Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Нещасні випадки на підприємстві, потенційні небезпеки. Заходи щодо їх попередження


Реферат Нещасні випадки на підприємстві, потенційні небезпеки. Заходи щодо їх попередження

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

I. Порядок розслідування нещасних випадків для підприємства. Якими документами оформляється факт від нещасного випадку? Хто бере участь у складанні акта?

II. Проаналізуйте потенційні небезпеки, які під час експлуатаціїгрузоподъемних і транспортних засобів. Опишіть порядок контролю їх до стану.Изложите основні вимоги безпеки до конструкціям і на експлуатацію підйомно-транспортних коштів

III. Шкідливі речовини, шляху їхнього проникнення організм. Класифікація шкідливі речовини. Гранично допустимі концентрації шкідливі речовини. Шляхи зниження небезпеки отруєнь шкідливими речовинами

IV. Як, з допомогою яких організаційних і технічних заходів усуваються потенційні причини виникнення пожежі у приміщенні лабораторії, цеху окремо взятомурадиоелектронном приладі?

V. У чому полягає шкідливий вплив електричного струму на організм людини? Опишіть видиелектротравм. Наведіть граничні значення величин електричного поля і поясніть, які реакції організму викликають цих значень струму.

Список використаної літератури


I. Порядок розслідування нещасних випадків для підприємства. Якими документами оформляється факт від нещасного випадку? Хто бере участь у складанні акта?

Порядок розслідування нещасних випадків з виробництва встановлено статтею 229 Трудового кодексу Російської Федерації.

У розслідуванні від нещасного випадку роботодавець негайно створює комісію у складі щонайменше трьох людей, яка очолюється роботодавцем або уповноваженою їм представником. Склад комісії стверджується наказом (розпорядженням) роботодавця, до комісії включаються:

· фахівець з охорони праці, або обличчя, призначені відповідальних організацію роботи з охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця;

· представники роботодавця;

· представники профспілкового органу чи іншого уповноваженого працівниками представницького органу, уповноважений з охорони праці.

Слід враховувати, що керівник, який відповідає за безпеку праці в ділянці (об'єкті), де стався нещасний випадок, у складі комісії не включається.

До складу комісії з розслідування групового чи важкого від нещасного випадку з виробництва, від нещасного випадку з виробництва із летальним кінцем також включаються такі особи:

· державний інспектор з охорони праці, очолює комісію;

· представники органу виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органу місцевого самоврядування (за погодженням);

· представник територіального об'єднання організацій професійних спілок.

При розслідуванні нещасних випадків комісія виявляє і запитує очевидців події, осіб,допустивших порушення нормативних вимог щодо охорони праці, отримує необхідну інформацію з роботодавця й наскільки можна - пояснення від постраждалого.

При розслідуванні від нещасного випадку у створенні на вимогу комісії роботодавець рахунок власних коштів забезпечує:

· виконання технічних розрахунків, проведення лабораторних досліджень, випробувань, інших експертних робіт і у тих цілях фахівців-експертів;

· фотографування місця події та ушкоджених об'єктів, складання планів, ескізів, схем;

· надання транспорту, службового приміщення, зв'язку, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуальної захисту, необхідні проведення розслідування.

За кожним знедолений випадку з виробництва, який викликав:

• необхідність перекладу працівника відповідно до медичним укладанням в іншу роботу;

• і втрату працездатності працівником терміном упродовж як мінімум дня;

• смерть,

оформляється акт про нещасливий випадок з виробництва за формою н-1 у двох примірниках.

При груповому нещасливий випадок з виробництва акт за формою н-1 складається кожного постраждалого окремо.

Якщо нещасний випадок з виробництва стався з працівником сторонньої організації, то акт за формою н-1 складається у трьох примірниках, дві з яких разом із матеріалами розслідування від нещасного випадку і актом розслідування направляються роботодавцю, працівником якого є (був) постраждалий. Третій примірник акта за формою н-1 і матеріалів розслідування залишаються в роботодавця, де стався нещасний випадок.

У акті за формою н-1 повинні прагнути бути докладно викладено обставини і від нещасного випадку з виробництва, і навіть вказані особи, котрі припустилися порушення вимог щодо охорони праці. У разі встановлення факту грубої необережності застрахованої,содействовавшей виникненню чи збільшення шкоди, заподіяної його здоров'ю, у пункті 8 акта за формою н-1 вказується ступінь її провини у відсотках, певна комісією із розслідування нещасних випадків з виробництва.

Акт за формою н-1 підписується членами комісії, стверджується роботодавцем (уповноваженим їм представником) і завіряється печаткою організації, і навіть реєструється у журналі реєстрації нещасних випадків з виробництва.

II. Проаналізуйте потенційні небезпеки, які під час експлуатаціїгрузоподъемних і транспортних засобів. Опишіть порядок контролю їх до стану.Изложите основні вимоги безпеки до конструкціям і на експлуатацію підйомно-транспортних коштів

Небезпеки при експлуатаціїгрузоподъемних машин (>ГПМ), переважно, пов'язані:

- з ненавмисним контактом людини з рухливими частинами устаткування;

- з можливими ударами від падаючих предметів при обриві порушуваного вантажу;

- з висипанням частини вантажу;

- зі зниженнямГПМ;

- з наїздом і ударами у зіткненні з мобільнимиГПМ.

Небезпека поразки електричним струмом

Виробництво робіт вантажними кранами поблизу ліній електропередач пов'язані з підвищеної небезпекою. Аналіз травматизму показує, більшість випадків поразки людей електричним струмом відбувається тоді, коли стріла крана як стосується дроти ліній електропередач, а й перебуває в неприпустимо близькому відстані від нього - 0,5- 1,2 м. Нещасний випадок може відбутися також, якщо людина розташовано неподалік працюючого крана й потрапляє підшаговое напруга. Усе це ставить роботи поблизу ліній електропередач поряд із найбільш небезпечними роботами, виконуваними з допомогоюгрузоподъемних кранів.

Результати вибіркових цільових перевірок організацій, проводили роботи поблизу ліній електропередач, показують, що з них здійснюють дані роботи із грубими порушеннями: не проводиться додатковий інструктаж, не оформляютьсянаряди-допуски, не захищаються місця праці та т.д. Подібне ставлення можуть призвести до важким нещасних випадків. Роботи слід проводити вантажними кранами не ближче 30 метрів від ліній електропередач, у своїй забезпечується безпеку праці. Небезпека поразки струмом знижується на кранах, обладнаних приладом типуАСОН,сигнализирующим наближення машини до ліній електропередач.

Небезпека виникнення пожежі

Пожежі на кранах, здебільшого виникають від самозаймання, загоряння обтиральних, горючих і легкозаймистих матеріалів, часто невиконання елементарних вимог протипожежної безпеки. Один із причин пожеж - незадовільний нагляд за електроустаткуванням і проводами, опалювальними приладами, що зумовлює короткому замиканню, перевантажень, освіті електричних іскор ізагоранию. У разі пожежі насамперед вимикається аварійний рубильник. Після цього викликається пожежна команда і приймаються заходи у ліквідації пожежі самотужки.

Небезпека перекидання крана

Що стосується неправильного розрахунку крана на перекидання на початок виробництвагрузоподъемних робіт, виникає небезпека втрати краном рівноваги, що може спричинити у себе кількість людських жертв, руйнація споруд й технічних пристроїв. На стійкість крана впливає також устрій майданчиків виконаннягрузоподъемних робіт. Суворе дотримання норм, певних у регламенті проведення навантажувально-розвантажувальних робіт дозволяє забезпечувати безпеку перекидання крана.

Небезпека падіння вантажу

Небезпека падіння вантажу є одним із самих поширених небезпек при експлуатаціїгрузоподъемних машин. Найчастіше це пов'язані з неправильноїстроповкой вантажу, розривом канатів і несправностігрузозахватних механізмів. Забезпечували охорону слід проводити обстеження крана і пристроїв щодо робіт, дотримуватися правилстроповки і експлуатації кранів, дотримуватися техніку безпеки.

Безпека роботиГПМ забезпечується:

- розрахунком і конструкцієюкранових механізмів;

- розрахунком на міцність канатів крана ігрузозахватних пристроїв;

- добором гальмом;

- визначенням стійкості кранів;

- розрахунком металоконструкції кранів при вплив статистичних і динамічних навантажень, технологічних, вітрових перевантаженнях,обледенении;

- визначенням небезпечної зони під час роботиГПМ;

- добором і розрахунком пристроїв безпеки.

Основні причини, що призводять до аварійгрузоподъемних машин і до нещасних випадків з виробництва і які посадових осіб будівельних організацій слід звернути увагу із метою недопущення аварій, є:

  несправність або відсутність приладів та пристроїв безпеки;

  навмисне відключення приладів безпеки шляхом заклинюванняконтакторов захисних панелей кранів;

  перевантаження кранів при підйомі вантажів;

· допуск кранів на роботу без проведення технічного огляду чи з вичерпаним терміном огляду;

  експлуатація кранів з вичерпаним терміном експлуатації;

  установка стрілових кранів на майданчиках з ухилом, перевищують паспортну величину для даного крана, насвеженасипанном не утрамбованому грунті, і навіть поблизу котлованів чи траншей на неприпустимому відстані;

· відсутність належного контролем із боку посадових осіб над виконанням обслуговуючого персоналу вимог виробничих інструкцій;

  не забезпечення обслуговування і ремонтугрузоподъемних кранів навченим і атестованим персоналом, у яких необхідні знання і набутий навички до виконання покладених нею обов'язків, і навіть непроведення періодичної перевірки знань і інструктажів обслуговуючого персоналу;

  людський чинник, відтворений у порушенні обслуговуючого персоналу трудовий та виробничої дисципліни;

· допуск роботи кранів при метеоумов (швидкість вітру), що перевищують допустимі межі.

Основою безпечної експлуатаціїгрузоподъемних кранів є систематичні обстеження (перевірки) стану промислову безпеку при експлуатаціїподъемних споруд.Обследованию піддається загалом все підприємство чи окремі його ділянки (цехи), у своїй кожнеподъемное спорудження, крім кранів мостового типу, і ліфтів, має бути оглянуто не рідше 1 десь у 3 року.

Державному нагляду в обов'язковому порядку підлягають реєстрованіподъемние споруди. При наявність для підприємства належного нагляду над безпечної експлуатацієюгрузоподъемних кранів огляд кранів мостового типу може проводиться в вибірковому порядку, проте кожен кран може бути оглянутий не рідше 1 десь у 5 років.

Безпека у процесі провадження цих робіт по підйому і переміщенню вантажів кранами забезпечується шляхом здійснення комплексу заходів, вкладених у поліпшення умов праці та техніки безпеки на певному ділянці проведення робіт. Залежно від виду, обсягу і труднощі виконуваної роботи, застосування різних типівгрузоподъемних кранів, характеру і умов виробництва приймаються відповідних заходів безпеки.

Умови безпеки і під час навантажувально-розвантажувальних робіт регламентується проектами, технологією вантаження та розвантаження, технологічними картами складування, схемами правильноїстроповки вантажів.

>Подъемно-транспортное устаткування, що застосовується під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, має відповідати вимогам правил пристрої і безпечної експлуатаціїгрузоподъемних кранівРостехнадзора, і навіть вимогам безпеки, викладених у стандартах і технічних умовах обладнання конкретної.

Установка, реєстрація, випробування і технічне огляд підйомно-транспортного устаткування йгрузозахватних пристосувань потрібно виконати відповідно до правилами пристрої і безпечної експлуатаціїгрузоподъемних кранів, затвердженимиРостехнадзором, і той нормативно-технічної документацією, затвердженої у порядку.

Не допускаються роботи з вантажопідйомної машині (кран, перевантажувач кранового типу) при швидкості вітру, перевищує значення, вказаний у паспорті машини, і навіть при снігопаді, тумані, дощ, знижують видимість не більше робочої зони.

Не допускаються роботи з вантажопідйомної машині, якщо температура навколишнього повітря нижче значення, вказаної у паспорті машини.

>Подъемно-транспортное устаткування, транспортні засоби під час виробництва навантажувально-розвантажувальних робіт повинні прагнути бути може, яка виключає їх мимовільна переміщення.

>Съемниегрузозахватние пристосування (стропи, траверси та інших.) до пуски на роботу би мало бути піддані повного технічному огляду.

>Подъемно-транспортним устаткуванням дозволяється піднімати вантаж, маса якого разом ізгрузозахватними пристосуваннями вбирається у допустиму вантажопідйомність даного устаткування.

Не допускається піднімати вантаж невідомої маси, і навіть затиснений, примерзлий чизацепившийся.

III. Шкідливі речовини, шляху їхнього проникнення організм. Класифікація шкідливі речовини. Гранично допустимі концентрації шкідливі речовини. Шляхи зниження небезпеки отруєнь шкідливими речовинами

Пари, гази, рідини, аерозолі, хімічні сполуки, суміші за хорошого контакту з організмом людини можуть викликати зміни у стан здоров'я або навіть захворювання. Вплив шкідливі речовини на дозволить супроводжуватися отруєннями і травмами.

Токсичні речовини вступають у організм людини через дихальні шляху (>ингаляционное проникнення), шлунково-кишкового тракту і шкіру. Ступінь отруєння залежить від своїхагрегатного стану (газоподібні іпарообразние речовини, рідкі й тверді аерозолі) і зажадав від характеру технологічного процесу (нагрівання речовини, здрібнення та інших.).

Переважна більшість професійних отруєнь пов'язані з інгаляційним проникненням у організм шкідливі речовини, що є найнебезпечнішим, оскільки велика усмоктувальна поверхню легеневих альвеол, посилено омиваних кров'ю, обумовлює дуже швидке і майже безперешкодне проникнення отрут до найважливішим життєвим центрам.

Надходження токсичних речовин через шлунково-кишкового тракту в виробничих умовах спостерігається нечасто. Це через порушення правил особистої гігієни, частковогозаглативания парів і пилу, проникаючих через дихальні шляху, і недотримання правил техніки безпеки під час роботи в хімічних лабораторіях. Слід зазначити, у цьому разі отрута потрапляє системоюворотной вени в печінку, де перетворюється на менш токсичні сполуки.

Речовини, добре розчинні в жирах ілипоидах, можуть проникати у кров через неушкоджену шкіру. Сильне отруєння викликають речовини, які мають підвищеної токсичністю, малоїлетучестью, швидкої розчинність у крові. До таких речовин можна віднести, наприклад,нитро- іаминопродукти ароматичних вуглеводнів, тетраетилсвинець, метиловий спирт та інших.

Токсичні речовини в організмі розподіляються неоднаково, причому, деякі їх здатні до накопичення у певних тканинах. Тут особливо можна назвати електроліти, чимало з яких дуже швидко вибувають зі крові й зосереджуються окремими органах. Свинець накопичується переважно у кістках, марганець — у печінці, ртуть — в нирках та товстої кишці. Природно, що особливість розподілу отрут може у певною мірою відбиватися і їхню подальшу долю в організмі.

Беручи коло складних та різноманітних життєвих процесів, токсичні речовини піддаються різноманітним перетворенням під час реакцій окислення, поновлення ігидролитического розщеплення. Загальна спрямованість цих перетворень характеризується найчастіше освітою менш отруйних сполук, хоча у окремих випадках можуть виходити і більше токсичні продукти (наприклад, формальдегід при окислюванні метилового спирту).

Виділення токсичних речовин з організму нерідко трапляється цим шляхом, як і надходження.Нереагирующие пари гази частково чи цілком видаляються через легкі. Багато отрут і продукти їх перетворення виділяються через нирки. Певну роль виділення отрут з організму грають шкірні покрови, причому цей процес на основному роблять солоні і потові залози.

>Токсическое дію окремих шкідливі речовини може виявлятися як вторинних поразок, наприклад, коліти примишьякових і ртутних отруєння, стоматити при отруєння свинцем і ртуттю тощо. буд.

Небезпека шкідливі речовини в людини багато чому визначається їх хімічної структурою і фізико-хімічними властивостями. Важливу роль щодо токсичного впливу маєдисперсность що проникає у організм хімічного речовини, причому, що стоїтьдисперсность, тимтоксичнее речовина.

За характером на організм людини хімічні речовини поділяються на:


·Общетоксические хімічні речовини (вуглеводні, спирти, анілін, сірководень, синильної кислоти і

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація