Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Система навчання безпеки і пропаганда охорони праці


Реферат Система навчання безпеки і пропаганда охорони праці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

>ФГОУВПО «Вологодська державнамолочнохозяйственная

академія їм. Н.В. Верещагіна»

>Зооинженерний факультет

>КАФЕДРАРЕМОНТА МАШИН І БЕЗПЕКИ

>ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

>Отчет

по практичну роботу

на задану тему :

Система навчання безпеки і пропаганда охорони праці

>Виполнил студент:

>Гасилов І.Н

група: 241/2

Перевірив:

доцентЧеконин А. А.

Вологда -Молочное

2008


Мета роботи

1) вивчити функції, завдання й структуру, зміст елементів системи навчання дітей і пропаганди охорони праці;

2) вивчити організацію проведення навчання дітей і пропаганди охорони праці;

3) придбати навички розробки програм проведення навчання дітей і пропаганди.


1. Система навчання безпеки праці. Нормативні документи

1. ГОСТ 12.0.004-90ССБТ «Організація навчання безпеки праці. Загальні засади».

2. Про першочергових заходи з перебудові освіти з питанням охорони праці та громадянської оборони. Наказ Держком СРСР з народному освіті 09.07.90 № 473.

3. Постанова Мінпраці же Росії та Міносвіти Росії від 13 січня 2003 р. «Порядок навчання з охорони праці та знань вимог охорони праці працівників організацій».

Відповідно до нормативними документами, навчання проводять у всіх організаціях незалежно від форм власності, незалежно від рівня небезпеки виробничих процесів, проводиться і з учнями шкіл, технікумів, вузів, в дошкільних закладах державної і установахпослевузовского освіти, тобто. навчання має безперервний і багаторівневий характер.

На території суб'єкта Російської Федерації організацію навчання з охорони праці та знань вимог охорони праці координують федеральні органи виконавчої влади і орган виконавчої влади з праці суб'єктаРоссииской Федерації, що формує банк даних всіх навчальних організацій, що є біля суб'єкта Російської Федерації.

Відповідальність з якості навчання з охорони праці і виконання затверджених програм з охорони праці несе навчальна організація та роботодавець організації у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Контроль за своєчасним проведенням перевірки знань вимог охорони праці працівників, зокрема керівників, організацій, здійснюється органами федеральної інспекції праці.

Система навчання включає:

- вивчення підвалин життя і навчання вимогам безпеки праці та інших видів діяльність у навчальних закладах;

- навчання безпеки праці в підприємстві;

- спеціальне навчання й перевірка знань робочих;

- навчання й перевірка знань керівників і спеціалістів;

- навчання безпеки праці у разі підвищення кваліфікації;

- інструктаж за безпеку праці.

1.1 Навчання безпеки життєдіяльності у навчальних закладах

1. У дошкільних установах вихованців ознайомлять із основами безпечної поведінки у побуті, надворі, у самому установі. Проводять заняття з правилам дорожнього руху, пожежної і електробезпеки тощо. Контроль знань здійснюється шляхом опитування вихованців і практичних занять із ними.

2. У загальноосвітніх школах питання безпеки вивчаються у процесі вивчення навчальних дисциплін і курсуОБЖ, і навіть перед допуском учнів до практичну роботу.

3. У професійно-технічних училищах учні вивчають курс чи розділи з охорони праці предметах спеціальної професіональною підготовкою.

4. Учні середніх спеціальних навчальних закладів вивчають курс «Охорона праці» чи самостійний розділ за безпеку праці під час проходження спеціальних дисциплін.

5. У вищі навчальні заклади з 1991 року в дію дисципліна «Безпека життєдіяльності» замість курсів «Охорона праці» і «Громадянська оборона» загальним обсягом 100 годин навчального часу для технічних, будівельних, сільськогосподарських, економічних, інженерно-педагогічних і 60 годин - для педагогічних вузів, здійснюють підготовку вчителів праці.

У дипломні проекти запроваджено розділ «Безпека і екологічність проекту». Формою контролю за навчанням після закінчення курсу забезпечення безпеки праці є іспит.

1.2 Навчання робочих безпеки праці в підприємстві

Роботодавець (чи уповноважена їм обличчя) зобов'язаний організувати впродовж місяця після прийому працювати навчання безпечним методам прийоми виконання усіх отриманих працювати осіб, і навіть осіб, перекладних в іншу роботу. Навчання з охорони праці проводиться для підготовки працівників робітничих професій, перепідготовки і навчанні їх іншим робітничих професіях.

Порядок, форма, періодичність і тривалість навчання з охорони праці та знань вимог охорони праці працівників робітничих професій встановлюються роботодавцем (або уповноваженою їм обличчям) відповідно до нормативними правовими актами, регулюючими безпеку конкретних видів робіт.

Роботодавець (чи уповноважена їм обличчя) організує проведення періодичного, не менше разу ніяк, навчання працівників робітничих професій з надання першої допомоги. Знову прийняті працювати проходять навчання надання першої допомоги у найкоротші терміни, встановлені роботодавцем (або уповноваженою їм обличчям), але з пізніше місяця після прийому працювати.

Під час підготовки робочих за професіями, яких пред'являються підвищені вимоги безпеки праці, проводиться спеціальне навчання.


1.3 Спеціальне навчання й перевірка знань робочих

Додаткове спеціальне навчання безпеки праці проводять у окремих галузях, що з роботами, яких пред'являються підвищені вимоги безпеки праці.

Перелік робіт науковців і будь-яких професій, порядок, форму, періодичність і тривалість навчання, програму, склад комісії стверджує роботодавець. Робітнику видають посвідчення на право самостійної роботи.

Якщо робочий не здав іспит, то повторну перевірку призначають пізніше місяця. У цей час вона до самостійної роботі заборонена.

Усі робочі, мають перерва у роботу з даному виду робіт, посади, професії понад три роки, а під час роботи із підвищеною небезпекою - понад рік, повинні відбутися навчання за безпеки праці протягом першого місяця на початок самостійної роботи.

1.4Инструктажи за безпеку праці

Крім навчання, для робочих проводяться інструктажі за безпеку праці:

- вступний;

- первинний робочому місці;

- повторний;

- позаплановий;

- цільової.

>Вводний інструктаж проводять з усіма зновупринимаемими працювати незалежно від своїх освіти, стажу роботи, з тимчасовими працівниками, з практикантами,командированними. Веде його інженер з охорони праці, або обличчя, яким наказом покладено обов'язки інженера з охорони праці.

Програму вступного інструктажу стверджує роботодавець за узгодженням із профспілковим комітетом.

>Излагаются основні питання безпеки праці в підприємстві:

- трудові права працівника та її обов'язки у частині охорони праці;

- організація роботи з охорони праці для підприємства;

- правил поведінки біля;

- основніОВПФ (небезпечні й шкідливі виробничіфак тори), супутні його роботі;

- засоби захисту, спецодяг;

- порядок дій під час нещасного разі;

- пожежна безпеку;

- перша поклик допомагати потерпілим.

Про проведення інструктажу робиться запис:

- у журналі реєстрації вступного інструктажу (єсоответствующая форма), з обов'язковими підписамиинструктируемого іинструктирующего;

- у документі про зарахування працювати (формаТ-1) і можна використовувати особиста картка проходження навчання.

Первинний інструктаж робочому місці проводять на початок виробничої діяльності, зі:

- знову прийнятих у організацію працівниками, включаючи працівників, виконують роботу в умовах трудового договору, укладеного терміном до двох місяців, або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основний роботи часу (сумісники), і навіть вдома (>надомники) з допомогою матеріалів, інструментів, і механізмів, виділених роботодавцем чи придбаних ними власним коштом;

- переведеними вже з підрозділу інше;

- які виконують нову їм роботу;

-командированними і тимчасовими працівниками;

- зі будівельниками, прибулими виконувати роботу біля підприємства;

- зі студентами і учнями.

Інструктаж може проводитися з особами, не пов'язані з обслуговуванням та використанням устаткування, застосуванням і зберіганням сировини й матеріалів.

Перелік осіб, звільнених від первинного інструктажу робочому місці, стверджується роботодавцем.

Первинний інструктаж робочому місці проводить безпосередній керівник (виробник) робіт (майстер, виконроб, викладач тощо.), котрий пройшов у установленому порядку навчання за охорони праці і перевірку знань.

Програма інструктажу стверджується керівником відповідного структурного підрозділи.

У зміст інструктажу входить:

- ознайомлення з технологічним процесом, робочим місцем, інформування проОВПФ;

- організація та зміст робочого місця;

- перелік небезпечних зон і знаходять способи захисту;

- безпечні прийоми та методи роботи, дії небезпечної ситуації;

-СИЗ (кошти індивідуальної захисту) і правил користування;

- характерні причини травм, захворювань;

- пожежна безпеку;

- інші питання, залежно від характеру роботи.

Після інструктажу робочі проходять стажування до протягом 2-14 змін під керівництвом осіб, призначених наказом. До самостійної роботі допускаються після перевірки знань (усне опитування) і набутих навичок.

Від стажування звільняються працівники, мають стаж роботи менш 3-х років (за узгодженням із профспілкою і службою охорони праці).

Повторний інструктаж проходять все робочі, крім звільнених наказом керівника. Проводять не менше десь у півріччя. Для деяких категорій працівників може бути встановлена тривалість до 1 року усогласованию з профкомом і державним органом нагляду. На небезпечних роботах - щокварталу.

Веде безпосередній керівник робіт індивідуально чи з групою, обслуговуючої однотипне устаткування, за повною програмою первинного інструктажу, що робиться запис у журналі проведення інструктажів технічно безпеки.

Позаплановий інструктаж проводять у наступних випадках:

1. При запровадження нових перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці.

2. При зміні технологічного процесу, модернізацію устаткування, заміні вихідного сировини, матеріалів, взагалі чинників, які впливають безпеку праці.

3. За наявності фактів порушень які працюють вимог безпеки.

4. За вимогою органів нагляду.

5. При перервах у роботі (для робіт, яких пред'являються підвищені вимоги безпеки, - понад 30 днів, а інших робіт - понад 60 днів).

6. Рекомендується проводити після від нещасного випадку чи помирають після надходження інформації про нещасливий випадок.

Зміст інструктажу визначається кожному конкретному випадку залежно від про причини і обставин, викликали необхідність її проведення. Вноситься запис у журналі реєстрації інструктажу робочому місці.

Цільовий інструктаж: проводиться при:

- виконанні разових робіт, які пов'язані з прямими обов'язками (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза підприємства);

- ліквідацію наслідків аварій, стихійних лиха й катастроф;

- виконанні робіт, куди оформляєтьсянаряд-допуск, дозволу ведення робіт;

- проведення екскурсій для підприємства;

- організації депутатами-комуністами масових заходів з учнями.

У відповідній порядку стверджують приблизний перелік робіт підвищеної небезпеки, виконання котрих необхідно видатинаряд-допуск. Роботодавець, за узгодженням із профспілкою, цей перелік може розширити.

Усі, зайняті на таких роботах, повинні перед первинниминструктажем чи перед позаплановихинструктажем проходити спеціальне навчання з перевіркою знань і оформленням протоколов і медичний огляд.

Рекомендації з проведення інструктажу технічно безпеки

Проведення інструктажу з допомогою підходу залежить від дотриманні наступній послідовності: аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників, можливих і під час робіт з професії, з => виявлення небезпечних зон з => прогноз можливих наслідків впливу небезпек на людини п=> заходи для безпеки.

Оскільки носієм небезпеки є людина, машина, виробнича середовище й незадовільна організація праці, те й заходи мають мати відповідні напрями. Послідовність проведення інструктажу можна проілюструвати таблицею.

1.5 Навчання керівників і спеціалістів

1. Керівники й фахівці організацій проходять спеціальне навчання за охорони праці обсягом посадових обов'язків на час вступу працювати протягом першої місяці, далі - за необхідності, але з менше втричі року.

Новопризначені посаду керівникам і спеціалістам організації допускаються до самостійної діяльності після їх ознайомлення роботодавцем (або уповноваженою їм обличчям) з посадовими обов'язками, зокрема з охорони праці, з що діють у організації локальними нормативними актами, які регламентують порядок організації робіт з охорони праці, умовами праці в підпорядкованих їм об'єктах (структурних підрозділах організації).

2. Навчання з охорони праці керівників і спеціалістів проходить за відповідним програмам з охорони праці безпосередньо організацією чи освітніми установами професійної освіти, навчальними осередками та іншими закладами і міжнародними організаціями, здійснюють освітню діяльність (далі - навчальні організації), за наявності в них ліцензії на право ведення освітню діяльність, викладацького складу, що спеціалізується у сфері охорони праці, та відповідній матеріально-технічної бази.

Навчання з охорони праці проходять:

керівники організацій, заступники керівників організацій, що курирують питання охорони праці, заступники головних інженерів з охорони праці, роботодавці - фізичні особи, інші особи, які займаються підприємницькою діяльністю; керівники, фахівці, інженерно-технічні працівники, здійснюють організацію, керівництво і проведення цих робіт на робочих місць й у виробничих підрозділах, і навіть контроль і технічний нагляд над проведенням робіт; фахівці служб охорони праці, працівники, у яких роботодавцем покладено обов'язки роботи з охорони праці, члени комітетів (комісій) з охорони праці, уповноважені (довірені) особи з охорони праці професійних спілок та інших уповноважених працівниками представницьких органів; педагогічні працівники освітніх закладів початкового професійного, середнього професійного, вищого професійного,послевузовского професійної освіти та будівництво додаткового професійної освіти - викладачі дисциплін «охорона праці», «безпеку життєдіяльності», «безпеку технологічних процесів і виробництв», і навіть організатори і керівники виробничої практики учнів - в навчальних організаціях федеральних органів виконавчої, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у сфері охорони праці;

працівники, мають кваліфікацію інженера (фахівця) за безпеку технологічних процесів і виробництв чи з охорони праці, і навіть працівники федеральних органів виконавчої, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у сфері охорони праці, державного нагляду і функцію контролю, педагогічні працівники освітніх закладів, здійснюють викладання дисципліни «охорона праці», мають безперервний стаж роботи у сфері охорони праці щонайменше п'ять років, протягом року після вступу працювати можуть проходитимуть навчання з охорони праці та перевірку знань вимог охорони праці.

Керівники й фахівці організації можуть відбуватися навчання за охорони праці і перевірку знань вимог охорони праці самої організації, має комісію з перевірки знань вимог охорони праці.

3. Вимоги до місцевих умов здійснення навчання з охорони праці по відповідним програмам навчальними організаціями розробляються та затверджуються міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації за узгодженням із Міністерство освіти Російської Федерації.

Навчання з охорони праці керівників і спеціалістів у створенні проходить за програмам навчання з охорони праці, розроблюваним з урахуванням зразкових навчальних планів і програм навчання з охорони праці, затвердженим роботодавцем.

1.6 Навчання у разі підвищення кваліфікації в ВПК іФПК

Відповідно до ГОСТ в навчально-тематичні плани і програми курсів підвищення кваліфікації мають стояти питання безпеки праці обсязі 10% загального курсу навчання.

Програми навчання розробляються та затверджуються вищестоящими господарськими органами, навчальними центрами, інститутами, мають дозвіл органів виконавчої влади з праці (відповідно до типовими програмами), затвердженими Міністерство праці Російської Федерації.

Фінансування навчання необхідно у колективному договорі.

1.7 Перевірка знань вимог охорони праці

1. Перевірку теоретичних знань вимог охорони праці та практичних навичок безпечної роботи працівників робітничих професій проводять безпосередні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація