Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Одиниця виміру іонізуючого випромінювання здійснюватиме


Реферат Одиниця виміру іонізуючого випромінювання здійснюватиме

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти

 

КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Новоросійський філія


РЕФЕРАТ

 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  БЖД

 

Тема: Одиниця виміру іонізуючого випромінювання здійснюватиме.

 


Выполнил: студент групи 98 - 2ЭК - 1

                     Морозов Віталій В'ячеславович

 

Перевірив: викладач

                             Москофиди може


НОВОРОССИЙСК

2000

Одиниця виміру іонізуючого випромінювання здійснюватиме

Ионизирующее випромінювання (яка проникає ра диация) — потік гама променів і нейтронів із зони ядер ного вибуху. За одиницю виміру випромінювання (экспози ционной дози) прийнято кулон на 1 кг (Кл/кг) в одиницях СІ. У практиці як одиниця експозиційної до зы випромінювання часто користуються внеснстемной одиницею рентген (Р) . Поглощенная доза, т. е. доза ионизирую щих випромінюванні, поглинута тканинами організму, изме ряется в радах чи Греях (Гр)2 в одиницях СІ. 1 радий приблизно поранений 1 Р.

При опроміненні іонізуючим випромінюванням виникає променева хвороба.     

Променева хвороба I (легкої) ступеня розвивається за загального дозі. однократного опромінення 1—2 Гр (100—200 Р). Прихований період його тривалий, сягає 4 нед і більше. Нерезко виражені симптоми пе риода розпалу хвороби.

Променева хвороба II ступеня (середовищ ній тяжкості) виникає за загального дозі опромінення 2—4 Гр (200—400 Р). Реакція на опромінення зазвичай виражена і радіомовлення продовжується 1—2 сут. Прихований період сягає 2— 3 нед. Період виражених клінічних проявів раз вивается нерезко. Відновлення порушених функцій організму затягується на 2—2'/2 міс.

Променева хвороба III (важкої) ступеня виникає за загального дозі опромінення 4—6 Гр (400—600 Р)! Початковий період зазвичай характеризується вираженої симптому тикой. Різко порушена діяльність центральної нервової системи, блювота виникає повторно і часом набуває характеру неприборкану. Прихований період найчастіше про должается 7—10 днів. Перебіг захворювання на період розпалу (триває 2—3 нед) характеризується значною тя жерстю. Різко порушений гемопоэз. Выражен геморрагиче ський синдром. Більше чітко виявляються симптоми, які свідчать про поразку центральної нервнои системи. Що стосується успішного результату зникнення симптомів хвороби відбувається поступово, выздоровле ние дуже уповільнена (3—5 міс).

Променева хвороба IV (дуже тяжкій) ступеня віз никает при опроміненні 6 Гр (600 Р) і більше. Вона характе ризуется раннім бурхливим появою на перших хвилинах і годинники важкої первинної реакції, сопровождающейся не укротимой блювотою, адинамией, колапсом. Початковий пе риод хвороби без чіткої кордону перетворюється на період раз гара, що б рисами септического характеру, швидким гнобленням кровотворення (аплазія кісткового мозку, панцитопения), раннім виникненням геморра гий і інфекційних ускладнень (у перші дні).

Слід зазначити, що з збільшенні потужності ядер ного боєприпасів значно збільшуються радіуси віз дії ударної хвилі і світлового випромінювання, тоді як радіус дії іонізуючого випромінювання збільшує ся незначно.

Послаблення іонізуючого випромінювання здійснює ся різними матеріалами, які у ролі захисту (бетон, грунт, дерево). Вони характеризуються шаром половинного ослаблення, т. е. шаром, який зменшує інтенсивність впливу випромінювання на чоло століття 2 разу.

 

Фактична радіаційна обстановка складається біля конкретного адміністративного району, назви населеного пункту чи об'єкта народного господарства за результаті безпосереднього радіоактивного зараження місцевості (і лише, що у ній розміщено) і потребує застосування певних заходів захисту, що виключатимуть чи які зменшують радіаційні поразки серед населе ния, робітників і службовців об'єктів народного господарства, медичного персоналові та хворих, що у міді цинских установах (формуваннях) МС ДО.

Виявлення фактичної радіаційної обстановки на об'єктах ДО охорони здоров'я, у державних установах і форми рованиях МС ДО здійснюється, зазвичай, по дано ным радіаційної розвідки. У цьому можна використовувати і такі прогнозування, одержані від штабів ДО. Радіаційна розвідка виробляється у цілях своєчасного забезпечення начальника ДО объек та здоров'я та його штабу інформацією щодо радіо активному зараження біля об'єкта, околицях розміщення чи дій формувань та шкільних установ МС ДО і маршрути руху.

Измеренные потужності дози іонізуючого випромінювання здійснюватиме на місцевості є вихідними для оцінки радіаційної обстановки. Розвідка ведеться безупинно постами радіаційного та хімічного спостереження та спе циально підготовленими групами (ланками) радиа ционной та хімічної розвідки. Головне завдання постів радіаційного та хімічного спостереження є своє тимчасове виявлення радіоактивного або хімічної зараження і оповіщення про небезпечність персоналові та слу жащих об'єкта охорони здоров'я (установи МС ДО) й особистого складу формувань об'єкта.

Для проведення розвідки особовий склад посади наблю дения радіаційної та хімічної розвідки оснащується засобами індивідуальної захисту, приладами радиа ционной та хімічної розвідки, комплектами знаків ог раждения, індивідуальними дозиметрами, обеспечива ется засобами зв'язку й оповіщення та інших имущест вом, необхідним виконання завдання.

Для оцінки радіаційної обстановки за даними раз ведки необхідно розташовувати такими вихідними даними.

Час ядерного вибуху, у результаті якого про спливло радіоактивне зараження об'єкта, маршрутів просування (висування) чи районів відпочинку (разме щения) формувань, установ МС ДО.

Якщо з будь-яким причин час ядерного вибуху встановлено, його визначають розрахунковим шляхом за таблицею виходячи з двох вимірів потужності дози иони зирующих випромінювань (рівнів радіації) з допомогою до зиметрических приладів (табл. 1).

Таблиця I. Час, що минув після ядерного вибуху до другого виміру (годинник, хвилини)
Час між двома з мерения ми

Ставлення потужності дози випромінювання другий - коли вимірі до потужності дози випромінювання прн першому вимірі P2/P1

0,20 0.25 0,30 0.35 0,40 0.45 0.50 0,55 0,60 0.65
30 МІН ---- --- --- 0.50 0.55 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40
45 хв 1.00 1.05 1.10 1,20 1.25 1.30 1.45 1.50 2.10 2.30
1 год 1.20 1.30 1.40 1,45 1.50 2.00 2.20 2.30 3.00 3.30

11/2

2.00 2.10 2.30 2.35 2.50 3.00 3.30 3.50 4.30 5.00
2 год 2.40 3.00 3.10 3.30 3.40 4.00 4.30 5.00 6.00 7.00
3 год 4.00 4.20 4.40 5.00 5.30 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
4 год 5.30 6.00 6.30 7.00 7,30 8.50 9.00 10.00 12.00 14.00

41/2 год

6.00 6.30 7.00 8.00 8.30 9.00 10.00 11.00 13.00 15.00

Потужності дози іонізуючого випромінювання здійснюватиме на об'єкті, маршрути руху, околицях розміщення формирова ний ДО об'єкта (робочих, службовців, медичного перекл сонала) і їх виміру після ядерного вибуху. Потужності дози іонізуючого випромінювання здійснюватиме вимірюються дозиметрическими приладами.

Таблиця 2. Коефіцієнти перерахунку потужності дози випромінювання будь-яку заданий час
Час, прошед шиї після взры ва, год

P0/P

Час, прошед шиї після взры ва, год

P0/P

Схожі реферати:

Навігація