Реферати українською » Биология и химия » Біологічний рівень і той біологічні концепції формування матерії


Реферат Біологічний рівень і той біологічні концепції формування матерії

Баширов Р.И., Бакинский Державний Університет, Азербайджан.

Предмет, структура і культурний рівень розвитку біології

Пізнання людиною природи й його оцінююче ставлення до неї віднаходить своє найвища і згусток в природознавстві. Сучасне природознавство – це система емпіричних і теоретичних, репродуктивних і продуктивних знань, взаємозалежних між собою - і що відбивають єдиний матеріальний світ у формі наукових понять, законів, принципів, ідей, теорій. Так само як природа багата процесами і явищами і є розмаїтою, і природознавство, сражающее її різноманітних відтінків, складається з наук, кожна з яких має властивою їй предметом, конкретним об'єктом дослідження. Однією з складових елементів сучасного природознавства є біологія, вивчає живу матерію, форми прояви органічного світу, її особливості і закономірності розвитку, і навіть кошти та шляху їхнього дослідження.

Так само як в усіх конкретних наук у біології є властивий їй специфічний предмет дослідження. Біологія з першого погляду видається дуже простий і зрозумілої, на ж вона складна й дуже розгалужена, у якому різні сторони предмет можна викласти так: біологія – наука про живому, про його будові, формах існування, розподілі живих істот Землі, розвитку, взаємозв'язках друг з одним і з неживої природою.

Сучасна біологія – продукт тривалого розвитку наукового пізнання, динамічну систему емпіричних і теоретичних, чуттєвих і раціональних знання живому, що належить людству і який накопичувалася століттями.

Інтерес людини до живого зарядився у затінках історії держави та це було з його життєвими повсякденними потребами – природні потреби є, пити, вдягатися, знаходити ліки, жити. Проте вивчення живих організмів з наукової позиції також було, можна тільки в древніх цивілізованих суспільствах і відтоді оформилася, класифікація різних рослинних і тварин видів, поширених у різних регіонах. У древній період однією з перших біологів була грецька учений Аристотель (384-322 рр. е.).

З течією історії невпинно накопичувалися біологічні знання, розвивалися та піддавали інтеграції і диференціації.

Сучасна біологія – це комплекс цілого ряду наук про живої природи. Підходячи до її структурі з різних точок зору, все які у в цій системі науки можна класифікувати з урахуванням різних принципів.

По об'єкту дослідження біологію можна розділити на вирусологию, бактеріологію, микрологию, ботаніку, зоологію, антропологію.

По властивостями досліджуваних організмів біологію можна розділити на морфологію, фізіологію, молекулярну біологію, екологію і генетику.

Морфологія – наука про будову живих організмів;

Фізіологія – наука про життєдіяльності організмів;

Молекулярна біологія – наука про микроструктуре клітини, і живу тканину;

Екологія – наука про життєвому образі рослин та тварин і їх взаємозв'язки з довкіллям;

Генетика – наука про закони спадкоємності та мінливості живих організмів.

За рівнем формування досліджуваних живих об'єктів у складі біології різняться такі розділи:

Анатомія – наука, вивчає макроскопическое будова живих організмів;

Гистология – наука, вивчає структуру живу тканину;

Ситология – наука, вивчає будова живою клітиною.

Зазначимо, що багатоплановість комплексу біології обумовлена різноманіттям найорганічнішої світу. Відомості про складі сучасної біосфери постійно уточнюються і тому їх можна лише орієнтовними. На думку М.М. Камшилова,1 вважається авторитетним дослідником у сфері біології, біологи до нашого часу виявили й повернули вивчили понад мільйон видів звірів, 265500 видів рослин, кілька сотень тисяч видів грибів, близько трьох тисяч видів бактерій. За даними К.Вилли і В.Детьена лежить на поверхні Землі нині існує трохи понад мільйон видів тварин та близько 400 тисяч видів растений.2 Отже, теоретичне освоєння живого світу зовсім невичерпний. Нині передбачається, що у Землі ще залишається щонайменше мільйона невивчених досі живих організмів.

Проведені засвідчили, що 75% від загальної кількості видів звірів становлять членистоногие, зокрема комахи. Відповідно до чисельності другою місці знаходяться молюски, третьому місці – хребетні. Останні, становлять приблизно 4-ї% всіх живих видів. Млекопитающие тварини становлять лише, 10% всіх хребетних 50% всіх хребетних доводиться, частку риб. 93% всіх видів відомих тварин живуть суші і лише 7% у питній воді. 92% рослин розташувалися суші і побачили 8-го% у питній воді.

Як очевидно з приведених цифр можливість зародження виду Землі в багато перевершує можливість зародження їх у воді. Вихід життя із води на суходіл відкрив широкі перспективи його еволюції.

Отже, на материках рослини, а океанах тварини формують перевага. Попри те що, що світової океан займає 70,2% Землі, яка у океані біомаса становить лише 0,13% всієї біомаси планети. Серед людей поширилася думка у тому, що, порівняно з життям суші життя океані багатша. Однак цю думку помилково! З іншого боку живе речовина матерії переважно зібралося у зелених рослинах суші. Усі нездатні до фотосинтезу організми припадає лише 1% всіх Землі живих організмів. Попри те що, що рослини припадає лише 21% від загальної кількості видів Землі, вони формують 99% всієї біомаси. Трохи менше 1% біомаси припадає на тварин. Це засвідчує тому, що як високий рівень диференціації характеризує більш меншість життя.

Нижеприведённая таблиця відбиває біомасу живих організмів, поширених на Земном кулі.

Сухе речовина Материки Океани Загалом
Зелені рослини

Тварини і

мікроорганізми

Результат Земні рослини

Тварини і

мікроорганізми

Результат
в тоннах 2,4

Схожі реферати:

Навігація