Реферат Дір

Карпов А. Ю.

Дір, легендарний київський князь (IX століття); у літописі згадується лише разом із співправителем Аскольдом.

За версією «Повісті временних літ», Аскольд і Дір були «мужами» («боярами») новгородського князя Рюрика. Після 862 р. (літописна дата «покликання варягів») вони отпросились у Рюрика до Царграду (до Константинополя, столицю Візантійської імперії) «з родом своїм» і, пропливаючи повз Києва, облаштувалися тут. Князі зібрали навколо себе «многи варяги» і «начаста володіти Польскою (Полянскою. — А. До.) землею». Їх князювання у Києві тривало, з літопису, до 882 р., коли їх було вбиті які прийшли з Новгорода Олегом, який прихопив місто.

Інакше розповідається в Новгородської Першої літописі молодшого ізводу, автор якої називає Аскольда й Діра рідними братами, нічого не знає їхнє перебування на службі в Рюрика. Навпаки, його оповідання про при їхній появі у Києві хронологічно передує розповіді про покликання варягів. У Новгородської літописі повідомляється також війнах, які Аскольд і Дір як київських князів вели з древлянами і уличами — постійними суперниками полян (київський літописець про це не знає).

З іменами Аскольда й Діра пов'язується відомий похід Русі на Царгород 860 р. (в «Повісті временних літ» цей похід датований 6374/866 р., в Новгородської Першої літописі оповідання про поході — це без будь-якого згадки про Аскольде і Дире — поміщений у статті під 6362/854 р.). Проте літописний оповідання про поході повністю позичений з візантійських хронік, зокрема з Хроніки Георгія Амартола, а імена Аскольда й Діра штучно вставлені в грецький текст російським перекладачем і держава сама не можуть бути надійним доказом їх дійсного участі у поході.

Деякі унікальні звістки про Аскольде і Дире зберігають у пізньої в Никонівському літописі XVI в., проте ступінь їх достовірності невідома. Під 865 р. тут повідомляється похід Аскольда й Діра на полочан (яких вони «багато зла сътвориша»); під 867-м — про великий голод у Києві, побиття Аскольдом і Диром безлічі печеніг і прийняття у Києві новгородських «чоловіків», котрі втекли від Рюрика. Є з тексту літописі і є дані про чотирьох (!) походах Аскольда й Діра на Царгород, проте доведено, що вони є різні варіанти описи відомого походу 860 р.

Іноді вважають, що Аскольд і Дір були представниками місцевою київською племінної династії, нащадками легендарного Кия, засновника міста. Про це, зокрема, писав польський історик XV в. Ян Длугош, у розпорядженні якого накладала тому однині і російські літописі, можливо, не які дійшли по наш час. Однак понад мабуть, що у вказуванні польського хроніста позначилося його тенденційне прагнення довести обгрунтованість польських домагань Київ як спадщина древньої польської династії (бо Длугош вважав поляками і самої Кия, і взагалі полян).

З іншого боку, дослідники ставлять під сам собою факт те, що Аскольд і Дір насправді були співправителями і навіть сучасниками одне одного; цілком імовірно, що такими їх зробив літописець. Відомо, що й могили перебувають у різних частинах Києва: могила Аскольда «на горі, їжака ся нині зоветь Угорьское, кде нині Олъмин двір»; могила ж Діра «за святою Ориною», т. е. в т. зв. «місті Ярослава». За літописом ж, князі було вбито разом і з логіці літописного розповіді, на їхні могили мала б бути поруч.

У літературі нерідко зустрічається вказівку те що, що ім'я князя Діра нібито згадується — у вигляді ал-Дир — в середньовічних арабських джерелах як ім'я однієї з правителів слов'ян. (Йдеться творі арабського історика, географа і мандрівника середини XX ст. ал-Масуди.) Проте сучасні сходознавці категорично відкидають подібне ототожнення незрозумілого імені, згаданого у арабського автора (‘л.дир), безпосередньо з ім'ям київського князя (див., напр.: Мішин Д. Є. Сакалиба (слов'яни) в ісламському світ у раннє середньовіччя. М., 2002. З. 69).

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Добриня
  Добриня (XX ст.), воєвода князю Володимиру Святославича (978—1015), новгородський посадник.
 • Реферат на тему: Епікур
  Епікур схилявся атомистического матеріалізму, визнаючи, що всі у світі складається з атомів.
 • Реферат на тему: Евпраксия Всеволодівна
  Евпраксия Всеволодівна, княгиня-инокиня; можливо, ігуменя київського Андріївського (Янчиного)
 • Реферат на тему: Довмонт, князь Псковский
  Князь Довмонт був з походження литовцем. Він княжив на південно-східної околиці Литви, в Нальщи.
 • Реферат на тему: К.Н. Вентцель
  Відповідно до загальноприйнятому визначенню, Вентцель Костянтин (див. Костянтин) Миколайович

Навігація