Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Постійно діючі органи управління системою надзвичайних ситуацій на регіональному та територіальному рівнях


Реферат Постійно діючі органи управління системою надзвичайних ситуацій на регіональному та територіальному рівнях

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

1. Загальна структураЕГСЧС

2. Структура регіонального та територіального рівняЕГСЧС

3. Пункти управління на регіональному і територіальному рівні

4. Організація оповіщення населення в регіональному і територіальному рівні

Укладання

>Библиографический список літератури

Додаток 1


Запровадження

Росія, як інші країни, постійно піддається впливу катастроф. Вони несуть тисячі людей, завдають колосальної економічної збитки, в мить руйнують те, що люди створювали роками, і навіть століттями. Зважаючи на це, у квітні 1992 р. Уряд Російської Федерації прийняв і затвердив Положення про Російської системі попередження й дій в надзвичайні ситуації.

Три з половиню роки, постановою Уряди Російської Федерації від 5 листопада 1995 р. N 1113 "Про єдиної державної системі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій" цю систему, грунтовно перевірена практикою, перетворилася на Єдину державну систему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Нині Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (даліЕГСЧС) з метою прогнозування, запобігання та ліквідації різних надзвичайних ситуацій, забезпечення постійної готовності до них органів управління, швидких і найефективніших дій в надзвичайні ситуації керується Положенням про єдиної державної системі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, затвердженим Постановою Уряди Російської Федерації від 30 грудня 2003 р. N 794.

З цього Постанови у кожному суб'єкт РФ розроблено Положення про територіальної підсистемі єдиної державної фінансової системи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Основна Мети створенняЕГСЧС — об'єднання зусиль центральних органів федеральної виконавчої, органів представницької і владі суб'єктів Російської Федерації, міст, районів, і навіть організацій, установ і попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.


1. Загальна структураЕГСЧС

>ЕГСЧС об'єднує керівні органи, сили й засоби федеральних органів виконавчої, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування і закупівельних організацій, до повноважень яких входить вирішення питань у сфері захисту населення і побудову територій від надзвичайних ситуацій, та здійснює своєї діяльності з метою виконання завдань, передбачених Федеральним законом "Про захист населення і ще територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру".

>ЕГСЧС складається з функціональних і територіальних підсистем. Ця система діє федеральному, міжрегіональному, регіональному, муніципальному іобъектовомуровнях[1]. (>Прил.1)

>Функциональние підсистемиЕГСЧС створюються федеральними органами виконавчої в організацію роботи у сфері захисту населення Криму і територій від надзвичайних ситуацій у сфері діяльності цих органів.

Організація, склад зусиль і коштів функціональних підсистем, і навіть порядок своєї діяльності визначаються положеннями про неї, затверджуваними керівниками федеральних органів виконавчої влади з узгодження з Міністерством Російської Федерації у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих.

Територіальні підсистеми єдиної системи створюють у суб'єктів Російської Федерації попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій не більше їх територій і полягає з ланок, відповідних адміністративно-територіальним поділом цих територій.

Організація, склад зусиль і коштів територіальних підсистем, і навіть порядок своєї діяльності визначаються положеннями про неї, затверджуваними у порядку органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

На кожному рівніЕГСЧС створюються координаційні органи, постійно діючі керівні органи, органи повсякденного управління, сили й засоби, резерви фінансових і матеріальних ресурсів, системи зв'язку, оповіщення і інформаційного забезпечення.

Координуючі органи — комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки (>КЧСПБ) створюються для координації діяльності органів управління й снагиРСЧС на відповідного рівня. Вони, як колегіальні органи, об'єднують у собі відповідальних представників різних відомств цього рівня, до компетенції яких входить вирішення питань, що з захистом населення і ще територій від надзвичайних ситуацій, що дозволяє завчасно реалізувати заходи для попередження надзвичайних ситуацій, а разі їх виникненню оперативно мобілізувати сили та ресурси відповідної території ліквідацію надзвичайних ситуацій.

>Координационними органами >ЕГСЧС є[2]:

на федеральному рівні - Урядова комісія з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки, комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки федеральних органів виконавчої;

на регіональному рівнях (не більше території суб'єкта Російської Федерації) - комісія з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки органу виконавчої суб'єкта Російської Федерації;

на муніципальному рівні (не більше території муніципального освіти) – комісія з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки органу місцевого самоврядування;

наобъектовом рівні – комісія з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки організації.

У межах відповідного федерального округу (міжрегіональний рівень) функції і завдання забезпечення координації діяльності федеральних органів виконавчої влади і організації взаємодії федеральних органів виконавчої влади органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування й суспільними об'єднаннями у сфері захисту населення і побудову територій від надзвичайних ситуацій здійснює у порядку повноважний представник президента Російської Федерації в федеральному окрузі.

>Рабочими органамиКЧСПБ є відповідні постійно діючі керівні органиЕГСЧС, спеціально уповноважені виконувати завдання громадянської оборони, завдання попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Постійно діючими органами управління єдиної системи є[3]:

на федеральному рівні - Міністерство Російської Федерації у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, підрозділи федеральних органів виконавчої вирішення завдань у сфері захисту населення і побудову територій від надзвичайних ситуацій і (чи) громадянської оборони;

на міжрегіональному рівні - територіальних органів Міністерства Російської Федерації у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих - регіональні центри у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (далі - регіональні центри);

на регіональному рівнях - територіальних органів Міністерства Російської Федерації у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих - органи, спеціально уповноважені виконувати завдання громадянської оборони та завдання попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій по суб'єктам Російської Федерації (далі - головні сфери управління Міністерства Російської Федерації у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих по суб'єктам Російської Федерації);

на муніципальному рівні - органи, спеціально уповноважені влади на рішення завдань у сфері захисту населення і побудову територій від надзвичайних ситуацій і (чи) громадянської оборони при органах місцевого самоврядування;

наобъектовом рівні - структурні підрозділи розміщуються організацій, уповноважених влади на рішення завдань у сфері захисту населення і побудову територій від надзвичайних ситуацій і (чи) громадянської оборони.

Компетенція і відповідних повноважень постійно діючих органів управління єдиної системи визначаються відповідними положеннями про неї чи статутами зазначених органів управління.

Безупинне оперативне управлінняЕГСЧС здійснюють створювані всіх рівнях органи повсякденного управління:

— центри управління у кризових ситуаціях, інформаційні центри,дежурно-диспетчерские служби федеральних органів виконавчої;

— центри управління у кризових ситуаціях регіональних центрів;

- центри управління у кризових ситуаціях головних управлінь Міністерства Російської Федерації у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих по суб'єктам Російської Федерації, інформаційні центри,дежурно-диспетчерские служби органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і територіальних органів федеральних органів виконавчої;

— єдинідежурно-диспетчерские служби муніципальних утворень;

—дежурно-диспетчерские служби організацій (об'єктів).

Для оперативно керувати залежно від конкретної надзвичайної ситуації з урахуванням органів управління можна створювати позаштатні керівні органи — оперативні групи.

Органи управлінняЕГСЧС розміщуються на пунктах управління, що оснащуються відповідними засобами зв'язку, оповіщення, збору, обробітку грунту і передачі.

Оперативність, стійкість і безперервність управління забезпечуються:

максимальним наближенням управління у повсякденних умовах до управління у випадку загрози виникнення і виникненні надзвичайних ситуацій;

завчасним створенням переважають у всіх ланках управління запасних пунктів управління;

обладнанням пунктів управління сучасними засобами зв'язку й оповіщення;

сполученням систем оповіщення та зв'язкуРСЧС з відповідними системами оповіщення громадянської оборони, Міністерства оборони Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації;

завчасної підготовкою дублюючих органів управління;

завчасної із розробкою та своєчасним здійсненням заходів щодо відновлення порушеного управління.


2. Структура регіонального та територіального рівняЕГСЧС

Територіальні підсистемиЕГСЧС об'єднують керівні органи, сили й засоби федеральних органів виконавчої, що є біля суб'єкти федерації, органів виконавчої суб'єкти федерації, органів місцевого самоврядування, організацій і суспільних об'єднань, до повноважень яких входить вирішення питань у сфері захисту населення і ще територій від надзвичайних ситуацій, та здійснює своєї діяльності з метою виконання завдань, передбачених Федеральним законом від 21 грудня 1994 р. N68-ФЗ "Про захист населення і ще територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру", постановою Уряди Російської Федерації від 30 грудня 2003 року N 794 "Про єдиної державної системі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій".

Територіальна підсистемаЕГСЧС є складовою єдиної державної фінансової системи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, діє регіональному, муніципальному іобъектовом рівнях не більше суб'єкта РФ складається з ланок територіальної підсистемиЕГСЧС відповідних адміністративно-територіальним поділом його території.

Організація, склад зусиль і коштів ланок територіальної підсистемиРСЧС, і навіть порядок своєї діяльності визначаються положеннями про неї, затверджуваними у порядку органами місцевого самоврядування відповідних муніципальних утворень в суб'єктРФ[4].

На кожному рівні територіальної підсистемиРСЧС створюються координаційні органи, постійно діючі керівні органи, органи повсякденного управління, сили і засоби, резерви фінансових і матеріальних ресурсів, системи зв'язку, оповіщення і інформаційного забезпечення.

>Координационними органами єдиної системи є:

- на регіональному рівнях (не більше суб'єкта РФ) - комісія з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки в суб'єкт РФ;

- на муніципальному рівні (не більше території муніципальних утворень) - комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки органів місцевого самоврядування;

Створення, реорганізація, і ліквідація комісій із попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки, призначення керівників, твердження персонального складу й визначення їх компетенції здійснюються рішеннями Губернатора суб'єкта РФ, керівниками органів місцевого самоврядування і закупівельних організацій відповідно.

Компетенція і відповідних повноважень комісій із попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки визначаються положеннях про неї чи рішенні про їх створення. комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки суб'єкта РФ, органів місцевого самоврядування і закупівельних організацій очолюються відповідно керівниками зазначених органів прокуратури та організацій чи йогозаместителями[5].

Основними завданнями комісій із попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки відповідно до їх компетенцією є:

а) розробка пропозицій з реалізації повноважень суб'єкта РФ, органів місцевого самоврядування та організацій у області запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки;

б) координація діяльності органів управління й снаги територіальної підсистемиЕГСЧС;

на забезпечення узгодженості дій Адміністрації суб'єкта РФ територіальних органів федеральних органів виконавчої, органів місцевого самоврядування і закупівельних організацій під час вирішення питань у області запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки, і навіть поновлення і будівництва житлових будинків, об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери, виробничу краще й інженерної інфраструктури, ушкоджених і зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій.

Інші завдання може бути покладено на відповідні комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпечення пожежної безпеки рішеннями Губернатора суб'єкта РФ, органів місцевого самоврядування та організацій у відповідно до законодавства Російської Федерації і автономного округу, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.

Органи повсякденного управління територіальної підсистемиЕГСЧС є:

- єдинадежурно-диспетчерская служба "01" суб'єкта РФ;
- єдинідежурно-диспетчерские служби "01" муніципальних утворень;

-дежурно-диспетчерские служби організацій (об'єктів). Зазначені органи створюються та здійснюють своєї діяльності відповідно до законодавством Російської Федерації.

Розміщення органів управління територіальної підсистемиЕГСЧС залежно від обстановки складає стаціонарних чи рухливих пунктах управління, що оснащуються технічними засобами управління, засобами зв'язку, оповіщення і життєзабезпечення, які підтримує може постійної готовності для використання.


3. Пункти управління на регіональному і територіальному рівні

Однією з основних елементів системам управлінняЕГСЧС й громадянським оборони є пункти управління, які створюються всіх рівнях управління — від об'єкта економіки, муніципального освіти до територіального (суб'єкт Російської Федерації), регіонального та федерального рівнівуправления[6].

Пункти управління (ПУ)ЕГСЧС й громадянським оборони — це відповідно обладнані споруди (приміщення) чи транспортні засоби, оснащені необхідними технічними засобами зв'язку й життєзабезпечення і призначені розміщувати і забезпечення ефективнішої роботи органів управління, як у час, і у період.

ПУ поділяються на стаціонарні і рухливі, розміщені в різних транспортних засобах.

Стаціонарні пункти управління, своєю чергою, поділяються на:

повсякденні ПУ, призначені задля забезпечення функціонування органів управління у місцях, їх постійної дислокації у час;

запасні ПУ, необхідних захисту органів управління від сучасних засобів поразки, і забезпечення сталого управління у період. За місцем свого розміщення є підстави міськими й заміськими.

ПУ обслуговуються постійних і змінним складом. Постійний склад включає штатний склад ПУ (оперативні чергові, оператори, особовий склад вузла зв'язку), який би роботу ПУ при повсякденної готовності у час.

При запровадження режиму підвищеної готовності функціонуванняЕГСЧС чи режиму надзвичайної ситуації, і навіть під час перекладу громадянської оборони з мирного на військовий час на ПУ додатково розгортається перемінний склад, куди входять керівники органів управлінняЕГСЧС й громадянським оборони, операторів зі складу адміністрації, і органу управлінняГОЧС.

У зв'язку з цим на повсякденному ПУ передбачається наявність приміщень розміщувати й досвід роботи оперативної чергової зміни, технічних засобів управління, засобів зв'язку й оповіщення, коштів спецзв'язку, і навіть змінного складу відповідно до «бойовому» розкладу ПУ.

Запасні ПУ повинен мати захищені приміщення розміщення особового складу органів управління і технічних засобів управління, вузли зв'язку й станції оповіщення, системи життєзабезпечення і електропостачання. Значну увагу у своїй звертається на наявність автономних джерел харчування, які забезпечують електропостачання всіх елементів ПУ досить тривалий час, за умов порушення централізованого електропостачання.

Особливі вимогами з розміщення, захисту та комп'ютерного обладнання висуваються до за-міським запасним ПУ. Вони розміщуються в

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація