Реферати українською » Биржевое дело » Ринок цінних паперів


Реферат Ринок цінних паперів

Страница 1 из 8 | Следующая страница

вересня

 

Гусєва Марино Олексіївно

ТЕМА: фундаментальні поняття ринку цінних паперів

1. Цінні папери, і їх фундаментальні властивості.

ЦБ потрібно розглядати з 2 сторін - з юр. т. зору і з економічної.

Вперше визначення цб дали у ЦК (з шести діючих)

Ценной папером є документ, котра засвідчує з повним дотриманням встановленої форми і встановлених реквізитів майнових прав, здійснення або передачі яких можливі лише за його пред'явленні. Хоча цб і гко перебувають у бездокументарній формі, у ЦК є така норма: у разі передбачені законами, для посвідчення і передачі прав, засвідчених цінної папером, досить доведення їхніх закріплення спеціальному реєстрі.

Із передачею цінних паперів переходять все засвідчувані нею права разом. (франшиза, отримання інформації, присутності зборах, на дивіденди, тощо.) Тобто. не можна передати частина прав, засвідчених цб.

Під такий визначення потрапляють інші документы(исполнит. листи, платіжні доручення, акредитиви), хоча й є цінними паперами. Тож у ДК чітко вказано конкретно документи, що є цінної папером. Після прийняття ДК з'явилися б і інші цінних паперів.

ДК:

- державні облігації. У 98 р. було ухвалено Закон про особливості емісії та звернення держ. і муніципальних цб, де ввели нові цб: федеральні державні цб., державні цб суб'єктів федерації, муніципальні цінних паперів. У законі зазначено, що це цб можна випускати у вигляді облігацій та інших. цінних паперів.

- облігація (випущена приватними емітентами - юр. особами - компаніями, банками) Облігації можуть випускати будь-які підприємства. У кількох випадках, дозволених законом, Про. можуть випускати навіть НКО

- вексель

- чек

- депозитний і ощадний сертифікати (лише банки)

- банківська ощадну книжка на пред'явника (лише банки)

- коносамент

- акція

- приватизаційні цінних паперів (РЦБ починався з ваучера- держ. цінних паперів) На сегодн. день немає такі папери; але процес приватизації не завершено, тому можуть з'явитися (були ідеї випуску приватизаційних житлових і земельних чеків)

У сірий. 90-х Мос. комітет із управління майна випустив приватизаційні векселі. (ними можна було розплачуватися з аукціону)

- До цб належить і інших документів, які законом чи встановленому законом порядку віднесено до цб. (наприклад, держ. цб). У 2 частини ДК у договорі зберігання введено нову ЦБ - складські свідоцтва.

У 1998 р. було ухвалено Закон про іпотеку - заставі недвижимости,и з'явилася цб - заставна. У 95 року у липні - указ про розвитку інвестиційної політики у Росії" - з'явилася цб - інвестиційний пай (єдина папір, що є не так на підставі закону, але в підставі указу Президента). У Думі під час обговорення перебуває закону про ПИФ-ах, але досі не прийнято.

Т.о., на момент у Росії існують майже всі види цб, відомі у у світовій практиці. Єдине виняток - страхового поліса. У некіт. країнах страх. полюси страхування життя на пред'явника (особистого стор.) є цінної папером, у Росії- немає.

Через 2 року після ухвалення ДК - Закон про ринок цб, з'явилися нові визначення цб:

Про. Эмиссионная цб - це будь-яка цб, зокрема бездокументарний, котра водночас характеризується такими ознаками:

1) закріплює сукупність майнових і немайнових прав, які підлягають засвідченню, скуповуванні і безумовному здійсненню із дотриманням законом встановленого порядку

У визначенні ДК йшлося лише про майнові права не. Неимущественные - декларація про отримання інформації, бути присутніми при зборах, висувати кандидатуру до членства рад директорів

2) розміщається випусками

3) має рівні об'єм і терміни здійснення прав всередині одного випуску, незалежно від часу придбання цб.

Тобто. емісійна цб - цб, яка випускається як масовий стандартний фінансовий інструмент.

У розділі ст. 16: будь-які майнові і неимущ. права, закріплені в докум. чи бездок. формі, незалежно від найменування, є емісійною цб, якщо умови їхнього обігу євро і осущ-я відповідають ознаками цб.

Нова ухвала емісійною цб знадобилося приймати після історії з МММ - коли компанія випустила квитки МММ. Тобто. будь-які емісійні цб повинні відбутися процедуру емісії (держ. реєстрації).

У 96 р. з'явилося це поняття. У самого поняття немає; але підхід прийшов з американського права, де немає єдиного загального поняття цб: вони мають 3 класу цб: оборотні документи (векселі, чеки), товарораспорядительные документи - титули власності (коносаменты), investment sequrities -інвестиційні цінних паперів (акції, облігації, держ. облігації). Кожен клас має відмінний правової режим.

Законодавство США є у дуже жорсткий щодо цб. Фірми, випускають инв. цб, зобов'язані пройти процедуру держ. реєстрації цб і постійно розкривати інформацію про діяльність. Через це інвестор може взяти зважене інвестиційне рішення - маючи всю необхідну інформацію. Тобто. їхніх прав (інвесторів) захищені державою.

До Росії наголошують на процедуру емісії.

Эмиссионные - инв. паї, акції, облігації, приват. чеки

З цінними паперами пов'язано 2 виду прав.

1) права, які випливають із цб (які цб надає своєму власникові). Кожна цб надаватиме свій набір прав.

2) права на цінний папір. Цб власними силами є об'єктом цивільних прав. Стосовно цб виникають речові права: володіння, користування, розпорядженні - право власності, право госп. ведення. У цьому цб є рухомим майном.

Т.о., з юр. погляду, з одного боку, цб - це документ (це, що її появлвение обов'язково тягне наступ певних юридичних наслідків). З іншого боку, цб за змістом - сукупність майнових і неимущ. прав. З боку, цб - це річ, з т. зору ДК. З іншого боку, це рухоме майно.

2 Класифікація цб по ДК: з т. зору суб'єктів прав, засвідчених цінної папером.

1) пред'явницькі цб, чи цб на пред'явника.

2) іменні цб - права у цій цб належать названим на цб особі. у Росії для іменних цб обов'язково ведеться реєстр власників іменних цб (напр., акціонерів)

Як іменних в Р. випускаються акції та інвестиційні паї.

3) ордерні цб - права з цих паперів належать названим на папері особі, що може сама вона їх здійснити, чи призначити своїм наказом (ордером) інше управомоченное обличчя. Приклад - вексель.

Про. Суррогат цінних паперів - це фінансовий інструмент, має призначення та що має риси цб, але з визнаний законодавством і традицією у ролі такою, не регульований державою чи іншому прийнятому порядку.

2. Сутність і функції РЦБ.

фінансовий ринок - ширше поняття.

Фінансовий ринок - це сукупність інститутів, фінансових інструментів, інфраструктури економічних відносин, які забезпечують перерозподіл вільного грошового капіталу власникам до користувачам цього капіталу.

Об'єктивною основою існування ринку є розбіжність потреби у грошовому капіталі з наявністю джерела її задоволення. Тобто. фин ринок - це механізм перерозподілу вільного грошового капіталу.

Фінансовий ринок складається з 2 частин:

- ринок цінних паперів

- ринок банківських кредитів (позичкового капіталу)

РЦБ - це те частина ринку, відбувається емісія і прем'єр-міністру звернення цб. Ринок банківських кредитів (ск) - це розмах банків, де об'єктом угод є наданий в позичку грошовий капітал та формується попит нею.

Облигационный займ і банківський кредит: щодо одного разі взаємини щодо емісії та звернення цб, й інші- щодо СК. Юр. наслідки - різні. Принципова різниця у тому, що цб можна перепродати, тобто. це обращаемые інструменти. - це один із найбільш головних сутнісних характеристик цб.

Фінансовий ринок ділиться на грошовий ринок та ринок капіталів - але ці розподіл лише з термінів звернення фінансових інструментів (на грошовому р - чи РК??. звертаються інструменти з терміном обігу більше однієї року).

З т. зору економічних відносин неважливо, який термін даються гроші.

Функції ринку цінних паперів.

1) перерозподіл вільного грошового капіталу - фінансове посередництво

(стосується й РСК і РЦБ)

Специфич. функції:

2) РЦБ сприяє централізації капіталу і виробництва - тобто. розвитку виробництва (1-е АТ - в англії в 17 столітті; зараз АТ - основна форма власності, вони розвивалися швидко оскільки індивідуальний капітал неспроможний прийняти він ризики виробництва. Банківський кредит неспроможна покінчити з проблемою великих початкових вкладень; формою централізації капіталу стало АТ. Маркс: завдяки освіті АТ виробляє розширення масштабів виробництва та дає можливість освіти таких підприємств, що з індивід. капіталом були неможливі, тобто. РЦБ - зокрема, акціонерний капитал,с пособствует розвитку виробництва)

3) РЦБ сприяє підвищенню ступеня концентрації виробництва (укрупнення). Концентрація поруч із централізацією - ще одне форма укрупнення копитала - відбувається збільшення капіталу шляхом накопичення (капіталізації), рахунок власних джерел. Власники акції отримують дохід, що дорівнює або ледь перевищує среднерыночный відсоток. Якщо підприємство забезпечує такий дохід, усю що залишилася прибуток він може пускати на капіталізацію (знов-таки - у сфері акціонерів). Інші форми власності - наприклад, ТОВ чи ПИФ-ы такої можливості це не дає.

4) РЦБ сприяє швидкому переливу капіталу і швидкої структурну перебудову капіталу. Акції галузі можуть бути продані і куплені акції інший.

5) у вигляді інструментів РЦБ сталося формування прав власності (тобто. формування прав власності - приміром, приватизація)

6) специфічні функції:

- в конкретний час й у конкрет. суспільстві, економіці РЦб може зіграти специфічну функцію (наприклад, фінансування ФБ)

13 вересня

 

Види ЦБ, обертаються російському ринку.

Акції.

Перше у світі публічне ВАТ з'явилося Вбр в 1555 р - це був компанія торговцев-искателей пригод відкриття регіонів, островів тощо. Для фінансування першу експедицію з 3-х кораблів на Росію - в Архангельськ. Компанія після цього є називатися РУсской і проіснувала до 1917 р.

Акціонерна форма власності стала; в Р. на момент переважна більшість пр-й приватизоване формі АТ.

Ця форма власності дає возм-сть сконцентрувати великі капітали і розподілити ризик серед учасників.

Акція (в з-не про РЦБ) - це емісійна ЦБ, закріпляюча права її власника (акціонера) отримання частини прибутку на вигляді дивідендів, щодо участі під управлінням АТ, і частина майна, що залишилися після про його ліквідацію.

Эмиссионная ЦБ повинна пройти процедуру випуску та державній реєстрації.

Права акціонерів:

- брати участь у управлінні АТ акціонери заслуговують лише беручи участь у загальних зборах акціонерів і рішення на компетенції зборів; нинішнього року управлінні вони брати участі немає права.

Акція - це долевая цінний папір. Це титул власності на майно АТ (тобто. лише за ліквідації акціонер отримує частку лише майна пропорційну кол-ву акцій). Але акція це не дає права частку в КК. Якби акція давала частку в КК, це означала б, що акціонер виходячи з АТ, забирає частку у КК, але має такої можливості. Активи підприємства залишаються у незмінному вигляді. Акція дає можливість змінювати власника (акціонера), але ці не віддзеркалюється в саме підприємство.

Акція немає терміну погашення. Навіть якщо його акції випускаються на огранич. термін. Акції погашають, але виплачується ліквідаційна вартість цього паперу.

Пайовики ТОВ мають право таку частку; на виході з ТОВ можуть вилучити частку.

Обмежена відповідальність акціонера: вона може втратити більше, що вона вклав у акцію. Він відповідає за діяльність АТ. (і є розподіл ризику серед учасників АТ)

Такий стан сформувалося в європі на початку 19в, а Росії - на півстоліття раніше.

У законі про РЦБ говориться, що випуск акцій на пред'явника дозволяється в опред. ставлення до величині оплаченого КК. Це ставлення встановлює ФКЦБ. Але що таке співвідношення встановлено; фактично на Росії випускаються лише іменні акції.

У Німеччині переважна більшість акцій - на пред'явника; непотрібно вести реєстр; але виникають проблеми зберігання цих акцій:

- Раніше ці папери зберігалися в спец. сховищах; кот.впоследствии в часи війни захопила.

- Важче контролювати і простежувати рух цих акцій.

Іменні акції розуміють систему реєстрації прав власності - реєстр акціонерів; його вести лише незалежний реєстратор. (возн. проблема паралельних реєстрів)

У Америці цю проблему розв'язано: акції призначені для дрібних акціонерів, вони дрібного номіналу і пред'явницькі, а великих акціонерів - іменні і великого номіналу.

Види цін акциий:

1) номінальна ціна акцій: (вартість = ціна) - та ціна, кіт. написана на сертифікаті; якщо сертифіката немає - зареєстрована при емісії; вона міцно пов'язана з КК. КК АТ складається з від номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами. Тобто. номінальна ціна акції -характеризує частку акції КК. У дозволено випускати акції без вказівки номіналу; зазначається лише частка акції КК. (1/1000 частка капіталу корпорації).

У Р. все акції випускаються тільки з зазначенням номіналу. Миним. і макс. розмір необмежений, але номінальна вартість всіх звичайних акцій одного АТ повинні бути однакові. Коли потрібно повів. або зменшити номінал, проводиться спліт чи консолідація.

Спліт (роздрібнення акцій) - це зменшення номіналу акцій з одночасним пропорційним збільшенням кол-ва акцій у зверненні.

Доонсолидация (зворотний спліт) - збільшення номіналу акції за одночасного пропорційним зменшенні кол-ва акцій у зверненні.

2) емісійна ціна акції - це красна ціна, через яку акція продається першому власнику (тобто. эмитируется). Эмиссионная ціна може бути нижче номіналу, т.к. якщо вона нижче - то ми не сформується КК. (в з-не вказується, що можуть продаватися першому власнику по рын. ціні)

Чи покладе. відмінність між емісійною і номінальною ціною називається емісійним доходом. ЭД можна використовувати АТ лише як додатковий капітал; але не мети споживання. ЭД віддзеркалюється в рахунку "додатковий капітал" - субрахунок "емісійний дохід".

3) курсова ціна (курс, рын. вартість) - це красна ціна, через яку акція продається на вторинному ринку.

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація