Реферат Екзотичні опціони

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Державний університет Вища Школа Економіки

>РЕФЕРАТ

за курсом «>Опционние ринки і стратегії»
на задану тему:

Екзотичні опціони

Виконала Величко Оксана
група 712

Москва 2003


>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.. 3

1. ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВИХДЕРИВАТИВОВ.. 4

2.КЛАССИФИКАЦИИЭКЗОТИЧЕСКИХОПЦИОНОВ.. 5

3. ОСНОВНІ ПЛАНИЭКЗОТИЧЕСКИХОПЦИОНОВ. 7

3.1.Опциони, залежать від цінової історії (>path-dependent) 7

>Опциони з середньої ціною (>AverageOptions) 7

>Барьерние опціони (>BarrierOptions,TriggerOptions) 8

>Бинарние опціони (>BinaryOptions,BetOptions, DigitalOptions). 10

Опціон мінливою премії (>ContingentPremiumOption) 11

>Опциони на екстремуми (>Options onExtremes,Extremes) 12

3.2.Опциони, залежать від вибору покупця. 13

Складні опціони (>CompoundOptions) 14

>Виборние опціони (>ChooserOptions) 14

«>Крик-опциони» (>ShoutOptions) 15

>Квазиамериканские опціони (бермудські опціони) 15

3.3.Опциони, залежать від кореляції активів. 16

«Райдужні опціони» (RainbowOptions) 16

>Опциони «Кращий чи найгірший з активів» (>Best orworst ofassets) 17

>Обмениваемие опціони (>ExchangeOptions) 17

>Спредовие опціони (>SpreadOptions) 17

>Кросс-валютние опціони (>Cross-currensyOptions) 18

Укладання.. 19

Список літератури... 20

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Лише десятиліття тому всі просто: усе, що був стандартним американським чи європейським опціоном, облігацією чи валютою належала до категорії екзотичного.

Але ринок рухається. І вчорашні екзотичні опціони стають стандартними «ванільними» опціонами. Різні ринки можуть по-різному визначати, що йому екзотичним.

То що ж визначити екзотичні опціони? Один із визначень лежать у математичної площині: «Екзотичні опціони – це опціони, які можна оцінити з допомогоюоднофакторной моделі».

Інші стверджують, що рідкість підписання і складність виплат є двома основними ознаками екзотичних опціонів. Отже, зі збільшенням від попиту йобращаемости екзотичний опціон може перейти у стандартний.

Популярним альтернативним визначенням екзотичних опціонів є легкість продажу. Якщо дилер стикається з труднощами просування свого продукту, його продукт може бути екзотичним.

Немає єдиного правильної думки, які опціони відносити до екзотичним. Але є загальноприйнята думка з цього приводу. І метою даної роботи є підставою розглянути саме її, чому у такий спосіб, а чи не інакше, чому екзотичні опціони стають дедалі більше популярні і слід вважати їх «екзотикою» вже з деяким відтінком умовності.


1. ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВИХДЕРИВАТИВОВ

Екзотичні опціони звертаються над ринком близько 30, а термін «екзотичний» з'явився всього 7 років тому я. Коли 60-ті роки перші бар'єрні опціони було винесено на фінансовому ринку, їх називали «>boutique» чи «>designer».

Створення ринку екзотичних опціонів було процесом неминучим, оскільки екзотичні опціони за своєю природою гнучкіші фінансові інструменти, ніж прості опціони. Поява попиту нові модифіковані інструменти була лише питанням часу.

До 1973 р.опционная торгівля здійснювалася виключно на вільний ринок.Появившиеся після 1973 р. біржові опціони швидко завоювали ринок. Істотним поштовхом до розвитку біржовий торгівлі стала теорія оцінки премії опціону, джерело якої в дослідженні Блека іШоулса. У80-x років нових умов, які диктуютьсяусложняющимися стратегіями страхування портфеля, сформували попит на фінансові продукти, які б отримати бажаний профіль грошового потоку. Інакше кажучи, ці фінансові продукти мали б функцію виплат, що було змінити за бажання покупця. Спочатку, подібні виплати будувалися синтетично з допомогою лінійної комбінації з виплат простих опціонів, але такі побудови виявлялися задорогими. Єдиний вихід був у фінансовому інжинірингу. У стислі терміни над ринком з'явилося понад десять екзотичних опціонів.

Коли дивитися на нові продукти з погляду хеджування, те, як показав досвід, вони дають можливість отримувати гарантовані доходи - у нестійких ринкових умов і висуваються додаткові доходи під час низьких відсоткових ставках. Найчастіше, нові продукти відрізняються як дивовижною гнучкістю, а й відносно низькою ціною, проти комбінацією з простих опціонів.

За підсумками вищесказаного можна назвати причини еволюції простих опціонів до екзотичним, отже, і переваги використання екзотичних опціонів:

1. Здатність фірм створювати складні функції виплат наявністю потужного математичного апарату;

2. Найчастіше дешевше придбати екзотичний опціон, ніж спробувати замінити його лінійної комбінацією простих опціонів;

3. Зрослий розуміння й вправність потенційних клієнтів, як-от корпоративніхеджери і фінансові менеджери;

4.Возросшая останні кілька років конкуренція над ринком стимулювала створення значної частини екзотичних опціонів, частина з яких були створена тільки до рекламних цілей.

5. Багато хто віддає перевагу екзотичнимопционам як через низьку вартість, але й оскільки вони дають можливість отримувати дохід вище середньоринкового, якщо правильно вловити тенденцію над ринком;

6. Екзотичні опціони — це як гнучкі фінансові інструменти, оскільки вони покликані задовольняти індивідуальним вимогам замовника; По-перше, вони допомагають учасники ринку, які перебувають під впливом складних ризиків, тим, що спрощують ці ризики, робить їх цим, керованими. По-друге, екзотичні продукти допомагають тим, кому необхідно створити дуже точні схеми схильності ризикам у тому, щоб оптимізувати впливу від нього.

2.КЛАССИФИКАЦИИЭКЗОТИЧЕСКИХОПЦИОНОВ

Сьогодні на зарубіжному позабіржовому ринкові звертаються кілька десятків екзотичних опціонів. Саме розмаїтість цих похідних фінансових інструментів зумовлює необхідність їх класифікації.

Автори робіт, присвячених екзотичнимопционам, пропонують різні класифікації.Буренин О.Н. [1] поділяє екзотичні опціони на великі групи:

1) опціони, залежать від динаміки ціни базисного активу у період їхні діяння

- залежать від середнього значення ціни (азіатські опціони – опціони середньої ставки, опціони з середньої ціною виконання);

- залежать від однієї чи кількох значень ціни (бар'єрні опціони, опціонилукбек, драбина, кліці, вигук);

2) багатофакторні опціони (опціони веселка,кванто, кошик).

Інші екзотичні опціони ставляться до іншим (бінарні опціони, опціони з умовної премією, опціони на опціони).

Канів М.А. іПодойников С.А. [2] навпаки розширюють кількість ознакклассифицирования:

a) функція виплат по опціону;

b) вид залежності між ціною базового активу і функцією виплат по опціону;

з) ступінь відмінності між інших опціонів;

>d) ступінь взаємозалежності;

e) число базових активів;

>f) можливістьтраекторного описи,

g) дату прийняття рішення і/або дата виконання опціону;

h) можливість бути умонтованими до інших активи;

на основі їх виділяють такі групи екзотичних опціонів:

1)Опциони із можливістютраекторного описи

- залежать відекстремума (бар'єрні опціони, опціониLookback,Ratchet,Shout);

- опціониAverage (>AverageRate (азіатські опціони),AverageStrike,Geometricaverage (геометричне середнє));

- опціони на відсоткові ставки (опціоникеп, флор);

2)Опциони з винятковими виплатами

- опціониContingentPremium;

- бінарні опціони (опціониCash-or-nothings,Asset-or-nothings);

3) Залежні часу ухвалення рішення про виконанні

-квазиамериканскне опціони;

- опціониChooser;

- опціониRatchet;

- опціониShout;

4)Опциони сталася на кілька активів

-ОпциониBasket;

-Корреляционние продукти першого порядку (опціониRainbows);

-Корреляционние продукти другого порядку (опціониCross-Currency,Quanto,Соmро);

5) Складові опціони (опціониChooser,Compound)

6) Вбудовані опціони (явно вбудовані опціони, неявно вбудовані опціони).

Ця класифікація виявляє все характеристики опціонів, але з зручна для віднесення опціонів за групами,т.к. ці групи перегукуються.

Тож у свою роботу пропоную скористатися класифікацієюКожина До. [3], яка, мій погляд, поєднує у собі стислість обсягу й повноту сенсу. Він поділяє екзотичні опціони на:

- залежать від цінової історії (>Path-dependent orhistory-dependent) – азіатські, бар'єрні, бінарні опціони, екстремуми;

- залежать від вибору покупця (>Choice-dependent) – складні опціони, «>крик-опциони»;

- залежать від кореляції активів (>Correlation-dependent) –мультиактивние опціони.

3. ОСНОВНІ ПЛАНИЭКЗОТИЧЕСКИХОПЦИОНОВ.

3.1.Опциони, залежать від цінової історії (>path-dependent)

Ця група екзотичних опціонів характеризується тим, що тільки одна з умов контракту враховує історичні значення різних параметрів чи накладає ними обмеження.

>Опциони з середньої ціною (>AverageOptions)

Цей вид опціонів враховує усереднені значення цін базового активу протягом усього періоду до виконання опціону. Термін «усереднений значення» у цьому контексті свідчить про просте арифметичне середнє, або зважене.

Є дві основні різновиду: опціон середньої ринкової ціни (>AveragerateOption, ARO) і опціон середньогострайка (>AveragestrikeOption,ASO). У першому випадкуусредняется ціна базисного активу у період (розрахункова ціна), у другий випадок – ціна виконання.

Виплати по азіатськимопционам грунтуються на середньої характеристиці (ціні активу чистрайку), тому виплати за ним меншволатильни, ніж у звичайним (ванільним)опционам. Отже, азіатські опціони є недорогий спосіб хеджування періодичних грошових потоків.

>Опциони середньої ціни (>AverageRateOptions, ARO,AsianOptions)

У цього виду опціонуспот ціна базового активу на дату виконання замінюється середнім арифметичним цін активу, досягнутими під час до погашення опціону. Опціон геометричне середнє — це опціонaverage, середнє арифметичне цін базового активу якого замінено середнім геометричних.

Біржова торгівля азіатськими опціонами почалася наприкінці 70-х років, у вигляді облігацій з вбудованим опціоном. Азіатські опціони як похідний фінансовий інструмент з'явилися пізніше.

З кінця 80-х азіатський опціон придбав репутацію одного їм із найпопулярніших екзотичних продуктів, як і раніше, що це інструмент торгується здебільшого позабіржовому ринкові. Популярність азіатських опціонів пояснюється лише тим, що хеджування азіатськими опціонами дешевше хеджування звичайними опціонами і навіть ефективніше. Вони також мають меншою волатильністю, і, отже, меншим ризиком. Останнє широко застосовується за незначного зниженнятрансляционного ризику у бухгалтерському обліку під час проведення міжнародних угод (операцій із валютою) для запобігання втрат за зміни курсів.

>Опциони з середньої ціною виконання (>AverageStrikeOption,ASO)

Це опціон, ціна виконання якого замінюється середнім арифметичним цін базового активу, що спостерігалися під час до погашення опціону.

НайчастішеASO застосовуються, коли необхідну цільове значення визначається з урахуванням майбутніх середніх цін, а хеджирувати позицію треба просто сьогодні.

Період усереднення вопционахASO необов'язково повинен збігатися згодом дії опціону, може вибиратися довільно залежно потреб покупця (продавця). Якщо період розташовується поблизу дати погашення, то премія опціонуASO котиться до нуля. Навпаки, якщо період усереднення обраний у межах часу укладання опціонного контракту, то розмір премії приблизно дорівнює премії європейського опціону гроші з тією ж датою погашення.

Виплати по ARO іASO можна визначити таким чином:

де AR(>t), AP.S(>t) – середні значення ціни, істрайка;

X – ціна виконання (>страйк);

P.S(>t) – спотова ціна на даний моментt;

w – бінарна змінна, рівна дляколла 1, а пута -1.

>Барьерние опціони (>BarrierOptions,TriggerOptions)

>Барьерний опціон — це опціон, виплата яким залежить від цього, досягла чи ціна базового активу деякого рівня за певний період чи ні.

Відповідний цінової рівень може розглядатися як бар'єр, який «включає» опціон, або «виключає» Першому випадку відповідає клас бар'єрних опціонівknock-in, другому —knock-out.

Відмінність опціонуknock-out від простого опціону у тому, що коли і ціна базового активу сягає певного бар'єра, опціон перестає існувати. Що стосується опціонуknock-outколл бар'єр лежить нижче ціни виконання.

Якщо опціон перестає існувати, то власник залежно та умовами контракту або отримує нічого, або отримує фіксовану суму, звану компенсацією.

Для опціонівknock-in справедливо зворотне.

>Опциониknock-in іknock-out поділяються кожен поки що не два підтипу залежно від напрямку руху ціни.

>In >Out
>Down набирає чинності, якщо ціна впаде до бар'єра припиняє на дію, якщо ціна впаде до бар'єра
Up набирає чинності, якщо ціна сягне бар'єра припиняє на дію, якщо ціна сягне бар'єра

Усі чотири варіанта застосовні до обох класам опціонів –колл і пут. Отже, виникає вісім можливих комбінацій, які поділяють звичні і зворотні бар'єрні опціони.

Вважається, що це звичайні бар'єрні опціони в останній момент виписування перебувають «поза грошей», тобто. у виконанні на той час власник опціону не отримує премії. Навпаки, щоб досягти бар'єра, ціна базисного активу має рухатися у бік «гроші», що є ознакою зворотних опціонів.

Крім, необов'язково, щоб бар'єр визначався за ціною активу, лежачого у його основі. Якщо бар'єр, визначається за ціною іншого активу, називається зовнішнім.

>Барьерние опціони широко застосовуються при хеджируванні. Їх використання дає як велику свободу дії з порівнянню зі стандартними опціонами, а більш низькі видатки проведення операцій хеджування у слідстві низькою премії по бар'єрнимопционам.

>Барьерние опціони можуть утримувати додаткову опцію, звану поступкою. Це грошовий платіж, якщо на термін дії опціону ціна активу не пробила обумовлений бар'єр.Уступка неспроможна перевищувати премії за опціон і її підвищило б його вартість,т.к. ще більше знижує ризик втрати грошей.

>Барьерние опціони завжди дешевше звичайних європейських опціонів відповідної серії, оскільки максимальний дохід із них однаковий, але ймовірність його одержання нижче. Через дешевше премії та значною мірою схожих зі звичайними опціонами можливостями бар'єрні опціони поруч із азіатськими стали найпопулярнішими серед екзотичних деривативів.


>Лестничние і ступінчасті опціони (>Ladder >Options & >Step >Options)

Поєднання характеристик дискретноголук-форварда (тобто. право купити/продати актив з найнижчої ціні у період) з бар'єрним опціоном дає сходовий опціон (>LadderOption) і ступінчастий опціон (>StepOption),Лестничний опціон дає підстави закріпити покупцю вже «зароблену»опционную прибуток, в моменти не заздалегідь зафіксовані, а припробитии ціни певного рівня. При досягненні ціни бар'єра власник опціону фіксує отриманий прибуток (якщо він є) і називає новий бар'єр. Отже, сходовий опціон мають ще менший ризик проти бар'єрним і торгується з не меншою премією.

>Ступенчатие опціони, навпаки, дозволяють хіба що «>усреднить» збитковуопционную позицію, т. е. якщо ціна базисного активу падає до певного рівня, ступінчастий опціон «>Down» фіксує нову, нижчустрайковую ціну.

Отже, сходові і ступінчасті опціони широко застосовують у хеджируванні при очікуванні несприятливої динаміки ціни необхідного активу.

>Бинарние опціони (>BinaryOptions,BetOptions, DigitalOptions).

По бінарнимопционам або виплачується певну суму, або виплачується нічого.Бинарний опціон дає його власникові право отримання фіксованою суми, якщо поточна ціна активу на дату виконання перевищить (бінарнийколл-опцион) або нижчий від (бінарнийпут-опцион)страйковой ціни.

Залежно від цього, якого вигляду приймає виплата, розрізняють кілька різновидів бінарних опціонів:

Опціон «Одне дотик до інших» (>One >touch)

Цей опціон виконується той час, колицена-спот базового активу досягне обумовленого рівня.

Опціон «Жодного з цих двох торкань» (>Double >no >touch)

У разі опціон виповнюється, якщо на період його дії спотова ціна активу виходила в світ за зазначені межі.

Опціон «Усі або нічого» (>All or >nothing)

Якщо спотова ціна перебуває в встановленому рівні на дату погашення опціону, тодержательно отримує обумовлену фіксовану суму, а якщо ні, то ми не отримує нічого.

Є дві різновиду цього виду опціонів: опціониcash-or-nothing (якщо виплата виробляється у грошах) і опціониasset-or-nothing (якщо виплата виробляється базовим активом і якщо ціна базисного активу на день виконання будебольше/меньшестрайковой ціни). У разі розмір премії буде великим, отже, і передплатник.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація