Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека при експлуатації посудин, що працюють під тиском


Реферат Безпека при експлуатації посудин, що працюють під тиском

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат на задану тему:

«БЕЗПЕКА ПРИЭКСПЛУАТАЦИИСОСУДОВ, ПРАЦЮЮТЬ ПІДДАВЛЕНИЕМ»

 


>Сосуди, працюючі під тиском, обладнуються як і, як і казани, запобіжними клапанами, манометрами, термометрами, вентилями тощо. буд. Вимоги, які пред'являються ним саме в основному однакові, проте є й світло відмінності.

За розрахунками, кількість запобіжних клапанів, їх розміри і пропускну здатність встановлюються з огляду на те, щоб у посудині були утворюватися тиск, що перевищує робоче більш, ніж 0,05МПа для ємностей із тиском до 0,29МПа включно; на15%—для ємностей із тиском від 0,29МПа до 5,8Мпа; на 10% —для ємностей із тиском понад 5,8МПа.

Пропускна здатність,кг/ч, захисного клапана визначається за такою формулою

                                 ( 3.3.10)

де Р1 і Р2 — надлишкове тиск відповідно перед і поза запобіжним клапаном,Мпа; j — щільність середовища для параметра Р1,Н/м3; У —- коефіцієнт, для рідин, рівний 1. Коефіцієнт У для газів - визначається по табл. 15 “Правил пристрої і безпечної експлуатації судин, працюючих під тиском”.

Обслуговування судин має бути доручено особам, коли вони 18-річного віку і її які пройшли виробниче навчання, атестацію в кваліфікаційної комісії і інструктаж із безпечного обслуговування судин. Особам,сдавшим випробування, повинні прагнути бути видано посвідчення. На підприємстві головного інженера розробляється й утверджується інструкція за заданим режимом праці та безпечного обслуговування судин. Інструкції видаються обслуговуючому персоналові й вивішуються на робочих місць; не рідше, ніж раз на рік комісією, призначуваною наказом підприємством, виробляється перевірка знань, яка оформляється протоколом.

У жодному разі дозволяється ремонт судин під час роботи. Посудина може бути виключений при:

-перевищенні тиску в посудині вище дозволеного;

-несправності запобіжних клапанів, манометра, покажчика рівня рідини, запобіжних блокованих пристроїв контрольно-вимірювальних приладів та коштів автоматики;

-виявленні тріщин, опуклостей, стоншення стінок, запотівання, течі взаклепочних іболтових з'єднаннях, розриву прокладок;

-виникненні пожежі, безпосередньо загрозливого посудині під тиском;

-зниженні рівня рідини нижче припустимого у судинах з вогняним обігрівом;

-несправності чи неповному кількості кріпильних деталей кришок і люків.

Огляд судин виробляється під час їхньої роботи менше разу ніяк. Усі елементи котлів, трубопроводів,пароперегревателей і допоміжного устаткування з температурою стінки зовнішньої поверхні вище 43° З в доступних обслуговування місцях повинні прагнути бути вкриті теплової ізоляцією.

>Гидравлическим випробувань підлягають все судини після їх виготовлення. При температурі стінок до200°С все судини, крім литих під робочою тиском Р1=0,49МПа, випробовуютьсязаводом-изготовителем на пробне тискl,5PМ, але з менш 0,2МПа; під робочою тиском вище 0,49МПа випробовуються на пробне тискl,25PМ, але зменее0,29МПа.Литие судини незалежно від робітника тиску Р1 випробовуються на тиск1,5РМ, але з менш 0,29МПа. Час витримки під пробним тиском має бути для ємностей із завтовшки стінки: до 50 мм — 10 хв; 50—100 мм — 20 хв; понад 100 мм — 30 хв; литі — 60 хв.

При гідравлічних випробуваннях застосовується вода температурою, рівної температурі довкілля. Посудина вважається витримали гідравлічне випробування, а то й виявлено ознак розриву, течі і потіння в зварних з'єднаннях і основному металі, видимих залишкових деформацій. Гідравлічні випробування проводяться не менше десь у 8 років.

До основним причин вибухів балонів ставляться:

удари чи падіння балонів (особливо небезпечно при нагріванні стінок чи перебування при мінусових температурах);

 переповнювання балонів газом;

 надмірне нагрівання чи охолодження балонів;

 наповнення балонів іншим газом (використання балонів недоцільно);

 надмірно швидке наповнення балонів скрапленим газом (веде до перегрівувентелей балона до 400проЗ);

 потрапляння масел чи вибухонебезпечною пилу;

 освіту іржі, окалини,искрообразование;

Для запобігання вибуху під час виробництва балонів використовуютьуглеродистую чилегированную сталь, при тиску до3МПа допускається застосування зварних балонів, за вищого – безшовних.

Для запобігання вибуху при неправильному (швидкому) наповненні чи витраті газу встановлюються спеціальні вентилі зредукционними клапанами і манометрами (один робочий, інший контрольний).

Як запобіжники під час заповнення балонів залишається щонайменше 10% не заповненого обсягу (заповнюється 90%), щоб уникнути влучення інших газів, пилу чи олій у балон у ньому під час роботи має зберігатися залишкове тиск щонайменше0,05МПа (для ацетилену0,05-0,1МПа).Баллони піддають гідравлічною випробувань на спеціальних стендах (із партії відбирають певну кількість балонів) тиском в 1,5 більш робочого.

>Гидравлическим випробувань на заводах піддаються як і балони відповідно до нормативних документів. Після цього є всі балони (крім балонів, що використовуються ацетилену) занурюються у ванни з і піддаютьсяпневматическому випробуванню тиском, рівним робочому.

>Баллони, перебувають у експлуатації, мають піддаватися періодичному огляду не рідше, як за 5 років.Баллони для скраплення стиснутих газів, що застосовуються палива й викликають корозію металу (хлор, хлористий мітив, сірководень, хлористий водень), підлягають випробуванню через 2 року.

>Рис. 3.3.7 Схема стенда для гідравлічних випробувань балонів :

1 – балон ; 2 – пересувна рейка зміни висоти установки штуцера ; 3 – штуцер ; 4 – манометр ; 5 – сталевої захисний шафу ; 6 – важіль ; 7 – гідравлічний привід ; 8 – бак для води.

Дозвіл на огляд видається підприємствам –наполнителям, станціямнаполнителям й пунктах випробуваньГоснадзором охорони праці.

>Освидетельствование балонів, крім балонів для ацетилену, включає: огляд внутрішньої і зовнішньої поверхонь балонів; перевірку є і місткості; гідравлічні випробування. 

Якщо за огляді виявлено тріщини, вм'ятини, мушлі та ризики глибиною понад десять% від нормальної товщини стінок, надриви, знос різьби горловини, то балони бракуються. Для внутрішнього огляду балонів застосовується напруга трохи більше12В у вибухонебезпечному виконанні.Баллон, яка має виявлено навкісна чи слабка насадка башмака, до подальшого огляду заборонена.

Щоб уникнути неправильного використання балонів їх забарвлюють в відповідний колір і завдають написи (>табл.3.3.2.), а бічні штуцера вентилів повинен мати різну різьблення (для кисню і інертних газів – праву, для горючих – ліву).

>Бесшовние стандартні балони місткістю від 12 до 55 л у разі втрати у своїй від 7,5 до 10% чи збільшенні місткості на 1,5—2% переводяться на тиск нижчих за встановлений на 15%. Під час втрати у своїй 10—15% і збільшенні місткості на 2—2,5% балони переводяться на тиск нижчих за встановлений на 50%. Під час втрати у своїй 15—20% і збільшенні місткості не більше 2,5—3% балони допускаються на роботу при тиску трохи більше 0,58МПа. Під час втрати у своїй більш 20% і збільшенні місткості більше трьох% балони бракуються.                                     

>Баллони для ацетилену, виконані пористої масою, у огляді відчувають азотом під тиском 3,4МПа (чистота азоту мусить бути щонайменше 97%).

У цьому балони мали бути зацікавленими занурені в воду на глибину щонайменше 1 м. При тривалому зберіганні наповнених газом балонів огляду вибірково піддається щонайменше 5 прим. із партії в 100 балонів; 10 — з 500; 20 — більш 500 балонів. При задовільних результатах термін зберігання встановлюється трохи більше, ніж 2 року.

Таблиця 3.3.2

Маркування балонів

Газ ЗабарвленняБаллона Напис Колір написи Колір смуги
Азот Чорна

Азот

Жовтий Коричневий
Аміак Жовта Аміак Чорний
>Аргон чистий Сіра >Аргон чистий Зелений Зелений
>Ацетилен Біла >Ацетилен Червоний
Нафтогаз Сіра Нафтогаз Червоний
Бутан Червона Бутан Білий
Сірководень Біла Сірководень Червоний Червоний
Водень >Темно-зеленая Водень Червоний
Повітря >Черпая Стиснутий повітря Білий
Гелій >Коричневая >Гелии

Чорний

>Бутилен Червона >Бутилен Жовтий Чорний

Кисень

«медичний»

Блакитна Кисень «медичний» Чорний

ЗІ2

Чорна

ЗІ2

Жовтий
>Сернистий ангідрит Чорна >Сернистий ангідрит Білий Жовтий

>Баллони з газом, встановлювані помешкань, має перебувати від радіаторів опалення з відривом щонайменше 1 м, як від джерел тепла з відкритою вогнем — щонайменше 5 м. У зварювальної майстерні допускається мати за одним запасного балону з киснем іацетиленом.

>Баллони з усіма отруйними газами можуть зберігатися як і спеціальних приміщеннях, і на свіжому повітрі за умови захисту від атмосферних осадів та сонячних променів.

Склади для зберігання балонів повинні прагнути бути одноповерховими, з перекриттями легкого типу, без горищних приміщень. Висота складського приміщення балонів мусить бути щонайменше3,25м. Стіни, перегородки і перекриття складів мають бути зроблені з вогнетривких матеріалів не нижче 2 ступеня вогнестійкості; вікна і відчиняються двері – відкриватися назовні; віконні і дверні скла би мало бути матовими чи зафарбованими білої фарбою; склади – повинен мати штучну чи природну вентиляцію. Підлогу складів треба робити рівними знескользкой поверхнею. Склади можуть виконуватися під навісами з бар'єром з сітки.Складское збереження до одному будинку балонів з киснем і пальними газами забороняється. Склади діляться на відсіки для зберігання трохи більше 500 балонів (по 40 л) з пальними чи отруйними газами і 1000 балонів знеядовитими і негорючими газами.

>Баллони маркірують – вибивають верхній сферичної частини металевого корпусу дані: товарний знак, тавро виробника ВТК, номер балона, фактичну масу порожнього балона (кг), ємність балона (л), робоче і пробне гідравлічне тиск (>МПа), дата (місяць і рік) виготовлення й дата чергового огляду.

При укладанні балонів в штабелі висота останніх має перевищувати1,5м, вентилі би мало бути звернені до однієї бік.

>Транспортирование і збереження стандартних балонів місткістю більш12л здійснюється знавернутими ковпачками. Перевозити наповнені балони можна тільки нарессорних транспортних засобах.                                                                             

Як прокладок застосовують дерев'яні бруски з вирізаними для балонів гніздами.Баллони можна перевозити в вертикальному становище у спеціальних контейнерах. На балонах би мало бути гумові кільця завтовшки щонайменше26мм (дві кільця за кожен балон) й інші прокладки,предохраняющие від ударів. При розвантаженні вони мають знімати башмаком вниз. При експлуатації стаціонарних, поршневих і розбірних компресорів їх необхідно виконувати вимоги «Правил пристрої і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок,воздухопроводов і газопроводів».

У основу роботи компресорних установок, де робочим тілом є стиснений повітря, покладенополитропний процес. При стисканні газів у компресорі зростає температура за збереженняP•Vm =const.

Температура зростає відповідно до вираженню:

 

                           (3.3.11),                          

де Т1 і Т2  - абсолютна температура газу відповідно до стискування і після, До;

Р1 і Р2 – тиск газу відповідно доі після стискування,Па;

>m – показникполитропности.

Зтабл3.3.3 видно, що зі збільшенням тиску більш 0,5МПа в компресорної установці температура підвищується до230С, що створюєпожаро- і вибухонебезпечність потрапляючи в компресор займистою пилу, волокон чи мастил.     

 

Таблиця. 3.3.3

Зміни температури в компресорі залежно тиску.

Тиск,МПа 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 2,0 5,0
Температура, З 20 88 131 166 221 230 300 418 563

 

Вибухи під час роботи компресорів можуть бути внаслідок:

перевищення тиску стискування нормативного;

перевищення температури нагрівання й спеціальної освіти вибухонебезпечних сумішей продуктів розкладання масел мастила з киснем повітря;

порушення вимог експлуатації профілактичного ремонту;

порушення графіка очищення від нагару;

>засасивания в компресор вибухонебезпечних газів, пилу, волокон, олій і т.д.

Так, потрапляючи в компресор низькотемпературних масел при концентрації повітря 6-11%, вибух може бути під тиском 0.05МПа і за температурі200С.

Досягнення безпечної експлуатації компресорних установок повинно бути оснащені (>рис.3.3.10): 

- манометрами (один робочий, другий контрольний), термометрами і термопарами з кожної щаблі компресора;

манометрами і термометрами контролю тиску і температури масел мастила при автоматичної мастилі;

запобіжними клапанами з кожної щаблі компресора;

аварійної сигналізацією і автоматикою відключення компресора при перевищенні температури і тиску вище допустимих значень, запірної арматурою, системою дистанційного управління й контролю над компресорної установкою.

Як профілактичних заходів необхідно:

своєчасне видалення нагару і відкладень циліндрів та скорочення робочих камер компресора (нагар і відкладення видаляють кожні 6 місяців).Нагар і відкладення видаляються шляхомпропарки нанесення 2-3% розчинусульфатного чи метилового розчину і далі очищенням;

застосування спеціальнихтермостойких, очищених мастильних матеріалів з температурою запалення на 75% вище температури робочих газів компресора (оливи мають бутиокислительно стійкими);

застосування надійної багатоступінчастої системи повітряного і водяного охолодження; Повітряний охолодження, зазвичай, використовують укомпрессорах низький тиск малої продуктивності, соціальній такомпрессорах холодильних установок. Укомпрессорах високого тиску використовується водне охолодження. У установках необхідно встановити системи автоматики,отключающие компресор при перевищенні критичної температури охолодження (температура охолоджувальної води котра виходить з компресора повинна бути більш40С);

застосування багатоступінчастої очищення всмоктування повітря (фільтри керамічні, фетрові та інших.) Парканвсасиваемого повітря повітряного компресора має здійснюватися зовні будинку компресорної станції в розквіті щонайменше3м від рівня землі;

щоб уникнутиискрообразования через освіти розрядів статичного електрики, компресоризаземляют. Фільтри підлягають періодично, в встановлених термінів, очищенні або заміні;

щоб уникнути гідравлічних ударів передбачено відведення конденсату з холодильника компресора контроль вологості що надходить повітря на компресор (вологість трохи більше 60%).

в компресорних установках, наділених холодильниками, мають бути передбаченівлагомаслоотделители на трубопроводі між холодильником івоздухосборником.Воздухосборники потрібно щодня продувати через запобіжний клапан і спускати накопичені олію і вологу. Для проведення періодичних оглядів і ремонтувоздухосборников, слід передбачити можливість їх відключення від мережі (олію і вода припродувке відводити у спеціальні приймачі).Воздухосборник необхідно встановити на фундамент поза будинком компресорної і бути стосунку не має.

зниження пожежної небезпеки в кисневихкомпрессорах для мастила використовують дистильовану воду з додаванням гліцерину чи застосовуютьсамосмазивающиеся чопи і кільця по графітові (мастило олією забороняється);

захист кисневих компресорів від влучення олії досягається встановленням міжползунком і циліндрамипредсальника змаслосъемними кільцями;

безпеку роботі компресорів для стискування ацетилену досягається повільним ходом поршня (трохи більше 0,7 – 0,9 м/с) і політичною системою охолодження (температура на лінії нагнітання повинна бути більш50С);

Для мастила циліндрів компресорів для стискування хлору використовується сірчана кислота (>моногидрат);

>Компрессорние установки продуктивністю більш 20 м3/хв потрібно розміщувати окремими будинках. У приміщеннях компресорних установок заборонена розміщення устаткування й апаратури не пов'язаного з роботою компресора. Загальні розміри приміщення повинні задовольняти умовам безпечного обслуговування і ремонту устаткування компресорної установки. Проходи в машинному залі не бути менш1,5м., а відстань між обладнанням і стінами будинку – щонайменше 1 м. Підлогу приміщення компресорної мали бути зацікавленими рівними і знескользящей поверхнею,маслоустойчиви, і виконуватись з вогнетривкогоизносоустойчивого матеріалу. Двері і вікна приміщень компресорної повинні відкриватися назовні. Приміщення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація