Реферати українською » Биржевое дело » Основи технічного та фундаментального аналізу цінних паперів


Реферат Основи технічного та фундаментального аналізу цінних паперів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Державний університет Вища Школа Економіки.

Есеї По курсу “Фондовий ринок”

На Тему :

“Основи технічної і фундаментального аналізу цінних паперів”

>Виполнил:

Студент3го курсу групи 311

Москаленко Андрій

Москва

2004.

Зміст :

1)Введение--------------------------------------------------------------------------------1

2) ТехнічнийАнализ-----------------------------------------------------------------1

        2.1)ГрафическийПодход--------------------------------------------------------2

        2.2) ТеоріяДоу---------------------------------------------------------------------2

        2.3)СкользящиеСредние---------------------------------------------------------3

        2.4) ЦіновийТренд – Опір іПоддержка------------------------3

        2.5) ТеоріяЦиклов-----------------------------------------------------------------4

3) ФундаментальнаАнализ-----------------------------------------------------------4

           3.1) Валютний курс за паритетом купівельноїспособности-----------5

           3.2) Валовий національний продукт –ВНП---------------------------------6

           3.3) Рівень реальних відсотковихставок----------------------------------6

           3.4) Рівеньбезработици-------------------------------------------------------7

           3.5)Инфляция----------------------------------------------------------------------7

   4)Заключение----------------------------------------------------------------------------8

   5) СписокЛитератури------------------------------------------------------------------9

 

 

 

           

Запровадження

У цьому роботі представлені 2 виду аналізу поточну ситуацію над ринком – це технічний і фундаментальний. Технічний аналіз загалом можна з'ясувати, як метод прогнозування ціни, заснований на статистичних, а чи не на економічних викладеннях. Він створили лише заради прикладних цілей, саме – отримання доходів при грі над ринком цінних паперів, та був іфьючерсах. Усі методики технічного аналізу спочатку створювалися окремо друг від одного й лише 70-ті роки об'єднують у єдину теорію із загальною філософією, аксіомами основними принципами. Технічний аналіз широко використовується у країнах, а останнім часом застосовується й у нашій країні при різноманітної роботи всі види біржових ринків. Як приклад подібних ринків можна навести цінних паперів держав і, валютні, і промислові індекси, ціни на всі товари. Тоді, як Фундаментальна аналіз служить для передбачення подальшого тренду з урахуванням загальної економічної ситуації в. Висновки ці робляться з урахуванням основних економічних показників основних розвинутих країн. Однак це означає, що ці показники однозначно визначають рух тренду, швидше може бути інтерпретовані як зовнішня сила діюча у той або ту бік, а головними чинниками ринку прийнято вважати співвідношення попиту й пропозиції. Тим більше що після ухвалення рішень про стратегію поведінки на валютному ринку фондову біржу слід керуватися висновками зробленими з урахуванням як Технічного іФундаментального аналізу, поєднуючи їх.

Технічний Аналіз

Технічний аналіз популярний, як що раніше. Завдяки появі потужних комп'ютерів, і недорогого програмного забезпечення незначні інвестори та трейдери отримали доступ в таємничий світ технічного аналізу. Останнім часом зростає популярністьфьючерсной іопционной торгівлі, такі угоди стали полягати навіть у фондові індекси, довгострокові казначейські зобов'язання й іноземні валюти. Щоб не відставати цих швидко мінливих ринків, трейдерам доводиться увесь частіше звертатися до інструментам і методам технічного аналізу. У результаті посиленнямежриночних перетинів поміж чотирма основними секторами ринку — товарним, валютним, фондовим і ринком довгострокових зобов'язань — трейдер змушений одночасно ознайомитися з розвитком набагато більше числа ринків. Глобальні зв'язок між різними фінансовими ринками також змушують його звертатися до методів, що дозволяє миттєво реагувати на стрімкі зміни ринкової динаміки, а імен але — до методів технічного аналізу.

Зростанню популярності технічного аналізу, у значною мірою шппсобствует і телебачення. У щоденних ділових новинах на каналі CNBC, трансльованих весь світ, технічному аналізу приділяється дуже пильна увага. Ніколи раніше фінансові прогнози,составляемие з урахуванням технічних методів, не обговорювалисяежеднев але перед настільки широкої аудиторією. Навіть науковий світ став відносити ся до технічному аналізу прихильніше, тоді як у багатьох навчальних закладах він починає викладати у ролі самостійноїучеб іншої дисципліни.

Технічний аналіз загалом можна з'ясувати, як метод прогнозування ціни, заснований на статистичних, а чи не на економічних викладеннях. Він створили лише заради прикладних цілей, саме – отримання доходів при грі над ринком цінних паперів, та був іфьючерсах.

>Графический Підхід

  Основа технічного аналізу – це графік. Існує три типу графіків руху ринку, виходячи з яких будується технічний аналіз: графік руху ціни, обсягу торгівлі, і відкритого інтересу, звані зазвичайчартами. Коливання ціни записуються людством вже багато років, і тому типів цихчартов існує значна частина. Основні - це лінійний,гистограмма і японські свічки.

 Теорія Доу

  1. Індекси враховують все. Відповідно до теорії Доу, будь-який чинник, здатний однак спричинити попит чи речення, незмінно знайде себе у динаміці індексу. Причому, будь-який отже будь-який, нехай буде навіть землетрус, катастрофа будь-якої іншої "акт божої волі". Зрозуміло, ці події якої непередбачувані, тим щонайменше, вони миттєво враховуються ринком, і б'ють по динаміці цін
  2. 2. На ринку є три типу тенденцій. Визначення тенденції, що дає Доу, виглядає так: при висхідній тенденції кожну наступну пік й у наступний спад вище попереднього. Інакше кажучи, у бичачої тенденції може бути абрис кривою з послідовно зростаючими піками і спадами. Відповідно, при низхідній тенденції кожну наступну пік і спад буде вже ніколи, ніж попередня.
  3. . Основна тенденція має три фази. Зазвичай, у розвитку основний тенденції можна вичленувати три фази. Фаза перша, чи фаза накопичення (>accumulation), коли найдалекоглядніші і поінформовані інвестори починають купувати, оскільки все несприятлива економічна інформація вже був враховано ринком. Друга фаза настає, як у гру включаються ті, хто використовує технічні методи прямування за тенденціями. Ціни вже стрімко зростають, ні економічна інформація стає дедалі оптимістичною. Тенденція входить у свою третю, чи заключну фазу, як у дію вступає широкий загал, і ринку починається ажіотаж, який підігрівається засобами масової інформації.
  4. Індекси повинні підтверджувати одне одного. Тут Доу мав на оці промисловий і залізничний індекси. Він вважав, що кожен важливий сигнал до підвищення чи зниженню курсу над ринком має відбутися в значеннях обох індексів.
  5. Обсяг торгівлі повинен підтверджувати характер тенденції. Доу вважав обсяг торгівлі нехай не першорядним, але, тим щонайменше, надзвичайно важливий чинник на утвердження сигналів, отриманих на цінових графіках. Якщо сформулювати постулат зовсім це й доступно, то обсяг повинен підвищуватися у бік основний тенденції.
  6. Тенденція діє до того часу, доки подасть явних сигналів у тому, що вона змінилася.

>Скользящие середні

>Скользящее середнє показує середнє ціни за певний проміжок часу. Загальний принцип сигналів легкими середніми формулюється так: якщо лінія ковзної перебуває нижче цінового графіка, то цінової тренд є бичачим, і якщо вище, то тренд – ведмежий; після перетину графіка ціни зі ковзної середньої цінової тренд змінює напрям. Просте, чи арифметичне, ковзне середнє (>рис.3.2) розраховується шляхом підсумовування цін закриття за певний число одиничних періодів з наступним розподілом суми на число періодів. У результаті виходить середня ціна за даний тимчасової інтервал та цінам кожного із днів присвоюється рівний вагу. , де – ціна закриття, n – період розрахунку.

Ціновий тренд, опір й підтримка

Рух цін можна образно уявити, як результат сутички між биком (покупцем) і ведмедем (продавцем). Бики штовхають ціни вгору, а ведмеді – вниз. Фактичне собі напрямок руху цін показує, чия бере. Ось це певний напрям рухів цін, і називається трендом.

Існують три типу трендів:

>1.Бичий – рух цін вгору.

>2.Медвежий – рух цін вниз.

>3.Боковой – ціни мало рухаються.

По суті, все теорії та методики технічного аналізу засновані у тому, що тренд рухається щодо одного й тому самому напрямі, доки подасть особливих знаків про розвороті. Залежно від цього, який тренд визначено на потрібний термін, буде і стратегія. Позаяк ціна рухається зигзагами, потрібно визначити наскільки той чи інший спад (підйом)серьезен. Найпростіший спосіб – ознайомитися з подоланням рівнів опору й підтримки. При зростанні цін, тобто. при бичачомутренде, на той чи іншого момент ціна наштовхується на перешкода – це рівень опору. Досягнувши його, ціна або починає падати, або спиняє зростання. З тих або іншим суб'єктам причин над ринком починає виявляти перевагу тиск ведмедів. Аналогічно при спаді цін, тобто. ведмежомутренде якогось моменту тиск биків починає посилюватися, і піднімається, наштовхнувшись до рівня підтримки.

ТеоріяЦиклов

>Циклом називають інтервал часу, протягом якого завершується період регулярно повторюваних подій чи явищ. Існує чотири основних принципу, дозволяють розглянути цінову модель як циклічну закономірність: підсумовування, гармонійність, синхронність і пропорційність.

Принцип підсумовування у тому, що будь-який цінове рух є сумою циклів різною довжини. Отже, якщо ізолювати їх одне від друга, та був знову скласти, можна визначити час виникнення максимуму і мінімуму подальшого цінового тренду.

Принципи гармонійності і синхронності говорять про поєднанні двох циклів. Їх гармонійність залежить від пропорційності періодів, а синхронність – в відповідному виникненні мінімумів.Циклический аналіз воліє вимірювати довжина періодів між двома нижніми точками.

Четверте принцип, пропорційність, каже, що амплітуди коливань циклів прямо пропорційні їх періодам.

Отже, будь-яке цінове рух то, можливо представлено як сума деяких пропорційних, гармонійних і синхронних трендів. Але визначення складових компонент циклу аналітичними методами складно здійснити практично. І тому існують чисельні методи, дозволяють уявити коливання ціни на зручному для циклічного аналізу вигляді.

Фундаментальна Аналіз

  Фундаментальні чинники є ключовими макроекономічними показниками стану національної економіки, які у у середньостроковому періоді, які впливають на учасників валютного ринку України і рівень валютного курсу. Зазвичай такими чинниками є економічніиндикотори розвинутих країн. Зазвичай це з макроекономічної статистики, опубліковані національними статистичні органи (США - статистичні бюро при міністерствах, у Росії- Держкомстат Російської Федерації). Ці дані старанно аналізуються дилерами і аналітичними відділами банків, і основі виробляються сценарій поведінки валютного курсу і тактика арбітражних операцій. Зазвичай на світових валютних ринках, де 80 відсотків арбітражних операцій проводяться з американським доларом, найбільший вплив мають дані з економіки США, що зумовлює підвищенню чи зниження курсу долара стосовно іншим валютам. Можна виділити два тимчасових аспекти впливу фундаментальних чинників на валютний курс:

- довгострокове вплив, тобто даний набір фундаментальних чинників визначає стан національної економіки, отже, тренд зміни валютного курсу протягом місяців, і років. Таке середньострокове прогнозування курсу використовується відкриття стратегічних позицій. Наприклад, багаторічне негативне сальдо торгового балансу США з Японією причина постійного зниження курсу долара до японській єні (з 250 в 1985 р. до 80 в 1995 р.). Для середньо- і довгострокового впливу враховуються статистичні індикатори у період більше місяця (>квартал,год).

- короткострокове, тобто вплив опублікованого статистичного індикатора на курс валюти, чинне протягом кількох годин чи часом хвилин. Наприклад, публікація даних про зниження дефіциту торгового балансу США з Японією може призвести до певного зростання курсу долара до єни протягом кількох годин (з 88.20 до 89.50).Краткосрочное впливом геть курс надають індикатори за короткі періоди (тиждень чи місяць).

Валютні дилери, котрі приймають рішення про купівлю чи продажу валюти після появи екранами моніторів повідомлень про значення даного економічного індикатора, повинні миттєво вирішити низка запитань, від рішення яких залежить розмір прибутку чи збитків.

Валютний курс за паритетом купівельної спроможності

Курс за паритетом купівельної спроможності є ідеальним курсом обміну валют, розрахованим як середньозважене співвідношення цін для стандартної кошика промислових, споживчих товарів та послуг двох десятків країн. У ідеальної моделі формування курсу з урахуванням тільки цін торгівлі двох десятків країн друг з одним реальний валютний курс було б дорівнює курсу за паритетом купівельної спроможності.

У найпростішому вигляді, абстрагуючись від обсягів торгівлі, і часткою різних товарів у структуру споживання, формула перебування курсу за паритетом купівельної спроможності може бути так:де Рі>DEM іPіUSD - цінисоответветственно у німецьких владних марках і доларах США перевищив на товари та у Німеччині й США, що входять до стандартну кошик промислового й приватного споживання цих країн; Wі - частка цих товарів та послуг у структурі промислового й приватного споживання (в ВНП чи національному доході); n - кількість товарів, включених вкорзину.Чем значніша вибірка, тим пачерепрезентативен результат валютного курсу.

Валовий національний продукт – ВНП

Валовий національний продукт є ключовим показником стану національної економіки та включає до тями ролі складових менші економічні індикатори. Формула ВНП виглядає так:

ВНП = З + I + G + X - M,

де З - споживання (>Consumption); I - інвестиції (Investments); G - державні витрати (>GovernmentSpendings); X - експорт (>Export); M - імпорт (>Import).

>Сгществует пряма залежність між зміною показника ВНП і валютного курсу:

ВНП - КУРС ВАЛЮТИ. Логіка міркувань тут то, можливо наступна: зростання ВНП означає загальне хороше стан економіки, збільшення промислового виробництва, приплив іноземних інвестицій у економіку, зростання експорту. Збільшення зарубіжних інвестицій та експорту призводить до збільшення попиту національну валюту із боку іноземців, виражену у кар'єрному зростанні курсу. Незатухаючий протягом кілька років зростання ВНП призводить до "перегріву" економіки, зростанню інфляційних тенденцій і, отже, до очікуванню підвищення відсоткові ставки (як основний антиінфляційної заходи), що також збільшує попиту на валюту.

Рівень реальних відсоткові ставки

Цей чинник надзвичайно важливий, бо визначає загальну дохідність капіталовкладень у країни (відсоток по банківських депозитах, доходність за вкладенням в облігації, рівень середньої норми прибутків і т. буд.). Зміна відсоткові ставки і курсу валюти перебуває у прямій залежності: Відсоткову ставку – Валютний курс. Ведучи мову про ставках, слід пам'ятати реальні відсоткові ставки, тобто номінальний відсоток з відрахуванням відсотка інфляції. У цьому якщо номінальні ставки ростуть повільніше, ніж зростання інфляції і ВНП, курс валюти навіть знижуватися.

Проводячи глибший аналіз , слід зазначити, що у формуванні обмінного курсу двох валют головну роль грає різниця відсоткові ставки між двома країнами (відсотковий диференціал). Якщо двох країнах приблизно однаковий рівень реальних відсоткові ставки, що характеризує однакову дохідність капіталовкладень у економіку кожній країні, підвищення центральним банком одній з країн рівня облікової ставки, викликає усунення дохідності на

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація