Реферати українською » Биология и химия » Система нітрат европия - алюминат натрію - вода при 20 З


Реферат Система нітрат европия - алюминат натрію - вода при 20 З

Система нітрат европия - алюминат натрію - вода при 20є З

Г.В.Дружинина, Н.Н.Феофанова

Відповідно до літературних джерел, алюминаты рідкісноземельних елементів отримують спеканием оксидів металів [1], прокаливанием суміші термічно нестійких солей [2], взаємодією розплавлених хлоридных сумішей в струмі газоподібного кисню [3]. Дослідники [4] відзначають, що склад алюминатов РЗЭ різний:

R2O3•Al2O3 (R = La, Sm, Eu, Tb); R2O3•11Al2O3 (R == La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu); 2R2O3•Al2O3 (R = Yb, Tb, Y); ЗR2O3•5Al2O3., (R = Y, Tb, Yb).

У цьому роботі наводяться результати дослідження системи нітрат европия -а люминат натрію - вода. Равновесия у системі вивчали методом залишкових концентрацій [5]. Готували серію сумішей з співвідношенням Al:Eu від 0,26 до 3. Серія складалася з 8 сумішей вихідних розчинів. Вихідний розчин нітрату европия мав концентрацію 9,64•10-2 моль/л, алюмината натрію - 5,006•10 моль/л. Алюминат натрію на приготування розчину синтезували до лабораторій за методикою [6]. Обсяг суміші прийняли рівним 70 мл. Суміші перемішували протягом 12 годин, відокремлювали рідкі фази від опадів фільтруванням і аналізували на кількісний вміст европия [ 7] і алюмінію [8].

Аналізи показали (див. табл.1), що у рідких фазах сумішей з вихідним співвідношенням Al:Eu = 0,26 до 0,74 відсутня алюміній (при надлишку европия), а рідких фазах сумішей з вихідним співвідношенням Al:Eu = 1,31 до 1,75 відсутня європій (при надлишку алюмінію). У рідкої фазі суміші 4 (вихідне співвідношення Al:Eu = = I) нема присутність обох катионів.

Розрахунок з визначення співвідношення Eu2O3•Al2O3 твердих фазах сумішей показав, що у суміші 3 і 4 це співвідношення близько кI, тобто. можна дійти невтішного висновку про утворення сполуки - моноалюмината европия.

На мал.1 представлена крива, відбиває взаємодія компонентів у системі. Воно складається з двох гілок, від перетинання у точці, відповідної взаємодії компонентів щодо 1:1

Таблиця 1

Результати дослідження системи нітрат европия - алюминат натрію - вода

№ суміші

Початкові концентрації,

С•I03 моль/л

Залишкові концентрації,

С•I03моль/л

рН

ж.ф.

Прореагировало,

С•I03моль/л

А 13+ Eu3+

ставлення

А13+

Eu3+

А13+ Eu3+ А13+ Eu3+

Ставлення

Eu3+

Al2O3

в тв. ф.

1

2

3

4

5

6

7

8

0,371

0,74

1,06

1,45

1,858

2,23

2,97

4,46

1,418

1,418

1,418

1,418

1,418

1,418

1,418

1,418

0,262

0,52

0,74

1,02

1,31

1,57

2,09

3,145

-

-

-

-

0,03

0,06

0,5

1,75

1,165

0,75

0,306

-

-

-

-

-

5,75

5,85

5,95

6,00

10,1

11,00

11,35

11,95

0,371

0,74

1.06

1,45

1,83

2,168

2,48

2,71

0,258

0,668

1,112

1,418

1,418

1,418

1,418

1,418

0,69

0,90

1,05

0,98

0,77

0,65

0,57

0,52

Мал.1. Криві залишкових концентрацій компонентів та рН в рідких фазах системи

Для рідких фаз сумішей визначили значення рН. Вигляд кривою цього властивості рідкої фази також підтверджує освіту з'єднання з співвідношенням Al:Eu = 1:1. Умови отримання дозволяють припустити його склад Eu2O3•Al2O3•nH2О.

Список літератури

1. Годіна Н.А., Келлер Э.К. Умови освіти алюминатов лантана, празеодима і неодима // Изв.АН СРСР. Сер. хім. 1966.№ 1. С.24.

2. Портной К.И., Тимофєєва Н.І. Синтез й поліпшуючи властивості моноалюминатовРЗЭ // Изв.АН СРСР. Сер. Неорган.материалы. 1965. T.1. № 19.С.1598.3. Асланян К.Г., Наджарян О.К., Никогосян Р.Б. Синтез алюминатов деяких рідкісноземельних елементів // Арм.хим.журнал. 1981.Т.34. № 1. С.13.

4. Тородов Н.А., Бондар І.А., Лазарєв О.Н., Смолін Ю.І. Силикаты рідкісноземельних елементів і їх відповідники. Л.: Наука, 1971.С.52.

5. Тананаев І.В., Левіна М.И. // Завод.лаб. 1949. Т.8. С.887.

6. Дружиніна Г.В., Рябова Е.Е. Взаємодія алюмината натрію з нітратом празеодима у водних розчинах при 20° С / У сб.:

Фізико-хімічні дослідження рівноваг в розчинах. Ярославль, 1987. З. 5.

7. Курс радіохімії / Під ред. А.В.Николаева. М.: Вища школа,1969. 296 з.

8. Кутейников А.Ф., Бродская В.М. Комплексонометрическое визначення рідкісноземельних елементів у присутності Al3, Ре3+, Са2+,F- // Завод.лаб. 1962. Т.28. С.792.

Схожі реферати:

Навігація