Реферати українською » Биржевое дело » Товарна біржа (Доповідь)


Реферат Товарна біржа (Доповідь)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ОКЛАД


У доповіді хочу розповісти про товарній біржі, частини інфраструктури, без розвитку й удосконалення якої навряд можна казати про повноцінному розвитку ринку на нашій країні, і навіть у тому, як працює і які функції виконує біржа - атрибут ринкової економіки.


>ТОВАРНАЯБИРЖА


Товарна біржа з визначення - корпоративна, некомерційна асоціація членів корпорацій, які забезпечують матеріальні умови для купівлі-продажу товарів над ринком шляхом прилюдних торгів відповідно до правил і процедурам, які забезпечують рівність клієнтам і членів біржі.

Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, впорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.

Товарні біржі здійснюють купівлю і продаж не товарів, а контрактів з їхньої поставку. Там продаються контракти настандартизируемие види товарів, які можна продані великими партіями за зразками чи технічному опису. На товарних біржах виявляються базисні ціни, створених під впливом співвідношення попиту й пропозиції. Усі біржі є самостійними підприємствами діють незалежно друг від друга. Одні товари продаються і купуються тільки одній біржі, інші - на кількох; проте, розміри контрактів однією і хоча б товар та інші характеристики відрізняються одна від друга різними біржах.

Що стосується наших умов у складі основних функцій товарної біржі має входити такі, як розробка стандартів на реалізовану через біржу продукцію, і навіть пакета типових контрактів за угодами купівлі-продажу,котирование цін, врегулювання суперечок і інформаційна діяльність.

Нині діяльність товарних бірж регулюється Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про товарній біржі» зі змінами від 26 січня 1993 р. Закон спрямовано врегулювання відносин зі створення й діяльності товарних бірж, біржовий торгівлі, і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах.

Біржа виконує функції збалансування попиту й пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

На початку 90-х років у країнах, де функціонує ринок, налічувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трлн. дол, що становить 25% їх валового національний продукт. Там реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах із розвиненою ринковою економікою товарні біржі основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їх доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування організацій, їхнім виокремленням біржу; прибутки від надаваних послуг членам біржі та інших організаціям прибуток від інших надходжень.


Членство і управління біржі


Членами біржі є: засновники, вітчизняні й іноземні юридичних осіб, і навіть фізичні особи. Членство біржі дає права торгувати у її залі. Члени біржі можуть голосувати зборах і різних біржових виборів і брати участь у роботі комітетів. До того ж, члени біржі проходять програми навчання й перепідготовки, отримують всебічну біржову інформації і можуть користуватися бібліотечним і сучасних інформаційних центрами. Організація вважається ухваленій у члени біржі, якщо це проголосувало кваліфіковане більшість засновників однак більшість підприємств іорганизаций-претендентов. Голосування проводиться після оцінки фінансового становища претендента. Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, який їм у разі виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі здійснюється загальними зборами засновників і членів біржі. Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняють від усіх загальних зборів, які стягуються із учасників біржових торгів. Для полегшення своєї роботи членам біржі дозволили наймати службовців, яким дозволено доступ в торговельну залу як клерків чи посильних.

Основними внутрішніми документами, які регламентують діяльність біржі, виступають Статут біржі і Правила біржовий торгівлі. У Статуті відбито всі основні тези, що визначають внутрішню структуру біржі, взаємовідносини членів біржі та інших учасників торгів; організаційно-правову форму біржі.

Розрізняють дві категорії членів біржі:

1. повні члени - з правом щодо участі в біржових торгах переважають у всіх секціях біржі і певне установчими документами біржі кількість голосів на Загальному зборах біржі і зборах членів секцій біржі;

2. неповні члени - з правом щодо участі в біржових торгах у відповідній секції і певне установчими документами біржі кількість голосів на Загальному зборах членів біржі і загальних зборах членів секції біржі.

У деяких біржах існує інститут відвідувачів. Вони діляться на постійних і разових. Постійні відвідувачі вносять річну плату за вхід на біржу, разові - за кожні відвідини.


Схема управління біржею

Органи управління біржі включають три основних рівня, відповідних широті кожного їх.

Вищим органом є Про>бщее збори >участников-членов біржі, що є певною мірою законодавчим органом.

Виконавчі функції виконуєБіржовий комітет, який має право контролювати діяльність інших служб і розробляти головних напрямків діяльності біржі, встановлювати й коригувати правила біржовий торгівлі.

>Текущее управління біржею здійснює >Контрольно-ревизионная комісія, компетенція і відповідних повноважень якої регулюється Статутом товарної біржі.

Політика біржі проводиться у життя комітентами, які з членів біржі, призначуваних Радою директорів. Члени комітетів працюють без відповідної оплати. Вони вносять рекомендації і допомагають Раді директорів, і навіть виконують конкретні обов'язки щодо функціонування бірж.

Кількість комітетів не постійно зростає і коштує від 8 до 40. Основними є такі 5 комітетів, що є на кожної біржі.


До складу підрозділів біржі входять:


Контрольний комітет – веде спостереження ділової активністю біржі, величиною відкритої позиції, і навіть те, як йде ліквідація контрактів, ізистекающими термінами поставки.


Арбітражний комітет - судовий орган біржі, призначає арбітрів на вирішення суперечок між членами, соціальній та разі звернення клієнтів - не членів у разі виникнення суперечок з-поміж них і членів біржі.


>Котировальний комітет - робочий орган, головне завдання якого є підготування до друку біржових котирувань та якісного аналізу руху цін.


Спостережна комітет - розглядає суперечки та приймають ухвали за всі дисциплінарним питанням, що йому передає комітет із ділової етики.


Комітет із прийому нових членів - розглядає всі мої звернення про вступ у члени біржі. Рекомендації комітету надаються Раді директорів, що вирішує питання прийнятті кандидати члени біржі.


Біржовий апарат


1. Центр економічного аналізу здійснює:

контролю над кон'юнктурою ринку продукції;

підготовку кон'юнктурних оглядів;

аналіз технічних, економічних пріоритетів і інших чинників, здатні на кон'юнктури ринку;

кон'юнктурні прогнози;

платні консультації з економічних питань.

2.Договорно-правовой відділ з арбітражем здійснює:

оформлення договорів між партнерами за угодою;

юридичне оформлення угод, контролює правильність здійснення маклерами;

контроль правомірності дій учасників торгів;

підготовку справ до розгляду в арбітражної комісії.

3.Транспортно-тарифний відділ здійснює:

організацію та влитися забезпечення доставки купленої біржі продукції;

консультування продавців і покупців з питань, що з транспортуванням;

підготовку пропозицій з ефективним способам доставки партії вантажів покупцю;

оформлення розрахунків за доставку вантажів.

4. Відділ вдосконалення біржовий торгівлі здійснює:

аналіз рівня розвитку та стан торгівлі на даної біржі;

пошуку шляхів підвищення ефективності і забезпечення якості роботи біржі;

розробка і впровадження нововведень, він спонукує біржовий апарат до активнішої діяльності;

вивчення досвіду організації біржовий торгівлі у країні й там.

5. Інформаційний центр забезпечує:

отримання, збереження і опрацювання всієї циркулюючої інформації;

надання членам і відвідувачам біржі послуг за проведенню необхідних розрахунків, і навіть по інформаційного обслуговування.

6. Відділ організації та забезпечення біржовий торгівлі здійснює:

зміст біржового залу стані;

забезпечення біржі комерційної інформацією;

забезпечення членів біржі необхідними матеріалами та умовами для укладання угоди.

7.Административно-хозяйственний відділ здійснює:

традиційні господарські завдання;

вирішення завдань, що з веденням бухгалтерських справ, вирішення питань з оплаті і кадрам.

8.Брокерские контори забезпечує:

здійснення біржовий торгівлі в біржовому залі;

надання брокерів членам біржі реалізації ними торгових угод;

оформлення угод;

контроль виконання обидві сторони договірних зобов'язань;

експертизу партій товарів, вступників на біржовий торг.


Принаймні діяльності товарних бірж визначилися основні дійових осіб - це члени біржі і брокери.

Брокерська контора є основним операційним ланкою біржі.

Завдання брокерських контор - забезпечення біржовий торгівлі в біржовому залі. Зазвичай, брокерська контора може бути створена лише за наявності місця повного члена біржі, що може бути куплено на періодично проведених адміністрацією біржі тендерних торгах. На одне місце повного учасника може бути створена лише одне брокерська контора, що у своє чергу може безплатно акредитувати певна кількість брокерів. Додаткові брокери та його помічники акредитуються за певну платню.

Брокерська контора проти неї укладати угоди проброкерском обслуговуванні з клієнтами, і навіть діяти від імені і поза свої гроші.

>Посредническая діяльність брокерів на вітчизняних біржах зводиться переважно до виконання доручень клієнтів з укладання тих чи інших видів угод. Укладання угод може здійснюватися брокером як від імені імені клієнта й власним коштом, і від імені самого брокера і крізь розрахунковий рахунок останнього, куди клієнт переводить кошти. Фактично цьому разі брокер стає комісіонером, а чи не брокером точному значенні.

Взаємини клієнтів - і брокерських фірм складаються з урахуванням укладених ними договорів і угод. Таких угод може бути кілька: договір на брокерське обслуговування, який полягає звичайно з постійним клієнтом визначений термін; договір інформаційний обслуговування; договору про представництві і спільної прикладної діяльності.

Працюючи з клієнтом брокерська контора відкриває одному з розрахункових фірм своєї біржі рахунок до роботи з цим клієнтом.

Домовляючись з брокером проведення угод певного виду, клієнт видає йому доручення.

Доручення бувають наступних видів:

 • купити товар за поточною біржовій ціні;

 • продати товар за поточною біржовій ціні;

 • купити товар за ціною не вище заданої;

 • продати товар за ціною не нижче заданої;

 • купити товар в останній момент, коли нею досягне певного (порогового) значення;

 • продати товар, коли нею досягне певного (порогового) значення;

 • купити товар на розсуд брокера;

 • продати товар на розсуд брокера;


Успіх товарних бірж перебуває у прямої залежності від брокерських контор. Брокери отримують дохід у основному немає від членства біржі, як від власної посередницьку діяльність як. Чим більший брокер провів угод, тим більший отримає комісію.

Біржові товари


Їхню кількість і асортимент постійно змінюється. Коли наприкінціХIХ століття їх кількість входило до 200 товарів, то, на сьогодні їх кількість зменшилося до 60-65, їх близько 45 постійно звертаються біржі.

Чим викликано вибір тієї чи іншої товару? Останній повинен мати певним набором якостей. По-перше, вона має відповідати певним стандартам за кількістю якості. По-друге, ціна товару мусить бути мінливою, коливатися залежно від погодних чи інших умов. По-третє, товар повинен дробитися і "бутитранспортабельним.

Усі які звертаються біржі товари можна умовно розділити на дві групи: першу становлять сільськогосподарські продукти, де більша частина припадає на насіння олійних культур. У цю групу входять зернові, продукція тваринництва, цукор, кави, какао-боби, пиломатеріали. Друга ж група - промислове сировину й продукція її. Сюди входять енергоносії, дорогоцінні і кольорові метали. Слід зазначити, що у товарній біржі разом із контрактами звичні товари звертаються контракти на цінних паперів, зокрема державні облігації, акції акціонерних банків, акції виробничих акціонерних товариств, депозитні банківські сертифікати.

Біржова котирування

Нині біржова котирування ціни товарних біржах набуває дедалі більшого значення. Наприклад, біржі у Чікаґо періодично збираються брокери визначення ціни продуктів харчування. Після цього ціни діють за всій країні.

Біржова котирування є фіксацію фактичних контрактних цін, і запровадження типовою ціни по біржовим угодам за певний період (зазвичай, біржовий день). Це орієнтир під час укладання операцій та поза біржі. За результатами торгівкотировальная комісія вводить так звану типову ціну. Вона здається найбільш імовірною з винятку впливу випадкових чинників. Фактично це красна ціна переважної реалізації. При велику кількість угод вона обчислюється як середня. Вихідним матеріалом для котирування базується на інформації про контрагентах угоди, і навіть ціни, за якими хотіли б придбати (продати) даний товар.

І на укладанні можна дійти невтішного висновку, щокотировальние ціни завдяки значної концентрації попиту й пропозиції в біржовому процесі стають об'єктивним показником стану ринку нафтопродуктів та одночасно чинником наступного зміни структури виробництва.

Базові операції у товарній біржі

1. Клірингові операції. У процесі укладання угод біржі може й отже виникнуть взаємні боргові зобов'язання серед учасників торгів. Для його погашення наприкінці торгів розрахункова палата проводить аналіз операцій та встановлює чисту маржу кожному за учасника. Це дозволяє уникнути незручних кругових розрахунків.

2. Ф'ючерсні і форвардні контракти. Цю угоду для придбання чи продаж будь-якого товару у майбутньому.Форвардним контрактом називається угоду сторін на угоду у майбутньому по встановленої попередньо ціні. Розрахунки за контрактом виробляються в останній момент його звершення.

3.Опциони. При скоєнні купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів ризик часом перевищує можливості спекулянтів. Опціон цей ризик знижує. І тут клієнт отримує право, але з зобов'язується купити чи продати ф'ючерс, якщо це буде вигідно. Інакше продавець одержує вигоду від покупця ціну його ризику - заздалегідьобговоренную і встановлює певну з різних методам премію.

4.Хеджирование. Однією з основних функцій ф'ючерсного ринку є перенесення ризику із тих, хто не хоче його уникнути (>хеджери) за тими, хто згоден їх прийняти (спекулянти). Цьому сприяють такі властивості ринків, якстандартизированость контрактів та висока ліквідність ринків. Оскільки всі контрактистандартизировани, то ми не виникла потреба перевіряти надійність протилежного боку. Ліквідність дозволяє продати товар по фіксованій ціні незалежно від неї зміни у майбутньому.

5. Спекуляція. Якщохеджер зацікавлений у стабільності ринку, то спекулянт - в коливаннях у ньому. Оскільки розмір маржі під час укладання угоди не великий, спекулянт має велику свободу для маневру.Спекулянт незацікавлений у виконанні чи прийомі конкретного товару.Спекуляцией можуть займатися як професійні трейдери, і приватні особи, дають доручення брокерам.


Ф'ючерсні угоди.


У розвитку товарні біржі пройшли кілька сходинок від оптового ринку, де угоди відбуваються з готівкою партіями товару до сучасного ф'ючерсного ринку.

Головна функція ф'ючерсної біржі сьогодні полягає у наданні приватних осіб і

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Стратегія та управління хеджуванням
  року міністерство освіти РФ   Норільський індустріальний інститут   кафедра
 • Реферат на тему: Товарна біржа і біржова торгівля
  Закон "Про товарних біржах і біржову торгівлю" спрямовано врегулювання відносин зі
 • Реферат на тему: Товарні біржі РФ
  >Оглавление Запровадження 2 Глава I. 3 Глава II. Члени біржі 9 Глава III. Засновники 12 Глава
 • Реферат на тему: Товарні біржі
  Глава ?? >ТОВАРНЫЕ БІРЖІ 1. Товарна біржа та її місце в оптову торгівлю Передусім слід
 • Реферат на тему: Фондова Біржа
  Академія Праці і Соціальних відносин м. Москва Алматинский філія Контрольна робота на задану тему

Навігація