Реферати українською » Биржевое дело » Методичні рекомендації по внутрішньому обліку


Реферат Методичні рекомендації по внутрішньому обліку

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Методичні рекомендації

з обліку

операцій із цінними паперами

в брокерських і дилерських компаніяхЗміст

1. Основні засади внутрішнього обліку 4

1.1.Документирование операцій 5

1.2.Регистри внутрішнього обліку 5

2.Бек-офис у структурі компанії 7

2.1.Фронт-офис ібек-офис 7

2.2.Бек-офис і Бухгалтерія 7

2.3. Функціональна структура бек-офісу 8

3. Первинний облік угод 9

3.1. Доручення на угоду 9

3.1.1. Принципи упорядкування та звернення доручення угоду 9

3.2.Тикет (>распорядительная записка) 11

3.2.1. Призначеннятикета 11

3.2.2. Форматикета і процедуру заповнення 11

3.2.3. Система нумераціїтикетов 13

3.3. Підтвердження угоди 13

3.4. Журнал угод 16

3.4.1. Призначення і ведення журналу угод 16

3.4.2. Дані журналу угод 16

4. Централізовані бази даних 17

4.1. Принципи і завдання 17

4.2.Картотека імен та адрес 17

4.3.Картотека цінних паперів 17

4.4. Архіви 18

4.4.1. Архів операцій 18

4.4.2. Архів угод 18

4.4.3. Архів руху коштів 18

4.4.4. Архів руху цінних паперів 19

5. Внутрішній план рахунків 20

5.1. Схема плану рахунків бек-офісу 20

5.2. Коментарі до Плану рахунків системи обліку коштів 22

6. Система обліку руху коштів 30

6.1. Принципи системи обліку руху коштів 30

6.2. Принципи веденняЖурнала щоденного обліку коштів 31

6.3. СтруктураЖурнала щоденного обліку коштів 31

6.4. Приклад організаціїЖурнала обліку коштів 32

6.5. Структура Книги обліку коштів 34

6.6. Приклад організації Книги обліку коштів 34

6.7. Баланс по коштами 34

7. Журнал обліку дилерських операцій 36

7.1. Призначення журналу обліку дилерських операцій 36

7.2. Принципи ведення журналу обліку дилерських операцій 36

7.3. Структура журналу обліку дилерських операцій 37

7.3.1. Загальна інформацію про угодах 37

7.3.2. Інформації про портфелі 37

7.3.3. Ринкова переоцінка портфеля 38

7.4. Приклад організаціїЖурнала обліку дилерських операцій 39

7.4.1. Взаємозв'язок між Журналом обліку дилерських операцій та Журналом обліку коштів 41

7.4.2. Звітність керівництву 41

8. Система обліку цінних паперів 43

8.1. Принципи Системи обліку цінних паперів 43

8.2. Рахунки Системи обліку руху цінних паперів 43

8.3. Принципи веденняЖурнала щоденного обліку цінних паперів 44

8.4. Віддзеркалення операцій із цінними паперами 44

8.5. СтруктураЖурнала щоденного обліку цінних паперів 44

8.6. Приклад організаціїЖурнала щоденного обліку цінних паперів 45

8.7. Структура Книги обліку цінних паперів 45

8.8. Приклад організації Книги обліку цінних паперів 46

8.9. Періодична звіряння наявності цінних паперів 46

9. Внутрішні звітибек офісу 48

9.1. Звіт про незавершених угодах 48

9.1.1. Опис полів журналу 48

9.1.2. Приклад організації журналу незавершених угод 49

9.2. Звіт про стан рахунків клієнтів 50

9.3. Журнал реєстрації угод 51

10. Звітність перед клієнтами 52

10.1. Загальні принципи 52

10.2. Звіт про стан рахунки клієнта 52

10.2.1. Загальна інформація 52

10.2.2. Таблиця операцій 53

10.2.3. Структура портфеля цінних паперів клієнта 53

10.2.4. Сальдо рахунки коштів 54

10.2.5. Зведена таблиця операцій із рахунку клієнта 54

10.2.6. Загальна вартість портфеля клієнта 54

10.3. Файли клієнтів 54

11. Приклад використання дисконтних регістрів бек-офісу 56


>1.Основние принципи внутрішнього обліку

Специфіка діяльності брокерських і дилерських компаній визначає особливі вимоги, запропоновані керівництвом таких компаній для отримання внутрішньої фінансової інформації - інформації про наявність коштів та обігу цінних паперів портфелі компанії та клієнтів будь-якої миті часу.

Для отримання такої інформації недостатньо даних бухгалтерії, діяльність якої орієнтована, переважно, підготовка фінансової та податкової звітності регулюючих органів.

У зв'язку з цим виникає у здійсненні внутрішнього обліку операцій із цінними паперами, спрямованого, насамперед, про надання фінансової інформації керівництву до ухвалення інвестиційних прийняття рішень та планування операцій.

Основними завданнями внутрішнього обліку є:

 • формування повної, достовірної і оперативної інформацію про операціях із цінними паперами

 • підготовка документів з метою оборудок із цінними паперами

 • складання регулярної внутрішньої звітності керівництву

 • підготовка регулярної звітності клієнтам.

>Брокерские і дилерські компанії здійснюють внутрішній облік операцій із цінними паперамиі на додачу до бухгалтерського обліку їх фінансово-господарську діяльність з метою точнішого відображення специфічних операцій, проведених цими компаніями над ринком цінних паперів.

Основними принципами внутрішнього обліку операцій із цінними паперами є:

 • відбиток всіх операцій із цінними паперами у внутрішнього обліку на день скоєння операції, тобто. пізніше кінця робочого дня, коли операціюсовершена. Що стосується, якщо компанія отримує інформацію про скоєння операції із цінними паперами пізніше кінця робочого дня, коли операціюсовершена, то зазначена операція відбивається у відомостях внутрішнього обліку пізніше кінця робочого дня, коли така інформація про операції отримали;

 • поділ у внутрішньому обліку власних коштів й ринок цінних паперів і надходження засобів і цінних паперів своїм клієнтам. Система внутрішнього обліку передбачає відкриття музею та ведення окремих рахунків по цінних паперів і рахунків аналітичного обліку по коштами кожному за імені клієнта й контрагента компанії. Кожному рахунку клієнта чи контрагента присвоюється унікальний номер відповідно до внутрішніми принципами нумерації рахунків у системі обліку;

 • надання регулярної звітності клієнтам компанії за результатами операцій із цінними паперами, скоєних для даного клієнта. Звітність клієнтам відбиває усі фінансові операції, вироблені клієнтові з його засобів і цінних паперів, і навіть залишок коштів й ринок цінних паперів на рахунку клієнта за даними внутрішнього обліку.

>1.1.Документирование операцій

Підставою для записів в регістрах внутрішнього обліку є такі первинні документи, здатні фіксувати факт скоєння операції із цінними паперами (укладання угоди, руху цінних паперів, руху коштів):

 • документи внутрішнього обліку, здатні фіксувати факт отримання наказу клієнта скоєння операції з цінними паперами - доручення клієнтів, і факт укладання угоди із цінними паперами - розпорядницькі записки (>тикети) і підтвердження угод.

 • договору, контракти, угоди за проведення операції з цінними паперами;

 • платіжні документи (ордера, доручення, вимоги, і інших документів, є основою визнання платежів згідно з законодавством);

 • документи, з яких випливає перереєстрацію права власності на цінних паперів (виписки із реєстру акціонерів, виписки депозитарію із рахунку депо), передавальні розпорядження інші документи, є необхідні перереєстрації права власності на цінних паперів згідно з законодавством, і навіть акти прийому-передачі сертифікатів цінних паперів;

>Документирование первинного обліку угод забезпечується шляхом заповнення документа, який засвідчує факт отримання наказу клієнта скоєння операції з цінними паперами, і документа, який засвідчує факт укладання угоди із цінними паперами.

Інформація в прийнятих до врахування первинних документах інформація, необхідна відбиття у внутрішньому обліку, накопичується і систематизується в дисконтних регістрах бек-офісу.

>1.2.Регистри внутрішнього обліку

Облік операцій із цінними паперами в бек-офісі ведеться від використанням наступних журналів і відомостей внутрішнього обліку:

Журнал угод

Журнал обліку дилерських операцій

Журнал щоденного обліку коштів

Книжка (відомість) обліку коштів

Журнал щоденного обліку цінних паперів

Книжка (відомість) обліку цінних паперів

Журнал незавершених операцій

Журнал обліку клієнтських операцій

Компанія вибирає той спосіб ведення журналів внутрішнього обліку залежно від обсягу операцій та можливостей програмного забезпечення:

 • на паперовому носії як журналу чи карток обліку;

 • у вигляді електронні таблиці;

 • як комп'ютерних баз даних, тобто частина автоматизованої системи обробки інформації бек-офісу та інших.


>2.Бек-офис у структурі компанії

У структурі брокерської і дилерської компанії варто виокремити такі підрозділи, пов'язані з процесом виконання й урахування угоди:

 • Торговий відділ (“>Фронт-офис”), співробітники якого укладають операції з цінними паперами;

 • >Бек-офис, який би виконання угод, здійснює внутрішній облік контроль операцій із цінними паперами;

 • Бухгалтерія, що здійснює облік операцій та складова фінансову звітність відповідно до правилами російського бухгалтерського обліку.

>2.1.Фронт-офис ібек-офис

>Фронт-офис включає у собі торгові компанії - торговий відділ (>дилинг), відділ портфельного менеджменту, відділи роботи з індивідуальними і інституційними клієнтами.

Головну функціюфронт-офиса є укладання угод із цінними паперами від імені компанії та за дорученням її клієнтів. У цьому нафронт-офис покладається мінімум дисконтних і розрахункових функцій. Облік і виконання угод здійснюєбек-офис.

Відділенняфронт-офиса від розрахункових, дисконтних і звітних функційпозволет відділу зосередитися на торгових функціях й роботи з клієнтами, і є необхідною передумовою ефективної діяльності компанії над ринком.

Понад те, поділ обов'язків міжфронт-офисом ібек-офисом одна із основних методів внутрішнього контролю.

>2.2.Бек-офис і Бухгалтерія

Нині у багатьох брокерських і дилерських компаніях розрахунки з угодам, їх облік і впорядкування звітності здійснюються бухгалтерією. Проте, з особливого характеру діяльності брокерів і сотні дилерів облік операцій із цінними паперами у межах бухгалтерії над повною мірою відповідає завданням оперативно керувати й терміни прийняття інвестиційних рішень щодо ряду причин:

 • Бухгалтерія веде облік операцій із цінними паперами у межах Плану рахунків російського бухгалтерського обліку, розробки якого враховувалася специфіка операцій на фондовий ринок. План рахунку також Інструкція із застосування вони передбачають запровадження додаткових рахунків, які б відбивати специфічні операції брокерів і сотні дилерів - короткі продажу чи позикові операції із цінними паперами.

 • Недостатня гнучкість правил російського бухгалтерського обліку Демшевського не дозволяє брокерським ідилерским компаніям адаптувати бухгалтерський облік для потреб управлінського обліку.

 • Діяльність бухгалтерії спрямовано складання звітності податкові органи. Податкова фінансова звітність недостатня задля забезпечення керівництва компанії на часі і повну інформацію.

 • Для цілей ефективності управління і забезпечення контролю над виконанням угоди операції із цінними паперами доцільно відбивати в обліку в останній момент, що вони полягають. Бухгалтерія брокерських і дилерських компаній, зазвичай, веде облік операції із цінними паперами на день оплати (>приходования коштів). Нарахування зобов'язань в останній момент укладання угоди можна використовувати, але зустрічається рідко з міркувань політики податкового планування компаній.

З урахуванням цих факторів багато компаній, однак, доповнюютьбухгалетрский облік різними процедурами внутрішнього обліку.

Поділ функцій міжбек-офисом і бухгалтерією будується наступних принципах:

>Бек-офис

Бухгалтерія

 • >Бек-офис веде управлінський облік для внутрішні компані.

 • Бухгалтерія веде фінансовий облік з метою складання зовнішньої податкової та фінансову звітність.

 • Усі облікові документи і регістри бек-офісу є внутрішніми й ведуться в зручною для співробітників формі. Компанія самостійно визначає кількість, види й форми документів і майже регістрів обліку.

 • Бухгалтерія веде всі свої облікові документи у відповідність до правилами російського бухгалтерського обліку з єдиною метою складання фінансової та податкової звітності.

 • >Бек-офис враховує операції у момент їх здійснення

 • Бухгалтерія, зазвичай, веде облік операцій на день платежу

>Бек-офис і бухгалтерія здійснюють облік операцій із цінними паперами паралельно й незалежно друг від друга. Працюючи незалежно,бек-офис і бухгалтерія взаємодіють друг з одним, зокрема, під управлінням банківським рахунком фірми й у періодичної звірці залишків з певних рахунках двох дисконтних систем.

>2.3.Функциональная структура бек-офісу

Структура бек-офісу визначається розмірами компанії, змістом потребують і обсягом операцій. Невеликі можуть матибек-офис, в повному обсязі формально окремий від бухгалтерії. Проте, безвідносно розміру фірми, функціїфронт-офиса і бек-офісу мають бути розділені.

Досить великих компаній може вишукати корисним поділ самого бек-офісу на функціональні групи, відповідальні поза певні напрями роботи, чи за конкретні регістри внутрішнього обліку.

Кількість співробітників, зайнятих у всіх групах, визначаєтьсяколичестьвом угод, укладених фірмою, і специфікою її операцій.

>3.Первичний облік угод

>3.1.Поручение на угоду

Первинний облік угод є одним із найважливіших частин облікової системи. Від ефективною і чіткої організації обліку від моменту укладання угоди прямо залежить функціонування всієї облікової системи бек-офісу. Тому дуже важливо організувати налагоджений процес урахування угоди ще до його надходження інформації про неїбек-офис, приміром у момент надходження розпорядження на угоду від клієнта уфронт-офис.

Доручення на угоду є документом, який заповнюється уфронт-офисе відповідальним обличчям, виконуючим функції ведення рахунки клієнта (далі "менеджером рахунки"). Доручення заповнюється і при отриманні розпорядження від клієнта чи іде клієнтом у вигляді, встановленої у договорі, і має суттєві умови майбутньої угоди клієнта.

Доручення на угоду є документом, з урахуванням якого трейдер робить угоду.

>3.1.1.Принципи упорядкування та звернення доручення угоду

Доручення на угоду має оформлене у вигляді незалежно від цього, дається чи доручення клієнтом телефоном чи особисто.

Кількість примірників доручення компанія визначає на власний розсуд, та заодно необхідно забезпечити належна захист втратою документа чи даних у документі під час передачі його від менеджера рахунки до трейдерові і навпаки.

Кожна передача доручення від менеджера рахунки до трейдерові і навпаки повинна посвідчуватися підписом менеджера рахунки або трейдера відповідно, що попри те, що доручення отримали, читано й формує відповідні дії вжито. Що стосується, якщо трейдер неспроможна виконати доручення і повертає бланк доручення менеджеру рахунки, мусить бути обов'язково зазначена причина невиконання доручення.

Що стосується виконання доручення номер доручення може бути вписаний у бланксоответствуюшеготикета (розпорядницької записки).

За необхідності функції менеджера рахунки і трейдера можуть виконуватися одним співробітником.

Якщо договір з клієнтом передбачає надання останньому додаткової звітності з урахуванням доручення, то доручення на угоду передається вбек-офис упорядкування цієї звітності.

У компанії має бути виділено обличчя, який відповідає за роздільне зберігання виконаних і невиконаних доручень клієнтів.

Зразок доручення угоду:>ПОРУЧЕНИЕ НА УГОДУ
Просимо Вас ознайомитися з умовами Вашого доручення угоду із цінними


паперами і підписати у разі повного згоди:NПОРУЧЕНИЯДАТА ПРИЙНЯТТЯ


КЛІЄНТ
>ЭМИТЕНТКІЛЬКІСТЬЦІНА
ВИДПОРУЧЕНИЯМЕНЕДЖЕРПОДПИСЬ
Поле трейдера:ЦІНА МОЖЛИВОГО
>ИСПОЛНЕНИЯ>ЛОТ
КОМЕНТАРІТРЕЙДЕРПОДПИСЬ
Поле клієнта:Я підтверджуюПОДПИСЬ

вищевказані оборудки

КЛІЄНТАПОДПИСЬ

МЕНЕДЖЕРА


Поле трейдера:ЦІНА
КІЛЬКІСТЬ

>ИСПОЛНЕНИЯТРЕЙДЕРПОДПИСЬ


>3.2.Тикет (>распорядительная записка)

>3.2.1.Назначениетикета

>Тикет (>распорядительная записка) є основним документом внутрішнього урахування угоди, що містить все основні оборудки.Тикет заповнюється трейдером або іншим суб'єктам відповідальним обличчям уфронт-офисе, уповноваженим здійснювати операції з цінними паперами. Надалі, з урахуванням данихтикета в бек-офісі складається договір.

>Тикет мусить мати таку інформацію:

 • боку угоди

 • найменування цінних паперів;

 • цінові ці параметри угоди;

 • вид угоди (купівля, продаж, дилерська, брокерська)

 • умови перереєстрації та рівної оплати цінних паперів;

 • найменування та підпис особи, яка уклала угоду;

 • номертикета, відповідно до прийнятої системі нумерації.

>3.2.2.Форматикета і процедуру заповнення

>Тикет заповнюється

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Кирлинг
  СОДЕРЖАНИЕ Запровадження 1. Поняття клірингу. 1.1 Кліринг над ринком реальних товарів. 1.2. Кліринг
 • Реферат на тему: Методичні рекомендації по роботі бек-офісу
    >МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ >БЭК-ОФИСА             Як відомо, >брокерско-дилерская
 • Реферат на тему: Світові валютні ринки
  Тема: . План: 1. Поняття валютного >ринка……………………………………………2с. 2. Міжнародний
 • Реферат на тему: Світовий фондовий ринок
  >СОДЕРЖАНИЕ Запровадження. 2 I. Характеристика міжнародного ринку. 3 Учасники ринків цінних
 • Реферат на тему: Нагромадження грошового капіталу
  Запровадження Нагромадження грошового капіталу відіграє трапилося в ринковій економіці.

Навігація