Реферат Мікроклімат на виробництві

Запровадження

 

Працюючи над даним рефератом, я прагнула повніше розкрити зміст умов мікроклімату з виробництва, подивитися на неї актуальні проблеми, у контексті сучасності.

>Условии праці – система забезпечення життя працівників у процесі праці, куди входять у собі правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні й інші заходи.

Зберігаючи насамперед життя і здоров'я робітників, є надзвичайно важливим напрямом державної політики у сфері охорони праці.

Отже, враховуючи вищевикладене, треба сказати, питання організації умови мікроклімату на підприємствах промисловості як не втрачають своєї актуальності, а й привертають до всі більше уваги, оскільки з недостатнім розвитком виробництва на таких підприємствах з'являються нові напрями, підвищується рівень складності розв'язуваних завдань із гарантуванню безпеки праці особи на одне виробництві.


1. Мікроклімат виробничих приміщень

 

Мікроклімат - як головний чинник створення сприятливих умови праці.

Мікроклімат виробничих приміщень - це метеорологічні умови внутрішнього середовища, зумовлені діючими на організм людини поєднаннями температури, щодо вологості і швидкість руху повітря, і навіть теплового опромінення і температури поверхонь огороджуючих конструкцій і технологічного устаткування.

Багатьом харчових підприємств із значним виділенням тепла й вологи мікроклімату - основна характеристика умов праці в робочих місць, від якої залежать як стан здоров'я, працездатність, продуктивність працюючих, а й видатки пільги і компенсації за несприятливі умови праці, рівень плинність кадрів. У зв'язку з цим нормування мікроклімату на харчових підприємствах – одне з найважливіших завдань охорони праці [2].

Вимоги до метеорологічним умовам регламентують Санітарні правил і норми – СанПіН 2.2.4.548-96 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень», які оптимальні і допустимі величини показників мікроклімату для робочої зони закритих виробничих приміщень із урахуванням характеристики трудового процесу, тяжкості виконуваної роботи, час перебування робочому місці й періодів року, і навіть методи вимірювання, і оцінки цих показників на діючих підприємствах.

Вимоги не поширюються таких приміщення харчових підприємств, як склади,соловидни, приміщення зберігання сільськогосподарської продукції, холодильники та інші, у яких з технологічних причин має дотримуватися певні величини температури і відносній вологості повітря.

Показники мікроклімату мають забезпечувати зберігання теплового балансу людини з довкіллям та підтримка оптимального чи припустимого теплового стану організму.

- оптимальнімикроклиматические умови забезпечують загальне та локальне відчуття теплового комфорту протягом 8-годинний робочої зміни за мінімальної напрузі механізмів терморегуляції організму людини, не викликають відхилень стану здоров'я, створюють передумови для високого рівня працездатності й єпредпочтительними на робочих місць.

- оптимальні величини показників мікроклімату необхідно дотримуватися на робочих місць виробничих приміщень, у яких виконуються роботи, пов'язані з нервово-емоційним напругою (роботи операторів в кабінах, на пультах і посадах управління технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших.).

- допустимімикроклиматические умови встановлено на основі критеріям припустимого теплового і функціонального стану людини впродовж 8-годинний робочої зміни. Не викликають ушкоджень чи порушень стану здоров'я, але можуть спричинить виникненню спільне коріння й локальних відчутті теплового дискомфорту, напрузі механізмів терморегуляції, погіршення самопочуття і зниженню працездатності.

- допустимі величини показників мікроклімату встановлюються у разі, коли з технологічним вимогам, технічною освітою і економічним обгрунтованим причин неможливо знайти забезпечені оптимальні величини.

 

2. Мікроклімат та її показники

 

Мікроклімат виробничих приміщень – це метеорологічні умови внутрішнього середовища, зумовлені діючими на організм людини поєднаннями температури, щодо вологості і швидкість руху повітря, і навіть теплового опромінення і температури поверхонь огороджуючих конструкцій і технологічного устаткування.

Багатьом харчових підприємств із значним виділенням виробництва тепла й вологи мікроклімат – основна характеристика умов праці в робочих місць, від якої залежать як стан здоров'я, працездатність, продуктивність працюючих, а й видатки пільги і компенсації за несприятливі умови праці, рівень плинність кадрів. У зв'язку з цим нормування мікроклімату на харчових підприємствах – одне з найважливіших завдань охорони праці. [4]

Вимоги до метеорологічним умовам регламентують Санітарні правил і норми – СанПіН 2.2.4.548 – 96 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень», які оптимальні і допустимі величини показників мікроклімату для робочої зони закритих виробничих приміщень із урахуванням характеристики трудового процесу, тяжкості виконуваної роботи, час перебування робочому місці й періодів року, і навіть методи вимірювання, і оцінки цих показників на діючих підприємствах.

Вимоги не поширяться таких приміщення харчових підприємств, як склади, солодовні, приміщення зберігання сільськогосподарської продукції, холодильники та інші, у яких з технологічних причин мають дотримуватися певні величини температури і відносній вологості повітря.

Показники мікроклімату мають забезпечувати збереження теплового балансу людини з довкіллям та підтримка оптимального чи припустимого теплового стану організму.

Оптимальнімикроклиматические умови забезпечують загальне та локальне відчуття теплового комфорту протягом 8-годинний робочої зміни за мінімальної напрузі механізмів терморегуляції організму людини, не викликають відхилень стану здоров'я, створюють передумови для високого рівня працездатності й єпредпочтительними на робочих місць.

Оптимальні величини показників мікроклімату необхідно дотримуватися на робочих місць виробничих приміщень, у яких виконуються роботи, пов'язані з нервово-емоційним напругою (роботи операторів в кабінах, на пультах і посадах управління технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших.).

>Допустимиемикроклиматические умови встановлено на основі критеріям припустимого теплового і функціонального стану людини упродовж 8-годинний робочої зміни. Вони на викликають ушкоджень чи порушень стану здоров'я, але можуть спричинить виникненню спільне коріння й локальних відчуттів теплового дискомфорту, напрузі механізмів терморегуляції, погіршення самопочуття і зниженню працездатності.

>Допустимие величини показників мікроклімату встановлюються у разі, коли з технологічним вимогам, технічною освітою і економічним обгрунтованим причин неможливо знайти забезпечені оптимальні величини.

3.Терморегуляция організму людини

 

У основу нормування мікроклімату покладено умови, у яких організм людини зберігає нормальний теплової баланс з допомогою певних фізіологічних процесів (приплив крові до шкіряному покриву, потовиділення та інших.), внаслідок чого здійснюється терморегуляція, забезпечує збереження постійної температури тіла шляхом теплового обміну із зовнішнього середовищем.

Натерморегуляцию негативно впливають підвищена вологість і швидкість руху навколишнього повітря, особливо у поєднані із високої температурою. За підвищеної відносної вологості й тотального зниження швидкості повітря інтенсивність випаровування вологи (поту) із поверхні тіла знижується. Рух повітря має здатність посилювати теплообмін, однак у холодної період року вона діє на організм людини несприятливо.Вредное вплив надає також надмірна сухість повітря (при вологості нижче 30%).

Через війну терморегуляції відбувається зміна обміну речовин і залежно від температури довкілля підвищується чи знижується рівеньтепловиделений. Інтенсивність обміну речовин і культурний рівеньтепловиделений істотно не змінюються за нормальної температури повітря15…20С і відносній вологості 35…70%. При температури повітря до30С віддача теплоти організмом здійснюєтьсяконвекцией і випромінюванням, а за більш високих температур – переважно шляхом посиленого освіти і випаровування поту.

>Потоотделение і під час важких фізичних робіт і температури повітря30С і від сягає 10дм на зміну. Разом із жовтою водою організм людини втрачає 30…40 р солі, що у 20…30 р більше, аніж за нормальних умов. Тож у гарячих цехах робочі як профілактичного гроші мають вживати для пиття солону воду.

4. Особливості нормування показників мікроклімату

 

Оптимальні і допустимі абсолютні величини показників мікроклімату вибираються в послідовності, яка вказана у залежність від наступних чинників.

Спочатку встановлюються характеристика трудового процесу, і якщо трудовий процес викликає навантаження переважно на центральну нервову систему (напруженості праці), то приміщенні мають забезпечувати оптимальних показників мікроклімату А1. Якщо встановлена характеристика відбиває переважно навантаження на опорно-руховий апарат (тяжкість праці), то приміщенні може бути забезпечені допустимі показники мікроклімату А 2.

Абсолютні значення оптимальних і допустимих величин мікроклімату у робітничій зоні приміщення визначаються залежність від наступних чинників: періоду року ПГ і категорії фізичних робіт з тяжкості >КР.

Характеристика виробничих приміщень за категорією виконуваної роботи встановлюються, з категорії, яку понад 50 відсотків% що працюють у аналізованому приміщенні.

За дотримання оптимальних величин температури, відносної вологості і швидкості повітря температура внутрішніх поверхонь, огороджуючих робочу зону конструкції (стін, стель, статі) чи пристроїв (екранів телевізорів і т.п.), і навіть температура зовнішніх поверхонь технологічного устаткування або його огороджуючих пристроїв має перевищувати понад2С межі оптимальних величин температури повітря, встановлених окремих категорій фізичних робіт. При температурі внутрішніх поверхонь огороджуючих конструкцій нижче чи вище оптимальних робочі місця мали бути зацікавленими віддалені від них відстань щонайменше 1 м.Перепади температури повітря за висотою і горизонтальній робочої зони нічого не винні виходити межі оптимальних окремих категорій робіт.

Якщо приміщенні встановлено допустимі показники мікроклімату, то температура огороджуючих пристроїв у робітничій зоні нічого не винні виходити межі допустимих окремих категорій робіт.Перепади температури повітря за висотою робочої зони допускаються до3 З, а, по горизонталі й упродовж зміни при легких роботах – до4 З, при роботах середньої важкості – до5 З повагою та під час тяжких роботах – до6 З.

Інтенсивність теплового опромінення працюючих від нагрітих поверхонь технологічного устаткування, освітлювальних приладів, інсоляції має перевищувати 35Вт/м при опроміненні 50% поверхні тіла, і більш, 70Вт/м при величиніоблучаемой поверхні 25…50% і 100Вт/м при опроміненні 25% поверхні тіла. Інтенсивність теплового опромінення від відкритих джерел (відкрите полум'я) на повинен перевищувати 140Вт/м при опроміненні трохи більше 25% поверхні тіла за обов'язкового використанні коштів індивідуальної захисту, зокрема засобів захисту обличчя і очей.

>Нагревающий мікроклімат – поєднання параметрів мікроклімату (температура повітря, теплове випромінювання), у якому має місце порушення теплообміну людини з довкіллям, що полягає у накопиченні тепла в організмі вище верхньої кордонів оптимальної розміру й збільшенні частки втрат тепла випаром поту загалом структурі теплового балансу, появу спільних або локальних дискомфортнихтеплоощущений.

>Охлаждающий мікроклімат – поєднання параметрів мікроклімату, у якому має місце зміна теплообміну організму, що веде до освіті загального чи локального дефіциту тепла в організмі.

Клас умов праці під час роботи в виробничих помешканнях ізохлаждающим мікрокліматом, і навіть на відкритої території у холодну пору року і неопалюваних приміщеннях.

мікроклімат показник норма терморегуляція

5. Заходи забезпечення норм мікроклімату

 

На харчових підприємствах багато приміщень мають значні тепло- івлаговиделения. До таких приміщенням ставляться, наприклад, грубні відділення хлібозаводу; грубне,варочное,обжарочное,пекарное, розпуску крихти та приміщення кондитерських підприємств; багато приміщень цукрових заводів. Задля більшої нормативних показників мікроклімату у тих закритих приміщеннях і захисту працюючих від перегріву і охолодження, простудних та інших захворювань використовуються інженерно-будівельні заходи, куди входять:

- теплоізоляцію будинків;

- вентиляція;

- кондиціювання.

>Теплоизоляция будинків здійснюється, з теплоізоляційних властивостей будівельних огороджень виробничого будинку, відповідних кліматичних умов району, у яких розміщено харчове підприємства.Теплоизоляционние властивості будівельних огороджень встановлюються за його проектуванні та реалізується пристроительстве.[5]

>Вентиляция мають забезпечувати нормативні показники мікроклімату у робітничій зоні. І тому розраховуються її продуктивність, щоб забезпечити видалення надлишкової виробництва тепла й надлишкової вологи.

Кондиціонування призначено для автоматичного підтримування у приміщенні нормативних показників температури і вологості повітря.

Коли окремих робочих місць економічно недоцільно використовувати певні кошти, то повітрянийдуширование, що використовується також за виділенні радіаційної теплоти, що створює теплове опромінення 350Вт/м і більше, при відкритих процесах із шкідливі речовини, якщо їх видалення не забезпечують місцевіотсоси.

Щоб запобігти прориву холодної та вологого повітря на приміщення експедиції хлібозаводів при навантаженні готової продукції, і навіть інших підприємств у опалювані приміщення через відкриті технологічні отвори чи ворота використовуютьсявоздушно-тепловие завіси.


Укладання

 

У своїй роботі спробувала розкрити тему даного реферату вплив параметрів мікроклімату на організм людини.

Викладене в рефераті матеріал дає можливість окреслити ряд засад, істотних розуміння процесу мікроклімату.

Наприкінці хотіла б додати, що з виконанням всіх названих вище пунктів мікроклімату приміщення, слід сумлінна робота виробничників і промисловості.


Список літератури

 

1.БарашниковЮ.М. Охорона праці харчової промисловості, громадському харчування й торгівлі. - Москва: Академія, 2006. - 268 з.

2.ЗазулинаЗ.К. Виробнича санітарія. – Москва: Металургія, 1968. – 688 з.

3. Коєва А.І. Охорона праці до працівників комунального харчування. – Москва: Фенікс, 2001. – 128 з.

4.Могильний М.П. Устаткування підприємств комунального харчування, теплове устаткування. – Москва: Академія, 2004. – 192 з.

5.Простова С.П. Охорона праці до працівників виробництва. – Москва: Лик, 1990. – 523 з.


Схожі реферати:

Навігація