Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Середа проживання людини. Небезпечні і шкідливі фактори середовища проживання


Реферат Середа проживання людини. Небезпечні і шкідливі фактори середовища проживання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

Тема: «Середовище проживання людини. Небезпечні й шкідливі чинники середовища проживання»


План

Запровадження

1. Довкілля. Взаємодія природи й суспільства

2. Небезпечні й шкідливі чинники середовища проживання

2.1 Природні чинники небезпеки

2.2 Хімічні й біологічні чинники небезпеки

2.3 Біологічні чинники небезпеки

2.4Психофизиологические чинники небезпеки

3. Чинники, що впливають продуктивність праці

Література


Запровадження

З розвитком людської цивілізації і науково технічного прогресу проблеми відносини між природою, і суспільством постійно загострюються. Різке збільшення протягом останніх століття промислового й сільськогосподарського виробництва, розвиток транспорту, енергетики, хімізація, зростання урбанізації негативно впливають на довкілля. Наслідком негативним наслідкам науково-технічного прогресу є:

- забрудненість атмосферного повітря, водойм,

- деградація грунтового покриття,

- зниження запасів природних ресурсів,

- порушення стабільності екологічних систем й багато іншого.

Отже, настала необхідність активної боротьби з тими проблемами, що загрожують життя людей.Наиважнейшей проблемою сьогодні з цим думками є наступ екологічної кризи, та був й екологічної катастрофи.

Наприкінці ХХ століття людство вже реально відчуло можливість закінчення свого існування на ЗЕМЛІ.

Усі перелічене вище підкреслює необхідність займатися безпекою життєдіяльності особи на одне рівні. Знання екологічних проблем, принципів, і способів забезпечення безпеки, взаємозв'язку між здоров'ям покупців, безліч біосферою дозволять студентам, як майбутнім фахівцям об'єктів господарську діяльність, практично вирішувати питання, пов'язані з життєдіяльністю людей системі "людина-проживание-машина".


1. Довкілля. Взаємодія природи й суспільства

Життя невпинно й діяльність людини відбувається у середовища проживання, яку поділяють виробничу і невиробничу.

Основними елементами виробничої середовища є працю й природне середовище, невиробничій середовища – природне середовище і загальна культура суб'єкта

Загальну культуру становлять такі елементи, як моральна культура, загальноосвітня, правова і "культуру спілкування,

Середовище проживання (середовище проживання) – навколишня людини середовище» обумовлена в момент сукупністю чинників (фізичних, хімічних, біологічних, соціальних), спроможних надавати пряме чи непряме, негайне чи віддалене вплив на діяльність людини, його й потомство.

Довкілля (взаємодія природи й суспільства) – це «біосфера» зовнішня оболонка Землі», що охоплює частина атмосфери, гідросфери й верхній частина літосфери взаємопов'язана біохімічними циклами міграції речовин і енергією.

Атмосфера

Атмосфера – повітряна оболонка Землі, що складається з суміші газів, у якій переважають кисень, і азот. Маса атмосфери становить 5·1018 т. >Характеристикой атмосфери є атмосферне тиск, що визначається, заввишки місцевості від поверхні моря, і навіть станом атмосфери, тобто. наявністю області низький тиск – циклону йди області високого тиску –антициклона, Зміна атмосферного тиску не більше 760-780 мм рт. ст. небезпеку життя технічно нескладне.

Атмосфера ділиться на верстви, яких у залежність від висоти змінюється температура.

До атмосферним верствам Землі ставляться:

-тропосфера (9-18 км);

- стратосфера (50-55 км);

-мезосфера (80-90 км);

-термосфера (90-800 км);

-зкзосфера (понад 800 км).

У складі атмосфери також виділяютьозоносферу. Цей пласт залягає в розквіті 20-50 км і є щитом від ультрафіолетового проміння Сонця.

До складу атмосфери входять: азот 78%, кисень 21%, аргон 0,93%.

Перед вуглекислого газу, неону, гелію та інших газів, що є у атмосфері, доводиться трохи більше 0,04%.

Температура атмосферного повітря змінюється від –>880С до +>600С. Тоді як температура внутрішніх органів людини з допомогою терморегуляції його організму зберігається близька до 37 градусів. За виконання важких робіт і за високої температурі навколишнього повітря температура тіла може підвищуватися на 1 - 2 градусів Найвищаt внутрішніх органів, яку витримує людина +>430С, мінімальна +>250С;

Основний компонент атмосфери є водяну пару (у атмосфері вона становить до 13 тис. км3) – джерело формування опадів.

Наявність у атмосфері водяної пари та двоокису водню захищає земну поверхню від надмірного охолодження, створюючи так званий парниковий ефект.

Обсяг викиду парникових газів на країн СНД становить 13,5%.

Якщо вуглекислого газу атмосфері подвоїться проти періодом 1955 року, то середня температура планети збільшиться на1,5-4,50С проти сучасної (>150С), що сприятиме екологічну катастрофу (танення льодовиків з глобальним затопленням материків планети). Відомо, що підйом рівня Світового Океану на 6 м призведе до затоплення 1/6 світового суходолу.

Велика загроза зависла над руйнацією озонового шару (>тропосфера11,2м. + стратосфера 39 км). З'явилися озонові діри над Антарктидою іАрктикой.

Основний внесок у руйнація озонового шару виробляють сполуки водню, азоту, хлору,фреона. Області з зменшеним змістом озону (40-50%) називається озонової дірою. Зменшення товщини шару озону на 1% (середня товщина шару озону, наведена до щільності води, становить 2,5 мм) призводить до збільшення потоку згубного ультрафіолетового проміння на 2%, отже, захворювання людей на рак шкіри на виборах 4%.

По оцінним даним техногенне руйнаціяазонового шару 2000 р. досягло – 3%, а до 2050 р. може сягнути 10%.

З іншого боку, постійне вимиваннядиоксидов сірки й азоту в тропосфері веде до утворення кислотних дощів.

Джерелами кислотних дощів є гази, містять сірку і азот. Найбільшу небезпека кислотні опади представляють потрапляючи в водойми та створили грунт, що зумовлює зменшенню рН води. При змінірн води змінюється структура грунтів та знижується її плодючість.

У цілому нині вплив довкілля на людини викликає хвороби: алергію,бронхо-легочние захворювання, хвороби нирок, крові, слизових оболонок, шкіри, центральної нервової системи, ракові хвороби, серцево-судинні захворювання тощо. Різко зросла дитяча смертність, народження дебілів..

Джерела забруднення атмосфери:

- природні (космічна пил, попіл від виверження вулканів);

- антропогенні (виробнича діяльність людини, металургія, нафтова та хімічна промисловості).

Найпоширенішими токсичними речовинами, забруднюючими атмосферу, є: діоксид сірки, оксиди азоту, вуглеводні.

>Гидросфера

>Гидросфера – це водяний оболонка Землі, що становить 70% земної кулі.

>Гидросфера становить близько 1,4млрд.км5 води, а вся планета вміщує близько 1,6млрд.км3 води чи 0,25% маси Землі.

Корисний запас доступною прісної води зосереджене у річках, озерах й під землею на глибині до 1 км і обчислюється 3 млн. км3.

Сучасна потреба людства у питній воді становить 4тис.км3.

Втрата організмом 10-20% води призводить до загибелі. Норма споживання води становить 300 р на 1 кг маси тіла.

>Пресние води забруднюються тими самими видами нечистот і викидів як і бідний грунт. Забруднення води патогенними мікробами відбувається за купанні.Купающийся людина вносить в воду близько 460 мг органічних речовин і майже 3,4 млрд. бактерій, зокрема до 20 млн. кишкових паличок. У воді міститься близько 14 тис. токсичних речовин.

Останніми роками різко погіршилося стан гідросфери.

Погидробиологическим показниками 12% водних об'єктів України можна зарахувати до умовно чистим. 32% нині напівживіантропогенно-екологического напруги (помірковано чисті), інші 56% є забрудненими.

Обсяг вод з різноманітною ступенем очищення, що скидалися в водостоки і водойми всіх видів становить 90% від усієїзабираемой води.

Вважається, що розлита лежить на поверхні води нафту (сира) на 35% випаровується на добу, а решта 65% – за 10 років.

Ракові захворювання різко зростають під час хлорування прісної води, забрудненій фенолами.Хлорированная вода на 20% збільшує ризик захворювання на рак сечового міхура й нирок і 40-50% – на рак шлунка, кишечника й печінки. Сьогодні відомі близько 100 захворювань, які потрібні «дарує» питна вода.

Джерела забруднення гідросфери:

- поверхневі;

- побутові;

- виробничі;

- радіоактивні (випробувань ядерної зброї, аварії на АЕС, скиди радіоактивних відходів у морі).

Способи очищення води:

- механічні;

- фізичні (з допомогою ультрафіолетового проміння);

- хімічні;

- біологічні;

- транспортні;

- сільськогосподарські.

Основними джерелами забруднення гідросфери є промисловість і сільському господарстві,

Біологічні забруднення – потрапляють у водойму з побутовими і промисловими стоками, переважно з підприємств харчової, медико-біологічної, целюлозно-паперової промисловості

Хімічні забруднення вступають у водойму з промисловими поверхневими і побутовими стоками. До них належать: нафтопродукти, важкі метали, мінеральних добрив, миття, пестициди.

Фізичні забруднення вступають у водойми стоками при скидах з виробок шахт, при змиванні з територій промислових зон, транспортних магістралей, обложеної атмосферної пилу.

>Литосфера

>Литосфера – це земна кора, зовнішня тверда оболонка земної кулі.

Більшість літосфери складається з вулканічних порід, 95% серед яких континенті становлять граніти, а океанібазальти.Литосфера є місцем змісту всіх мінеральних ресурсів, і навіть є територією антропогенної діяльності.

Загальна площа світового суходолу становить 149,1 млн. км2 їх придатне для проживання 133 млн. км2.

Джерела забруднення літосфери:

- видобуток з корисними копалинами;

- поховання відходів виробництва та побутових відходів;

- військові відходи.

За наявності заводів із переробки відходів за її повної переробці дозволяє місту з населенням 1 млн. чол. отримати у рік до її 1500 тонн металу і майже 45 тонн суміші, яка у ролі добрива.

Біосфера

Біосфера – сфера поширення життя Землі, куди входять нижній шар атмосфери, гідросферу і верхній шар літосфери, які пережили техногенного впливу. Головна функція біосфери залежить від забезпеченні круговороту хімічних елементів здійснюється з участю всіх які населяють планету організмів. Нижню межу біосфери опускається на 2-3 км суші і по 1-2 км нижче дна океану. Верхній кордоном служить захисний озоновий екран в розквіті 20-25 км, вище якоїультрафиолетовая частина сонячного спектра виключає існування життя.

Техносфера

Техносфера – регіон біосфери, у минулому перетворений людьми з допомогою прямого чи опосередкованого впливу технічних засобів з метою найкращого відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам (техносферу – регіон міста, чи промислової зони, виробнича чи побутова середовище).

Поява техносфери призвела до того, що біосфера у багатьох регіонах нашої планети стала активно заміщатися техносферою.

Техносфера – дітище 20 століття, що спадає змінюють біосфері.

До новимтехносферним ставляться умови існування людини у у містах і промислових центрах, виробничі, транспортні і побутові умови життєдіяльності. Практично всіурбанизированное населення живе утехносфере, де умови існування істотно відрізняються від біосферних, передусім, підвищеним впливом на людинитехногенних негативних факторів.

Негативні впливу техносфери на чоловіки й довкілля.

- безупинне вступ утехносферу відходів промисловості, енергетики, коштів транспорту, с/г виробництва, середовища побуту;

- експлуатація в життєвому просторі промислових об'єктів і технічних систем (коштів транспорту, енергоустановки, рухомі механізми, герметичні системи з підвищеним тиском), які мають підвищеними енергетичними характеристиками;

- проведення цих робіт особливих умовах (роботи з висоті, в шахтах, переміщення вантажів, роботи у замкнутих просторах);

- спонтанно виникаючі техногенні аварії на транспорті, на об'єктах енергетики, промисловості, і навіть при зберіганні ВР;

- несанкціоновані і помилкові дії операторів технічних систем та населення;

- вплив стихійних явищ на елементи техносфери (промислових об'єктів, транспортні магістралі та інших.).

забруднення техносферу продуктивність працю


2. Небезпечні й шкідливі чинники середовища проживання

За характером впливу на організм все чинники (відповідно до ГОСТу 12.1.003-74) діляться на: а)вредние;б) небезпечні.

До шкідливим ставляться чинники, стаючи за певних умов причиною захворювань чи зниження працездатності:

- запиленість і загазованість повітря;

- шум;

-ионизирующие випромінювання;

- важка фізична праця;

- токсичні речовини;

- забруднення води та продуктів;

- неправильне висвітлення;

- монотонність роботи і ін.

Небезпечними називають чинники, які за певних умов до травматичним ушкодженням чи раптовим і різким порушенням здоров'я.

- вогонь;

- транспортні засоби та мобільні частини машин;

- отруйні речовини;

- гострі і падаючі предмети та інших.

Негативні чинники у побуті:

- повітря, забруднений продуктами згоряння газу, викидами ТЕЦ, промислових підприємств;

- вода з надмірною змістом шкідливих домішок;

- недоброякісна їжа;

- медикаменти;

- тютюновий дим;

- бактерії, віруси й ін.

Небезпечні й шкідливі чинники за своєю природою дії поділяються на:

- фізичні;- біологічні;

- хімічні;- психофізіологічні.

До фізичним небезпечним i шкідливим чинникам ставляться;

рухомі машини та механізми, мобільні частини устаткування, несталі конструкції і природні освіти;

- гострі і падаючі предмети;

- підвищення і зниження температури повітря і оточуючих поверхонь;

- підвищена запиленість і загазованість;

- підвищений рівень шуму, акустичних коливань вібрацій;

- підвищену чи знижений барометричне тиск;

- підвищений рівень іонізуючого випромінювання здійснюватиме;

- недостатнє висвітлення, знижена контрастність висвітлення;

- підвищена яскравість, пульсація світлового потоку.

 

2.1 Природні чинники небезпеки

- землетрус;- холод;

- пожежа;- водойми;

- спека;- гроза;

- повінь;- сильний снігопад;

- ураган;- сильний зливовий дощ;

тощо.

 

2.2 Хімічні й біологічні чинники небезпеки

Особливу небезпеку становлять хімічні чинники, які можна розділити на:

- промислові отрути (розчинники, барвники);

- отрутохімікати (гербіциди, пестициди), використовувані с/г;

- лікарських препаратів, застосовувані за призначенням;

- хімічні речовини у побуті, які у ролі харчових добавок, коштів санітарії, особистої гігієни;

- бойові отруйні речовини.

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини діляться на:

- токсичні;

- дратівливі;

- мутагенних;

- канцерогенні;

- наркотичні;

- задушливі тощо.

Токсичні речовини – це речовини, що викликають отруєння всього організму людини чи впливають деякі системи організму людини (наприклад, на центральну нервову систему). Ці речовини можуть викликати патологічні зміни певних органів, наприклад, нирок, печінки. До таких речовин ставляться такі сполуки, як чадний газ, селітра, концентровані розчини кислот чи лугів.

>Раздражающие речовини – викликають роздратування слизових оболонок, дихальних шляхів, очей, легких, шкіри (наприклад, пари кислот, лугів, аміак).

>Мутагенние речовини призводять до порушення генетичного коду. Це – свинець, радіоактивні речовини.

Канцерогенні речовини викликають, зазвичай, злоякісні новоутворення – пухлини. До таких речовин ставляться азбест, нікель, хром.

>Наркотические речовини впливають на центральну нервову систему (спирти,ароматичние вуглеводи).

>Удушающие речовини призводять дотоксическому набряку легких (оксид азоту, оксид вуглецю).

Прикладом речовин, які впливають на репродуктивну функцію, може бути радіоактивні ізотопи, ртуть, свинець.

>Сенсибилизатори – це речовини, що діють як алергени. Це – формалін, лаки з урахуванням нітросполук.

>Отравляющими називаються речовини, що призводять до поразці всіх живих організмів, особливо покупців, безліч тварин.

2.3 Біологічні чинники небезпеки

>Биологическими називаються небезпеки, які від живих об'єктів. Носіями біологічних небезпек є всі довкілля (повітря, вода, грунт), рослинний і тваринний світи, самі люди.

Наслідком біологічних небезпек стають різні хвороби, травми різної тяжкості, зокрема, і смертельні.

>Биологическими небезпечними і шкідливими чинниками є:

- патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби тощо.);

- рослин та тварини.

Бактерії – типові представники мікроорганізмів. Бактерії всюдисущі і витривалі. Не гинуть ні з вічній мерзлоті, ні з космосі, задля неї і вплив смертельної в людини дози радіації.

>Бактериальними захворюваннями є: чума, туберкульоз, менінгіт, правець тощо.

Віруси

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація