Реферат Феномен людини

Страница 1 из 2 | Следующая страница
Зміст

Запровадження

1. КОСМІЧНИЙ ЗАКОНСЛОЖНОСТИ СВІДОМОСТІ

2.ИНДИВИДУАЛЬНАЯСТУПЕНЬ МИСЛЕННЯ

3. ФЕНОМЕНСОЦИАЛЬНОСТИ

4. ЕФЕКТСАХАДЖАЙОГИ

4.1 Зміни у особистісної сфері

4.2 Зміни у поведінці

4.3 Зміни у здоров'я

4.4 Зміни у самопочутті

Укладання

Список літератури


Запровадження

Характерне для нинішнього періоду розвитку людства що зростає його впливом геть довкілля призводить до істотним її змін.Изменяющиеся умови існування людини, своєю чергою, впливають нею самого, прискорюючи його еволюцію. Обидва ці взаємозалежних процесу породили вже чимало проблем, що впливає перспективи розвитку Людства. Головною проблемою виявляється у яка виникла протиріччі між швидкоизменяющимися умови існування і властивостями самої людини. Деякими фахівцями стверджується, що людина, як заявив представник біологічного виду підійшов свого розвитку до заключному етапу - вимиранню. Старий біологічний вид гине, але у його надрах зароджується і формується новий. Зазначається, що на даний час спостерігаються ознаки несформованого нової людини, дозволяють швидко пристосовуватися до постійно змінюваних умов середовища. Це виявляється в явищах як акселерація, дедалі частіше трапляються випадкисенситивних можливостей, підвищується інтелект, спостерігаються випадки на власний організм, і організм іншим людям з єдиною метою лікування, надання понад скоєних функцій тощо. Такі прояви особливо виражені що в осіб, практикуючих різні методи самореалізації, прийоми йоги.

Мета роботи – вивчити феномен людини.

Завдання роботи:

1) вивчити космічний закон складності свідомості;

2) визначити індивідуальну щабель мислення;

3) розглянути сутність феномена соціальності.


1. КОСМІЧНИЙ ЗАКОНСЛОЖНОСТИ СВІДОМОСТІ

Останнім часом завдяки розвитку астрономії ми обвикнулися із тим, що універсум протягом кількох мільярдів років начебто розширився від своєї роду початкового атома до галактик. Ця картина розвитку світу з допомогою вибуху ще дискутується, але ніякому фізику прийде на думку ідея відкинути її, вона відзначено печаткою філософії чи фіналізму. Непогано мати цей приклад поперед очі, аби зрозуміти одночасно значимість, межі України і повну наукову правомірність висунутих тут мною поглядів. У самій суті зміст попередніх сторінок повністю зводиться до того що простого затвердження, що й універсум, з астрономічної погляду ми вважаємо може просторового розширення (від мізерно малого до безмірно величезного), то так само і ще більше чітко з фізико-хімічної погляду він виступає маємо як у стані органічного згортання перед самим собою (переходу від дуже простих тіл до вкрай ускладненим) ця специфічна згортання "складності", як свідчить досвід, пов'язані з відповідним збільшенням внутрішньої зосередженості (інтер'єризації), тобто психіки (psyche) чи свідомості.

Зазначена тут структурна зв'язок між складністю і свідомістю в обмежених межах нашої планети (поки єдиною, де можна спостерігати біологічних процесів) експериментально доведено і давно відома. Оригінальність зайнятою у книзі позиції ось у чому первинному затвердженні: специфічне властивість земних субстанцій дедалі більше пожвавлюватися зі збільшенням ускладнення - це лише прояв й місцеве вираз такої ж універсального процесу (і, безсумнівно, ще більше знаменного), як й ті, вже опізнані наукою, підпорядковуючись яким, космічні сфери то, при вибуху виступають як хвиля, то конденсуються в електромагнітні сили, чи сили тяжкості, подібнокорпускулам, або ж дематеріалізуються шляхом випромінювання - ці різні процеси (коли-небудь ми це дізнаємося) суворо узгоджені між собою.

Якщо це, то, очевидно, свідомість, з погляду досвіду обумовлений як специфічне властивість організованою складності, виходить далеко межі сміховинно малого інтервалу, у якому ми можемо безпосередньо його розрізнити.

У насправді, з одного боку, у будь-якій частинки з дуже малими і навіть середніми величинами складності, що роблять її нам цілком несприйманої (хочу сказати, починаючи з дуже великих молекул і від), ми логічно припускаємо його присутність серед рудиментарному (нескінченно незначному, тобто нескінченно розсіяному) стані якоїсь психіки (psyche) точно як і, як фізик допускає у разі повільних рухів зміна маси (цілком невловиме у найближчому досвіді) і може підрахувати його.

З іншого боку, ми схильні вважати, у світі, саме там, де внаслідок різних фізичних обставин (температура, тяжіння) складність не сягає величин, у яких можна було виявити свідомість, ускладнення, тимчасово призупинене, за сприятливих умов відразу ж відновиться.

Повторюю, якщо розглядати універсум вздовж його осі складнощів, виявиться, що у цілому, в кожній зі своїх точок він перебуває у стані постійного органічного згортання і, отже, інтер'єризації. Це означає з погляду науки, що таке життя пробивається всюди і завжди, де він, де помітно пробилася назовні, ніщо неспроможна перешкодити їй довести до максимуму процес, завдяки якому виникла.

На погляд, необхідно помістити себе у цю активноконвергентную космічну середу, якщо хтось побажає в усій рельєфності виявити і немає послідовно пояснити феномен людини.


2.ИНДИВИДУАЛЬНАЯСТУПЕНЬ МИСЛЕННЯ

Щоб стали ймовірними комбінації, які ведуть утворенням дедалі більше складного типу,свертивающийся універсум, аналізований упредмислящих зонах, робить по дорозі прогресу мільярди і мільярди спроб. Цей прийом пробнихнащупиваний разом із подвійним механізмом розмноження і наслідування (що дозволяє нагромаджувати борги і дедалі більше покращувати якось знайдені сприятливі комбінації дедалі більшого числа утягнутих у процес індивідів) породжує надзвичайну сукупність живихпотомств, їхнім виокремленням те, що вище, було названо «древом життя», сукупність, що було також порівняти зі спектром світлового променя, де кожна довжина хвилі відповідає особливому нюансу свідомості чи інстинкту.

З певної погляду різні промені цього психічного віяла можуть і буде найчастіше що й розглядаються наукою як життєво еквівалентні: скільки інстинктів, стільки й однаково задовільних і порівнянних між собою рішень одному й тому ж виникли проблеми. Якщо перша оригінальна особливість моїй позиції, зайнятою в "Феномені людини", полягає у розгляді життя, як універсальної функції космічного розряду, друга особливість у тому, що появі у людському прийдешнім здібності рефлексії надається значення "порога" чи зміни стану. Це не бездоказове твердження, спочатку яка грунтується на будь-якої умоглядної теорії думки. Ці різні властивості дозволяють яка має ними зоологічної групі мати незаперечне, як кількісне і чисельна, але функціональне та життєве перевага; повторюю, незаперечне, але за умови рішучого застосування остаточно без поступок виявленого в досвіді закону складності - свідомості до глобальної еволюції повністю всієї групи.


3. ФЕНОМЕНСОЦИАЛЬНОСТИ

З суворо описової погляду людина за походженням є звичним променем в багатьох променів, їхнім виокремленням одночасно анатомічний і психічний віяло життя. Але оскільки це промінь чи, якщо хочете, лінія спектра одне із всіх зумів завдяки своєму привілейованому становищу чи структурі виступити межі інстинкту в думку, вона була здатної всередині цієї ще зовсім вільної області світу у своє чергу розкластися на лінії породити спектр другого порядку - відоме нам величезне розмаїтість антропологічних типів. Простежимо для цього другим віялом. З огляду на специфічної формикосмогенеза, що її розглянули у цьому праці, проблема, поставлена перед наукою нашим існуванням, очевидно, ось у чому:

"Наскільки і, якщо можливо, як і формі людський пласт ще підпорядковується (чи йде від підпорядкування)породившим його силам космічного згортання?"

Відповідь цей життєво значущий нашої поведінки питання повністю залежить від розуміння феномена соціалізації, що склався ми (чи, точніше, мало скластися) внаслідок розгляду всієї повноти розвитку цього феномена у навколишній дійсності.

Через інтелектуальної рутини, і навіть оскільки нам позитивно важко піднятися над процесом, у якого ми, дедалі більше зросла самоорганізація людськихмириад досі найчастіше сприймається як юридичний і випадковий процес, являє собою лише поверхневу "зовнішню" аналогію стосовно побудов біології.Молчаливо допускається, що з часом своєї появи людство продовжує множитися, і це, природно, спонукає його шукати на свої членів дедалі більше складну організацію. Але це modus vivendi годі було змішувати зі справжнімонтологическим прогресом. З погляду еволюції людина віддавна нібито не змінюється, коли він коли-небудь змінювався...

І тут як учений вважаю необхідним висунути заперечення висловити протест.

"Через соціалізацію людини, специфічне дія котрої полягає у зосередженні у собі всього пучка мислячих плівок і волокон Землі, продовжує свою хід сама вісь космічного вихору інтер'єризації" - така третя, сама вирішальна із усіхоптация, завершальна означення й з'ясування моєї наукової позиції перед феномена людини. Вона змінює і продовжує двавишесформулированних попередніх постулату (один - належить до примату життя жінок ууниверсуме, інший - належить до примату мислення у житті).

Тут нема місця детально доводити, як це й послідовно цеорганицистское тлумачення життя пояснює (і навіть дозволяє передбачити у деяких напрямах) хід історії. Зазначимо лише, що протягом межами елементарноїгоминизации, сягаючої своєї вищої точки у кожному індивіді, справді розвивається з нас інша, цього разу колективнагоминизация -гоминизация всього виду, то цілком природно констатувати, що разом соціалізації людства Землі порушуються ті ж трипсихобиологических властивості, які спочатку з'явилися (див. вище) разом із індивідуальної щаблем мислення:

по-перше, здатність винаходити, буде настільки швидкимусилившаяся в наші дні завдяки раціоналізованійвзаимоподдержке всіх дослідницьких сил, отже вже тепер можна було говорити (як ми хіба що відзначили) про людському стрибку еволюції;

по-друге, здатність залучати (чи відштовхувати), яка перетворюється на світі ще хаотично, але зростає можна буде настільки швидким, що економічне чинник (щоб ішлося) завтра може втратити значення проти ідеологічним і емоційним чинником у створенні Землі.

І на особливості, по-третє, потреба у необоротності, що виходить далеко за межі ще небагато що хитається зони індивідуальних надій, щоб категорично висловитися у свідомості виду та його голосом. Повторюю, категорично тому, що й окремій людині ще довго можуть уявити й допустити свою повну фізичне і навіть моральне зникнення, то людство перед знищення (і навіть просто недостатнього збереження) плодів свого еволюційного праці почне тхнути усвідомлювали у цьому, що йому робити лише застрайкувати, оскільки зусилля просувати вперед Землю стає занадто важким, і виникає загроза, що його занадто затягнеться, аби ми погодилися його виробляти, коли ми не працюємо для вічності.

Ці та багато інших ознак, взяті разом становлять серйозне наукове доказ те, що (відповідно до універсальним законом складності свідомості) людська зоологічна група не відхиляється біологічно під впливом розгнузданого індивідуалізму до стану зростаючого подрібнення, не орієнтується (у вигляді астронавтики) те що, щоб уникнути загибелі шляхом експансії в небесні простори, нарешті, просто ні хилиться до катастрофи чиодряхлению, а справді іде за допомогою організації і конвергенції в масштабах планети всіх що є Землі індивідуальних мислень до другої колективної безпеки й вищої критичної точці мислення - точці, поза якої (саме вона критична) ми можемо безпосередньо нічого бачити, але у цієї точці ми можемо передбачити (який у мене це показав) контакт між думкою, виникає внаслідок зворотного розвитку до сама собі тканини речей, і трансцендентним осередком ">Омегой", одночасно початком необоротності, рушійним і яке збирає початком цього зворотного розвитку (>involution).


4. ЕФЕКТСАХАДЖАЙОГИ

Придбання нових якостей і властивостей подальший розвиток дотеперішніх супроводжуватиметься дуже серйозними змінами й небуденними подіями, чреватими важкими втратами. Формування нової біологічного виду призведе до виникненню принципово нових громадських структур, відносин між їх членами. І весь цей неминуче позначиться на людині.

Отже йдеться про зародження нової цивілізації і це приміром із наростаючим прискоренням. Людство має правильно оцінювати що відбувається і проводити нього, щоб формування нового біологічного виду та нових громадських структур сталося з найменшими втратами.

З огляду на колосальну нагоду, якими матиме в розпорядженні людина вже недалекого майбутнього, важливо, щоб було високодуховною. Актуальним у зв'язку з цим є вплив на сучасної людини з єдиною метою максимального розвитку її духовного потенціалу. Інакше висловлюючись, нині має статися перехід від чоловіка розумного до людини духовному. Особливе забарвлення у зв'язку з цим набуває звернення до практиків і духовним школам, що дозволяє забезпечувати такий перехід.

Останніми десятиліттями поширення набуваєСахаджаЙога, демонструючи перетворююче впливом геть чоловіки й навколишній світ. Відроджена ШріНирмалойШривастава, вона дозволяє масово змінювати всіх аспектів життєдіяльності людей всіх рівнях, завдяки самореалізації,достигаемой у вигляді пробудженняКундалини.

Ефект позитивної діїСахаджа Йоги на фізичні і духовно-моральні аспекти людини доведено практикою і науковими дослідженнями у багатьох країнах. Унікальність цього підтверджена й у Україні, де зараз його знаходить своїх численних прибічників.

Протягом кількох років ми з допомогою спеціальних соціально-психологічних процедур вивчалося впливСахаджа Йоги на життєдіяльність людини у її психологічних, фізіологічних і соціальних проявах.

Контингент обстежених склали особи, практикуючі їх у перебігу півроку і більше. Обстежено близько тисячу людина з міст України.

Розглянемо основні ефекти впливуСахаджа Йоги на людини.

 

4.1 Зміни у особистісної сфері

Дослідженню понесли зміни у особистості, які у ряді негативних і позитивних аспектів.

Таблиця 1 - Зміна негативних проявів в особистості результаті занятьСахаджаЙогой

Прояви в особистості А. ДоСахаджа Йоги Б. УСахаджаЙоге А : Б
% Ранг % Ранг
1. Дратівливість 95 1 64 2 1,48
2. Вразливість 92 2 38 11 2,42
3. Почуття провини 89 3 51 5 1,74
4.Привязанность до людей 88 4 49 6 1,79
5. Сором'язливість 87 5 53 4 1,64
6. Надмірне планування 86 6 41 9 2,09
7. Нетерпимість 83 7 45 8 1,88
8.Критиканство 81 8 45 7 1,80
9.Привязанность до матеріальних благ 74 9 38 11 1,94
10.Леность 72 10 67 1 1,07
11. Егоїзм 71 11 62 3 1,14
12.
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація