Реферати українською » Биографии » Аль-Фараби Абу-Наср Ібн Мухаммед


Реферат Аль-Фараби Абу-Наср Ібн Мухаммед

Філософ, вчений-енциклопедист, одна з головних представників східного аристотелизма, переплетающегося з неоплатонізмом. Прізвисько - Другий вчитель (після Аристотеля). Жив в Багдаді, Алеппо, Дамаску. Основні твори: "Геммы мудрості", "Трактат про поглядах жителів доброчесного міста", трактат про класифікації наук, "Велика книга про музику".

Аль-Фараби народився 870 року у районі Фараба, у містечку Васидж, у впадання річки Арысь в Сырдарью (територія сучасного Казахстану). Він виходець із привілейованих верств тюрків. Повне ім'я - Абу-Наср Мухаммад Ібн Мухаммед Ібн Тархан Ібн Узлаг аль-Фараби ат-Турки.

Прагнучи пізнати світ, аль-Фараби залишив родинний маєток. За одними даними, він пішов у юності, на інших - у віці близько сорока. Аль-Фараби побував на Багдаді, Харране, Каїрі, Дамаску, Алеппо й інших містах Арабського халіфату.

Існує свідоцтво про тому, щодо свого захоплення науками аль-Фараби був суддею. Розповідається ще й у тому, як і призвичаївся до знань. Якось одне із ближніх віддав аль-Фараби за зберігання книжки, серед яких неможливо було багато трактатів Аристотеля. Аль-Фараби в почав гортати ці тогочасні книги й захопився ними.

Аль-Фараби до приїзду Багдад володів тюркським розумом і деякими іншими, але з знав арабського, до кінця ж життя володів більш як сімдесятьма мовами. Живучи в Багдаді, аль-Фараби почав працювати різними науками, передусім логікою. Саме тоді в Багдаді найпопулярнішим мислителем був Абу-Бишр Матта бен-Йунис. Лави учнів художника поповнив аль-Фараби, який записав за словами Абу-Бишр Матта коментар до трудам Аристотеля за логікою. Аль-Фараби він у вивчення спадщини Аристотеля, в неї з'являються легкість сприйняття ідей сукупності завдань й питання, поставлених великим греком.

Результатом різнобічних наукових досліджень аль-Фараби з'явився трактат "Про класифікації наук", у якому суворому порядку було перераховані науки на той час, визначено предмет дослідження кожної.

У Багдаді аль-Фараби грунтовно поповнює знання, входить у контакти з помітними вченими Франції та досить швидко стає найавторитетнішим у тому числі. Однак у середовищі догматично налаштованих богословів виникає ворожість до всього строю мислення аль-Фараби, націленому для відкриття раціоналістичних шляхів пізнання і пошуки досягнення для таких людей щастя на земного життя. Зрештою аль-Фараби змушений залишити Багдад.

Він направляють у Єгипет через Дамаск. У книжці "Громадянська політика" він згадує, що почав їх у Багдаді, а закінчив в Каїрі (Миср). Після подорожі аль-Фараби повернулося на Дамаск, де прожив остаточно своїх днів, ведучи у ньому відлюдний спосіб життя. Свої твори він записує на окремих аркушах (тому майже всі створене їм набуло форми окремих глав і записок, окремі збереглися лише фрагментах, багато були закінчено). Помер у віці вісімдесяти років і він похований поза стінами Дамаска у Малих воріт. Повідомляють, що молитву у ній на чотирьох папірусах читав сам правитель.

Філософська діяльність аль-Фараби багатогранна, він був ученым-энциклопедистом. Загальна кількість робіт філософа коливається між 80-ту і 130-ту.

Аль-Фараби прагнув збагнути конструкцію світу систематично. Початок видається цілком традиційно - це аллах. Середина - це ієрархія буття. Людина це індивід, який гризе світ образу і який діє у ньому. Кінець - досягнення справжнього щастя.

Важливе значення аль-Фараби надавав з'ясуванню місця людини у пізнанні. Чувственного пізнання замало розуміння сутності. Це лише у вигляді розуму.

"Трактат про поглядах жителів доброчесного міста" - одне з зрілих творів аль-Фараби. Він у 948 року у Єгипті.

Тут міститься вчення про "доброчесному місті", на чолі якого стоїть філософ. Аль-Фараби вважає, що мета людської діяльності - щастя, якого досягти лише за допомогою розумного пізнання. Суспільство мислитель ототожнював із державою. Суспільство - хоча б людський організм. "Доброчесний місто подібний до здоровому тілу, всіх адміністративних органів якого допомагають одна одній, про те, щоб зберегти життя живої істоти".

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://istina.rin.ru/

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Кілбі (Kilby) Джек
  КИЛБИ (Kilby) Джек, американський інженер-електронник, творець першою у світі інтегральної схеми.
 • Реферат на тему: Шан-И Чжу
  Шан-И Чжу (Shun-I Chu), тайванський підприємець і вчена, фундатор і президент фірми ZyXEL
 • Реферат на тему: Гаврилов Михайло Олександрович
  Гаврилов Михайло Олександрович (1903-79), російський учений, стояв біля витоків інформатики нашій
 • Реферат на тему: Брук Ісаак Семенович
  Паралельно зі С.І. Лебедєвим у Москві свої оригінальні ідеї на області обчислювальної техніки почав
 • Реферат на тему: Айзерман Марк Аронович
  АЙЗЕРМАН Марк Аронович (1913-92), російський учений у сфері теорії управління, представник першого

Навігація