Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Порядок розслідування, оформлення та обліку травм, нещасних випадків і професійних захворювань


Реферат Порядок розслідування, оформлення та обліку травм, нещасних випадків і професійних захворювань

Страница 1 из 2 | Следующая страница

контрольна робота

по навчальної дисципліни «Основи безпеки праці»

Тема

Порядок розслідування, оформлення і обліку травм, нещасних випадків і фахових захворювань


Казань, 2010 р.


Зміст

Запровадження

1. Нещасні випадки з виробництва

1.1 Нещасні випадки з виробництва, підлягають розслідування

1.2 Обов'язки роботодавця під час нещасного разі з виробництва

1.3 Особливості формування комісій із розслідування нещасних випадків, віднесених до категорії легких

1.4 Розслідування групових нещасних випадків, важких нещасних випадків і від нещасних випадків із смертельними наслідками

1.5  Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків

1.6 Нещасний випадок з виробництва

2. Порядок розслідування, оформлення і врахування професійних захворювань з виробництва

2.1 Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійного захворювання

2.2 Порядок оформлення акта про разі професійного захворювання

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

нещасний випадок професійне захворювання

>Повреждением чи травмою називається раптове вплив на організм людини будь-якого чинника (механічного, хімічного, фізичного тощо. буд.), що призвів до порушення анатомічної цілісності організму чи порушення його функцій.Травматические ушкодження у виробничому обстановці об'єднуються поняттям виробничий травматизм (ГОСТ 12.0.002-80).

Усі нещасні випадки, у яких настає тимчасова чи стійка втрата працездатності залежно від місця та обставин, за яких вони сталися, ділять на нещасні випадки, пов'язані з виробництвом і які побутові.

Фаховим захворюванням називається захворювання, яке розвивається у результаті на працівника специфічних для даної роботи шкідливих виробничих чинників.Профзаболевания творяться у результаті довготривалого періоду роботи у несприятливі погодні умови.

Виробничі травми та професійні захворювання відбуваються у результаті дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників. У ГОСТ 12.0.002-80 «Небезпечні й шкідливі виробничі чинники. Класифікація» вони поділяються на: фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні.

До фізичним чинникам ставляться: механічні ушкодження внаслідок впливу рухомих механізмів чи його деталей, приводів, вплив електричного струму, підвищеного тиску, запиленості парів і газів; неприпустимих рівнів шуму й вібрації; невідповідностіметео- і мікроклімату у робітничій зоні; недостатнього освітлення і т. буд.

До хімічним чинникам ставляться: вплив шкідливі речовини- кислот, лугів, їх сполук, органічних речовин тощо.

До біологічним чинникам ставляться: вплив на організм людини бактерій, вірусів, грибків, рослин, тварин, комах тощо. буд.

До психофізіологічним чинникам ставляться: фізичні й емоційні навантаження, розумова перенапруга, монотонність праці,ергономические незручності і під час робіт (незручне становище, скрутність обсягу й т. буд.).

Зона, у якій можуть діяти небезпечні й шкідливі чинники є небезпечну зону (область не більше радіуса2м від робітника місця, визначається залежність від характеру виконуваної роботи).


1. Нещасні випадки з виробництва

1.1 Нещасні випадки з виробництва, підлягають розслідування

Нещасний випадок - подія, у результаті якого працівниками чи іншими особами, що у виробничої діяльності роботодавця, отримано каліцтва чи інші тілесних ушкоджень (травми), зокрема завдані іншими особами, включаючи: теплової удар; опік; обмороження; утоплення; поразка електричним струмом (зокрема блискавкою); укуси та інші тілесних ушкоджень, завдані тваринами і комахами; ушкодження травматичного характеру, отримані внаслідок вибухів, аварій, руйнації будинків, споруд й конструкцій, стихійних лиха й інших надзвичайних ситуацій, й інші ушкодження здоров'я, зумовлені впливом на постраждалого небезпечних чинників, які спричинили у себе необхідність її перекладу в іншу роботу, тимчасову чи стійку втрату ним працездатності або смерть. Розслідування нещасних випадків з виробництва ввозяться відповідності зі ст. 227 – 231 Трудового кодексу й Положенням.Расследованию підлягають нещасні випадки з виробництва, що сталися з працівниками та інші особами у виконанні ними трудових обов'язків і роботи з завданням організації, або роботодавця – фізичної особи. До зазначеним особам ставляться:

• працівники, виконують роботу з трудовому договору;

• студенти і люди учні освітніх закладів відповідного рівня, які відбуваються виробничу практику в організаціях (у роботодавця – фізичної особи);

• особи, засуджені до позбавлення волі і залучені до праці адміністрацією організації;

• інші особи, що у виробничої діяльності організації, або індивідуального підприємця. Нещасний випадок може відбутися: а) за безпосередньої виконанні трудових обов'язків чи робіт з завданням роботодавця (його представника), зокрема, під час службової відрядження, і навіть при запобігання нещасних випадків, аварій, катастроф та інших ситуацій надзвичайного характеру; б) біля організації, інших об'єктах і площах, закріплених за організацією на правах володіння чи оренди, протягом робочого дня (включаючи встановлені перерви), зокрема:

• під час прямування на робоче місце (з робочого позначка);

• протягом часу, який буде необхідний приведення до ладу знарядь виробництва, одягу та т.п. до початку і по закінченні роботи;

• і під час понаднормових робіт; в) при дотриманні доречно роботи, чи з роботи з транспортному засобі роботодавця, і навіть у власному транспортному засобі у разі використання в виробничих цілях з розпорядження роботодавця (його представника), або з її відома; р) під час службових поїздок громадським транспортом, і навіть при дотриманні за завданням роботодавця (його представника) доречно виконання робіт і назад, зокрема пішки; буд) при дотриманні доречно службової відрядження і навпаки; е) при дотриманні на транспортному засобі як змінника під часмеждусменного відпочинку (>водитель-сменщик на транспортному засобі, провідник чи механікрефрижераторной секції поїздом, бригада поштового вагони й інші); ж) під часмеждусменного відпочинку під час роботи вахтовим методом, і навіть під час перебування на судні (повітряному, морському, річковому та інших.) у вільний від вахти і суднових робіт час.

До нещасних випадків належить:

• теплової удар;

• опік;

• обмороження;

• утоплення;

• поразка електричним струмом (зокрема блискавкою);

• укуси та інші тілесних ушкоджень, завдані тваринами і комахами;

• ушкодження травматичного характеру, отримані внаслідок вибухів, аварій, руйнації будинків, споруд й конструкцій, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій й інші ушкодження здоров'я, зумовлені впливом на постраждалого небезпечних факторів, і які спричинили у себе необхідність її перекладу в іншу роботу, тимчасову чи стійку втрату ним працездатності або смерть.

Про кожного нещасливий випадок, подію з виробництва, постраждалий чи очевидець від нещасного випадку зобов'язаний інформувати безпосереднього керівника робіт, який має:

• негайно організувати першу допомогу постраждалому й за необхідності доставку їх у установа охорони здоров'я;

• повідомити роботодавцю чи особі їм уповноваженому про події нещасливий випадок;

• прийняти термінові заходи профілактики розвитку аварійної ситуації та впливутравмирующего чинника інших осіб.

1.2 Обов'язки роботодавця під час нещасного разі з виробництва

Становище встановлює порядок розслідування і врахування нещасних випадків з виробництва, обов'язковий всім організацій, незалежно від їх організаційно-правової форми, і навіть осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної обличчя і використовують найманої праці (далі іменуються – індивідуальні підприємці). Відповідальність за організацію та влитися своєчасне розслідування й облік нещасних випадків, розробку й реалізацію заходів із усунення причин нещасних випадків несе роботодавець.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками та інші особами, які виконували роботу з завданням роботодавця на виділеному у порядку ділянці сторонньої організації, розслідуються комісією, формованої і очолюваної роботодавцем виробляють роботу, з обов'язковим участю представника організації, біля якої здійснювалася цю роботу. Роботодавець зобов'язаний:

• зберегти на початок розслідування від нещасного випадку обстановку, вона була на даний момент події (якщо це загрожує життя і здоров'я іншим людям і призведе до аварії). Що стосується неможливості її збереження:

• зафіксувати обстановку (схеми, фотографії очевидці тощо.);

• забезпечити своєчасне розслідування від нещасного випадку з виробництва;

• негайно проінформувати про нещасливий випадок родичів постраждалого.

1.3 Особливості формування комісій із розслідування нещасних випадків, віднесених до категорії легких

Розслідування нещасних випадків проводиться комісіями, утвореними залежно від обставин події, кількості постраждалих регіонів і характеру отриманих ними ушкоджень здоров'я. Розслідування нещасних випадків (зокрема групових), у яких постраждалі отримали ушкодження, віднесені до категорії легких, проводиться комісіями, утвореними роботодавцем протягом 3-х днів. У комісію (кількість членів має бути непарною) включаються фахівець з охорони праці, представники роботодавця, профспілкового органу чи іншого уповноваженого працівниками представницького органу, уповноважений з охорони праці. Комісію очолює роботодавець чи уповноважена їм обличчя. Склад комісії стверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Постраждалий і керівник, який відповідає за безпеку праці в ділянці, де стався нещасний випадок, у складі комісії не включаються.

Роботодавець або голова комісії зобов'язаний на вимогу постраждалого або його довіреної особи ознайомити його з такими матеріалами розслідування. Нещасні випадки, про які був своєчасно повідомлено роботодавцю, чи внаслідок яких непрацездатність настала не відразу, розслідуються комісією за заявою постраждалого або його довіреної обличчя на перебігу місяці від дня надходження заяви незалежно від термін давнини від нещасного випадку.

1.4 Розслідування групових нещасних випадків, важких нещасних випадків і від нещасних випадків із смертельними наслідками

Про кожного нещасливий випадок роботодавець (його представник) протягом доби зобов'язаний направити (в письмовій формах) повідомлення у наступні організації, представники яких входять у склад комісії з розслідування:

• на державну інспекцію праці в суб'єкту Російської Федерації;

• до прокуратури за місцем події від нещасного випадку

• до федерального орган виконавчої влади з відомчої приналежності

• до організації, що надсилає працівника

• направляти до органу виконавчої суб'єкта Російської Федерації

• до територіального об'єднання профспілок;

• в територіальний орган державного нагляду, якщо нещасний випадок стався у організації (на об'єкті), підконтрольній цьому органу; • страховику з питань страхування.

Розслідування зазначених нещасних випадків проводиться протягом 15 днів. Терміни розслідування нещасних випадків обчислюються календарних днях, починаючи з дня видання роботодавцем наказу про утворення комісії. Роботодавець зобов'язаний забезпечити залучення фахівців і надання всіх коштів, необхідні розслідування. З метою розробки й реалізації заходів для ох попередження результати розслідування кожного від нещасного випадку розглядаються роботодавцем з участю профспілкового комітету. З зібраних документів і майже матеріалів комісія:

• встановлює обставини і від нещасного випадку;

• визначає, був чи потерпілий у момент від нещасного випадку пов'язані з виробничої діяльністю роботодавця, пояснювалося його перебування дома події виконанням їм трудових обов'язків; • кваліфікує нещасний випадок як нещасний випадок з виробництва чи як нещасний випадок, не пов'язані з виробництвом;

• визначає осіб,допустивших порушення вимог охорони праці

• визначає заходи для попередження нещасних випадків

• становить акт розслідування.

Якщо комісією встановлено, що груба необережність працівника сприяла виникненню чи збільшення шкоди, заподіяної його здоров'ю, то комісія виявляє міру її провини у відсотках.

1.5  Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків

За кожним знедолений випадку, кваліфікованому за результатами розслідування як нещасний випадок з виробництва і який спонукав у себе необхідність перекладу постраждалого відповідно до медичним укладанням, виданими гаразд, встановленому федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, в іншу роботу, втрату ним працездатності терміном упродовж як мінімум дня або смерть постраждалого, оформляється акт про нещасливий випадок з виробництва за формою н-1 у двох примірниках.

При груповому нещасливий випадок з виробництва акт про нещасливий випадок з виробництва за формою н-1 складається кожного постраждалого окремо.

При нещасливий випадок з виробництва з застрахованим складається додатковий примірник акта про нещасливий випадок з виробництва за формою н-1.

У акті за формою н-1 повинні прагнути бути докладно викладено обставини і від нещасного випадку, і навіть вказані особи, котрі припустилися порушення вимог охорони праці. У разі встановлення факту грубої необережності застрахованої,содействовавшей виникненню шкоди чи збільшення шкоди, заподіяної його здоров'ю, в акті вказується рівень провини застрахованої у відсотках, встановлена за результатами розслідування від нещасного випадку з виробництва.

Після закінчення розслідування акт за формою н-1 підписується усіма особами, які проводили розслідування, стверджується роботодавцем (його представником) і завіряється печаткою. Роботодавець (його представник) в триденний строк після завершення розслідування від нещасного випадку з виробництва зобов'язаний видати примірника затвердженого їм акта за формою н-1 постраждалому (його законному представнику чи іншому довіреній особі), а під час нещасного разі з виробництва із летальним кінцем — особам,состоявшим утримує загиблого, або особам,состоявшим із ним близьку кревність чи властивості (їх законному представнику чи іншому довіреній особі), на вимогу. Другий примірник зазначеного акта разом із матеріалами розслідування зберігається протягом 45 років роботодавцем (його представником), що забезпечує за рішенням комісії облік даного від нещасного випадку з виробництва. При страхових випадках третій примірник акта за формою н-1 і копії матеріалів розслідування роботодавець (його представник) направляє у виконавчий орган страховика (за місцем реєстрації роботодавця як страхувальника).

1.6 Нещасний випадок з виробництва

З двох липня 2010 рокуХамматова ДіанаАльфредовна працював у ТОВ «М...»наемним працівником на посадінаклейщик етикеток.

23 серпня 2010 рокуХамматоваД.А. перебувала на своєму робоче місце по наліпки етикеток ( фасувальний автомат «>МАКИЗ-КОМПАКТУ-03» серія 38). Приблизно о 12 годин 40 хвилин, у автоматі зажувало пакети.ХамматоваД.А. нікого не попередивши пішла витягати застряглі пакети до устаткуванню зі склеювання пакетів «>РТ-УМ-21ТЕКО-ПАК ЗАТИПФ-ТЕКО». Спрацював блокатор, автомат вимкнули, алет.к. лінія спайки вистигає не відразу, вона отримала термічнийожег правій кисті першого ступеня (довідка виданатравпунктом «госпіталь для ветеранів війн»). Причиною від нещасного випадку послужило порушення трудовий та виробничої дисципліни, що реалізувалася у цьому, щоХамматоваД.А. залишила свій робочий місце, самовільно залізла рукою в верстат «>ТЕКО-ПАК», ніж порушила правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «М...», в якому йшлося що працівник зобов'язаний виконувати лише доручену йому роботу, а про неполадки повідомляти керівництву.

Для усунення причин від нещасного випадку було проведено позаплановий інструктаж робочому місці.


2. Порядок розслідування, оформлення і врахування професійних захворювань з виробництва

У процесі виконання трудових обов'язків на працівника впливають шкідливі виробничі чинники, які можуть викликати гострі і хронічні професійні захворювання (отруєння), підлягають розслідування і обліку.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація