Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека інформаційних технологій


Реферат Безпека інформаційних технологій

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
інформації.

5. Власник інформаційних ресурсів чи уповноважені їм особи заслуговують здійснювати контролю над виконанням вимог щодо захисту інформації та забороняти чи припиняти обробку інформацією разі невиконання цих вимог.

6. Власник чи власник документованої інформації вправі звертатися до органів структурі державної влади з метою оцінки правильності виконання і вимог щодо захисту його інформацією інформаційних системах. Відповідні органи визначає Уряд Російської Федерації. Ці органи дотримуються умови конфіденційності самої інформації та результатів перевірки.

3.3. Права й обов'язки суб'єктів у сфері захисту

1. Власник документів, масиву документів, інформаційних системили уповноважені їм обличчя на відповідність до Федеральним законом " Про інформацію, інформатизації і захист інформації" встановлюють порядок надання користувачеві інформації із зазначенням місця, часу, відповідальних посадових осіб, і навіть необхідних процедур і забезпечують умови доступу користувачів до інформації.

2. Власник документів, масиву документів, інформаційних систем забезпечує рівень захисту відповідно до законодавством Російської Федерації.

3. Ризик, пов'язані з використанням несертифікованих інформаційних систем і коштів на свою забезпечення, лежить власника (власника) цих систем і коштів.

Ризик, пов'язані з використанням інформації, отриманою з несертифікованої системи, лежить споживачі інформації.

4. Власник документів, масиву документів, інформаційних систем може звертатися до організації, здійснюють сертифікацію засобів захисту інформаційних систем та інформаційних ресурсів, щодо аналізу достатності заходів захисту його ресурсів немає і систем й отримання консультацій.

5. Власник документів, масиву документів, інформаційних систем зобов'язаний оповіщати власника інформаційних ресурсови (чи) інформаційних систем про всі факти порушення режиму захисту.

3.4. Захист прав суб'єктів у сфері інформаційних процесів та інформатизації вийшов

1. Захист прав суб'єктів у сфері формування інформаційних ресурсів, користування інформаційними ресурсами, розробки, виробництва і застосування інформаційних систем, технологій і коштів на свою обеспеченияосуществляется з метою попередження правопорушень, припинення неправомірних дій, відновлення порушених правий і відшкодування заподіяного.

2. Захист прав суб'єктів у сфері здійснюється судом, арбітражний суд, третейським судом з огляду на специфіку правопорушень і завданих збитків.

3. За правопорушення під час роботи з документованої информациейорганы структурі державної влади, організації та їх посадові особи відповідають відповідно до законодавством Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

Для розгляду конфліктних ситуацій і захисту прав учасників у сфері формування та використання інформаційних ресурсів, створення та збільшення використання інформаційних систем, технологій і коштів на свою забезпечення можна створювати часові й постійні третейські суди.

Третейський суд розглядає конфлікти суперечки сторін у порядку, встановленому законодавством про третейських судах.

4. Відповідальність порушення міжнародними нормами і у області формування та використання інформаційних ресурсів, створення і його використання інформаційних систем, технологій і коштів на свою забезпечення доручається органи структурі державної влади, організації та громадян, у відповідність до договорами, ув'язненими ними із зарубіжними фірмами та інші партнерами з урахуванням за міжнародні договори, ратифікованих Російською Федерацією.

3.5. Захист права на доступом до інформації

1. Відмова у доступі до відкритої інформації, або надання користувачам явно недостовірну інформацію можуть бути оскаржені через суд знову.

Невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором постачання, купівлі-продажу, на інших формам обміну інформаційними ресурсами між організаціями розглядаються арбітражний суд.

В усіх випадках особи, яким у доступі до інформації, й обличчя, отримали недостовірну інформацію, мають право відшкодування понесеного ними шкоди.

2. Суд розглядає суперечки необгрунтованому віднесення інформації до категорії інформації з обмеженою доступом, позови про відшкодування збитків у разі необгрунтованого відмови від надання інформації користувачам чи внаслідок інших фінансових порушень прав користувачів.

3. Керівники, інші службовці органів структурі державної влади, організацій, винних у незаконному обмеження доступу до інформації та порушенні режиму захисту, відповідають відповідно до кримінальним, цивільного законодавства і законодавством про адміністративні правопорушення.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нині діє ряд законодавчих нормативно-правових актів, основні їх:

- Федеральний закон від 4 липня 1996 р. N 85-ФЗ

 "Про в міжнародному інформаційному обміні";

Основне його мета створення умов ефективного участі в міжнародному інформаційному обміні у межах єдиної світової інформаційного простору, захист інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при міжнародному інформаційному обміні, захист інтересів, права і свободи фізичних юридичних осіб при міжнародному інформаційному обміні.

- Федеральний закон від 20 лютого 1995 р. N 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захист інформації".

Його основні функція:

1. регулювання відносин які виникають за формуванні та використанні інформаційних ресурсів з урахуванням створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, поширення та умов надання споживачеві документованої інформації;

2. створенні та використанні інформаційних технологій і коштів на свою забезпечення;

3. захисту інформації, прав суб'єктів, що у інформаційних процесах та інформатизації вийшов.

Список літератури

1. Федеральний закон від 4 липня 1996 р. N 85-ФЗ "Про в міжнародному інформаційному обміні"

2. Федеральний закон від 20 лютого 1995 р. N 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захист інформації"

3. "Податковий вісник" , N 4, квітень 2001 р.

4. ЦИЭС "Бизнес-Программы-Сервис" "Фінансова газета" , N 27, липень 2001 р.

5. Постанова Уряди РФ від 28 лютого 1996 р. N 226 "Про державне обліку та державній реєстрації баз і банків даних"

Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація