>УКРАЇНА >НАЦІОНАЛЬНИЙ >АГРАРНИЙ >УНІВЕРСИТЕТ Кафедра >охорони роботи ТА >ІНЖЕНЕРНОЇ >ЕКОЛОГІЇ >МЕТОДИЧНІ >ВКАЗІВКИ >щодо >виконання >практичної роботи „>вибір >засобів >індивідуального >захисту для >працівників АПК” >Київ -2007 >Вступ. >Основні >теоретичні >положення >Аналіз стану >виробничого травматизму й >профзахворювань >показує, що до >основних причин травматизму, >зокрема >зі >с...

(Читати…)

>Навчальна >дисципліна >Охорона роботи >РЕФЕРАТ на задану тему: >ОСНОВНІ >КАТЕГОРІЇ ТА >ПРИНЦИПИ >ДЕРЖАВНОЇ >ПОЛІТИКИ У >ГАЛУЗІ >ОХОРОНИ >ПРАЦІ План >ВСТУП 1. >Основні >категорії та >принципи державної політики в >галузі >охорони роботи 2. Характеристика Закону України «Про >охорону роботи» >ВИСНОВОК Список >використаних >джерел >ВСТУП Предмет „...

(Читати…)

>РЕФЕРАТ на задану тему: >Основні >нормативно-правові >положення із >питань >охорони роботи План >ВСТУП 1. >Джерела >охорони роботи 2. >Галузеві >нормативні >акти >щодо >охорони роботи та їхні >прийняття >перегляд й >скасування >ВИСНОВОК Список >використаних >джерел >Вступ >Законодавство про >охорону роботи >складається із >Конституції ...

(Читати…)

>Реферат виконав: >к-т групи >Д-23-1 Іванов І. А. >Ульяновское Вище >Авиационное Училище Громадянської Авіації (інститут) Ульянівськ 2000 р. Поняття тероризмі. Терористичне активність протягом останніх 20 років різко зросла в багатьох регіонах світу і погрожує стати глобальної загрозою. Терористичні угруповання екстремістського штибу беруть на озброєння методи, властиві колись лише мафіозних структурах. Дедалі частіше ...

(Читати…)

Котику М. А. Ситуацію, у якій створюється досить велика можливість виникнення від нещасного випадку, прийнято називати небезпечної, чи аварійної. Хоча слово аварія означає ушкодження, збитків і тому може застосовуватися до видів тілесних і матеріальних ушкоджень, нашого часу по зв'язують це слово дедалі частіше з технічними порушеннями та його наслідками. Коли аварія веде до ушкодженням техніки, вона приносить збитки лише економічного й мора...

(Читати…)

ПЛАН Роль >профспілок в забезпеченню >охорони роботи >Охороні роботи - >новий >рівень >вимог Роль >профспілок в забезпеченню >охорони роботи>Охорона роботи - >поняття >складне й >багатогранне. >Воно >включає >цілий ряд >елементів, >механізмів й >інститутів : безпечу й >гігієну роботи, >професійні (>дострокові) >пенсії й >обов'язкове >страхування від >нещасних >випадків на >виробництві й >професійній >захворювано...

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа Вищої професійної освіти Державний університет управління Кафедра управління природокористуванням й екологічної безпекою Спеціальність «Податки і оподаткування» >РЕФЕРАТ з дисципліни: Безпека в надзвичайні ситуації на задану тему: Ударні хвилі. Параметри ударної хвилі. Її вплив на людей, будівлі і споруди. Кошти і знаходять с...

(Читати…)

Екологічність і безпека при експлуатації казана з >топочним пристроєм киплячого шару, працюючим на >високозольном паливі екологічність казан оксид сірка >Травкин Антон Сергійович2009     1. ЗапровадженняЗблизька проекту казана або інший ВТУ необхідно його економічність, безпека продукції та безаварійність виробничих процесів. Передбачені політикою держав...

(Читати…)

>Безпека >експлуатації >електроустановок 1. >Загальні >положення >Електротравма - >це травма, >обумовлена >дією на >людину >електричного >струму чи >електричної дуги . >Електротравматизм >складає >приблизно 2-4% від всіх травм. >Проте, >серед >випадків із >летальним результатом >електричний >струм, як >вражаючий >чинник, >займає >одне із >перших місць. На їхні >частку доводитися >близько 40% >НВ. По >напрузі >електроуст...

(Читати…)

>Оцінка >надійності >захисту >виробничого персоналу >об’єкта в >захисних >спорудах   >Вихідні >дані: >Кількість у >зміні, >чол. - 480 >площа >приміщень для >укриваємих, м2 >площа >допоміжних >приміщень, м2

(Читати…)

Назад 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 194 Вперед

Навігація