Реферати українською » Биржевое дело » Економічна база біржових індексів


Реферат Економічна база біржових індексів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Экономическа база біржових індексів. Характеристика біржових індексів


Зміст

1. Запровадження.

1.1. Основні фондові індекси

2. Розрахунок ринкового індексу

2.1.Взвешивание цін акцій

2.2.Взвешивание вартості акцій

2.3.Взвешивание арифметичній і геометричній середніх величин

3. Укладання.


Запровадження.

Як оцінити поведінка не окремої акції, а цілої групи (наприклад, банківського чи машинобудівного сектора) або тільки ринку загалом? Для оцінки глобальних процесів, що відбуваються на ринках цінних паперів, використовуються ринкові індекси.

. Основні фондові індекси:

За результатами денних торгів можна відразу з відповіддю, як поводилася сьогодні та чи інша цінний папір - зросла чи впав у ціні, або залишилася без зміни. 

Фондові індекси

>DJIA –USA                      Nikkey – 225 - Japan

FTSE – 100 – UK            >CAC – 40 - France

Dax – 30 –Germany      Hang Seng –HK (Ґонг Конг)

ІндексДоу-Джонс (>DJI)

Існує 4 індексу Доу-Джонса.

Промисловий індекс Доу-Джонса (The DowJonesIndustrialAverage - >DJIA) - простий середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій. Промисловий індекс Доу-Джонса є давнім і найпоширенішим серед усіх показників ринку. Його склад перестав бути незмінним: компоненти це може змінюватися залежно від позицій найбільших промислових корпорацій в США і ринку, однак у сучасних умовах таке трапляється досить поодинокі. У принципі так з його складові доводиться від 15 до 20% ринкову вартість акцій, котируваних на нью-йоркською фондову біржу. Цей індекс нараховується шляхом складання цін включених до нього акцій і розподілу отриманої суми визначенийденоминатор (який коригується на величину роздрібнення акцій і дивідендів у вигляді акцій, складових понад 10% ринкову вартість випусків, і навіть на заміщення компонентів і злиття і поглинання). Індекс Доу-Джонса котирується в пунктах. З останнього часу нею з'явилися ф'ючерсні контракти у Чікаґо.

Транспортний індекс Доу-Джонса (The DowJonesTransportationAverage - >DJTA) - середній показник, що характеризує рух вартості акцій 20 транспортних корпорацій (авіакомпаній, допомогою залізничних і автодорожніх компаній).

>Коммунальний індекс Доу-Джонса (The DowJonesUtilityAverage - >DJUA) - середній показник руху курсів акцій 15 компаній, котрі займаються газу - і електропостачанням.

Складовою індекс Доу-Джонса (The DowJones CompositeAverage - >DJCA) - показник,составляющийся з урахуванням промислового, транспортного і комунального індексів Доу-Джонса.

Індекс ">Стендард ендпурз" (S&P)

Цей індекс публікується незалежної компанією ">Стендард ендпурз". Він складається у двох варіантах - з акцій 500 корпорацій і з акціям 100 корпорацій.

S&P - 500 є зважений за ринковою вартістю індекс акцій 500 корпорацій, які у ньому наступній пропорції: 400 промислових корпорацій, 20 транспортних, 40 фінансових і 40 комунальних компаній. Він з переважно акцій компаній, зареєстрованих на нью-йоркською фондову біржу, проте присутні й акції деяких корпорацій, які котируються на Американської фондову біржу й у позабіржовому обороті. Індекс представляє близько 80% ринкову вартість всіх випусків, котируваних на нью-йоркською фондову біржу. Цей індекс складніший проти індексом Доу-Джонса, але воно вважається зустрічалися з більш точним через те, що він представлені акції більшої кількості корпорацій й акції кожної корпорації зважуються на величину вартості всіх акцій, що у руках акціонерів.Фьючерси і опціони у ній продаються на Чиказької товарній біржі.

S&P - 100. Індекс обчислюється тій самій основі, як і індекс з акцій 500 корпорацій, але складається з акцій корпорацій, якими існує зареєстровані опціони на Чиказької біржі опціонів. У це промислові корпорації.

Індекс Нью-Йоркської фондової біржі (NYSEIndex)

Цей індекс є зважений за ринковою вартістю показник руху курсів акцій всіх корпорацій,зарегистрировавших свої папери на нью-йоркською фондову біржу, тобто, власне, показник є середню ціну на акцію за всі компаніям на нью-йоркською фондову біржу, зважений за ринковою вартістю акцій кожної корпорації (з відповідними коректуваннями з чинників роздрібнення акцій, зливань і поглинанні). На відміну від індексу Доу-Джонса, що виражається в пунктах, індекс NYSE виявляється у доларах. Операції з опціонами за цим індексом здійснюються самісінькому нью-йоркською фондову біржу. Операції з ф'ючерсними контрактами здійснюються на Нью-Йоркській біржі ф'ючерсів, що є підрозділом нью-йоркською фондової біржі.

Індекси Американської фондової біржі (AMEX)

Американська фондової біржі публікує дві основні індексу, які обчислюються на абсолютно різною основі.

Основний ринковий індекс Американської фондової біржі (AMEXMajorMarketIndex) є простим середнім показником руху цін 20 провідних промислових корпорацій. Він виник Американської фондовій біржею як своєрідногосубститута промислового індексу Доу-Джонса. Хоча він розраховується і публікується Американської фондовій біржею, до його складу входять акції корпорацій, зареєстрованих на нью-йоркською фондову біржу. Примітно, що 15 є також компонентами промислового індексу Доу-Джонса. Операції з ф'ючерсами за цим індексом здійснюються на Чиказької торгової біржі.

Індекс ринкову вартість Американської фондової біржі (AMEXMarket ValueIndex) обчислюється на принципово іншій основі: якого є показником, зваженим за ринковою вартістю всіх випущених акцій тих корпорацій, що включені до нього на ролі компонентів. Вперше він опублікований вересні 1973 року. Він охоплює до тями ролі компонентів більш 800 випусків акцій, які мають цінних паперів корпорацій всіх великих галузевих груп, зареєстрованих на Американської фондову біржу, включаючи, крім звичайних акцій, американські депозитні свідчення рідних та підписні сертифікати. З технічною погляду якого є унікальним через те, що з його розрахунку передбачається, що дивіденди у вигляді готівкових, сплачувані по вхідним у його склад акціям,реинвестируются, і основі вони позначаються на індексі.Опциони за цим індексом котируються на Американської фондову біржу.

Індекс позабіржового обороту (NASDAQ)

Національної асоціації фондових дилерів вичислює низку індексів, які мають як позабіржового оборот цілому, і папери корпорацій окремих галузей. Основним є індекс NASDAQ, куди включені у ролі компонентів акції близько 3500 корпорацій (крім котируваних на біржах). Цей індекс є показник, зваженим за ринковою вартістю які його складають. Вперше він був розрахований у лютому 1971 року.

Операції з опціонами і ф'ючерсами за цим індексом здійснюються на Чиказької товарній біржі.


Розрахунок ринкового індексу

Ринковий індекс (>marketindex) - показник поведінки групи цінних паперів, або всього ринку загалом.

Розрахунок ринкового індексу здійснюється, зазвичай, з допомогою статистичної процедури зважування (>weighting). Застосовуються чотири виду зважування:

1.   >Взвешивание цін акцій (>priceweighting).

2.   >Взвешивание вартості акцій (>valueweighting).

3.   >Взвешивание середньої арифметичній величини (>equalweighting).

4.   >Взвешивание середньої геометричній величини (>geometriceighting).

>Взвешивание цін акцій

Припустимо, ми мусимо розрахувати індекс, куди включені три цінних папери - А, B і З. Першого дня розрахунку (день 0) акції А, У і З мали ціни:

А - 10 доларів
У - 20 доларів
З - 30 доларів

Індекс, заснований на зважуванні цін, розраховується за такої формули:

(>S1 +S2 ... +Sn)/d,

де >S1 - ціна першої акції,
>S2 - ціна другий акції,
>Sn - ціна останньої акції, що входить у індекс,
>d - дільник (>divisor).

Якби акції раз у раз не піддавалися дробленню (>split) (ви пам'ятаєте, що роздрібнення акцій є одним із форм виплати дивідендів), то величина дільника завжди б дорівнювала кількості цінних паперів, які входять у індекс. Оскільки роздрібнення акцій призводить до зміни ціни, величина дільника повинна щоразу коригуватися.

Отже, щодня 0 наш індекс дорівнюватиме:

(10+20+30)/3 = 20

Тепер припустимо, що наступного день (день 1) сталося роздрібнення акції На відношенні 1:2 та роздрібнення акції З щодо 1:3. Ціни закриття торгів другого склали:

А - 6 доларів
У - 21 долар
З - 11 доларів

Якщо ми не змінювали дільник, то величину індексу можна було б обчислити з більш складної формулі:

((>6х2)+21+(11х3))/3=22

Проте, якщо індекс розраховується протягом тривалого часу й до нього входить велика кількість акцій, то після кількох дроблень розрахунок перетвориться на нестерпну борошно. Тому практичнішим буде розрахувати новий дільник. Власне, потрібно вирішити рівняння:

(>6+21+11)/d=22,

звідки отримуємо, щоd=1,7273. Отже, новий дільник після двох дроблень акцій дорівнюватиме не 3, а 1,7273.

>Рассчитаем наш індекс ще на день (день 2). Ніяких дроблень большє нє сталося, а ціни чи були такі:

А - 7 доларів
У - 20 доларів
З - 10 доларів

Наш індекс щодня 2 дорівнює:

(7+20+10)/1,7273=21,42

Примітка: Зазвичай, у першого дня відлік індексу ведеться немає від нуля, як від якогось рівня, наприклад 100. Тоді величина індексу щодня 0, день 1 і 2 становитиме:

День 0 - 120
День 1 - 122
День 2 - 121,42

Так розраховується ринковий індекс, заснований на зважуванні цін акцій. Найбільш знаменитими представниками цього є індекси групи DowJones, розробленіЧарлзом Доу, засновником компанії DowJones. Існує три індексу DowJones:

·     DowJonesIndustrialAverage. Сюди входять 30 компаній індустріального сектора. Саме це індекс ви бачите щодня в заголовках газет і зведеннях телевізійних новин;

·     DowJonesTransportationAverage відстежує поведінка 20 транспортних компаній, і

·     DowJonesUtilitiesAverage грунтується на показниках 15 компаній, які надають комунальних послуг.

Популярність індексів DowJones пояснюється, насамперед, традицією. Річ у тім, що зважування ціни, належне основою індексів Dow, перестав бути оптимальним варіантом, бо враховує кількість акцій тій чи іншій компанії, що входить у індекс. У результаті відбувається невиправданий перекіс убік "дорогих" акцій, незалежно від рівня капіталізації фірми.

Облік капіталізації компанії відбувається у про індексах, заснованих на виключно зважуванні вартості цінних паперів, а чи не їх ціни.

>Взвешивание вартості акцій (>valueweighting)

Повернімося до нашого прикладу. Припустимо, що у ринку звертається таку кількість акцій компаній А, У і З:

А - 100 000 акцій
У - 200 000 акцій
З - 300 000 акцій.

Їх початкова капіталізація становитиме:

А - 100000х= 1 000 000 доларів
У - 200000х= 4 000 000 доларів
З - 300000х= 9 000 000 доларів

Розрахунок індексу, заснованого на зважуванні вартості акцій, виробляється так:

1.   >Подсчитивается сумарна капіталізація щодня 0:
(100000х)+(200000х)+ (300000х)=14 000 000 доларів;

2.   Розмір індексу щодня 0 приймається за умовну величину, наприклад 100;

3.   >Подсчитивается сумарна капіталізація щодня 1 з урахуванням роздрібнення:
(200000х)+(200000х)+(900 000х)=15 300 000 доларів

4.   Капіталізація щодня 1 ділиться на капіталізацію щодня 0 і збільшується на величину індексу щодня 0, цебто в 100:
( 300000/ 000 000)х100=109,29 - така величина індексу щодня 1.

5.   Процедура повторюється всіх прийдешніх днів. Так, для дня 2:
(200000х)+(200000х)+(900 000х)=14 400 000 доларів
( 400 000/ 000 000)х100=102,86

Зведена таблиця нашого індексу матиме такий вигляд:

День 0______100
День 1______109,29
День 2______102,86

На зважуванні вартості акцій грунтується більшість сучасних ринкових індексів. Найзнаменитіший індекс цього - Standard &Poor's 500, що включає п'ятсот найбільших (капіталізованих) компаній американського ринку. Standard &Poor's 500 враховує 400 промислових компаній, 40 компаній, які надають комунальних послуг, 40 фінансових компаній, і 20 транспортних компаній.

Інші ринкові індекси, засновані на зважуванні вартості:

·     Nasdaq Composite враховує близько 5000 акцій позабіржового ринку;

·     NYSE Composite охоплює майже всі акції,торгуемие на Нью-йоркській фондовій біржі (близько 2300 компаній);

·     >Russell 2000 і 1000 - індекс,отслеживаемий компанієюFrankRussell Company (>Tacoma,WA).Russell 1000 включає 1000 самих високо капіталізованих компаній Америки.Russell 2000 орієнтується на звані >smallcapcompanies, компанії з малої капіталізацією. Під цю визначення потрапляють фірми з капіталізацією менш 380 мільйонів (потішна цифра для російського ринку!).

·     >Wilshire 5000 - найбільший ринковий індекс, який відстежує 5000 компаній,торгуемих на NYSE, AMEX і Nasdaq.

Для комп'ютерних фахівців особливе значення мають індекси, котрі вимірюють цінних паперів технологічного сектора. Як приклад наведу групу технологічних індексів компанії Голдман Сакс (Goldman Sachs TechnologyIndexes,GSTI), які теж засновані на зважуванні вартості:

·     >GSTIHardwareIndex (символ - >GHA) - виробники комп'ютерного устаткування;

·     >GSTI InternetIndex (>GIN) -Интернет-ориентированние компанії;

·     >GSTIMultimediaNetworkingIndex (>GIP) - мультимедійні і мережних компаній;

·     >GSTISemiconductorIndex (GSM) - напівпровідникові компанії;

·     >GSTI SoftwareIndex (>GSO) -софтверние компанії;

·     >GSTIServicesIndex (>GCV) - компанії з надання комп'ютерних послуг.

·    

>Взвешивание арифметичній і геометричній середніх величин (>equal andgeometricweighting).

Ці дві типу ринкових індексів стоять окремо. Їх підготовляє компанія Value Line. Перший індекс називається Value Line Composite (>Arithmetic)Index, другий - Value Line Composite (>Geometric)Index.

Індекси Value Line відстежують акції більш 1700 компаній. У основу їх розрахунку покладено принцип інвестування однаковою суми у різні цінних паперів. Вочевидь, що у те суму можна купити більше дешевих акцій. Через це індекс Value Line вразливий до коливань саме дешевих, а чи не щодо дорогих цінних паперів.

>Арифметический індекс розраховується за наступному алгоритму:

1.   Спочатку обчислюється відносне зміну ціни кожної акції з порівнянню з днем попереднім:
Наступного дня 1 з урахуванням роздрібнення:

А - (>6х2)/10=1,2
У - 21/20=1,05
З - (>11х3)/30=1,10

2.   >Висчитивается середньоарифметична величина відносних змін:
(1,2+1,05+1,10)/3=1,1167

3.   Умовне значення індексу щодня 0 (наприклад, 100) множать на отриману середньоарифметичну величину:
>100х1,1167=111,67 - величина індексу щодня 1

4.   Процедура повторюється в усі наступні дні:

Наступного дня 2:

А - 7 /6=1,1667
B - 20/21=0,9524
З - 10/11=0,9091

(1,1667+0,9524+0,9091)/3=1,0094
111,67 (значення індексу попередній день)х1,0094=112,72 - величина індексу щодня 2

Зведена таблиця індексу:

День 0_______100
День 1_______ 111,67
День 2 _______112,72

Алгоритм розрахунку геометричного індексу аналогічний арифметичному, проте замістьсреднеарифметической величини береться величинасреднегеометрическая.Среднегеометрическая величина відносних змін цін вираховується за формулою:

(>S1 xS2 ... xSn)1/n ,

деS1- відносне зміну ціни першої акції,
>S2- відносне зміну ціни другий акції,
>Sn - відносне зміну ціни останньої акції,

У прикладі:

1.   >Висчитиваетсясреднегеометрическая величина відносних змін - у день 1:
(>1,2х1,05х1,10)1/3=1,1149

2.   Значення індексу щодня 1:
>100х1,1149=111,49

3.   Розрахунок індексу на день 2:
(>1,1667х0,9524х0,9091)1/3=1,0034
111,49 (значення індексу попередній день)х1,0034=111,87

Зведена таблиця індексу:

День 0 _______100
День 1 _______111,49
День 2 _______111,87

Ми, що це індекси реагують до зростання і падіння акцій, проте дуже відрізняються як а абсолютному, і у відсотковому вираженні. Необхідно зверніть увагу, як індекси відреагували зміни цін, зміни у день 2. Індекси, засновані на зважуванні ціни, і вартості, цього дня впали, тоді як індекси Value Line, навпаки, зафіксували підйом. Вирішальне значення зіграв17-процентний зростання ціни відносно дешевою акції А (із шостої до 7 доларів). У індексах Value Line "дешеві"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація