Реферати українською » Биржевое дело » Товарна біржа і біржова торгівля


Реферат Товарна біржа і біржова торгівля

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Закон "Про товарних біржах і біржову торгівлю" спрямовано врегулювання відносин зі створення й діяльності товарних бірж, біржовий торгівлі, і забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах.

Загальні засади

Законодавство про товарних біржах і біржову торгівлю

Відносини, пов'язані з діяльністю товарних бірж (їх філій та інших відокремлених підрозділів) і біржовий торгівлею, регулює Закон "Про товарних біржах і біржову торгівлю" й іншими актами законодавства Російської Федерації, і навіть установчими документами бірж, правилами біржовий торгівлі, і іншими внутрішніми документами бірж, прийнятих у відповідно до законодавства.

Поняття товарної біржі

Під товарної біржею розуміється організація з правами юридичної особи, що формує оптовий ринок за допомогою організації й державного регулювання біржовий торгівлі, здійснюваної у вигляді гласних прилюдних торгів, які у заздалегідь певному місці й у певний час за встановленими нею правилам.

Товарна біржа може мати філії та інші відособлені підрозділи,учреждаемие відповідно до законодавством.

Сфера діяльності товарної біржі

Біржа вправі здійснювати діяльність, безпосередньо пов'язану з і регулюванням біржовий торгівлі. Проте біржа неспроможна здійснювати торгову, торговельно-посередницьку і іншій діяльності, безпосередньо не пов'язану улаштуванням біржовий торгівлі. Дане обмеження не поширюється на юридичне та фізичне обличчя, що є членом біржі. Біржа немає права здійснювати вклади, набувати частки (паї), акції підприємств, установ і закупівельних організацій, якщо вказані підприємства, заклади і організації ставлять метою здійснення діяльності, безпосередньо пов'язану з і регулюванням біржовий торгівлі.

Біржові союзи, спілки та інші об'єднання

Біржі можуть створювати союзи, асоціацію та інші організації для координації своєї діяльності, захисту національних інтересів своїх членів і проведення спільних програм, зокрема в організацію спільних торгів. Але забороняється створення біржових спілок, асоціацій та інших об'єднань, якщо освіту суперечить вимогам антимонопольного законодавства Російської Федерації і Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю", і навіть недійсні угоди, і дії бірж, мають метою чи манливі у себе усунення або обмеження конкуренції в біржову торгівлю.

Біржовий товар

Під біржовим товаром розуміється не вилучений із обороту товар певного роду та якості, зокрема стандартний контракт і коносамент на зазначений товар, допущений у порядку біржею до біржову торгівлю.

>Биржевим товаром неможливо знайти нерухомого майна і об'єкти інтелектуальної власності.

Біржова угода

Біржовий угодою є зареєстрований біржею договір (угоду), укладений учасниками біржовий торгівлі щодо біржового товару під час біржових торгів. Порядок реєстрацію ЗМІ й оформлення біржових угод встановлюється біржею.

Угоди, скоєні біржі, але з відповідні вимогам, біржовий угоди, є біржовими. Гарантії біржі таких угоди не поширюються. Біржа вправі застосовувати санкції до учасників біржовий торгівлі, що чинять не біржові угоди на даної біржі.

Біржові угоди що неспроможні відбуватися від імені Ілліча та з допомогою біржі.

Види біржових угод

Учасниками біржовий торгівлі під час біржових торгів можуть відбуватися угоди, пов'язані з:

 • взаємної передачею правий і обов'язків щодо реального товару;

 • взаємної передачею правий і обов'язків щодо реального товару з відстроченою терміном його (форвардні угоди);

 • взаємної передачею правий і обов'язків щодо стандартних контрактів про поставки біржового товару (ф'ючерсні угоди);

 • поступкою прав на майбутню передачу правий і обов'язків щодо біржового товару чи контракту про поставки біржового товару (опціонні угоди);

 • і навіть інші угоди відношенні біржового товару, контрактів чи прав, встановлених у правилах біржовий торгівлі.

>Биржевое посередництво на товарних біржах

Біржова торгівля здійснюється шляхом:

 • скоєння біржових угод біржовим посередником від імені імені клієнта й над його рахунок, від імені імені клієнта й власним коштом чи то з свого імені й з допомогою клієнта (брокерської діяльності);

 • скоєння біржових угод біржовим посередником від імені і поза свої гроші з єдиною метою наступної перепродажу біржі (дилерської діяльності).

>Биржевое посередництво в біржову торгівлю винятково власним біржовими посередниками.

Біржові посередники

Під біржовими посередниками розуміються брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери.

Брокерська фірма є підприємством, створеними відповідність до Законом Російської Федерації "Про підприємства й підприємницької діяльності".

>Брокерской конторою з метою даного Закону є філія чи інший відособлене підрозділ підприємства, установи, організації, має окремий баланс і розрахунковий рахунок.

>Независимим брокером є фізична особа, зареєстрований установленому порядку як підприємець, здійснює своєї діяльності без утворення юридичної особи.


Заснування, організація та порядок припинення діяльності товарної біржі

Заснування товарної біржі

Біржа можеучреждаться юридичними і (чи) фізичними особами та підлягає державної реєстрації речових у порядку.

У установі біржі що неспроможні брати участь:

 • вищі й місцевих органів державної влади управління;

 • банки і кредитні установи, що у установленому порядку ліцензію за проведення банківських операцій;

 • страхові і інвестиційні компанії та фонди;

 • громадські, релігійні і благодійні об'єднання (організації) і фонди;

 • фізичні особи, що з закону що неспроможні здійснювати підприємницьку діяльність.

Частка кожного засновника чи члена біржі її статутний капітал неспроможна перевищувати десяти відсотків.

Ліцензія на організацію біржовий торгівлі

Біржова торгівля може здійснюватися на біржах тільки із ліцензії, котру видають у порядку Комісією з товарних бірж при Державний комітет Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур.

Для отримання ліцензії Комісію видаються такі документи:

 • заяву;

 • статут товарної біржі;

 • установчого договору чи заявка на реєстрацію або інший відповідний документ, коли він передбачено під час створення товарної біржі;

 • свідоцтво про державної реєстрації речових товарної біржі;

 • правила біржовий торгівлі;

 • документ, підтверджує внесення статутний капітал товарної біржі щонайменше 50 відсотків оголошеної суми; документ, котра засвідчує право користування відповідним приміщенням щодо торгів;

 • список засновників і розподіл з-поміж них часткою (у відсотках) в статутний капітал товарної біржі із зазначенням для фізичних осіб на їхню посад за всі місцях роботи.

Документи, що докладалися до подання на ліцензію, видаються прошитими і скріпленими печаткою біржі або нотаріально завіреними.

За достовірність відомостей, представлених щоб одержати ліцензії, заявник відповідає, передбачену чинним законодавством.

Комісія приймають рішення про видачу ліцензії протягом двох місяців із дня звернення з усіма потрібними документами.

Комісія вправі відмовити у видачі ліцензії у разі уявлення неналежним чином оформлені документи, і навіть їх невідповідності вимогам законодавства Російської Федерації і зазначені документи заявнику для переоформлення.

Повторне розгляд документів здійснюється Комісією протягом місяці від дня отримання нового заяви видачу ліцензії.

Товарна біржа може оскаржити через суд знову рішення Комісії про відмову у видачі ліцензії.

Під час ухвалення рішення про видачу ліцензії Комісія керується укладанням експертизи документів товарної біржі, поданих у письмовій формах членом Комісії, якому вони направлялися в руки.

Кожен із членів Комісії вправі ознайомитися з документами товарної біржі, які надійшли в руки.

Питання видачі ліцензії розглядається Комісією у присутності заявника.

Письмове повідомлення дату розгляду документів заявник повинен мати щонайменше як 3 дні проведення засідання Комісії.

За дотримання термінів повідомлення заявника про проведення засідання Комісія вправі приймати рішення про видання ліцензії відсутність заявника.

Ліцензія видається товарній біржі протягом 15 днів після ухвалення рішення, у одному примірнику, за умови пред'явлення документа, що підтверджує перерахування разового збору.

Постановою Уряди РФ від 24 лютого 1994 р. N 151 "Про зборах за видачу ліцензій товарним бірж" було встановлено разовий збір за видачу ліцензії на організацію біржовий торгівлі товарній біржі, зареєстрованою як комерційної організації, в30-кратном розмірі встановленої законом за мінімальну оплату праці, товарній біржі, зареєстрованою як некомерційної організації, - в20-кратном розмірі встановленої законом за мінімальну оплату праці. Збори за видачу ліцензій товарним бірж перераховуються до федерального бюджету (Підписано Головою Уряди РФ паном Черномирдіним).

Товарна біржа отримує декларація про організацію біржовий торгівлі з дати ухвалення рішення про видачу їй ліцензії.

Що стосується втрати ліцензії виходячи з наявних у Комісії документів товарній біржі видається дублікат.

Про всіх змін у своїх установчих документах і правилах біржовий торгівлі товарна біржа протягом 15 днів після ухвалення повинна повідомити в Комісію. При невідповідність внесених змін нормативних документів, який регламентує діяльність товарних бірж, Комісія в в місячний строк спрямовує біржі офіційне розпорядження приведення установчих документів мають у відповідність до нормативними.

Рішення про скасування чи призупинення дії ліцензії приймаються Комісією в2-месячний термін виходячи з:

 • матеріалів здійснених фінансовими органами перевірок, яка встановила факти порушень у діяльності товарної біржі;

 • офіційних повідомлень територіальних управлінь Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур, і навіть державних комісарів на товарних біржах про факти порушень Закону Російської Федерації "Про товарних біржах і біржову торгівлю" та інших законодавчих актів Російської Федерації.

За матеріалами перевірок і офіційнимуведомлениям Комісія спрямовує товарній біржі офіційне розпорядження про усунення відзначених у яких порушень.

Товарна біржа після отримання розпорядження зобов'язана в3-дневний термін проінформувати Комісію про його отриманні, а в місячний строк - про усунення відзначених у ньому порушень.

При невиконанні товарної біржею в в місячний строк офіційних розпоряджень Комісія спрямовує матеріали в арбітражного суду.

Що стосується анулювання ліцензії в судовому порядку товарна біржа за повторну видачу ліцензії сплачує разовий збір у п'ятикратному розмірі.

Комісія зі товарним бірж вправі вимагати у вищих і місцевих органів державної влади управління, зокрема міністерств та Російської Федерації, Рад Міністрів республік у складі Російської Федерації, і навіть банків, інших підприємств, установ і закупівельних організацій інформацію, що підтверджує достовірність відомостей,сообщаемих заявником.

Порядок видачі, анулювання і призупинення дії ліцензії визначається Положенням ліцензування товарних бірж, яке стверджується Урядом Російської Федерації.


З А Я У Л Є М І Є

по ліцензію на організацію біржовий торгівлі


Заявник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Код ОКПО і реквізити державної реєстрації речових . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Юридична адреса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поштовий адресу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Телефон . . . . . . . .Телекс . . . . . .Телефакс . . . . . . . . . . . . . . . . .Руководитель(и) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посаду,Ф.И.О.)

Перелік товарних секцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Номери рахунку також найменування відділень банків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Перелік доданих до подання документів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


М.П. Підпис керівника

Дата


>ЛИЦЕНЗИЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ


N . . . .


>Видана у цьому, що ". . .". . . . . . . . .199. .р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Товарні біржі РФ
  >Оглавление Запровадження 2 Глава I. 3 Глава II. Члени біржі 9 Глава III. Засновники 12 Глава
 • Реферат на тему: Товарні біржі
  Глава ?? >ТОВАРНЫЕ БІРЖІ 1. Товарна біржа та її місце в оптову торгівлю Передусім слід
 • Реферат на тему: Фондова Біржа
  Академія Праці і Соціальних відносин м. Москва Алматинский філія Контрольна робота на задану тему
 • Реферат на тему: Фондова біржа
  Зміст Запровадження. Сутність біржовий діяльності. Інструменти над ринком цінних державних паперів.
 • Реферат на тему: Фондова біржа і її операції
      >КУРСОВАЯ РОБОТА         НА ТЕМУ : “>ФОНДОВАЯ >БИРЖА І ЇЇ

Навігація