Реферат Товарні біржі РФ

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження 2

Глава I. 3

Глава II. Члени біржі 9

Глава III. Засновники 12

Глава IV. Акціонери і пайовики 14

Глава V. Відвідувачі 16

Укладання 18

Список літератури 19

Запровадження

Товарна біржа являє собою самостійну спеціалізований заклад, юридична особа, лист про інтереси добровільного об'єднання комерційних посередників та його службовців (біржове суспільство) щодо торгових операцій на спеціальному місці, по спільно розробленим і виконуваних правил на (що стають це організованим) великооптовому товарному ринку. Мета її - створити механізм управління вільної конкуренцією і з її допомогою виявити реальні ринкові ціни з урахуванням зміни попиту й пропозиції.

Під юридичною стороною мається на увазі існування офіційно зареєстрованого об'єднання, хоч у формі акціонерного товариства чи товариства (суспільства) з обмеженою відповідальністю. У ті суспільства входятькапитало-вкладчики, комерційних посередників, використовують як власне, і орендоване майно. У країнах із зрілої ринковою економікою зазвичай, у акціонерному суспільстві (компанії) майно стає неподільної власністю суспільства, а суспільстві від обмеженою відповідальністю (партнерство) - складовим капіталом, що можна повертати учасникам й у грошової, й у натуральному вигляді. Економічна підгрунтя такого відмінності у тому, що біржі, організовувані як акціонерних товариств, зазвичай створюються належала для розширення справи і дружина мають реінвестувати частину отриманого прибутку, утворену з спільно розробленого акціонерами доходу, не що надходить розподіл подиведендам отже перетворюється на неподільну власність суспільства як юридичної особи.

Біржа з недостатнім вихідним капіталом найчастіше реєструється як товариство (суспільство) з обмеженою відповідальністю, що означає необхідність розподілу більшу частину прибутку між учасниками. У разі відбувається нарощування індивідуальних паїв. При ліквідації товариства або за виході потім із нього їх передають кожному або у грошової, або у натуральному вигляді, соціальній та обох одночасно.

Стосовно загальному біржовому майну (якскладочному тимчасово, і неподільному) усіх членів біржі виступають співвласниками чисоиспользователями, але водночас залишаються кінцевими власниками внесених вкладів і добуваних доходів. У країнах вони утворюють колектив (співтовариство) найчастіше фізичних, але інколи і юридичних, тобто окремих особистостей і закупівельних організацій, одержують торгову прибуток у вигляді біржових і брокерських комісійних зборів.

Глава I

Головна функція товарної біржі як механізму ціноутворення економічна. Ефективність виконання економічної функції значно підвищує їїюридически-организационное підкріплення. Правильний вибір організаційно-правовою форми багато чому визначає успішність діяльності товарної біржі. Отож спочатку звернімося цього питання.

Нині в розвинених країн і країнах налічується близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад десять трлн. дол, що становить приблизно 25% від валового національний продукт. Там реалізується продукція майже 160 найменувань. В Україні сьогодні вже створено сотні бірж, у тому числі більшість - товарні. На початку 1992 року обсяг угод ними становив 1.5% від ВНП. За оцінками експертів, загальний оборот бірж кінцю 1991 року з урахуванням інфляційного чинника дорівнював 40 млрд. рублів. По світовим масштабам, з порівняння цифр, нашим бірж далеко до зарубіжних за всі кількісним (крім чисельності) і більше якісним параметрами. Але з бірж починають із урахуванням, хоча й повністю правильним, світового і вітчизняного досвіду.

Нинішні біржі однак у певною мірою неповторні. А, щоб у правильності випробуваних принципів, наше біржове рух однаково йде власним шляхом. Це виявляється, зокрема, із метою використовувати практичні будь-які, зокрема та вочевидь непридатні, організаційно-правові форми створення бірж. З метою отримати пільговий податковий статус Київськаспецилизированная біржа реєструється як мале підприємство, хоча загальновідомо, що останні - зовсім на організаційно-правова форма, а лише показник розмірів зайнятості чи обсягу господарського обороту.

Опережением природного розвитку біржового справи в самісінький країні можна вважати створення Всесоюзній товарної біржі АПК в Рязані у виглядіакционероного суспільства відкритого типу. У дивовижній країні був публічного випуску вільно котируваних акцій напред`явителя, тобто реального ринку, такі задуми чи здійсненні повною мірою.

Убольшенстве випадків ми, як та інших країнах у становлення бірж, найпоширенішими стали дві форми: товариство (суспільство) з обмеженою відповідальністю і товариство закритого типу. Такі суспільства намагаються одержання прибутку, мають яскраво виражений комерційний характер.

Проте у державах зі зрілою ринковою економікою, і зокрема США, є еталоном організації біржового справи, торгові біржі зараз у основному функціонують як безприбуткові установи, інститути та підприємства зкорпорационной структурою, від є суспільства закритого типу з обмеженою відповідальністю щодо небагатьох членів. Причому, як і благодійні і здійснювати релігійні організації, такі біржі мають некомерційний статусу і найчастіше користуються суттєвими податковими пільгами.

На погляд видасться парадоксальним твердження, ніби біржа мусить бути за поняттями нашої економіки лише беззбитковим, самоокупним підприємством, яке забезпечує самофінансування. Навіть із прийняттям Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю" безприбутковий характер діяльності, безпосередньо не що з організацією біржовий торгівлі (ст.3 п.2), ще не обов'язковим. Проте операції у зрілої біржі, дозволяють прискорити оборот капіталу виявити реальні ринкові ціни, настільки прибуткові зокрема і внаслідок зниження витрат оптової торгівлі, що з торгових підприємців набагато важливіше не вижимати зі нього, як торгового місця максимум прибутку, а зробити, щоб він безперебійно функціонувала. Принцип прибутковості часом ставить кордону до виконання це завдання, оскільки запровадження додаткових торгових площ виправдувалося б із поглядупримой вигоди лише тоді, коли додатковібирживие збори перекривали б збільшення обсягу торгових операцій. Але це підірвало саме призначення біржі - навіть мати зиск зі збільшення товарообігу.

До того ж, якби прибуток з допомогою біржових зборів росла б швидше доходів від імпортних операцій, тобто коли б біржа домагалася максимальної власної вигоди як засновника торгового місця, це вдарило би за самим підприємцям - брокерам, дилерам, маклерам, що становить кожен окремо співтовариство. Вийшло б, що підприємницькі кола виграє на шкоду окремому члену. Саме біржове справа стала в певної мірибесмисленним, бо члени біржі, зокрема і його засновники, які є комерційними посередниками, перекладали б отримані суми з кишені, притому власного, на другий - загальний. Одержуючи спільно більше зборів і нарощуючинеделимо-складочний капітал, кожен окремо урізав б власну прибуток. Суспільство багатіло за рахунок своїх членів. Тому некомерційний характер зрілої біржі як представника інтересів співтовариства посередників - цесовего роду витрати прибуткового ведення торгових операцій кожним із них.

Важливо також пам'ятати, що біржа як юридична особа у принципі має сама торгувати і вже тим більше власному приміщенні. Саме ця зафіксовано у Законі про товарних біржах. Причина тому хоча б її, що саму себе розробляє правила торгівлі. Участь біржі власних торгах рівносильне включенню арбітра у складі одній з граючих на полі команд. Американські дослідники часто порівнюють біржу якучредение збейсбольним стадіоном, що дає полі, і спорядження, визначає правил і діє, як суддя, але м'ячем не грає: не торгує, не виграє. Інакше біржа свідомо чи несвідомо ">подсуживала" б тим, у чийому команді він відіграє, стала суддею сама собі.

У період становлення бірж їх комерційний характер не викликав й в розвинених країн. Численні дрібні біржі, торгували явнонебирживим товаром, зазвичай реєструвалися як суспільства з обмеженою відповідальністю. Процес концентрації біржового справисопрождался зростанням спеціалізації, універсальний торг знову ухилився до минулого. Великі найбільші біржі мали вже статус акціонерних товариств,примущественно відкритого типу. У разі, залишаючись по юридичної формі акціонерними, вони за економічному змісту ставали близькими до некомерційним. Є також підставипологать, що в країні природний плин еволюціїбирживих структур, то, можливо, повільніше, але піде у цьому напрямі. Одне з застав тому - успішний розвиток спеціалізованих бірж і натомість інших за переважанням універсального торгу.

Власність біржі як юридичної особи складається з: майна України та вкладів, переданихчленами-участниками як статутного капіталу; продукції (послуг), створених працівниками біржі період його діяльності; отриманих прибутків: щорічних внесківчленов-участников, зборів з біржових операцій, і щодо оплати послуги, штрафів порушення, платежів відвідувачів; іншого майна в грошової і натуральному вигляді, набутого за власні кошти.

До того ж, біржа на правах користування (оренди) може отримувати відчленов-участников майно, котре, як в акціонерному суспільстві, і у товаристві з обмеженою відповідальністю у разі ліквідації установи повертається власнику у натуральній формі без винагороди.

При установі як акціонерного товариства закритого типу нашій країні гарантується повернення вартості акцій у разі ліквідації товариства. Абсолютно суворого зобов'язання під час створення біржі як товариства передати внесений пай в натурі ми маємо, але це запитання вирішується на розсуд засновників чи ліквідаційної комісії.Утвердается, що у вимозі його учасників і з дозволу суспільства внесок то, можливо повернутий в цілому або частково у натуральній формі.

Попередньо проведене порівнянняорганизацонно-правових формвозрадившихся вітчизняних бірж із зарубіжними зразками показує, основні закономірності зберігаються. Більшість наших бірж, як й у свого часу західних, спочатку створювалися як суспільства (товариства) з обмеженою відповідальністю, що у першу чергу пояснюється вузькістю бази накопичення учасників, прагнуть надати створюваним організаціям яскраво виражений комерційний характер. Звідси ">складочная" форма статутного капіталу, що дозволяє досить швидко реалізувати приріст вартості паїв шляхом їхнього продажу й цим приймати значно більшу в стислі терміни спочатку вкладені кошти за розподілу більшу частину засновницької прибутку між інвесторами. За суттю, така організаційно-правова форма біржовий діяльності, будучи вихідної, забезпечує рішення передусім завдання мобільного акумулювання необхідних ресурсів з допомогою окремих капіталовкладників як організацій, і приватних осіб, бажаючих уникнути інфляційного знецінення їх активів і реально отримувати досить високі дивіденди.

Другу щабель у процесі формування сучасних бірж утворюють такі, які створюються для нарощення спільної, "неподільної" власності. Власність ця зі збільшенням служить додатковим гарантом довгострокового виживання учасників. Зазвичай, вони реєструються як акціонерних товариств відкритого чи закритого типу, хоча раніше їх точне найменування у країні специфічно. Це вже асоціація власників, індивідуально зуміли раніше нагромадити достатній за величиною капітал. Тут призначення біржі як торгового місця, забезпечує прибуток за комерційних посередницьких операцій, проявляється трохи рельєфніше. Якщокапиталонакопляющей біржі інвестори найчастіше диктують умови для торгових підприємців та, особливо у нашій країні, воліють залишатися пасивнимикапиталовкладчиками, тоакционерно-организованной біржі спостерігається рівнозначимість, баланс ролі інвесторів та власне торгових підприємців. Такі об'єднання можна охарактеризуватикапиталозащищающие біржі, що у них прагнуть оптимізувати співвідношення між дивідендом на інвестований капітал та його джерелом - торгової прибутком комерційних посередників.

Біржові збори як засіб отримання сум з виплати дивідендів у разі має стати щодо поміркованими. Зате досягається активізація торгової діяльності, звільнення від примусовоговнутрибиржевого "оподаткування". Дедалі частіше хоч і схиляється на користь основного призначення біржі. Невипадково комісійні збори на біржах, організованих як акціонерні товариства, середньостатистично набагато нижчі, ніж у варіанті суспільства з обмеженою відповідальністю. Наприклад, від початку на АТРТСБ єдина ставка становила 0.4%, але в МТБ (ТОВ) зростала залежно від обсягу угоди від 0.6 до 1.2%. асоційовані власники зацікавлені на відміну від відособлених капіталовкладників у вилученні торгової прибутку в кожного окремо чинного торгового підприємця.Капиталозащищающая біржа підготовляє грунт остаточного висування першому плані саме основного виробника біржовий прибутку. Вже до кінця 1991 року понад 60% зареєстрованих бірж мали форму акціонерного товариства. Біржа як арена ігри та зовсім боротьби двох головні персоналії - інвестора й торговельного підприємця - поступово еволюціонують до театру одного актора", саме "коваля торгової прибутку".

Третя щабель, пов'язана з відсутністю нашій країні юридичного статусу безприбутковою корпорації чи інституту, завершує формування сучасної цивілізованої біржі.Самоокупаемая чи беззбитковий форма взагалі виключає поняття інвестора й у плані робить, вважають американські дослідники, ілюзорним поняттям власника. Такий тип біржі може бутикапиталоекономящей. Її завдання - зробити менші витрати обслуговування торгового процесу, який має і давати солідні прибутку. Біржа як установа майже зовсім втрачає комерційну спрямованість, але є її членами торгові підприємці витягають необхідну їм вигоду.

Неакционний інепаевий характер безприбутковою біржі принципі означає зникнення інвестора як організатора торгового місця, що витягує з його експлуатації прибуток. Якщо раніше схема передбачала наявність трьох дійових осіб - інвестора, торгового підприємця, і працівників біржі, нині вона постає в урізаного вигляду: наймані службовці й торгові підприємці. Останні настільки розбагатіли, що спільно можуть експлуатувати торгове місце, наймаючи обслуга і вдовольняючисьбезубиточностьюрезультов своєї діяльності. прибуток витягається ні з самого уявлення послуг за організації торгового процесу, власне ж з комерційних операцій. Зміст біржі як машини ціноутворення разом із її апаратом зараз просто входить у витрати торгівлі, тоді як раніше воно була окрему сферу бізнесу, котрий приносив як відшкодування витрат, а й прибутки. Навіть якби створенні скоєно нових західних бірж принципбесприбильности зазвичайзакадивается в фінансові проекти.Самоокупаемость біржі як установи стало аксіомою.

І все-таки поняття "безприбуткова корпорація" ні збігається з тим, що маємо розуміється посамоокупаемостью, яка передбачає отримання прибутку, достатньої для простого відтворення виробничих фондів. Бо у безприбутковою біржі немаєсобственников-капиталовкладчиков, вона, з одного боку, для співробітників і кількість службовців взарплатозарабативающее об'єднання, а з іншого - внекоммерческифункионирующее торгове місце для вилучення торгової прибутку комерційними посередниками. Така біржа є те що в нас відповідає поняттю "громадська, некомерційна організація", незалежний суб'єкт правових відносин, спрямовує все надходжень від

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Товарні біржі
  Глава ?? >ТОВАРНЫЕ БІРЖІ 1. Товарна біржа та її місце в оптову торгівлю Передусім слід
 • Реферат на тему: Фондова Біржа
  Академія Праці і Соціальних відносин м. Москва Алматинский філія Контрольна робота на задану тему
 • Реферат на тему: Фондова біржа
  Зміст Запровадження. Сутність біржовий діяльності. Інструменти над ринком цінних державних паперів.
 • Реферат на тему: Фондова біржа і її операції
      >КУРСОВАЯ РОБОТА         НА ТЕМУ : “>ФОНДОВАЯ >БИРЖА І ЇЇ
 • Реферат на тему: Фондова біржа
  Зміст ЗАПРОВАДЖЕННЯ 2 ГЛАВА 1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ І РОЗВИТОК ФОНДОВОЇ БІРЖІ 3 ГЛАВА 2. СТРУКТУРА І

Навігація