Реферат Фондова біржа v. 2

Страница 1 из 2 | Следующая страница

                               Зміст:

  Запровадження.Стр.3

>1.Возникновение і структура фондової біржі.Стр.4

>2.Фондовая біржа і його зв'язку з кредитно-фінансовими інститутами.Стр.7

>3.Фондовий ринок у сьогодні у Росії.

  Його реакція події.Стр.10

>4.Роль фондової біржі.Стр.13

>5.Операции із цінними паперами.Стр.16

>6.Холдинговие компанії, роль фондової біржі у тому освіті.Стр.20

>7.Развитие ринку.Стр.22

  Укладання.Стр.23

  Література.Стр.24


_>3_Введение.

З активним переходом російської економіки до ринкової структурі, до

формуванню нових видів власності останніми роками дедалі більше

увагу приділяється цінних паперів, ринку цінних паперів, фондовим операціям.

Активно йде вивчення досвіду Західних країн, аналізуються початкові етапи

формування подібних структури нашій країні. Велику увагу приділяють

фондову біржу як вторинної ринку цінних паперів. Важливий аспект

дослідження є аналіз спекулятивного механізму фондової біржі, від

якого застрахована жодна країна. А сама фондової біржі служить

об'єктивним показником економічної і політичною життя, тому її

створення Росії згодом повинно призвести до такому відображенню

ситуації у країні.

1. Виникнення і структура фондової біржі.

Вперше фондової біржі виникла епоху первинного накопичення капіталу

(XVII в.) у місті Амстердамі. Це було з розвитком

капіталістичних взаємин у Голландії. Принаймні перетворення Англії

світову капіталістичну державу фондової біржі набуває широке

поширення нашій країні. Спочатку становлення біржі було з

зростанням державного боргу перед, оскільки вкладені капітали у облігації

були у час перетворилися на гроші. З появою перших

акціонерних товариств об'єктом біржового обороту ставали акції.

У становлення капіталізму фондової біржі була важливий чинник в

початковому накопиченні капіталу. Її значення зросла у другій половині

ХІХ ст., з масовим створенням акціонерних товариств та зростанням випуску цінних

паперів. Інтенсивне накопичення грошових капіталів і збільшення кількості рантьє

істотно підвищило попит на цінних паперів, що у своє чергу викликало

зростання біржових оборотів, а чільне місце на фондову біржу зайняли акції та

облігації приватних компаній, і підприємств. Стали здійснюватися довгострокові

вкладення грошових капіталів в акції та облігації, в цінних паперів

держави.

Фондова біржа в капіталістичних країнах організується як приватних

акціонерних суспільств або публічно-правових інститутів. Але за будь-якого її

діяльність виходить з статуті, який регламентує управління економіки й

функції її органів, правила приєднання до її члени ВРЮ і до їхнього складу. Очолює

фондову біржу біржовий комітет чи рада управляючих. Членами біржі

є переважно брокери (індивідуальні особи) або брокерські

компанії, виконують посередницькі функції від імені своїм клієнтам.

Брокери і маклери за своє посередництво отримують комісійні, які

називають брокерськими, або куртаж.

На біржі діють також дилери і джобери, які проводять операції в

основному власним коштом і працюють із конкретним виглядом цінних паперів, укладаючи

операції з брокери і. Зазвичай дилери чи джобери представляють

собою звичайних біржових спекулянтів,наживающихся на курсової різниці цінних

паперів. Членом біржі може бути кожне індивідуальне обличчя або компанія,

лише ті, які можуть внести велику суму за місце і

отримати рекомендації кількох членів біржі.

Біржа є ринок, у якому продають свої цінних паперів,

переважно акції, з одного боку корпорації і кредитно-фінансові

установи, що потребують додаткових грошових засобах, з другого

боку індивідуальні особи, різні організації, які прагнуть вигідно

вкласти особисті грошові заощадження. Корпорації, продаючи акції біржі,

продають вкладникам частку своєї власності. У цьому особливість біржі

як ринку цінних паперів у тому, що за неї ввозяться

основному продаж і придбання акцій старих випусків, тобто відбувається

перехід вже існуючих акцій від однієї власника до іншого. Такого

роду операції не наводять зазвичай до утворення нового капіталу, але

вони створюють звані ліквідні кошти, дозволяють збільшити

кількість готівки. Без наявності ліквідності вкладники відмовлялися б

купувати нові випуски акцій. Операції продажу акцій здійснюються на

біржі, у своїй розрізняють центральні і регіональні біржі.

Інвестор купує акції - це придбання як частки власності в

якомусь підприємстві, а й відповідальності держави і певного фінансового

ризику підприємця. Покупець акцій отримає винагороду як

додаткового доходу, якщо корпорація чи компанія, матиме прибуток.

У іншому разі акціонер залишиться без дивіденда. Він може також втратити його й

свій внесок під час банкрутства компанії.

Покупців ж (інвесторів) акції приваблюють тим, що й цінність може

зростати значно швидше вкладів у банках чи державних цінних

паперів. У разі економічного буму, інфляційних процесів ціна акції

зростає особливо швидко. Привабливість такої форми вкладення капіталу

пояснюється також певними податковими пільгами. Завдяки

цьому, число акціонерів стає більше. Біржа приймає величезне

кількість вкладників та непрямим шляхом, переважно через пенсійні

фонди підприємств, які частково вкладаються у цінних паперів через

біржу.

2. Фондова біржа і його зв'язку з кредитно-фінансовими інститутами.

Фондова біржа є традиційний і діючу

ринок цінних паперів з певним місцем і часом з продажу й купівлю

раніше випущених цінних паперів. Вона є важливим елементом сучасного

економічний механізм. Будучи найстаршою представницею ринкового

господарства, біржа грала і продовжує грати величезну роль мобілізації,

розподілі і перерозподілі капіталу.

У період державно-монополістичного капіталізму роль біржі

торгівлі цінними паперами дещо зменшилася. Основною причиною цього -

освіту потужних кредитно-фінансових інститутів , які сконцентрували

більшу частину торгівлі цінними паперами, без посередництва біржі. Частина

функцій з розміщення пакетів акцій і облігацій перейшла від біржі до

інвестиційним комерційним банкам, інвестиційним і страховим

компаніям. Ці заклади самі належать до біржі і виступають від імені

численних індивідуальних власників, які довіряють їм ведення купівлі -

продажу цінних паперів. Одночасно кредитно-фінансові установи проводять

політику розширення біржових операцій з допомогою додаткового випуску

акцій або збільшення числа їхніх власників. З іншого боку, внаслідок

припливу грошових фондів дрібних інвесторів кредитно-фінансові установи

дедалі більше перетворюються на власників - монополістів всіх видів цінних

паперів. Це спричинило укрупнення розмірів пакетів акцій, котируються на

біржі. Але, попри негативні процеси, роль фондової біржі торгувати

цінними паперами як і велика. Активно йде концентрація і

централізація капіталу самісінькому біржі, посилення комп'ютеризації її

операцій, і навіть форм і методів збору, доставки і методи обробки інформації,

пряме регулювання операцій біржі, посилення тенденцій до

інтернаціоналізації біржових угод.Концентрации і централізації капіталу

біржі сприяє хвиля банкрутств і біржовихкрахов, обумовлених

або погіршенням економічної ситуації в, або більших масштабів

спекулятивних угод.

Розглядаючи питання біржових спекуляціях, необхідно виділити дві

боку у діяльності ринку цінних паперів: по-перше, пов'язану

з вкладенням грошового капіталу цінних паперів, якими

здійснюється дійсне фінансування відтворення, і,

по-друге, зумовлену виключно цілями наживи і пов'язану з

відтворенням. Головна мета інша сторона у діяльності фондового

ринку цінних паперів - отримання високого доходу виходячи з курсової

різниці. І цей притаманно цінних паперів всіх основних видів:

акцій, приватних і введення державних облігацій. У той самий час пріоритет в

біржових спекуляціях належить приватним паперам, особливо акціям. Біржа -

це своєрідний ринок, а й спосіб порівняно швидкого

збагачення на операціях із цінними паперами. У разі ринкової економіки

це визначає механізм біржових спекуляцій.

У ХІХ і на початку XX в. Найтиповішими в біржових спекуляціях були

індивідуальні, пов'язані із конкретними іменами великих промислових та фінансових

магнатів. Сьогодні ж дедалі більшу роль набувають спекуляції окремих

корпорацій, банків та інших фінансово - кредитних установ чи

колективні ( об'єднань будь-яких компаній,сговорившихся провести ті

чи інші вигідні операції у біржі. У той самий час за тій чи іншій

компанією чи банком можуть стояти магнати чи група магнатів, прагнуть

через даний заклад отримати курсову вигоду для придбання і продаж

цінних паперів. Нині й у нашій країні біржові спекуляції все

більш вписуються до системи економічних, соціальних, політичних лідеріва і

державних заходів, це виключає незалежних спалахів

біржових спекуляцій і бумів. Хоча у будь-якому разі фондовий ринок вибирає

собі лінію поведінки.

Наприклад дуже показовий до цього області недавні приклади, пов'язані з

операцією президента, перестановками інформації з уряду, злетами і падіннями

деяких інших політиків. Розглянемо докладніше ситуацію на фондовий ринок,

викликану хворобою президента. Стан ринку було таке:

інвестори, котрі вкладають гроші в цінних паперів російських корпорацій, вели

себе всі час, від оголошення намір провести операцію до надходження

повідомлення про результати хірургічного втручання - оскільки ніби

операція вже відбулася, і увінчалася успіхом.

3. Фондовий ринок у сьогодні у Росії.

   Його реакція на що відбуваються.

Почавши балачки про російської дійсності, торкнемося трохи аналізу

ринку цінних паперів нашій країні. Торгівля корпоративними акціями взагалі

відчутно реагує зміни у житті. Прикладів

цьому маса, як у світовому досвіді, і у короткій історії сучасного

російського ринку. Вітчизняний ринок поставляє приклади навіть

більш запаморочливих злетів і падінь, ніж фондові біржі

Нью-Йорка, Лондона чи Токіо. Лінія, відбиває зміна вартості акцій

російських підприємств за 1996 рік нагадує показання сейсмографа,

встановленого на чинному вулкані. У порівняні з цими зигзагами

графік коливань західних біржах - невеличка метушня. Багато в чому для цієї

коливання справила дію наше політичне обстановка. Рік розпочався з

різкий спад, викликаного звісткою про відставку Анатолія Чубайса з посади

першого віце-прем'єра. Брокери стали продавати акції російських компаній.

Їх логіка була цілком зрозуміла: безпосередньо з ім'ям Чубайса асоціюється

приватизація, у яких власне і де з'явилися акції. Більше

того, до початку 1996 року перший віце-прем'єр, який відповідав у уряді

за економічну реформу, практично зумів справитися з інфляцією.

Організована ним відносна фінансова стабілізація була однією з

необхідних умов початку економічного пожвавлення, манливого за

підвищення вартості акцій відроджуваних підприємств. Відхід само одержувати його з

уряду викликав побоювання, що кабінет міністрів відмовитися від колишньої

економічної політики і поховає в такий спосіб сподівання подорожчання

акцій.

Відтоді почалася затяжна спад цін акцій. Лише в другої половини

березня котирування акцій російських компаній, втім, як і рейтинг Єльцина,

почали поступовий підйом. Невдовзі, у липні, Єльцин залишив у себе

посаду глави держави, інші ж інвестори, які розраховували з його

перемогу, отримали скажені прибутку. Купивши акції березні, коли далеко не всі

вірив у перемогу Єльцина, і продавши в перші ж дні липня, можна давалися

чотири рубля за кожен вкладений карбованець. Про таке рівні прибутків інвестори,

які діють західних ринках, не мріють. Але, з іншого боку,

їм і снилися збитки, які можна понести на ринку у разі

падіння. Рух вниз ж почалося відразу по другому турі виборів.

Невдовзі поповзли чутки про погіршення здоров'я президента. Ці підозри

було донесено інформаційними агентствами до біржових брокерів. У

результаті котирування акцій після переможного другого туру, натомість

щоб відповідно до численним прогнозам різко підвищитися, навпаки, різко

впали. Крім чуток хворобу президента липневому спаді винен ще

ще один чинник, який почасти діє й у нинішній ситуації, після

успішно проведеної операції. Річ, можливо, було того, що інвестори

розраховували перемогти Єльцина та заклали у її у ціну акцій ще до його другого

туру. Тому подальше зростання акцій міг статися після 3 липня лише у

тому випадку, якби з'явилися додаткові хороші новини. Але сталося

зворотне, й акції стали продавати великими пакетами.

Котирування акцій напередодні 5 листопада були хоча й нижча, ніж під час липневого

піка, проте досить високі. Вище, ніж було припускати в

ситуації, коли Міжнародний фонд відмовляє Росії а

наданні черговий порції кредиту, а загальноекономічна ситуація

потребує створення надзвичайних комісій. На повідомлення про затримки кредиту

фондовий ринок відреагував одностайним зниженням котирувань. Тепер інвестори

чекають повідомлень у тому, що уряд зуміло налагодити збір податків і

в такий спосіб виконало основну вимогу, пред'явлене МВФ. Якщо слідом

за звісткою про успіх хірургічної операції невдовзі з'явитися повідомлення

остаточну перемозі ВЧК над податковими неплатниками і досягненні

злагоди між уряд і МВФ, на фондовий ринок може початися вже

справжній бум. Але слід зазначити, що, можливо, якби події у

>Кардиологическом центрі розгорнулися недостатньо сприятлива,

повний обвал однаково не стався. Річ у тім, що у російському

фондовий ринок ситуацією керуютьФрискованниеФ гроші іноземних

інвесторів. Великі західні фонди виділяють зі своїх активів невелику

частина ( зазвичай - кілька відсотків і навіть частки відсотка) для операцій

типуФлибо пан, абопропалФ. Ці цифри скеровуються в що розвиваються

ринки вперше і не останню з Росією. Такі фонди не починають

автоматично продавати акції моменти потрясінь у російській

політичного життя. Вони силу своєї найбільшої потужності можуть ризикнути, й залишити цінні

папери до часів, перечекавши тимчасовий спад. Від спаду ж фондовому

ринку страждають не вони, і брокери, які є посередниками

між продавцем і покупцем акцій, одержуючи за послуги комісійний

відсоток. Та головним чином навіть інвестори, які у момент обвалу

котирувань продають акції з ціні нижче тієї, через яку і їх купували.

Найстрашніше несприятливе для економіки обставина у тому, що

з здешевленням акцій в підприємств скорочуються змогу залучення

інвестицій у виробництво. Акції і було спочатку придумані у тому,

щоб зібрати для здійснення тієї чи іншої проекту.

Але повернімося до самій схемі обігу грошей на фондову біржу.

4. Роль фондової біржі.

За сучасних умов біржа перестала виконувати засновницьку роль при

освіті нових компаній, та її головний критерій стало отримання високої

прибутку. Хоча угоди біржі діляться на інвестиційні, пов'язані з

довгостроковим вкладенням коштів, і спекулятивні, що носять

короткостроковий характер досягнення прибутку. Практично обидва виду угод

підпорядковані головної мети біржового механізму - отриманню високого прибутку. У

той час довгострокова прибуток біржовий угоди то, можливо

скоригована (усунуто) через несприятливого зміни

економічної обстановки через певного періоду після вкладення великих грошей.

Основними одержувачами біржовий прибутку є інвестиційні банки і

компанії, сімейні банкірські вдома, великі торговельно-промислові

корпорації, кредитно-фінансові інститути, і навіть власники великих

індивідуальних пакетів. З метою отримання вигідною курсової різниці

зазначені біржові суб'єкти вдаються до різним методам збагачення. З

них важливими є отримання конфіденційної закритою

інформації та штучне коливання (управління) курсами. У першому випадку

доступом до прихованої інформації дозволяє: зробити правильну ставку у грі на

підвищення чи зниження. У другий випадок це навмисне вплив

на курси цінних паперів з метою добування значних прибутків. Однією з

витончених методів на курси є так званий метод

>УукрашениявитриниФ. Шляхом поступової скуповування дрібними партіями акцій

будь-якої компанії, і навіть поширення певної удаваної

інформації спекулянт сприяє зростання курсу акцій. Після їхнього продажу

продавці кладуть до своєї кишені велику прибуток.

Нині біржові спекуляції, зазвичай, старанно плануються

здійснюються за заздалегідь підготовленою сценаріями, шляхом ретельних

попередніх заходів, розтягнуті досить тривалі періоди.

Причому ажіотаж біржі необов'язково організують великі біржові ділки.

Ця роль відводиться зазвичай дрібним та середнім вкладникам, котрі за суті

готують грунт великих біржових спекуляцій. А в нього

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Фінансовий облік
  Тема № 1. Принципи побудови та молодіжні організації фінансового обліку. 1. Загальні принципи
 • Реферат на тему: Товарні біржі РФ
  >Оглавление          Запровадження 2          Глава I. 3          Глава II. Члени біржі 9         
 • Реферат на тему: Товарна біржа
                                Зміст:      Товарна біржа, як частину ринку
 • Реферат на тему: Товарна біржа
                         ---- >ТОВАРHАЯ >БИРЖА ----        Ефективне >функциониpование
 • Реферат на тему: Системи забезпечення функціонування організованих ринків
                Однією з основних понять сучасної економіки є  ринок.    Його можна розуміти й

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація