Реферати українською » Биржевое дело » Економічна історія розвитку біржової справи


Реферат Економічна історія розвитку біржової справи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Що таке біржа........................................................................................................................................................... 1

Історичні інформацію про виникненні біржовий торгівлі.................................... 4

Біржа у Росії.............................................................................................................................................................. 7

Розвиток біржового справи на УКРАЇНІ........................................................................................................... 9

4. Українська фондової біржі........................................................................................................................ 10

5. Концепція становлення ринку України............................................................... 12

Що таке біржа

Питання у тому, що таке біржа і які ознаки входять до складу поняття неї, насамперед, ясна річ, важливі для законодавства. Існує особлива необхідність юридичного ухвали ідифферинциация різних торгових зборів,т.к. економічна важливість та ефективність бірж просто очевидна (достатньо звернутись до оборотів бірж і порівняти його з основними макроекономічними показниками економіки держави (наприклад, ВВП)). Очевидно і те, що біржа є суб'єктом господарювання і призводить господарську діяльність (біржову), виступаючи посередником між покупцями і продавцями. У зв'язку з цим біржа має певними, але досить специфічними, правами і обов'язками. Специфіка правий і обов'язків пояснюється тієї самої економічної відособленістю й пихатістю, отже наглядом держави. Враховуючи всі сказане вище, спробуємо, логічно розмірковуючи, дати визначення терміна «біржа» і відзначимо основні відмінності біржі з ринку.

Насправді вираз «біржа» позначає насамперед будинок (біржа побудовано вулиці N-ської), потім час (біржа магістралі триває з дванадцяти близько трьох), і, нарешті, особливий вид ринку. Винятково з значенням ми не матимемо залежить від подальшому.

Передусім, можна було б вирізнити, що кожна біржова торгівля є торгівлю замінними цінностями, і у біржовому залі немає товарів, ані копійки. Проте діяльність біржі не лише цінностями, є біржі, у яких виробляються операціїфрахтами (наприклад, корабельна біржа вРурорте). З іншого боку, є також питання пов'язані з тим, чи стосується торгівля по пробі, надзвичайно часто що відбувається усім біржах, до торгівля замінними цінностями. По-друге, характерною рисою біржі можна було б назватиспекуляцию[1]. Проте спекуляція існує і поза межами біржі. Потім можна сказати, що біржа має власної завданням полегшення торгівлі товарами і цінними паперами. Це, безсумнівно вірно, але залізниці і ще установи також служать цих цілей, однак є біржами. Необхідно відшукати інші ознаки бірж, які виділяють їх особливості тоді як ринками.

Коли говорять про ринку,развившемся до біржі, йдеться передусім про регулярно що відбувається у певному місці й у певний час зборах з метою укладання угод. Місце та палестинці час – основні постійні, операції, і особи можуть змінюватися. Усюди, де таких зборів у певному місці й у певний час немає, може бути мови про біржі. Проте за перелічених ознаках біржа нічим би відрізнялася з ринку. Різниця між біржею і ринком полягає переважно у наступних трьох пунктах:

1. Узаменимости котируваних біржі, але відсутніх товарів

2. У існуючої біржі, на відміну вільного ринку, організації

3. У чинному біржі офіційному встановленні курсів і котирувань.

Усюди, де той чи інший ознака відсутня, не про біржі зазначеному сенсі, а швидше за все про ринок чи проміжних щаблях. Розберемо докладніше три наведених відмітних ознаки.

Сутність біржі у тому, що вона – особливий вид ринку, де проводять торгівля замінними цінностями, причому ці коштовності і плату них пред'являються. Що таке замінні цінності? Це властивість пояснюється характером товарів, складових предмет торгівлі. Наприклад, над ринком купують певну кінь, певний букет квітів, шматок м'яса. Господиня купує продуктів певного якості та сорти. Всі ці речі є очевидна, їх докладно оглядають. Кота в мішку хто б купує. Потім оплата і передачі. Характерний ознака ринку полягає, отже, у присутності покупців і продавців, грошей немає та товару. На біржі найчастіше представлені інші особи, переважно торговці. Спочатку тут було виробники, і споживачі, але де вони поступово витіснила купцями. Торг біржі іде про певний фізично присутньому товарі, скажімо мішку жита, а й просто жита, тобто. про вигляді товару, коли той мішок жита усунути іншимравнокачественним. Звідси випливає, що це товари біржі –замещаемие чи замінні.Заменимость обертаються біржі товарів призводить до одного дуже важливого слідству: цінні папери або товари, які звертаються, тобто. продавані чипокупаемие, біржі, можуть відсутні. Ця обставина створює величезну перевагу з торгівлі й у біржі. Присутність товарів перетворило б біржу знову у ринок та для її розмірам було б зведені обертів.

Ззаменимости товарів хороших і цінностей випливає й інше слідство. Цінні папери чи товари як нічого не винні бути на момент купівлі очевидна, вони повинні бути навіть у розпорядженні власника. Ці операції становлять основу біржовий спекуляції. Вона полягає в тому, що кожну купівлю можна компенсувати продажем і кожну продаж – купівлею. Або, наприклад, на цукрової біржі, угоди можуть полягати про поставки цукру, коли буряк, з якої отримано цей цукор, ще посіяна.

Другий відмітний ознака біржі – організація. Біржа – організований ринок, тобто. у ній є органи для певних функцій, що з управлінням, підтриманням порядку,нормировкой біржових операцій та т.д. Ринок такого устрою не знає. Єдиний орган, який властивий ринку, займається підтриманням порядку. Продавці та покупці над ринком є велику неорганізовану масу. Однак, де ринок піднімається рівня біржі, з'являються органи. Але ці органи не скрізь одні й самі. Кожна біржа має організаційне будова, але не всі має по крайнього заходу біржовий комітет – головний і вищий орган біржі.

Крім чіткої організаційної структури кожна біржа також використовує принцип саморегулювання, тобто. маєвнутрибиржевие нормативні акти, яка є основою біржовий діяльності конкретної біржі. До них відносять Установчий договір, Статут і Правила проведення торгів.

Отже, біржа є організований ринок з торгівлі замінними цінностями, у якому процес освіти цін протікає під громадським контролем. Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, впорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.

Підсумовуючи усе сказане вище, можна вказати основні функції біржі:

1. Організація ринку з допомогою біржового механізму:

- передусім біржа забезпечує попит, який безпосередньо з його використанням.Специфически біржовий попит здійснюють діячі біржі – біржові спекулянти. Біржова торгівля забезпечує можливість, що за теперішніх цінах нічого очікувати ні дефіциту , ні затоварення;

- біржі звертається не сам товар, а титул власності нього ж контракт про поставки товару. Сучасна товарна біржа – це ринок контрактів про поставки товару при відносно невеликих розміри його ніколи реальних поставок. Біржа, не пов'язуючи рух великих мас товарів, вирівнює попит;

2. Звідси видно один із компонентів організації ринку - стабілізація цін:

- коливання ціни, викликані розбіжністю реального від попиту й реального пропозиції, слабко еластичні, погашають негайно, а скоріш маютькумулятивностью - здатністю перетворюватися на різким коливанням ціни. Біржова спекуляція є механізмом невздувания цін, які стабілізації;

- важливий чинник стабілізації цін є гласність укладання угоди, публічне встановлення ціни початок і поклала край біржового дня (біржова котирування), обмеження денного коливання цін межами, встановленими біржовими правилами. Із цим пов'язана інформаційна діяльність бірж.

3. Вироблення товарних стандартів, встановлення сортів, прийнятних споживачам і тому які мають відносної ліквідністю, реєстрація марок фірм, допущених до біржову торгівлю. Що особливо важливо,т.к. це свого роду ценз на якість продукції, виробленої фірмою. Важливою стороною діяльності біржі є стандартизація типових контрактів, свого роду встановлення традицій торгівлі.

4. По колишньому біржі виконують своютоваропроводящую функцію, тобто. ту функцію, через котру вони спочатку і виникли – придбання й продаж реального товару.

5.Стабилизируя ціни на всі обмежений список сировини й товарів, біржі стабілізують і рецидив виробництва інших, як біржових товарів.

6. Стабілізація грошового обігу євро і полегшення кредиту. Біржа збільшує ємність грошового звернення,т.к. вона становить собою сферу максимальної ліквідності товарів. Біржа – одну з найважливіших сфер докладання позичкового капіталу, оскільки він надає надійне забезпечення позичок і зводить ризик до мінімуму.

7. Врегулювання різноманітних суперечок і розбіжностей між сторонами – арбітражна діяльність.

8. Інформаційне забезпечення ринку (обов'язкове уявлення біржею інформації про результати торгів є одним із найважливіших функцій біржі).

9. Встановлення ціникотируемие біржі товари (котирування) (наприклад, ф'ючерсні контракти напокупку/продажу валюти виконуються за курсом, зафіксованим біржі на день виконання контракту тощо.).

Історичні інформацію про виникненні біржовий торгівлі.

Сучасні біржі та принципи, які у основі біржовий торгівлі товарами, мають багатовікову історію становлення та розвитку.

Давня Греція і Древній Рим мали досвід формалізованої торгівлі з центральним ринковим закладом, зі спільними товарообмінними операціями, з Туркменією грошовою системою, з практикою укладання контрактів про поставки товарів у договірні терміни. У період розквіту Римська імперія торгові центри під назвоюforavendalia (ринки продажу) були центрами реалізації товарів, які римляни привозили з віддалених куточків імперії. У Японії прообраз біржовий торгівлі існував ще у І столітті н.е. Але що це економічні інститути, вироблені народами інших цивілізації. Проте, багато принципів торгівлі сучасних бірж та його аналогів за іншими культурах схожі. Сучасні біржі безпосередньо пов'язані з життям і творчістю народів західноєвропейських, і аналізуючи форми біржовий торгівлі ,помітні особливості психічного, соціального й економічного устрою західноєвропейської культури.

Західноєвропейський суперетнос (етнічна система, що складається з кількохетносов-народов, що виникли одночасно у одному регіоні, що виявляється історія як мозаїчна цілісність) заявив про своє народження у період Карла про Великого і його імперії, тобто. на початку IX століття. А до XI віці народи Західної Європи досягають своєї зрілості. Саме до кінця XI і початку XII століття можна віднести появу середньовічних ярмарків Англії та Франції. На середину XII століття ці ярмарки вже дуже великі, різноманітні. З розвитком спеціалізації деякі ярмарки стали осередком торгівлі між англійськими, фламандськими, іспанськими, французькими і італійськими купцями. У XIII столітті найпоширенішими і звичайними були операції з розрахунком готівкою дома і негайної поставкою товару; проте вже у цей час почали практикувати висновок контрактів більш пізню поставку товарів у обумовлені терміни до стандартів якості, встановлюваними за зразками.

            Етимологічно поняття "біржа" походить відbipga (сумка, гаманець), німецькогоborse і голландськогоbturs за місцем її першого появи у XV столітті у р. Брюгге (Нідерланди). Річ у тім, у цьому місті площею біля будинку знатного міняйли і маклераVanderBurse , де було герб із трьох гаманців, збиралися купці різних країн обмінюватись торгової інформацією, купівлі іноземних векселів та інших торгових операцій без пред'явлення конкретного предмета купівлі-продажу. Та за лічені роки ця біржа, що дала назва новому типу економічних відносин, поступилася першість яка виникла у 1460 рокуАнтверпенской біржі.

У 1801 року було побудовано спеціальний будинок для фондової біржі і створено перше біржове суспільство.

У XVXVI ст. біржі виникали у місцях появи мануфактури Італії та Голландії як вияв потреби у розвитку зовнішньої торгівлі під час операції з великими партіями товарів. За зразкомАнтверпенской біржі було створеноЛионская (1545), Лондонська Королівська (1566) та інші біржі, що у основному товарними і вексельними. У 1602 року було організованаАмстердамская біржа, грала XVII в. головну роль торгівлі, у ньому вперше предметом біржових угод стали акції хіба що що виникли перших акціонерних компаній.

У товарні ринки існують і з 1752 р.; ними йшла торгівля товарами вітчизняних, продуктами домашнього виготовлення, текстильними виробами, шкірами і шкірами, металами і лісоматеріалами.

            Спочатку виникла біржа реального товару, тобто форма оптової торгівлі, адекватнадомануфактурному імануфактурному виробництву. Її відмітними рисами, властивих і сучасним бірж, були регулярність поновлення торгу, приуроченість торгівлі до якогось місцеві і підпорядкованість заздалегідь встановленим правилам. Найбільш характерним типом біржових операцій були операції з готівковим товаром. Аналізуючи цей етап біржова торгівля лише встановлювала зв'язок між купцем і виробником чи споживачем. Заснування бірж йшло вкрай повільно й обмежувалося переважно провідними для міжнародної торгівлі портами.

            Промислова революція викликала величезне розширення попиту сировину й продовольство, призвела до збільшення обсягу й номенклатури торгівлі, посилила вимоги до однорідності якості товару і регулярності поставок. Необхідність задоволення цих вимог машинного виробництва зумовило трансформацію біржі початкового типу, пристосування її до нових умов. Зокрема, поруч із наданням ринкового місця, організацією біржового торгу і фіксацією торгових звичаїв, до основних функцій біржі почали лояльніше ставитися встановлення стандартів товару, розробка типових контрактів,котирование цін, врегулювання суперечок (арбітраж) і інформаційна діяльність. Біржі поступово перетворилися на центри міжнародної торгівлі.

            Швидкі темпи зростання торговельного обороту, виникнення світового фінансового ринку утруднили ведення торгівлі з урахуванням готівкових партій товару. Масове виробництво вимагає впевненості у поставках сировини, ціни якого схильні до значних коливань, а й у отримання прибутку із капіталу, зокрема вже витрачений на випускати продукцію, що у стадії реалізації у товарній формі. Різкі коливання цін, помітно підвищуючи ризики, обмежують упевненість у отримання прибутку. Через війну провідної ролі в біржових операціях придбали угоди терміном із реальним товаром, котрі гарантували підприємцям поставку товару необхідного якості у потрібний термін за цінами, що забезпечував можливість одержання прибутку.

            Наступним етапом у розвитку біржовий торгівлі стало виникнення ф'ючерсної (оптової заочній, безготівкової) торгівлі. Історія сучасної ф'ючерсної торгівлі почалася на Середньому Заході США на початку1800-х років. Вона міцно пов'язана з недостатнім розвитком комерційної діяльність у Чикаго і торгівлею зерном на Середньому Заході.

Хаос у сфері попиту й пропозиції, проблеми перевезень і збереження змусили фермерів та торговців укладати контракти з наступною поставкою товарів. Завчасні, попередні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація