Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Електромагнітні поля та їх вплив на навколишнє середовище


Реферат Електромагнітні поля та їх вплив на навколишнє середовище

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Казанський державний технічний університет ім. О.Н. Туполєва

Кафедра промислової екології

>Реферат на задану тему:

«Електромагнітні поля та його вплив на довкілля»

>Виполнил студент

Групи 2401

>Маткин С.

Перевірив:

>Акульшин І.П.

Казань 2009


Зміст

Запровадження

1. Можливі наслідки впливунизкоенергетического електромагнітного випромінювання на генетичний апарат живою клітиною

2. Механізм впливу електромагнітних полів на біологічні об'єкти

3.Электромагнитний зміг

4. Електронна техніка, безпечна в людини

5. Зарубіжний і російський досвід нормування електромагнітних полів (>ЭМП)

6. Критерії екологічного нормування

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Інтенсивне використання електромагнітної і електричної енергії в сучасному суспільстві призвела до того, що у в останній третині ХХ століття виникла і сформувалася новий значимий чинник забруднення довкілля - електромагнітний. До його появі привело розвиток сучасних технологій передачі і, дистанційного контролю та спостереження, деяких видів транспорту, і навіть розвиток низки технологічних процесів. Нині світова громадськість сприймуть визнано, що електромагнітне полі (>ЭМП) штучного походження є важливим значимим екологічним чинником із високим біологічну активність.

Аналіз планів галузей зв'язку, передачі й обробки інформації, транспорту, й низки сучасних технологій показує, що у недалекому майбутньому наростатиме використання технічних засобів, генеруючих електромагнітну енергію в довкілля.

З початку 1990-х років відбулися зміни у структурі джерелЭМП, пов'язані з появою їх нових видів (стільникового та інших напрямів персональної і мобільного комунікації), освоєнням нових частотних діапазонів тілі- і радіомовлення, розвитком коштів дистанційного спостереження і тощо. Особливістю самих джерел є створення рівномірної зони "радіопокриття", що іншими інтересами, як збільшенням електромагнітного фону у довкіллі.

Термін "глобальне електромагнітне забруднення довкілля" офіційно введений у правове 1995 році Всесвітньою ОрганізацієюЗдравоохранения (ВООЗ),включившей цієї проблеми до переліку пріоритетних для людства. У числі небагатьох всесвітніх проектів ВООЗ реалізує Міжнародний електромагнітний проект (WHO InternationalEMF Project ), що підкреслює актуальність і значення, що надається міжнародної громадськістю цій вічній темі. Натомість майже всі тех-нічно та культурно розвинених країн реалізують своє національне програми дослідження біологічного діїЭМП і забезпечення безпеки чоловіки й екосистем за умов нового глобального чинника забруднення довкілля.

Живі організми у процесі еволюції пристосувалися до якогось рівнюЭМП, проте, різке значне підвищення (в історичному аспекті) рівняЭМП викликає напругаадаптационно-компенсаторних можливостей організму, довгострокове цього чинника можуть призвести до виснаження, що воно потягне необоротні наслідки на системному рівні.


1. Можливі наслідки впливунизкоенергетического електромагнітного випромінювання на генетичний апарат живою клітиною

Поточний етап розвитку суспільства характеризується тим, що чимало традиційні ресурси людського прогресу втрачають своє первісне значення. Поруч із дедалі більше значення набуває інформація. Інформація став головним ресурсом науково-технічного і соціально-економічного розвитку країн світу. Це призводить до повсюдному розвитку технологій і зв'язку. Сьогодні замало наявності простого телефону чи телеграфу. Цінність інформації криється у оперативності її доведення. Сьогодні важливо, для того щоб потенційний споживач міг отриматитребующуюся інформацію у будь-якій бажаний час, в необхідної форми і в кращою йому точці фізичного простору. Такий підхід до забезпечення доступу до інформаційних ресурсів останнім часом призвів до сплеску активності у галузі створення різноманітних систем зв'язку й, передусім, систем космічного зв'язку, які мають необхідними характеристиками по оперативності і глобальності доведення інформації.

>Создаваемие системи зв'язку працюватимуть у НВЧ- іКВЧ-диапазонах електромагнітних випромінювачів і з оцінкам, можуть створювати лежить на поверхні Землі щільності потужності опромінення 10-6...10-7 >Вт/см2 й у спеціальномодулированних режимах - 10-2...10-3Вт/см2.

Проте, створюючи дедалі нові засоби зв'язку, засновані на передачімодулированних електромагнітних коливань, у недостатньою ступеня піклується про безпеку біосфери, не враховує, що бурхливе й глобальне вторгнення в довкілля впливу настільки неоднозначного чинника, як електромагнітне випромінювання, можуть призвести до далекосяжних негативних наслідків. Далі у цій статті спробуємо дати стисле опис тих наслідків, які можуть виникнути внаслідок на біологічні об'єкти електромагнітних випромінювань малої потужності.

Людина є складна система, що складається із багатьох органів прокуратури та підсистем, які реагують зміни внутрішніх та зовнішніх умов. Численними дослідженнями доведено, основним носієм інформації, як всередині біологічного об'єкта, і між окремими біологічними об'єктами, зокрема та між людьми, є електромагнітне випромінювання. У цьому циркуляція величезного потоку інформацією процесі життєдіяльності людини можлива лише за використанні сигналів малої потужності. Витрати енергії формування цих сигналів визначаються енергетичними можливостями людину. За оцінками спеціалістів, сумарна потужність інформаційних сигналів вбирається у 1...10 мВт чи 10-3...10-4 теплової потужності, випромінюваної організмом, а потужністьКВЧ-излучения клітини становить Ркл=10-23 Вт.

Дослідження, проведені вітчизняними і закордонними вченими, сприяли відкриттю ефекту надмалих доз. Рівень біологічної організації, де виявлено дію надмалих доз, дуже різноманітний - від клітини, макромолекул, органів прокуратури та тканин до тварин, рослинних організмів і аж популяцій.

Загальні закономірності впливу надмалих доз біологічно активних речовин (>БАВ) найяскравіше виявляючись у вивченні дозових залежностей. У окремих випадках ця залежністьбимодальная: ефект зростає при надмалих дозах препаратів, потім, зі збільшенням дози, зменшується, змінюється так званої "мертвої зоною", де зараз його непомітний, і знову посилюється (рис. 1, крива 1). Іноді вдозовой залежності можна знайти стадія ефекту "зміни знака". Наприклад, тоді як області надмалих доз відзначаласяингибирующая активність, то мері зростання концентрації вона змінювалася стимулюючої, та був знову інгібуючої (рис. 1, крива 2). Нерідко ефект на вельми великому діапазоні концентрації майже залежить від дози (рис. 1, крива 3).

>Рис. 1. Типи кривих залежності ">доза-еффект"

Узагальнення експериментальних даних, отриманих в різних тварин і звинувачують людях, свідчить, що вплив випромінювань і препаратів може викликати однакову реакцію піддослідних при дозах, відмінних на 5-10 порядків. Найяскравішим прикладом такого впливу є застосування гомеопатичних препаратів.

Схожі залежності і при вплив надвисокочастотних випромінювань (>СВЧ-излучений). Так, на кривою залежності величини фізіологічного ефекту від щільності потужності опромінення, спостерігаються два максимуму (рис. 2). Ці максимуми також розділені "мертвої зоною", наявність якої пояснюється як наслідок включення до роботу активних бар'єрних механізмів і компенсуючих систем організму. Коли ці сили перестають справлятися, спостерігається тотальне порушення,завершающееся зривом і загибеллю організму.


>Рис. 2. Залежність ефекту (реакції об'єкта) від щільності потужностіСВЧ-излучения

Природно, що під час еволюціїрецепторная система сформувалася в такий спосіб, що вона реагує лише з найважливіші сигнали малої інтенсивності. Це, наприклад, вдалося показати в дослідах з вироблення у пацюків умовного рефлексу "уникнення" залежно від параметрів слабкого електромагнітного сигналу. Реакція вироблялася найкраще на сигнал із частотою 300 гц при щільності потужності 10-11 >Вт/см2.

Збільшення чи зменшення щільності потужності опромінення на 1-2 порядку без зміни інших параметрів сигналу зумовлювало неможливості вироблення умовного рефлексу. До того ж призводило зміна частоти до 500 чи 50 гц.

Відзначені результати експериментальних досліджень мають принципово важливого значення, оскільки вони свідчить про наявність резонансних параметрівоблучающего випромінювання, у яких реалізуються і, спостерігаються результати впливу. Наявністю резонансних параметрів можна пояснити істотабимодальних дозових залежностей.

Особливості резонансних впливів можна пояснити з допомогою результатів теоретичних і експериментальних досліджень, проведених під керівництвомП.П.Гаряева. Ці результати дають підстави стверджувати, що першоосновою кодовою ієрархії біологічних систем є інфраструктуривнеклеточнихматриксов (>ВКМ)цитомембрани,цитоскелета і ядра клітини. Усі зміни у живий організм пов'язані насамперед зі змінами у тих структурах. ДНК, рибосоми і колаген (основна складова частина білківВКМ) - головні інформаційні біополімери. Між нимиепигенетическом режимі відбувається обміну інформацією по фізичним каналам нелінійних акустичних і електромагнітних коливань. З іншого боку, генераторами і акцепторами інформаційних хвиль всередині біооб'єктів стають різні рідкокристалічні структури тавнутриклеточная вода ось щодо здатності утворюватифрактальние структури.

Експериментально визначено приблизні резонансні частоти в гц деяких структур живою клітиною:соматическая клітина -2,39 1012; ядро соматичної клітини -9,55 1012; мітохондрії з клітки печінки -3,18 1013; геном клітини людини -2,5 1013; хромосомаинтерфазная -7,5 1011; хромосомаметафазная -1,5 1013; ДНК - (2...9) 109;нуклеосома -4,5 1015; рибосоми -2,65 1015; клітинні мембрани -5 1010;цитоскелет - 108; еритроцити - (3,5...4,0) 1010.

Однією з головних особливостей реалізації резонансних впливів є мізерна міць і мале час опромінення. Так, апарати інформаційно-хвильової терапії ">Порог-1" і ">Минитаг" працюють при надмалій щільності потоку потужності приблизно 10-17Вт/см2 протягом кількох секунд чи хвилин.

Відзначені вище резонансні частоти живою клітиною збігаються з частотами випромінювань космічних апаратів зв'язку (КАС).Создаваемие цими апаратами щільності потужності і тривалості опромінення будуть істотно перевищувати (на 10 і більше порядків - таке опромінення можливе протягом усього життя) енергетичні рівні, викликають зміни у живих клітинах. У зв'язку з цим розглянемо можливі наслідків від дії електромагнітних випромінювань КАС на біологічні об'єкти. Особливу увагу приділимо найчутливішим до енергетичному впливу механізмам генетичного кодування біологічної інформації.

Фундаментальним властивістю живого, значно більшою мірою властивим живим організмам, ніж природою цілому, є спроможність до генеруванням у вигляді самоорганізації нових, відсутніх раніше властивостей і процесів. Прогресивна еволюція з цим погляду є процес самоорганізації, відтворений у мимовільному освіті дедалі об'ємніших структур. Проте будь-яка якось виникла структура перестав бути статичної, вони можуть втратити стійкість або через зміну умов середовища, або зміну параметрів самої системи. Мутації, яких зазнають селективне перевагу, мають тенденцію посилюватися, тобто. породжують нестійкість. Отже, природний відбір фактично грунтується нанеустойчивостях, викликаних появою сприятливих мутантів, що призводять до розвалу раніше стійких структур, а еволюція є нескінченну зміну одних стійких станів іншими через несталі.

Це уявлення про еволюцію добре стикується з сучасними уявлення про синергетики. Сучасний синергізм - це визнання ролі малих по енергії флуктуацій, які у складних системах можуть змінювати структуру систем у точці біфуркації.

Вважається, що став саме низькоенергетичні сигнали впливають вплинув на вибір шляху її подальшого розвитку в останній момент біфуркації, коли є низка рівноцінних продовжень.

Через війнусуперпозиции полів кількох випромінювань можливо виникнення стоячих хвиль, частота яких збігатися з резонансними частотами живих клітин та ритмами різних органів прокуратури та функціональних систем організму. Тому з'являється можливість зміни (зокрема і негативного) генетичного апарату живих клітин якщо вплив низькоенергетичних електромагнітних випромінювань КАС. Таке на генетичні механізми транскрипції, трансляції, репарації, і навіть на механізм експресії генів, можуть бути особини окремих біологічних видів із непередбаченими властивостями.

Освоєння механізму управління експресією генів з допомогою електромагнітних випромінювань може відчинити двері до управління поведінкою і станом біологічних об'єктів, до їх клонування. Використання такого управління можна буде дистанційно придушувати активність хвороботворних мікроорганізмів, бактерій, комах тощо.

Що стосується людини виникає небезпека те, що серед населення опромінених територій може бути спровоковані небажані наслідки на генному і фізіологічному рівнях. Так, при опроміненні організму людини можливоингибирование низки ділянок геному лімфоцитів. Це можуть призвести до різнимотклонениям, насамперед - до найскладнішою системі імунної захисту організму. Таке вплив дозволить шляхомингибирования трансляції певних генів припинити синтезиммуноцитов, відповідальних за вироблення антитіл до якогосьантигену. Згодом після впливу імунна система опромінених буде може протистояти інфекції, викликаної антигеном, реакція якийингибирована, і навіть грип виявиться смертоносним.

Оскільки мутації по більшу частину шкідливі, жоден біологічний вид може дозволити собі швидко накопичувати в своїх статевих клітинах. Збереження виду вимагає, щоб статеві клітини організмів захистити від швидких генетичних змін, але збереження кожної конкретної індивідуума вимагає такої самої захисту та ж для решти клітин організму.Нуклеотидние заміни в соматичних клітинах можуть сприяти природному добору на користь тих клітин, які краще пристосувалися до існуючим умовам. Це можуть призвести до неконтрольованого розмноженню, наприклад, розвитку раку, частку що його Західній півкулі припадає понад 20% передчасних смертей. Переконливі дослідження свідчать, що загибель людей тому випадку викликана переважно накопиченням змін - у послідовностях ДНК соматичних клітин. Десятиразове збільшення частоти мутацій привела би до, мабуть, до катастрофічного зростання кількості ракових захворювань.

Отже, враховуючи недостатню вивченість впливу електромагнітних випромінювань на біологічні об'єкти, і навіть тенденції розвитку космічних систем зв'язку, треба сказати необхідність виконання електромагнітного моніторингу довкілля з метою контролю з тих процесами у суспільства, які можуть здобути розвиток під час активного набрання нею чинності нових систем і пристроїв, генеруючих електромагнітне випромінювання. Це питання набуває найбільшу актуальність саме тепер, коли створюються глобальні системи космічного зв'язку.

2. Механізм впливу електромагнітних полів на біологічні об'єкти

Аби вирішити проблеми створення біологічно безпечних технічних систем необхідно з'ясувати механізм небезпечного впливу штучних полів на живі організми. Дослідження у сфері теорії фізичного вакууму дали ряд принципово нових результатів, що змушують переглянути яке склалося розуміння механізму поглинання енергії полів біологічними об'єктами. Вочевидь, у біосистем існує особливий, не вивчений механізм поглинання енергії електромагнітних полів і перетворення їх у електрику, який досі у відсутності аналогів у техніці. Процес перетворення у клітинах відбувається під впливом електромагнітного поля була в фізичної середовищі, не яка має магнітними властивостями. У цьому відсутні звичні резонансні контури і індуктивності. Вищесказане означає, що не слід шукати аналогію з такими відомимирадиотехническими методами при поясненні явищ поглинання чи перетворення.

>Вредное вплив електронних систем на чоловіка було помічено давно. У багатьох галузях застосування систем вживалися заходи зменшення шкідливого впливу. Найбільш ефективним вважається екранування. Це особливо стосується технічних систем з допомогою НВЧ. У цьому всіх заходів спрямовані на огородження людини тяжіння шкідливого чинника, а чи не на принципове усунення самого шкідливого чинника.Экранирование дозволяє зменшити енергію полів в навколишньому просторі, але ще впливає на структуру поля, тому чинник, який надає шкідливий вплив на людини залишається не усунутим. У радіотехніці

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація