсальнаШИУ – 110 – 2 прим.;

Додаткові:

— діелектричні боти – 4 пари;

— діелектричні рукавички – 4 пари;

— захисні окуляри – 4 прим.;

— переносні заземлення –4шт.;

— переносні огорожі (щити) – 4 прим.;

— плакати безпеки – 4 комплекту;

— запобіжнімонтерские пояса – 2 комплекту.

>Предохранительниемонтерские пояса призначені задля забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу при роботах в розквіті.


5. Заходи і засоби захисту шкідливих чинників

5.1 Захист від електричних полів промислової частоти

У електроустановках напругою 330 кВ існує інтенсивне електричне полі промислової частоти, його напруженість становить 5-7кВ/м.

Тому застосовують захисних заходів за захистом персоналу від напруженості електричного поля (>ЭП) чи зниження її до допустимих значень:

1) Основний захист, є захист часом, тобто обмеження час перебування на полі Т, годин, напруженістю в інтервалі вище 5 до 7кВ/м включно обчислюються за такою формулою:

 год,

де Є – напруженість чинногоЭП в контрольованій зоні,кВ/м.

2)Экранирование робочих місць чи устаткування.Экрани може бути стаціонарними чи переносними. Стаціонарні – алюмінієва сітка, переносні – як сітки, навісів, наметів з брезенту пофарбованого металізованою фарбою. Екран обов'язково має бутизаземлен. НаОРУ 330 кВ застосовують конструктивні засоби захисту від полів промислової частоти: збільшення висоти підвісу дротів, зменшення діаметра дротів, зменшення кроку розщеплення і кількість дротів в розщепленої фазі.

3) Методи орієнтації – на плані станції наносяться лінії за напруженістю.


5.2Зашита від шуму

Як індивідуальних засобів захисту від шуму використовують спеціальні навушники, вкладки в вушну раковину,противошумние каски.

5.3 Захист від метеоумов

Тепла одяг попереджає надмірне охолодження організму людини в низьких температурах повітря. Для захисту голови від атмосферних опадів призначені каски. При роботах за умов високих температур повітря на протягом зміни влаштовуються перерви.

5.4 Захист від незадовільного висвітлення

>ОРУ 110 кВ висвітлюється буденною і штучним світлом. Штучне висвітлення застосовується у темний час доби.

Відповідно доПУЭ для зовнішнього висвітлення використовуються газорозрядні лампи типуДРЛ. Для аварійного висвітлення застосовуються лампи розжарювання. Світильники робочого і вільного аварійного висвітлення на відкритий простір харчуються від різних незалежні джерела. Аварійне висвітлення приєднується до незалежному джерелу харчування або нею переключається припогасании робочого висвітлення.


6. Пожежна безпеку

Пожежна небезпека наОРУ напругою 110 кВ обумовлена наявністю в прийнятому

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація