Реферати українською » Биржевое дело » Хеджування валютного ризику за допомогою ф'ючерсних контрактів.


Реферат Хеджування валютного ризику за допомогою ф'ючерсних контрактів.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст.

>Введение…………………..………………………….……………………….…......2

1. Ризик і дохідність іноземнихинвестиций…….………………………….....3

1.1. Зовнішня й внутрішня соціальністьдоходность…….………………………………..…3

1.2. Зовнішній і внутрішнійриск…………………………………….………....5

                    

 2. Модель хеджування валютного ризику з допомогою ф'ючерснихконтрактов…………………………………………………………………….….….6   

2.1. Початковий розміщення засобів у .Казначейські векселі і ф'ючерсніконтракти....................................................................................................................6.

2.2. Рух коштів при освітіариационноймаржи……………….8

>Заключение…………………………………………………………………………10

>Литература………………………………………………………………………….12

Запровадження.

Якби увесь світ існував під однієї політичної юрисдикцією, використовувалася єдина валюта і не торгових обмежень, тоді «ринковий портфель» був цінних паперів усього світу, взяті в частках, відповідних їхньої ринкової вартості. У такій ситуації обмеження кола можливих інвестицій лише цінними паперами одного певного регіону, мабуть, призведе до щодо низькою ставці дохідності стосовно ризику. Дуже небагато порадили бновосибирцам купівлі акцій лише новосибірських підприємств, а світі без політичних кордонів далеко не всі порадить росіянам купівлі акцій лише російських компаній.

На жаль, існують політичні кордону, різні валюти, обмеження торгівлі, і обміну валюти. Оскільки ці негативні чинники зменшують, але цілком знищують ті переваги, які можна отримати міжнародного інвестування.

Одне з позитивних моментів міжнародної диверсифікації у тому, що економіки різних країн в повному обсязі пов'язані між собою. Наприклад, можна розглянути дохідності акцій і облігацій навіть Німеччини:

Кореляція між американськими і німецькими цінними паперами

(джерело – FinancialAnalysts Journal).

США

Акції Облігації

Німеччина

Акції 0.43 0.17
Облігації 0.23 0.5

Можна зауважити, що є суттєві потенційні переваги диверсифікації за рахунок вкладення фінансові активи інших країнах, і у різні типи активів. Тобто німецькому акціонеру варто купувати іноземні (американські) облігації і, навпаки, власнику німецьких облігацій доцільно набувати іноземні акції. Виходить, що іноземний інвестор може збільшити свій очікувану дохідність без збільшення стандартного відхилення, а як і зменшити стандартне відхилення без скорочення очікуваної дохідності.

Тепер про негативні моментах. Проблема валютного ризику останніми роками перетворилася на невід'ємну частину повсякденну діяльність банків та корпорацій, орієнтуються на міжнародні операції. З одного боку, транснаціональні банки і корпорації постійно розширюють свою закордонну діяльність й дедалі більша частина їхньої операцій проводиться у міністерствах закордонних валютах. З іншого боку, різко зросли коливання валютних курсів і ускладнилося прогнозування. У цьому зросла залежність кінцевих фінансових результатів від валютного ризику.

Найбільші банки і вперше серйозно зайнялися проблемою валютного ризику на початку 1970-х років, коли ввели плаваючі валютні курси. Однак тільки останні роки амплітуда коливань валютних курсів (як і відсоткові ставки) досягла величин, потребують заходів у цьому напрямі. Виникла цілу індустрію управління валютним ризиком – спеціальні установи, інструменти, методи, системи. Інакше кажучи, з'явився попит на методи хеджування.

              

1. Ризик і дохідність іноземних інвестицій.

Ризик інвестування на іноземні цінних паперів включає у собі всі типи ризику, пов'язані з інвестуванням у внутрішні цінні папери, ще, додатковий ризик. Інвестор сподіваються одержати деякі грошові виплати за майбутньому від власні гроші. Проте дані грошові виплати будуть виражені на другий іноземній валюті та, отже, представлятимуть відносно невеликий інтерес для інвестора, якщо вони можуть бути конвертовані в валюту країни проживання інвестора. Додатковий ризик іноземних інвестицій є наслідком невизначеності, що з можливістю конвертації даних виплат в валюту країни проживання інвестора. Цей ризик полягає навіть із політичної і валютного ризиків.

Політичний ризик відбиває невизначеність можливостей інвестора з конвертування грошей. Точніше, іноземне уряд може обмежити, запровадити додатковий податок - чи просто повністю заборонити обмін валюти. Оскільки політика у цій галузі раз у раз змінюється, то можливості інвестора з обміну коштів може бути недостатньо певними.

З іншого боку, всього є можливість повної експропріації, що дуже збільшує політичний ризик.

Валютний ризик пов'язані з невизначеністю обмінного курсу, яким іноземна валюта то, можливо обміняно на валюту країни проживання інвестора. Тобто момент купівлі іноземної цінних паперів інвестор не знає точної курсу обміну майбутніх виплат.

1.1. Зовнішня й внутрішня соціальність дохідність.

Зміни у курсах обміну валюти можуть призвести до значним розбіжностям міждоходностями вітчизняного інвестора ідоходностями іноземного інвестора, не використовує хеджування.

Розглянемо американського і німецького інвесторів (інвестиційні фонди), які мають векселі Казначейства США,котируемие лише у США. Нехай курс векселі у доларах дорівнюватиме Р0  на початку періоду й Р1 – наприкінці періоду (номінал). Тоді дохідність для резидента, чи внутрішня дохідність,rв обчислюється за такою формулою:

>rв = (Р10) / Р0                             (1)

Наприклад, якщо Р0 =9тис.r і Р1 =10тис.r, тодіrв » 11%.

Для американського інвестораrв є дохідністю векселі. Для німецького інвестора тут інше. Припустимо, що спочатку періоду курсr1 становивDM1,5. Означимо цей обмінний курс (тобто. обмінний курс на початку періоду) як Х0, тоді вартість одного векселі для німецького інвестора становитиме Х0Р0. У прикладі вартість дорівнюєDM13,5тис.(DM1,5 x9тис.).

Тепер припустимо, що наприкінці періоду обмінний курс піднімається доDM1,6 за долар. Означимо обмінний курс наприкінці періоду як X1, тоді номінал векселі для німецького інвестора дорівнюватиме Х1Р1. У прикладі це значення становитьDM16тис.(DM1,6 x10тис.).

 Зовнішня дохідність (тобто. дохідність для іноземного інвестора), позначається якrі  і полягає так:

                    

>rі = (X1>P1 – X0>P0) / X0>P0                (2)

У прикладі іноземного інвестора (німецький) отримає дохідність відинвестиции вКазначейский вексель СШАrі » 18.5% (>DM16тис.-DM13,5тис.)/DM13,5тис.

Насправді німецький інвестиційний фонд зробив дві інвестиції: (1) інвестицію вКазначейский вексель; (2) інвестицію в американський долар. Загальна дохідність фонду то, можливо розкладена на дохідність інвестицій у вексель і прибутокность від інвестицій у долар. Для ілюстрації можнарассмотреть випадок купівлі фондом доларів на початку періоду. Якщо потім він продає долари наприкінці періоду, то дохідність вкладення іноземної валюти, позначенаr>r, то, можливо обчислена за такою формулою:

                        

>r>r = (X1 – X0) / X0                         (3)

У прикладіr>r =6.6%(DM1,6 –DM1,5)/DM1,5. З рівнянь (1), (2) і (3) можна показати, що:

1 +rі = (1 +rв)(1 +r>r)                       (4)

Натомість дане рівняння можна переписати наступного вигляді:

         rі =rв +r>r +rв>r>r                               (5)

У прикладі з рівняння (5) слід, щоrі » 18,5% [0,11 + 0,066 + (0,11 x 0,066)].

Останній член у цьому рівнянні (>rв>r>r) буде набагато меншою попередніх, оскільки він дорівнює їх твору, що обидва менше одиниці. Отже, рівняння (5) то, можливо представлено наступного вигляді:

>rі »rв +r>r                                       (6)

>Уравнение (6) показує, що очікувана дохідність іноземної цінних паперів приблизно дорівнює сумі очікуваної внутрішньої дохідності та дохідністювложения в іноземної валюти.

Для інвестора може видатися привабливою купівля іноземних ціннихбу маг з великою очікуваної внутрішньої дохідністю, коли він вважатиме, що цеавтоматически означає велику очікувану дохідність для іноземного інвестора. Але рівняння (6) показує нелогічність таких міркувань, оскільки величинаr>r може мати негативного значення. Як приклад можна навести інвестування в наші ДКО.

Очікувана внутрішня дохідність облігацій країни з високої очікуваної інфляцией зазвичай буває високої. Проте іноземного інвестора із країни з не меншою очікуваної інфляцією повинен припускати, що дохідність вкладення іноземної валюти буде негативною, оскільки цілком можливо, що валюта країнипроживания подорожчає щодо валюти країни інвестування. Насправді, якщо є повна інтеграція ринків, то мабуть, що обсягrі, що є торб мій величинrв іr>r, дорівнюватиме очікуваної дохідності еквівалентних облігацій країни інвестора.

1.2. Зовнішній і внутрішній ризик.


З рівняння (6) ми дійшли висновку тому, що очікувана дохідність іноземної цінних паперів і двох компонентів. Тепер слід оцінити ризик вкладення іноземну цінний папір. Спочатку розглянемо американського і німецького інвесторів, які отримали акції американської компанії. Ризиком вкладення американського інвестора в акції американської компанії буде просто внутрішня дисперсія, позначенаsв­­2.

 Відповідно зовнішня дисперсія, позначенаsі2, буде ризиком вкладення грошей у американські акції німецьким інвестором. Базуючись на рівнянні (6), можна показати, поки зовнішня дисперсія складається з трьох компонентів:

>sі2  =sв­­2 +s$2  +2rв$ >sв >s$          (7)

деs$2 - дисперсія, що з дохідністю вкладення валюту німецьким інвестором, який на початку купує американських доларів, тож під кінець періоду обмінює їх у дойчмарки;rв$ - це коефіцієнт кореляції між дохідністю американських акцій і дохідністю вкладення долар.

>Уравнение (7) показує, що менше кореляція між дохідністю вкладення іноземної валюти і дохідністю іноземних інвестицій, тим менше зовнішня дисперсія. Зазвичай, характеристика негативна, тому зовнішнє стандартне відхилення буде значно коротші, аніж внутрішнього і зовнішнього стандартних відхилень.

Важливість валютного ризику легко то, можливо перебільшена. Вище сказане передбачає, що іноземний інвестор набуває лише товари та, вироблені Словенією і, отже, конвертує весь свій прибуток від іноземних інвестицій у валюту своєї країни, як витрачати гроші на споживчі мети. Але іноземні товари та іноземні послуги набувають багато людей (наприклад, туристи). Що він дешевший валюта в іншій країні щодо валюти країни інвестора, тим пачепредпочтительними є купівлі товарів та послуг цієї країни. За інших рівних умов можна буде інвестувати гроші у країни знайомилися з прекрасної продукцією і дійсно захоплюючими краєвидами, оскільки ефективний валютний ризик там, мабуть, буде набагато меншою, ніж у сусідніх місцях.

 

2. Модель хеджування валютного ризику з допомогою ф'ючерсних контрактів.

На жаль, неможливо повністю хеджирувати валютний ризик, пов'язані з ризикованими інвестиціями. Контракти полягають під конкретну величину грошових виплат. Якщо ж реальні виплати виявляються більшою або меншою очікуваних, необхідно обміняти певна кількість іноземної валюти поспот курсу, встановленому на даний момент для отримання грошей. Відповідно, у тому випадку ризик обміну однаково залишається тому, що не можна точно спрогнозувати майбутні обмінних курсів. У реальних ситуаціях величина такого “>нехеджируемого” ризику буває невелика. Проте, спрощення моделі візьмемо інвестиції у державні облігації США, які дають фіксований дохід.

 Припустимо, інвестиційний фонд у Німеччині одержав л кредит у німецьких владних марках і прагне диверсифікувати свої активи на світовому ринку. Вінможет, продавши марки за долари,приобрести Казначейські векселі США з метою їхнього погашення; на одержані від погашення бюджетні кошти придбати марки і погаситикредит. Ця схема чревата небезпекою швидкого підвищення курейса марки — у разі весь еффект диверсифікації буде «з'їдений» дорожчою маркою.

У розглянутий разі зростання курсу марки грає протиинвестора, і за перевищенніопреде ленного краю використання цієї схеми призводить до збитків.

Чи можна доповнити схемуизменения, обертаючі підвищення курсу марки в позитивний чи, по крайнього заходу, нейтральний чинник? Страхування ризику вищения курсу марки з допомогоюфьючерсних контрактів на німецьку марку допоможе нам досягтиуказанного результату. Схема ця останнім часом часто застосовується у світовій практиці.

Задля реалізації цієї схеми частина доларових коштівнеобходимо доручити придбання ф'ючерсних контрактів обсягом, достатньому для страхування всієї (чи певній його частині) суми, яка надійде после погашення векселів і закриття ф'ючерсних контрактів.Включение в схему хеджування зпомощью ф'ючерсних контрактів зіздает зворотний зв'язок,необходимую для стабілізації системи. Відсутність цьому разі у разі різкого підвищення курсу марки можуть призвести докатастрофичес кім наслідків.

Розглянемо рух коштів у межах даної схеми.

2.1. Початковий розміщення засобів у Казначейські векселі і ф'ючерсні контракти.

Припустимо, ми маємо певним обсягом $0 доларів виділені на створення портфеля з векселів і ф'ючерсних контрактів.

Завдання, що стоїть маємо, такова: без залучення доповни тільних коштів згодом Т (в енну кількість день) отримати пореализации активів максимальну суму німецьких марках приминимальном валютному ризик.

• Частина з0 (>0<с0<1) чинющих доларових коштів $0 йде придбання контрактів, осту струм — для придбання векселів.

• Векселі купуються за ціною рb(0). Кількістьприобретаемих векселів визначається за такою формулою:

Nb(0) = (1 - з0b$0 />pb(0) ,

де Зb = (1 —соmb),соmb —комис ця для придбання векселів.

• При погашенні векселів в енну кількість день за ціною рb(n) (рb(n) = тис.) і подальшому придбанні валюти по прогнозованому курсуf(0) (курс контракту з терміном виконання енну кількість день) виходить сума (марки):

Mb(0) = (1 - з0M$0a/f(0) ,

                 

де ЗM = (1-соmM),comM — комісія для придбання німецьких марок,

a0 = ЗMрb(n) /рb(і), і = 0, …,n.

Контракти за ціноюf(0)покупаются у кількості:

N>f(0) = з0З>f$0 />m(0) ,

де З>f = (1 ->соm>f),соm>f  — комісія для придбання ф'ючерсних контрактів,m(0) — початкова маржа у нульовий день (вважатимемо, що початкова маржа незмінна).

Зазначимо, що нами робиться спрощує припущення щодо візможности купівлі/продажу всіх контрактів під час однієї торгової сесії за ціною.

• При закритті контрактів по прогнозованою цініf(0) і далечнейшем придбанні валюти з такого самого курсу виходить сума марках:

M>f(0) = з0ЗMЗ>f$0 />f(0).

•Введем рівняння балансу:

N>f(>k)V =M(k) ,k = 0, …,n ,

деM(k) = Mb(>k) + M>f(>k), V - обсяг контракту, дол.

>Уравнение балансу висловлює вимога хеджуванняпрогнозируемого надходження доларової цифру обсязі.

На цьому рівняння можна визначити значеннякоеффициен та з, яке зазначає, яка частина доларів використовується на придбання ф'ючерсних кін трактів:

з0 = {1 + З>fa0-1 [>f(0)V /(ЗM>m(0)) - 1]} -1

Прогнозується надходження німецьких марок у сумі:

M0 = $0З>f>V{m(0) + З>f(>0)a0-1[>f(0)V/СM -m(0)]} -1

де aі = Зb>pb(n) />pb(і) , і = 0, …,n.

При зниженні курсу контракту утворюється заборгованість повариационной маржі, потребує негайного погашення з допомогою ліквідації частини активів. При підвищенні курсу контрактуобразуются вільні долари як варіаційної маржі, що має бути негайно залучена до оборот. Розглянемо алгоритм дій у першому та у другий випадок.

2.2. Рух коштів при освіті варіаційної маржі.

При зміні ціни контрактуi-й ізf(i -1) доf(i) ічальной маржі зm(i -1) доm(i) утворюєтьсявариационная маржа обсягом:

                          

N>f(і -1)VDf(i) ,

деf(i) =f(i) -m(i),m(i) =m(i)/V початкова маржа однією марку контракту.

ЯкщоDf(i) > 0, то частину зі вариационной маржі йдеприобретение контрактів, які страхують дополнительний приплив доларів, залишок — наприобретение векселів. ЯкщоDf(i) < 0, то частина активів розпродується у тому зі відношенні.

Векселі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Хеджування валютного ризику на російському ф'ючерсному ринку.
   Зміст Запровадження 3 Глава 1. Валютні ризики 5 1.1. Проблема останніх 5 1.2. Операційний
 • Реферат на тему: Фондова біржа v. 2
                                 Зміст:   Запровадження. >Стр.3 >1.Возникновение і структура фондової
 • Реферат на тему: Фінансовий облік
  Тема № 1. Принципи побудови та молодіжні організації фінансового обліку. 1. Загальні принципи
 • Реферат на тему: Товарні біржі РФ
  >Оглавление          Запровадження 2          Глава I. 3          Глава II. Члени біржі 9         
 • Реферат на тему: Товарна біржа
                                Зміст:      Товарна біржа, як частину ринку

Навігація