Реферати українською » Биржевое дело » Екзаменаційні питання й квитки по біржовому справі за перший семестр 2001 року


Реферат Екзаменаційні питання й квитки по біржовому справі за перший семестр 2001 року

Страница 1 из 2 | Следующая страница

приблизний перелік екзаменаційних запитань

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА


1. У чому різницю між звичайним ринком, і біржею?

2. У чому головним завданням маклерів біржі? Що означає термін «куртаж»?

3. Що біржовими угодами? Які відомі категорії торгових угод?

4. У чому завдання розрахункової палати біржі? Що таке брокерська компанія?

5. Як мовиться відкритим контрактом на товарній біржі? За якими ознаками кваліфікуються товарні біржі?

6. Як класифікуються товарні біржі за масштабом дії і за характером біржових операцій?

7. Що таке опціон?

8. Які види цін можна використовувати при угоди з реальним товаром?

9. Який порядок розірвання операцій та які завдання біржового арбітражу?

10. Які завдання клірингової палати які завданнякотировальной комісії?

11. Які види договорів полягають між клієнтом і брокером біржі?

12. Визначте зміст операцій «>депорт» і «>репорт» під час роботи на товарній біржі.

13. Визначте зміст операції «корнер» і «куртаж» під час роботи на товарній біржі.

14. Що означає термін «стелаж» І що отже термін «хеджування»?

15. Що таке фондової біржі? З кого полягає контингент членів біржі?

16. Які вимоги до біржі як до форми організації фондовій торгівлі, і що визнається брокерської діяльністю?

17. У чому депозитарна діяльність? У чому клірингова діяльність?

18. Які угоди ставляться до суто спекулятивним І що представляють з себе операції з премією?

19. У чому сутьстеллажной угоди?

20. Чим є з себе угоду з запорукою і її угода називається угодою «з вимогою»?

21. Що представляють з себе подвійний, складний і кратний опціони?

22. Від чого залежить ціна опціону що таке покритий опціон?

23. Дайте визначення поняття «котирування».

24. Що таке форвардний контракт? Що таке ф'ючерсний контракт?

25. Яка відмінність між так званими опціонами "американського типу" і "європейського зразка"?

26. Що таке опціон «стелаж» та її умови?

27. Що таке комунальний індекс Доу-Джонса що таке складовою індекс Доу-Джонса?

28. Що таке індекс Нью-Йоркської фондової біржі і що полягає основна відмінність опціонів за індексами і опціонів з акцій?

29. Назвіть види вартості акцій. Що таке номінальна вартість акції?

30. Що таке облігація? Які бувають облігації?

31. Що таке чек що таке вексель?

32. Що таке коносамент? Як мовиться ощадним сертифікатом?

33. Які інструменти ринку дістали назву похідних чи спеціальних?

34. Що таке «>варрант», «опціон» і хто такий «емітент»?

35. У якій формі можна випускати емісійні цінні папери що такеаутрайт?

36. Що розуміємо під диверсифікацією що таке диверсифікований портфель цінних паперів?

37. Що таке пасивне управління портфелями цінних паперів?

38. Як мовиться фінансовим ринком? Які охоплює ринок банківських кредитів?

39. Як поділяються цінних паперів з економічної природи інструментів ринку цінних паперів?

40. Що належить до похідним інструментам ринку? Як можна розділити ринок цінних паперів з урахуванням розбіжності у засобах початкового розміщення цінних паперів та його наступного звернення?

41. Як можна розділити цінних паперів з механізму виплати доходів населення і як і розділити цінних паперів з урахуванням територій, де вони звертаються?

42. З чим пов'язана посередницька діяльність із випуску цінних паперів і із чим пов'язаний комерційну діяльність по цінних паперів?

43. Хто такий номінальний власник цінних паперів? Що таке реєстр цінних паперів?

44. Хто такий інвестиційний посередник на чому заснована діяльність інвестиційного посередника за операціями із цінними паперами?

45. Назвіть стандартні розділи на брокерське обслуговування за операціями із цінними паперами.

46. Опишіть вплив зниження валютного курсу грошової одиниці країни їхньому експорт нафти й імпорт.

47. Що являє собою режим фіксованих валютних курсів?

48. Що таке режим вільно плаваючих курсів? Опишіть його чесноти та вади.

49. Що таке крос-курс?Рассчитайте крос-курсDEM/FRF, якщоUSD/DEM - 1,6885, аUSD/FRF - 4,8975.

50. Що таке закрита валютна позиція банку? У випадку в банку виникає відкрита валютна позиція, які її види й що вони характеризуються?

51. У чому полягає сутність угодиспот? Що таке датавалютирования?

52. Який механізм укладання угодисвоп? Перелічіть, з якою метою використовуються угодисвоп.

53. Чим характеризується валютний ринок Російської Федерації? Які основні зміни, що відбулися на валютному ринку останні десятиліття?

54. Перелічіть основні завдання Московської міжбанківської валютної біржі. Перелічіть операції, розрахунки з яким є основою клієнта направити заявку купівля валюти наММВБ.

55. Назвіть елементи валютної системи. Що таке валютні ринки?

56. Що таке міжбанківський валютний ринок? Дайте визначення транснаціонального банку.

57. Дайте визначення валюти, і зазначте, що входить у поняття “валюта”. Перелічіть види валют за представництвом.

58. Що таке оборотність валюти? Перелічіть групи, куди поділяються валюти по оборотності.

59. Перелічіть переваги, що дає країні використання її валюти як резервної.

60. У чому проявляється роль валютного курсу в економічні відносини між державами?

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 1

61. Визначте зміст терміна «спред». Що таке біржова мито?

62. У чому полягає сутність вертикального опціонного спреду і горизонтального опціонного спреду, у чому сутність діагонального спреду?

63. Які інструменти ринку дістали назву похідних чи спеціальних?

64. Скільки валютних бірж налічується до та від них функції? Як центральний банк Росії бере участь у діяльності російських валютних бірж?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 2

1. Визначте зміст операції «корнер» і «куртаж» під час роботи на товарній біржі.

2. Що таке опціон «стелаж» та її умови?

3. Що таке чек що таке вексель?

4. Що таке міжбанківський валютний ринок? Дайте визначення транснаціонального банку.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 3

5. Як класифікуються товарні біржі за масштабом дії і за характером біржових операцій?

6. Визначте зміст терміна «оферта» і терміна «продати маржу».

7. Що таке акція? Які бувають акції?

8. Перелічіть наслідки зниження валютного курсу грошової одиниці країни на її економіки загалом.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 4

9. У чому завдання розрахункової палати біржі? Що таке брокерська компанія?

10. Від чого залежить ціна опціону що таке покритий опціон?

11. Як можна розділити учасників ринку цінних паперів залежно від характеру економічної поведінки? Назвіть основні види діяльності, які проводять учасники ринку.

12. Який механізм укладання угодисвоп? Перелічіть, з якою метою використовуються угодисвоп.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 5

13. Від яких чинників залежить розмір винагороди брокера і в нього функції біржі?

14. Що таке угодаLoco? Що таке термінова угода?

15. Як діляться акції з характеру звернення на фондовий ринок?

16. Що таке режим вільно плаваючих курсів? Опишіть його чесноти та вади.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 6

17. Які вимоги до біржі як до форми організації фондовій торгівлі, і що визнається брокерської діяльністю?

18. Який день є «останнім днем поставки»?

19. Що таке індекс Нью-Йоркської фондової біржі і що полягає основна відмінність опціонів за індексами і опціонів з акцій?

20. Що таке крос-курс?Рассчитайте крос-курсDEM/FRF, якщоUSD/DEM - 1,6885, аUSD/FRF - 4,8975.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 7

21. У якій формі складає фондових біржах торгівля цінними паперами як і називаються цінних паперів, допущені для операцій на фондову біржу?

22. Що таке лістинг? Як мовиться спредом?

23. Як можна розділити ринок цінних паперів залежно від тривалості періодів, куди залучаються тимчасово вільні кошти?

24. Що таке оборотність валюти? Перелічіть групи, куди поділяються валюти по оборотності.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 8

25. Що означає термін «стелаж» І що отже термін «хеджування»?

26. Визначте зміст термінів «опціон покритий», «опціон європейський» і «опціон американський».

27. Хто іменується депонентом? Хто називається депозитарієм?

28. Дайте визначення частково оборотного валюти. Що таке валютний курс?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 9

29. Яким вимогам повинен відповідати біржовий товар і які бувають види операцій із реальним товаром?

30. Що представляють з себе подвійний, складний і кратний опціони?

31. Які емісійні цінних паперів називаються іменними і які на пред'явника?

32. Дайте визначення валюти, і зазначте, що входить у поняття “валюта”. Перелічіть види валют за представництвом.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 10

33. Яку операцію називають «>хедж»? Це означає термін "продати маржу"?

34. Яка відмінність між так званими опціонами "американського типу" і "європейського зразка"?

35. З чим пов'язана посередницька діяльність із випуску цінних паперів і із чим пов'язаний комерційну діяльність по цінних паперів?

36. У чому правило «великого пальця» при форвардних угоди з валютою?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 11

37. Як визначається термін «торгова партія» в біржову торгівлю? Що «місцем доставки» в біржову торгівлю?

38. Які угоди ставляться до суто спекулятивним І що представляють з себе операції з премією?

39. У чому діяльність із ведення реєстру власників цінних паперів? Кого називають власником реєстру цінних паперів?

40. У чому проявляється роль валютного курсу в економічні відносини між державами?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 12

41. У чому депозитарна діяльність? У чому клірингова діяльність?

42. Що таке арбітраж в біржовий практиці? У чому полягає завданняарбитражиста?

43. Що таке емісійна цінний папір?

44. Що являє собою арбітражна угода і які різновиду валютного арбітражу ви знаєте?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 13

45. Які завдання клірингової палати які завданнякотировальной комісії?

46. Хто такийспредер на чому він спеціалізується?

47. Що таке «>варрант», «опціон» і хто такий «емітент»?

48. Що являє собою валютний опціон? Назвіть дві основні типу опціонів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 14

49. Як називаються біржі англомовних країнах? Які товари Півночі та Сходу стали біржовими на товарній біржі Амстердама в XVI столітті?

50. Коли виникатимуть операціїрепорт? Коли виникатимуть операціїдепорт?

51. Хто такий номінальний власник цінних паперів? Що таке реєстр цінних паперів?

52. Опишіть, як позначається підвищення валютного курсу національної грошової одиниці на експорті й імпорті країни.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 15

53. Що біржовими угодами? Які відомі категорії торгових угод?

54. Що з себе представляє «угоду з премією приймання (купівлю)»? Що таке «операції з преміями здавання (продаж)»?

55. Що таке комунальний індекс Доу-Джонса що таке складовою індекс Доу-Джонса?

56. Як позначаються котирування валют країн континентальної Європи між собою?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 16

57. Який порядок розірвання операцій та які завдання біржового арбітражу?

58. Що таке форвардний контракт? Що таке ф'ючерсний контракт?

59. Що таке звертання цінних паперів? Що таке розміщення цінних паперів?

60. Як поділяються валютні ринки залежно від характеру валютних операцій та кількостіторгуемих валют? Які функції валютних ринків?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 17

61. Де реєструються біржові угоди та вони повинні обмовляти брокери під час укладання форвардної угоди ролі гарантії виконання зобов'язань?

62. Які завдання переслідують продавець і покупець під час укладання ф'ючерсної угоди?

63. Що вважається гарантованої цінної папером із нульовим ризиком що таке цінних паперів з часткою ризику?

64. Перелічіть наслідки підвищення валютного курсу національної грошової одиниці країни на її економіки загалом. Перелічіть чинники, що впливають валютний курс національної грошової одиниці.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 18

65. Які загальні принципи діяльності фондової біржі? Хто називається організатором торгівлі над ринком цінних паперів?

66. У чому сутьстеллажной угоди?

67. Назвіть види вартості акцій. Що таке номінальна вартість акції?

68. Як поділяються валютні ринки в організаційному плані? Перелічіть учасників валютних ринків.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 19

69. Що означає термін «офсетна угода» термін «сесія»?

70. Дайте визначення поняття «котирування».

71. Що розуміємо під диверсифікацією що таке диверсифікований портфель цінних паперів?

72. Коротко опишіть діяльність зарубіжної валютної біржі (з прикладу Німеччини).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 20

73. У чому головним завданням маклерів біржі? Що означає термін «куртаж»?

74. У чому залежить від найзагальніших рисах відмінність ф'ючерсів по біржовим індексам від опціонів? У чому полягає суть "програмної" торгівлі?

75. Що таке бухгалтерська вартість акцій І що є ринкова вартість акції?

76. Дайте визначення котирування іноземної валюти. Що таке «пряма котирування»? Наведіть приклад.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 21

77. Визначте зміст операцій «>депорт» і «>репорт» під час роботи на товарній біржі.

78. Чим є з себе угоду з запорукою і її угода називається угодою «з вимогою»?

79. Хто такий інвестиційний посередник на чому заснована діяльність інвестиційного посередника за операціями із цінними паперами?

80. Чим характеризується валютний ринок Російської Федерації? Які основні зміни, що відбулися на валютному ринку останні десятиліття?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 22

81. Що позначають на біржовому жаргоні слова «паркет» і «>кулисса» на Паризької біржі?

82. Що таке опціонний спред і які види опціонних спредів ви знаєте?

83. Як можна класифікувати операції комерційного банки з цінними паперами? Ким то, можливо комерційний банк як професійного учасника ринку цінних паперів?

84. Дайте визначення іноземної валюти. Що таке колективна валюта? Наведіть приклади.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 23

85. Які види цін можна використовувати при угоди з реальним товаром?

86. Яка угода належить до угод терміном що називається ф'ючерсної угодою?

87. Які цінних паперів називаються оборотними що таке рівень конвертації цінних паперів і він визначається?

88. Дайте визначення валютної біржі і назвіть країни, де їх існують.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

>Экзаменационний квиток на уроках

>БИРЖЕВОЕ СПРАВА

Квиток № 24

89. У чому різницю між звичайним ринком, і біржею?

90. Якими ж «бики»? Якими ж «ведмеді»?

91. У чому діяльність із управлінню цінними паперами? Що визнається дилерської діяльністю?

92. Перелічіть переваги, що дає країні використання її валюти як резервної.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація