Реферати українською » Биология » Сіра і біла речовина головного і спинного мозку


Реферат Сіра і біла речовина головного і спинного мозку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Московський державний університет ім.М.В.Ломоносова

Факультет психології


>Реферат

за курсом

Анатомія центральної нервової системи

Тема:

Сіре та біле речовина головного і спинного мозку

Виконала: студентка першого курсу

денного відділення 102 групи

>Староверова Яна В'ячеславівна

Перевірила:Бец Лариса Валєр'яновна

Москва 2010 рік


>Оглавление

Вступ

1. Базові визначення

2.Спинной мозок

2.1 Сіре речовина спинного мозку

2.1.1 Будова заднього роги.

2.1.2 Будова переднього роги

2.1.3 Будова бічного роги

2.2 Біле речовина спинного мозку

3. головний мозок

3.1Продолговатий мозок

3.2 Задній мозок

3.2.1 Сіре та біле речовина мосту

3.2.2 Сіре та біле речовина мозочка

3.3 Середній мозок

3.3.1 Дах середнього мозку

3.3.2 Руки середнього мозку

3.3.3 Хатку великого мозку.

3.3.4 Червоне ядро

3.3.5 Сіре та біле речовина мозкового водогону

3.4 Сіре та біле речовина проміжного мозку

3.4.1Таламус

3.4.2Эпиталамус

3.4.3Метаталамус.

3.4.4Гипоталамус

3.5 Кінцевий мозок.

3.5.1 Загальна характеристика сірого речовини кінцевого мозку

3.5.2 Нюховий мозок

3.5.3 Звід

3.5.4Базальние ядра кінцевого мозку

3.5.5 Кора мозку

3.6 Біле речовина півкуль

3.6.1Ассоциативние нервові волокна.

3.6.2Комиссуральние нервові волокна

3.6.3Проекционние нервові волокна

Список використаної літератури


Вступ

Я навчаюся на факультеті психології московського державного університету. Більшість людей слово «психолог» асоціюється з затишним кабінетом, кушеткою, спокійним голосом й задушевною бесідою про життєвих проблемах. І багато дивуються, дізнавшись про наявність в нашій програмі курсу «Анатомія ЦНС». Навіщо психологам мозок? Нехай собі обговорюють комплекси і депресію, а мозок залишіть нейрохірургам. І все-таки…

Я, наприклад, не можу знехтувати цієї дисципліною, оскільки має намір продовжити навчання кафедрі психофізіології, а вона, зазвичай, з мозковими процесами. Але й тим, хто планує працювати у інших галузях психології забувати про біологічних засадах психіки годі. Так, депресія в людини то, можливо викликана суто біологічними причинами, так само як й соматичні розлади уваги чисенсомоторной діяльності. У психологи праці ніколи не можна забувати тому, як влаштований мозок як система, які функціональні особливості і допустимі навантаження цією системою. У вікової психології загалом дуже важливо помітити відхилення у розвитку, викликані патологіями, на максимально ранній стадії.

Безглуздо говорити про будівництві вдома, коли ми не знаємо, як закласти фундамент. Так само психолог неспроможна уникнути знання будову і функціях мозку. І це реферат буде присвячений основі анатомії центральної нервової системи – сірому і білому речовини головного і спинного мозку.


1. Базові визначення

Все речовина, з якого складається центральна нервова система, ділиться на два типу – сіра та біле.

Сіре речовина спинного головного мозку складається переважно з скупчень тіл нервових клітин та найближчих розгалужень їх відростків (>дендритов).

Біле речовина спинного головного мозку складається переважно з скупчень нервових волокон, відростків нервових клітин (аксонів), маютьмиелиновую оболонку білого кольору, що й зумовлює забарвлення речовини. Нервові волокна утворюють проводять шляху й пов'язують між собою різні відділи центральної нервової системи та різні ядра (нервові центри).

Під центральної нервової системою розуміють спинний головний мозок.


 

2.Спинной мозок

Речовина спинного мозку неоднорідне. У ньому розрізняють сіра та біле речовина (>substantiagrissa іsubstantiaalba).

2.1 Структура сірого речовини спинного мозку

Сіре речовина спинного мозку створено величезним числом нейронів, згрупованих в ядра. У сірому речовині розташовуютьсямультиполярние нейрони трьох типів:

vкорешковие клітини (великімотонейрони іефферентние нейрони вегетативної нервової системи), їх аксони виходять із спинного мозку і скеровуються в периферію,иннервируя кісткові м'язи

v пучкові нейрони, чиї аксони утворюють більшість висхідних які проводять шляхів, які йдуть до головного мозку, і навіть власні пучки, які з'єднують між собою різні сегменти спинного мозку (перемикальні нейрони)

v внутрішні клітини, чиї численні відростки не за межі сірого речовини спинного мозку, створюючи у ньомусинапси коїться з іншими нейронами спинного мозку

Сіре речовина (>substantiagrisea) лежать у центрі спинного мозку й оточене зусебіч білим речовиною. Сіре речовина найрозвиненіше в шийному і поперековомуутолщениях. Це з збільшенням кількості рухових нейронів для іннервації кінцівок.

У центрі спинного мозку закладено центральний канал, проходить у всій довжині спинного мозку і у якому спино-мозкову рідина. Вгорі він повідомляється з IVжелудочком мозку, а областіconusmedullaris закінчується розширенням –концевимжелудочком (>ventriculusterminalis). Сіре речовина, навколишнє центральний канал називається проміжного (>substantiaintermediacentralis).

Протягом усього спинного мозку сіра речовина підрозділяється на парні передні і задні стовпи (>columnagriseaanterior etposterior). На проміжку від I грудного до I-II поперекового хребців до них приєднуються бічні стовпи (>columnalateralis).

Відповідно на поперечному зрізі у сірому речовині розрізняють три роги:cornuposterior,cornulateralis іcornuanterior (передні, бічні і задні роги). У передніх рогах перебувають рухові клітини, в бічних – вегетативні, а задніх – чутливі чивставочние. У крижовому відділі бічні роги не виділяються, а які перебувають там вегетативні клітини лежать біля підніжжя переднього роги.

Праві й ліві стовпи сірого речовини спинного мозку з'єднаніспайками -комиссурами (>commissuragrissaposterior іcommissuragrissaanterior), розділеними центральним каналом спинного мозку.

Між бічними і задніми рогами білого речовини проходять короткітяжи сірого речовини, складові сітчасте освіту спинного мозку.

 

2.1.1 Будова заднього роги

>Студенистое речовина Роланда складається знейроглий. У ньому перебувають дрібні нейронизвездчатой і трикутною форми. Їх аксони обслуговуютьвнутрисегментние зв'язку. Особливо чітко речовина Роланда виражено у верхніх шийних і поперекових сегментах, а грудному кілька зменшується.

>Губчатая зона також освіченаглиальной тканиною і має дрібнімультиполярние нейрони.

>Краевая зонаЛиссауера добре виражена впояснично-крестцовом відділі в основному складається з центральних відростків клітин спінальних гангліїв, що входять у спинний мозок у складі задніх корінців (>radixdorsalis). Також тут є дрібніверетеновидние нейрони. Їх дендрити розгалужуються в губчастої зоні, а аксони виходять у бічний канатик білого речовини і у освіті власних пучків спинного мозку.

У голівці заднього роги перебуває власне ядро. Його голівка утворюєспинно-таламический тракт і передній спинномозковій тракт. У підставі заднього роги, у його медіальної частини перебуває стовп Кларка. Це велике грудне ядро. Стовп Кларка тягнеться від I грудного до II поперекового сегмента хребців. Від неї відходять волокна, що утворюють задній спинномозковій тракт.Боковая частина підстави заднього роги зайнята нейронами, які беруть участь у освіті всередині- імежсегментних зв'язках спинного мозку.

Нейрони губчастої зони і драглистого речовини, і навітьвставочние клітини за іншими ділянках задніх стовпів замикають рефлекторні зв'язок між чутливими клітинами спінальних гангліїв і руховими клітинами передніх рогів з переключенням у власній ядрі.

 

2.1.2 Будова переднього роги

Передній ріг складається з великих руховихкорешкових нейронів, що утворюють дві групи ядер – медіальну ілатеральную. Медіальні ядра тягнуться у всій довжині спинного мозку, іннервують мускулатуру тулуба, шиї іпроксимальних частин кінцівок.Латеральная група ядер є у областях стовщень, іннервує кінцівки. Найбільше ядер міститься у передніх рогах шийного потовщення спинного мозку, звідкииннервируются верхні кінцівки, що визначається участю їх у праці людини. У справи до зв'язки й з ускладненням рухів руки органу праці цих ядер значно більше, ніж в тварин, включаючиантропоидов.

Між передніми і задніми рогами сірого речовини спинного мозку перебуває проміжна зона. Та її частка, що оточує центральний канал, утворює серединна проміжне речовина. Нейрони цієї речовини беруть участь у освіті переднього спинномозкового тракту, а решта називається бічним проміжним речовиною. Сюди входять бічні роги, а полягає з корінців вегетативних нейронів, аксони яких виходять із спинного мозку у складівентральних корінців спинномозкових нервів і йдуть до вегетативнимганглиям.

 

2.1.3 Будова бічного роги

Бічні роги виступають лише угрудно-поясничном відділі спинного мозку утримують симпатичні нейрони. Тут лежать медіальні і латеральні проміжні ядра.

>Парасимпатические нейрони розташовуються нижче, сягаючи V крижового сегмента. Вони як і утворюють проміжне ядро. Його волокна йдуть до тазовим внутрішніх органів.

Сіре речовина спинного мозку безпосередньо перетворюється на сіра речовина мозкового стовбура, і частину його розстеляється по ромбовидної ямці і стінок водогону, а частиною розбивається деякі ядра черепних нервів чи ядра пучків які проводять шляхів.

 

2.2 Біле речовина спинного мозку

>Волокна, складові масу білого речовини, мають різне походження. Окремі представлені відростками нервових клітин сірого речовини спинного мозку, ті від клітин чутливих гангліїв, що лежать поза спинного мозку, треті йдуть відганглиозних клітин мозку. Отже, ці волокна з'єднують нервові елементи та костенківську частини тіла, які перебувають іноді далеко друг від друга.

Біле речовина спинного мозку складається з нервових відростків, що є три системи нервових волокон:

1. Короткі пучки асоціативних волокон, що з'єднують ділянки спинного мозку різних рівнях (>афферентние івставочние нейрони)

2. Довгі доцентрові (чутливі,афферентние) нейрони.

3. Довгі відцентрові (рухові,ефферентние) нейрони.

Перша система (коротких волокон) належить до свого апарату спинного мозку, інші дві становлятьпроводниковий апарат двосторонніх зв'язку з головним мозком.

Розподіл білих волокон на білому речовиніупорядочено. Вони мають однакове походження, вихідну функцію, нервові волокна збираються в пучки, створюючиканатики (>funiculus) - задній, середній і передній.

Передній канатик перебувають між передній серединою щілиною і переднім рогом сірого речовини спинного мозку.Передние канатика містятьнисходяще шляху. Основні йдуть від кори мозку (частинапирамидной нервової системи) і зажадав від середнього мозку (>зрительно-слуховой рефлекторний тракт).

Середній канатик перебуває між заднім і переднім рогами спинного мозку. Тут перебуває, як висхідні шляху (до задньому мозку (несвідома координація рухів), а також щодо середньому і проміжного мозку), і спадні шляху, від кори великих півкуль (свідомі руху), від середнього мозку (несвідомі руху), і південь від заднього мозку.

Задній канатик перебуває між заднім рогом і серединної перегородкою (>septummedianum).

У задніхканатиках знаходяться тільки висхідні пучки, ніжні (>fasciculusgracilis) іклиновидние (>fasciculuscuneatus). Ці пучки від'єднані одне від друга задньої проміжної борозною (>sulfusintermediusposterior).

Ніжний пучок несе до головного мозку імпульси від нижніх кінцівок і простежується на всьому протязі спинного мозку.

>Клиновидний пучок несе імпульси від верхніх кінцівок, і тому простежується тільки у верхній половині спинного мозку.

У білому речовині лише однекомиссура (>commissuralalba), оскільки замість задньоїкомиссури єглиальная перетинка, яка називаєтьсяseptummedianum.

головний спинний сенсорний інформація


 

3. головний мозок (>encephalon)

 

3.1Продолговатий мозок

 

У порожнини черепа спинний мозок без різких морфологічних змін перетворюється на довгастий мозок (>medullaoblongata). Верхня кордон продовгуватого мозку навентральной поверхні відбувається за нижньому краю мосту, надорсальной поверхні відповідає мозковим смужкам IVжелудочка. Кордон між подовженим і спинним мозком відповідає місцю виходу з мозку корінців першої пари спинномозкових нервів.

Верхні відділи продовгуватого мозку товщі, ніж нижні. Вона має вид усіченого конуса, чи цибулини. Довжина продовгуватого маси мозку дорослого людини у середньому становить 25 мм.

>Продолговатий мозок виник у зв'язки й з розвитком органів гравітації і слуху, соціальній та зв'язки Польщі зжаберним апаратом, хто має відношення до подиху і кровообігу. Тож у ньому закладено ядра сірого речовини, які стосуються рівноваги, координації рухів, і навіть до регуляції обміну речовин, подиху і кровообігу.

1.Nucleusolivaris, ядро оливи, має вигляд звивистою платівки сірого речовини, відкритоїмедиально (>hilus), і обумовлює зовнівипячиванне оливи. Він із зубцюватим ядром мозочка і є проміжним ядром рівноваги, найбільш вираженим в людини, вертикальне становище якого потребує скоєному апараті гравітації.

2.Formatioreticularis, ретикулярна формація, що настає з переплетення нервових волокон і лежачих з-поміж них нервових клітин.

3. Ядра чотирьох пар нижніх черепних нервів (>XII-IX), які стосуються іннервації похіднихжаберного апарату і нутрощів.

4. Життєво важливі центри подиху і кровообігу, пов'язані з ядрами блукаючого нерва. Їх ушкодження особливо небезпечні. Біле речовина продовгуватого мозку містить довгі, і короткі волокна. До довгим ставляться які відбуваютьсятранзитно в передніканатики спинного мозку спадні пірамідні шляху, перехресні у сфері пірамід. З іншого боку, в ядрах задніхканатиков (>nucleigracilis etcuneatus) перебувають тіла других нейронів висхідних чутливих шляхів. Їх відростки йдуть від продовгуватого мозку доталамусу (>tractusbulbothalamtcus).Волокна цього пучка утворюють медіальну петлю, (>lemniscusmedinlis) що у довгастому мозку робить перехрест (>decussatiolemniscorum) і далі іде у виглядімежоливногопетлевого шару.

У верхніх відділах передній поверхні продовгуватого мозку із боку серединної щілини (>fissuramediana) розташовується конусоподібному форми валик, піраміда продовгуватого мозку, (>pyramismedullaeoblongatae). На поперечних розрізах продовгуватого мозку можна розрізнити, кожна піраміда є комплексом пучків, частина яких перехрещується, створюючи перехрест пірамід (>decussatiopyramidum). Далі ці волокна переходить до систему бічного канатика спинного мозку, де йдуть як бічнийкорково-спинномозговой пірамідний шлях (>tractuscorticospinalis (>pyramidalis)lateralis). Інша, менша частина пучків, не входячи вперекрест, рухається у системі переднього канатика спинного мозку (>funiculusanterior) як переднійкорково-спинномозговой (пірамідний) шлях (>tractuscorticospinalis (>pyramidalis)anterior). Ці шляху об'єднують у єдиний пірамідний шлях.

>Кнаружи від піраміди продовгуватого мозку розташовується овальне піднесення — олива (>oliva) (належить до сірому речовини), виступає на передній поверхні бічного канатика.Оливу відокремлює від пірамідипереднебоковая борозна (>sulcusventrolateralis), що є продовженням однойменної борозни спинного мозку.

На поперечних розрізах, проведених через оливи, розрізняють, крім нервових волокон, також скупчення сірого речовини; у своїй найбільше їх має складчасту форму — ядро оливи (>nucleusolivaris).

Задня серединна і задня латеральна борозни обмежують задній канатик (>funiculusposterior), є продовженням однойменного пучка спинного мозку. Проміжна борозна поділяє задній канатик на два пучка. Один пучок залягає з задньої серединної борозною, тонкий пучок (>fasciculusgracilis), перехідний вгорі в потовщення, тонкий горбочок (>tuberculumgracile), інший — також між проміжної борозною й задньої бічний борозною, клиновидний пучок (>fasciculuscuneatus), також перехідний вгорі менш виражений клиновидний горбочок, (>tuberculumcuneatum). У обох цихутолщениях залягають скупчення сірого речовини: в пагорбі тонкого ядра — тонке ядро (>nucleusgracilis), вклиновидном пагорбі —клиновидное ядро (>nucleusсuneatus). У клітинах цих ядер закінчуються волокна відповідних пучків заднього канатика. Але тут, у верхнього кінця задньої латеральної борозни, над корінцямиязикоглоточного нерва, як продовження заднього і бічногоканатиков розташовується напівкруглої форми потовщення - нижня ніжка мозочка (>pedunculuscerebellarisinferior). Нижні ніжки мозочка ззаду і їх збоку обмежують ромбоподібну ямку (>fossarhomboidea).

3.2 Задній мозок

 

Задній мозок (>metencephalon) і двох частин:вентральной – міст ідорзальной – мозок.

3.2.1 Сіре та біле речовина мосту

Міст,pons

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація