Реферат Оцінка пожежі

width=106> - - 0,95 0,8 19.   

 %

- 3,27 - 3,26

ВизначаємоQН згідно із законом Гесса:

>С7Н16+ 11О2+ 113,76N2 = 7CO2 +8H2O + 113,76N2

З довідкової літератури знаходимо:

>кДж/моль;

>кДж/моль;

>кДж/моль;

=4528,2кДж/моль =45282кДж/кг.

б) Суміш газів:

ВизначаємоQH дляН2:

>Н2+0,5О2+ 0,53,76N2 = H2O + 0,53,76N2

>кДж/моль;

242,2кДж/моль =>10812,5кДж/ м3

ВизначаємоQН дляС4Н10 за такою формулою Менделєєва:


>С4Н10+ 6,5О2+ 6,53,76N2 =4CO2 +5H2O + 6,53,76N2

;

2483160,38кДж/моль =>110855,37кДж/ м3

ВизначаємоQН дляС2Н2 за такою формулою Менделєєва:

>С2Н2+2,5O2 +2,5 · 3,76N2 =2CO2 + H2O +2,5 ·3,76N2

 >кДж/моль;

1262,75кДж/моль = 1262750кДж/кмоль =

= 56372,77кДж/м3

ВизначаємоQН дляН2S за такою формулою Менделєєва через відсутність у довідкової літературі значення :

;

;

16312,54кДж/моль == 24760,11кДж/м3

ВизначаємоQН для суміші за такою формулою:

=10812,50,2+110855,370,3+56372,770,17+24760,110,13=45322,3кДж/м3

1.4 Визначення теоретичної температури горіння, тиску вибуху парів пального речовини

а) Індивідуальне хімічну сполуку:

Визначаємо середнєтеплосодержание продуктів горіннягептана:

>кДж/м3

ПриймаємоТ1 по з докладання 2 і заТ1 визначаємотеплосодержание продуктів горіння:

>Т1 =22000С

 1,565392,5+1,794405,8+9,263306,3=46915,02кДж/м3

Оскільки >QН, приймаємоТ2 <Т1:

>Т2 =21000С

1,565118,2+1,794166,1+9,263142,9=44544,97кДж/м3

Оскільки <QН < , температуру горіння визначаємо методом лінійної інтерполяції:

=

 градусів

Визначаємо тиск вибуху:


>атм.

б) Суміш газів:

Визначаємо середнєтеплосодержание продуктів горіння суміші газів:

=45322,3/13,71 = 3035,78кДж/м3

ПриймаємоТ1 по  з докладання 2 і заТ1 визначаємотеплосодержание продуктів горіння:

>Т1 = 2000 градусів

1,54·4847,8+2·3928,5+10,04·2979,9+0,13·4667,6=45847,6кДж/м3

Оскільки , приймаємоТ2 <>Т1

>Т2 = 1900 градусів

1,54·4579,7+2·3693,5+10,04·2818,2+0,13·4529,8=43323,34кДж/м3

Оскільки <<, температуру горіння визначаємо методом лінійної інтерполяції:

=

1979

Визначаємо тиск вибуху:

>атм

1.5 Визначення концентраційних меж запалення газів і парів займистою рідини

а) Індивідуальне хімічну сполуку:

>Н(В) = 100/ (а · n + в)

>Н = 100/(8,684 · 11+4,679 ) =1,0%

>В = 100/(0,768 · 11 + 6,554) = 6,66 %

б) Суміш газів:

100/(8,684 · 6,5 + 4,679) = 1,64 %

100/(8,684 · 0,5 + 4,679) = 11,09%

100/(8,684 · 2,5 + 4,679) = 3,79 %

100/(8,684 · 1,5 + 4,679) = 5,65 %

%

100/(1,55 · 6,5 + 0,56) =9,69 %

100/(1,55 · 0,5 + 0,56) =74,9 %

100/(1,55 · 2,5 + 0,56) =22,55 %

100/(1,55 · 1,5 + 0,56) =34,66 %


1.6 Визначення температури спалахи і температурних меж запалення парів займистою рідини

а) Визначення температури спалахи.

>Определим Р по рівнянню Антуана:

,

де А = 6,07647 (>кПа);

У = 1295,405 (>кПа);

СА = 219,819 (>кПа) – постійні Антуана длягептана.

Беремо:

>t1 = 100C;Т1 =2830К

= 2753Па

>Р1 ·Т1 = 2753 · 283 = 779157Па · До

Вибираємо:

>t2 = 20C;Т2 = 2750К

 = 1724Па

>Р2 ·Т2=1724 · 275= 487907Па · До

ОскількиТ2 ·Р2 <Твсп ·Рвсп <Т1 ·Р1, то методом лінійної інтерполяції визначаємоТвсп:

б) Визначення температурних меж запалення.

Показник >Размерность Розрахункові значення Довідкові значення Відносна помилка,%
Теплота горінняQН кДж/кг 45282 45010 0,6
Температура горінняТгор градусів 2131,1  - -
Тиск вибухуРвзр >атм. 6,96 - -
>НКПВ (>н) % 1,0 1,07 6,5
>ВКПВ (>в) % 6,66 6,7 0,6
>НТПВ (>tн) градусів -6,87 - -
>ВТПВ (>tв) градусів 26,5 - -
Температура спалахиТвсп градусів 5,75 5 15

Визначення відносних помилок:Частина 2. Динаміка розвитку пожежі

План приміщення

пожежа горіння зараження

Вихідні дані до виконання 2 частини.

Розмірипроемов: а =7м;

h = 3 м;

Межа вогнестійкостідверей:QД.В. = 0,3 години;

>Проеми (дверні): 3 · 2,2 м

>Проеми (віконні): 1,2 · 1,1 м

Відстань від статі до віконнихпроемов:Нн 1,2 м;

>Линейная швидкість поширенняпламени:Vлин = 0,7м/мин.

2.1 Розрахунок площі пожежі

Припустимо, зараз виникнення пожежі двері було закрито, поширення пожежі в різні боки приміром із однаковою швидкістю.

У перші 10 хвилин розвиток пожежі приймаємо швидкість рівної 0,5VЛ.Проеми у розташовані симетрично.

>Определим відстань, що пройде фронт полум'я за 10 хвилин:

L =0,5VЛ ·t = 0,5 · 0,7· 10 =3,5 м

>Определим, через який час викриють віконні отвори1и2 ,відстань до яких складає3,5м:

>1и2 =1 + = 10 + 5 = 15 хв

>Определим площа пожежі на 15 хвилині:

м2

Площа пожежі у приміщенні 1 прийме прямокутну форму відбудеться решта 7 метрів за 10 хвилин :

7*14=98 м2 = 25 хв.

У час часу, =25 хвилин фронт полум'я розкриє дверної отвір А,т.к. фронт полум'я досягне відразу дверноїпроем Проте й розкриється він у 20 хвилині, оскільки межа вогнестійкості становить 0,3 хвилин. Отже, через розкриту двері пожежа потрапить із приміщення 1 до приміщення2,дойдет до стіни, прийме прямокутну форму, розкриє віконний отвір 5 і25минуте площа пожежі дорівнюватиме:

7= 122,5 м2

Решта 3,5 метри до розтину двері Б фронт полум'я поширюватиметься зі швидкістю 0,7м/мин відбудеться цей період під час 5 хвилин. Тоді площа пожежі прийме прямокутну форму і дорівнюватиме:

122,5 + 7 =147м2

У час часу, =50 хвилин фронт полум'я розкриє дверної отвір Б,т.к. фронт полум'я досягнувши дверноїпроем Б на 30 хвилині і розкриє його за 50, оскільки межа вогнестійкості становить 20 хвилин. І полум'я потрапить у приміщення 3.:

У час часу, коли вогонь сягне найближчій стіни у приміщенні 3, форма пожежі стане прямокутної. Відстань в7м фронт полум'я пройде за 10 хв, і 60 хв (на той час часу розкриються віконні отвори №6,8 ) площа пожежі дорівнюватиме:

 м2

>Определим час, протягом якого все III приміщення буде охоплено вогнем,т.к. найближче відстань до стіни7м., той час протягом якого фронт полум'я охопить все приміщення будеравним70 хвилин.Определим площа пожежі на даний моментвремени70 хв:

м2

Час, протягом якого всю будівлю буде охоплено вогнем і розкриються все отвори становитиме 70 хв.:

м2

>Рис. 2. План розвитку пожежі.

Будуємо графік зміни площі пожежі у часі:

>Рис. 3. Зміна площі пожежі у часі.

2.2 Визначення температури пожежі

>Температуру пожежі станемо вираховувати для чотирьох моментів часу: 15; 25; 35 і70минути.

Зараз часу = 15 хвилини фронт полум'я досягне віконних отворів №1и2, віконні отвори розкриються .Определим площа отворів:

>Fпр(15) = 2 · 1,21,1 = 2,64 м2

>F1 = 2,64/3 = 0,88 м2

Зараз часу = 25 хвилин фронт горіння досягне дверних прорізу Проте йоконниtпроемs №1,2,3,4,5.:

>Fпр(25) = 5= 7,2 м2

>F1 = 7,2/3 = 2,4 м2

Зараз часу = 35 хвилини фронтгоения досягне віконнихпроемов1,2,3,4,5и дверних отворів Проте й Б:

>Fпр(35) =5= 7,2 м2

>F1 = 7,2/3 = 2,4 м2

Зараз часу = 70 хвилин фронт полум'я заповнить повністю все приміщення й угазообмене братимуть участь віконні отвори 1,2,3, 4,5,6,7, 8 і двері Проте й Б:

>Fпр(70)= 8=10,56 м2

>F1 = 10,56/3 = 3,52 м

Для зручності всі необхідні дані зводимо в таблицю:

Таблиця 3:

Час, хв 15 25 35 70
>FПОЛА, м2 98 147 147 245
>SП, м2 49 122,5 147 245
>F1, м2 0,88 2,4 2,4 3,52
>F1/SП 0,88/49 2,4/122,5 2,4/147 3,52/245
>SП/FПОЛА 49/98 122,5/147 1 1
>aВ 1,9 1,8 1,8 1,8
>FПР, м2 2,64 7,2 7,2 10,56
>FПР/SП 0,05 0,06 0,045 0,04
>V’М,кг/(м2·с) 0,015 0,013 0,012 0,011
>FОГР, м2 322 504 504 826
>q,кВт/м2 37,286 51,61 57,172 53,296
>t, градусів 750 850 970 890

Значенняaв знаходимо за графіком (рис. 1. додатку доМетодическим вказівкам до виконання курсової роботи)

Щільність теплового потоку (>кВт/м2), сприйманого поверхнями огороджуючих конструкцій на відповідні моменти часу визначається за такою формулою:

Наведена масова швидкість вигоряння (>V’М) у розвитку пожежі змінюється. Її визначаємо за графіком (рис. 3. додатку доМетодическим вказівкам до виконання курсової роботи).

>FОГР знаходимо за такою формулою:FОГР =FПОЛА +FПОТОЛКА +FСТЕН:

> = 15:FОГР = 322 м2

> = 25:FОГР = 504 м2

> = 35:FОГР = 504 м2

> = 70:FОГР = 826 м2

Щільність теплового потоку на дані моменти часу становитиме:


Користуючисьномограммой (рис. 2 додатку доМетодическим вказівкам до виконання курсової роботи), за отриманими значеннямq іaВ визначаємо температуру пожежі.

Із одержаних даним будуємо графік зміни температури пожежі у часі:

 >Рис. 4. Зміна температури пожежі у часі.


Частина 3. Визначення характеристик вражаючих факторів, і ступеня їхнього впливу на покупців, безліч довкілля

Вихідні дані :

Маса що зберігаються на об'єкті ПММ (>СУГ):Q=63 тонн

Щільність робочого персоналу на об'єкті:Пр=0,3тис.чел./км2

Густота населення в селищі:Пн = 2,2тис.чел./км2

Відстань від об'єкта до селища:Х=1,2км

НайменуванняСДЯВ:ацетонциангидрид

Кількість викинутогоСДЯВ:Q0=15 тонн

Ступінь вертикальної стійкості повітря: інверсія

Температура повітря:t=110С

Швидкість вітру:Vв=11 м/с

Характер розливу: в піддон заввишкиН=0,9 м

Рішення

) При виході в довкілля скраплених вуглеводневих газів чи палива.

1.1. У осередку вибуху газо-повітряної суміші (>ГВС) виділяються зони, мають формуполусфер.1 зона (детонаційної хвилі) радіусом

 =17,5 • = 69,6 м;

2 зона (дії продуктів вибуху) , радіус якої

>R2=1,7R1=1,7 • 69,6=118,4 м

1.2 виробниче будинок перебувати поза цих двох зон і сталося у третій зоні ударної повітряної хвилі. Пографику(рис.8) знаходимо, що з масі вибухонебезпечноюГВС 63 тонни з відривом300м від центру вибуху величина надлишкового тиску повинна бути 30кПа

1.3 Надлишкове тиск величиною 30кПа викликає сильні руйнації виробничого цегельного будинку.

2.1 При миттєвому і його повній руйнуванні резервуара у вибуху бере участь всю масуСУГ (63 тонн ) . По таблиці визначаємо, що кількість загиблих у складі персоналу 14 людина, а радіус смертельного поразки досягне 119,4 м.

Хоча серед населення жертв немає, оскільки відстань від об'єкта економіки до селища більше 119,4 м, об'єкт за повної руйнуванні резервуара є потенційно небезпечним (загинуло більше 10 людина). Аналогічні результати дає розрахунок по формулам:

- число загиблих

>N=3*П*Q2/3=3*0,3*632/3=14 чол.

де П- щільність персоналу (населення) ,тис.чел/км2;

>Q- масаСУГ, т;

- радіус смертельного поразки

R=30*Q1/3=30*631/3=119,4 м

2.2 При неповному руйнуванні резервуара хмару ТВЗ утворюється з 50-ти% масиСУГ, тобтоQ=31,5. Серед населення цьому випадку як і жертв немає, серед персоналу об'єкта економіки вони досягнуть 9 людина, а радіус смертельних поразок становитиме 94,7 м. Отже, при неповному руйнуванні резервуара ОЕ перестав бути потенційно небезпечним. м


Зони в осередку поразки вибухомГВС

б) При виході в довкілляСДЯВ.

>Определим еквівалентну кількість речовини у вторинному хмарі

>QЭ1=(1-К1)*К2*К3*К4*К5*К6*К7*=(1-0)*0,002*0,316*4,112*1*33*1*=1,79 кг

>Определим час випаровуванняацетонциангидрид:

Т==(0,7*0,932)/(0,002*4,112*1)=79,3 хв

Оскільки NT, тоК6=T0.8=79,30.8=33

По таблиці знаходимо глибину зони зараження для вторинного хмари:

>Г2=1,25 км

Повна

Схожі реферати:

Навігація