Реферати українською » Биржевое дело » Ринок цінних паперів і фондова біржа


Реферат Ринок цінних паперів і фондова біржа

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Оглавление

ВСТУП........................................................................... 2

1. РИНОКЦЕННЫХБУМАГ................................................. 4

1.1. Інвестиційний капітал: характеристика і джерела. Цілі інвестування................................................................................. 4

1.2. Функції і структура ринку цінних паперів.............. 5

1.3. Нормативна база ринку цінних паперів................. 10

1.4. Учасники ринку цінних паперів............................... 11

1.5. Способи організації торгівлі цінними паперами.     17

1.6. Податки над ринком цінних паперів................................ 18

2. ПЛАНИЦЕННЫХБУМАГ.................................................. 20

2.1. Види цінних паперів...................................................... 20

2.2. Акції............................................................................... 21

2.3. Облігації...................................................................... 25

2.4. Похідні цінних паперів..................................... 28

2.5. Депозитні і ощадні сертифікати......... 28

2.6. Векселі............................................................................ 29

3.ФОНДОВАЯБИРЖА.......................................................... 31

3.1. Організація фондовій біржовий діяльності.. 31

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................ 35

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ....................................................... 37


ВСТУП

У сучасному ринкової економіки ринок цінних паперів (РЦБ) посідає своє особливе і дуже важливе місце.

Історія ринку цінних паперів налічує кілька століть. 400 років тому я, в 1592 року, в Антверпені уперше оприлюднено список ціни цінних паперів,продававшиеся на місцевої біржі. Цей рік вважається роком зародження фондових бірж як спеціальних організацій, котрі займаються купівлею-продажем цінних паперів. Перша офіційна біржа у Росії відкрили Санкт-Петербурзі на рік заснування (1703), і вона тривалий час була товарної, у ньому велася торгівля і фондовими цінностями — векселями в іноземній валюті. До 1913 року у Росії налічувалося вже близько 70 фондових бірж.

У разі зарегульованою економіки радянських часів цінних паперів не було. Мали ходіння лише облігації державних внутрішніх позик, які може бути цінної папером лише з великою натяжкою через примусового характеру розподілу більшості випусків цих позик й відсутності вільного звернення.

Однак у міру проникнення пострадянську економіку ринкових механізмів, прискорення процесів роздержавлення та механізм виникнення недержавних структур неминуче мав виникнути ринок цінних паперів, фондовий ринок. Слід зазначити, що фондовий ринок стає самим динамічно малорозвинутим сектором російської економіки.

Цінні папери є документи, мають юридичної чинності, складені по встановленої форми і що надають їх власникам односторонній стандартизований набір прав стосовно особам, яке випустило цих документів (емітентам цінних паперів), можливість передачі документів за дотримання заздалегідь обумовлених умов, але не матимуть згоди емітентів іншій юридичній особі разом із комплексом ув'язнених у них прав.

Процес випуску і розподілу цінних паперів між першими власниками називається емісією. Емісія цінних паперів зазвичай здійснюється з метою притягнення фінансових ресурсів належала для розширення діяльності або під конкретні інвестиційні проекти, а державні органи часто емітують цінних паперів для фінансування дефіциту бюджету.

До особливостям формування російського ринку цінних паперів слід віднести випуск акцій при перетворення державних підприємств у акціонерні товариства у процесі приватизації. У Росії її масова приватизація призвело до появи в обороті величезної кількості цінних паперів, проте до світового досвіду цей шлях розширення ринку не характерний. Зазвичай, у країнах із розвиненою ринковою економікою приватизовані підприємства вже є акціонерними товариствами, контрольний пакет акцій яких (тобто пакет, що дозволяє повного контролю за підприємством) належав до приватизації державі.

Ще однією особливістю формування ринку цінних паперів у Росії стала емісія федеральними органами влади частини державних цінних паперів задля залучення коштів, і з метою надання більшцивилизованно-риночной (як і більш ліквідної) форми державним боргах. Саме із метою були емітовані облігації Внутрішнього державного валютного позики і Казначейські зобов'язання, з раннього деякими застереженнями, можна також віднести Приватизаційні чеки Російської Федерації зразка 1993 року. Як і випадку з акціями деяких підприємств, ці «нестандартні» державні цінних паперів заклали основи сучасного ринку цінних паперів у Росії.

1. РИНОКЦЕННЫХБУМАГ

1.1. Інвестиційний капітал: характеристика і джерела. Цілі інвестування.

Капітал має три функціональні форми: грошову, продуктивну і товарну. Грошова форма відкриває процес кругообігу капіталу. А, щоб розширити виробництво, тобто. здійснити нові інвестиції, підприємець повинен знайти додаткові кошти, що й називаються інвестиційним капіталом.Расходуется інвестиційний капітал для придбання робочої сили в, знарядь праці та інших елементів виробництва. Інвестиційний капітал постачається з двох джерел: власних заощаджень підприємства (уряду) і чужих заощаджень. Власні заощадження — це нерозподілена прибуток і амортизаційні відрахування, а чужі — це тимчасово вільні кошти інших підприємств, урядів та населення. Чужі заощадження і розглядати як об'єкт операцій із цінними паперами.

Заощадження перетворюються на інвестиції, тільки-но вони потрапляють до рук тих, хто витрачає їх у купівлю елементів виробництва. Таке перетворення то, можливо прямим і непрямим. Прямо перетворюватися на інвестиції можуть прийняти лише власні заощадження. Чужі повинні проробити певний непрямий шлях. Цей шлях лежить через ринок капіталу.

Ринок капіталу складається з грошового ринку та ринку інвестиційних фондів. Грошовий ринок поставляє кошти обігу євро і платежу держави і компаніям. Заощадження, вступники на інвестиційний ринок, утворюють два потоку. Один, менший за обсягами, потрапляє до рук позичальників, минаючи посередників, інший, основний, потрапляє спочатку у руки посередників, потім у руки позичальників. Посередники утворюють разом із деякими іншими організаціями інституціональну структуру ринку інвестиційного капіталу.

Капітал має три важливих якості. Він мобільний, вразливий і рідкісний. Тож виключно перебірливий іселективен. При аналізі ризиків країні, зазвичай виділяють: політичну ситуацію; тенденції економічного розвитку; бюджетну політику уряду та її на заощадження та інвестиції; кредитно-грошову політику.

Через своєї мобільності й уразливості капітал мігрує між районами і країнами залежно змін у податковому, валютної, торгової політики і інші елементи її проживання.

Усі інвестори — індивідуальні та інституціональні — прагнуть досягти певних цілей, поміщаючи свої заощадження у ті чи інші види цінних паперів. Основними цілями інвесторів є:

> Безпека вкладень. Під цим терміном розуміється невразливість інвестиції від потрясінь над ринком інвестиційного капіталу і стабільність отримання прибутку.

> Дохідність. Якщо інвестор прагне його максимізувати, йому, найімовірніше, доведеться пожертвувати безпекою, бо дохіднішими є цінних паперів з низьким інвестиційним рейтингом.

> Зростання (множення капіталу).

> Ліквідність чи ринковість цінних паперів — швидке ібезущербное для власника звернення в гроші.

Жодна цінний папір не має усіма переліченими вище властивостями, отже компроміс між інвестиційними цілями неминучий.

1.2. Функції і структура ринку цінних паперів.

Ринок цінних паперів є частиною ринку й за умов розвиненою ринковою економіки виконує низки найважливіших макро- і мікроекономічних функцій.

Можна виокремити такі основні функції ринку цінних паперів. Їх шість.

По-перше, ринок цінних паперів виконує роль регулювальника інвестиційних потоків, забезпечує оптимальну суспільству структуру використання ресурсів. Саме через ринок цінних паперів здійснюється переважна більшість процесу перетікання капіталів у галузі, щоб забезпечити найбільшу рентабельність вкладень. Курс акцій на вторинному ринку, змінюючись під впливом ринкового попиту й пропозиції (природно, інвестори прагнуть вкладати кошти на найдохідніші проекти, одночасно позбавляючись цінних паперів, котрі опинилисямалоприбильними), визначає ціну первинного ринку, що у кінцевому підсумку тільки і важливий для, оскільки на ній підприємства, можуть отримання коштів в розвитку. На розвинених ринках успіх чи невдача молодого підприємства часто бувають обумовлені темпами підписки з його цінних паперів. На російському ринку мало вдалих спроб залучати ресурси шляхом розміщення цінних паперів під серйозні проекти. Наприклад, навіть під програму Всеросійського автомобільного альянсу, попри всі очевидні козирі проекту «народного автомобіля» і потужну підтримку державними структурами, вдалося зібрати лише шосту частина запланованих коштів (50 млн. дол. замість 300 млн. дол.). На жаль, проект заморозили.

По-друге, ринок цінних паперів забезпечує масового характеру інвестиційного процесу, дозволяючи будь-яких економічних агентам (зокрема і які мають номінально невеликим інвестиційним потенціалом), у яких вільні кошти, здійснювати інвестиції у виробництві шляхом придбання цінних паперів. Концентрація обороту цінних паперів на фондових біржах і/або у професійних посередників дозволяє інвестору полегшити процедуру здійснення інвестицій.

По-третє, ринок цінних паперів дуже чуйно реагує на що відбуваються іпредполагающиеся зміни у політичної, соціально-економічної, зовнішньоекономічної та інших сферах життя суспільства. У зв'язку з цим узагальнюючі показники стану ринку цінних паперів (наприклад, індекси Доу-Джонса і «>Стандард ендПур» США, індекс Рейтера у Великій Британії, індекс «Франкфурт Альґемайне цайтунг» до ФРН та інші індекси) основні індикаторами, якими судять про стан економіки нашої країни. По значно вужчимвиборкам можна проаналізувати зміну розташування справ у окремих реґіонах, галузях, на конкретних підприємствах.

По-четверте, з допомогою цінних паперів реалізуються принципи демократизму під управлінням економікою на мікрорівні, коли рішення приймається шляхом голосування власників акцій, причому вони одностайно дорівнює однієї акції, тому що більше акцій, тим більший вплив має той чи інший співвласник бути прийнятим управлінські рішення.

По-п'яте, через купівлю-продаж цінних паперів окремих підприємств держава реалізує свою структурну політику, набуваючи акції «потрібних» підприємств і роблячи в такий спосіб інвестиції в виробництва, важливі з погляду розвитку суспільства загалом.

По-шосте, ринок цінних паперів є важливим інструментом державної фінансової політики; основним важелем, з якого реалізується дана функція, є ринок державних цінних паперів, з якого держава впливає на грошову масу чуток і, отже, розширення чи скорочення рівня ВНП.

Як інструмент державної фінансової політики ринок державних цінних паперів виконує такі функції:

1. фінансування дефіциту бюджетів органів влади різних рівнів. Через війну випуску державних цінних паперів та її реалізації їх у ринку уряд отримує кошти, які йдуть на покриття дефіциту державного бюджету. Це з головних внутрішніх джерел зменшення дефіциту, не що призводить до інфляційним сплескам, а лишеперераспределяющий вільні фінансові ресурси від підприємств та населення до держави. Крім досягнутої цілі в цього способу розв'язання бюджетних проблем є й істотний негативний побічний ефект, що стосується зменшення виробничих інвестицій, що зумовлює скорочення (зниження темпи зростання) ВНП. З іншого боку, збільшення державного боргу перед, виробленої з єдиною метою нормалізації бюджету, згодом спричиняє зростання навантаження на бюджет через необхідність виплати відсотків з раніше зробленими запозиченнями. Саме така ситуація усталилася у серпні 1998 року у Росії. Уряд був змушений оголосити про реструктуризацію боргів по ДКО та інших державним цінних паперів;

2. фінансування конкретних проектів. Зазвичай до випуску цінних паперів під конкретні проекти вдаються муніципальна влада. Випускаючи і реалізуючи над ринком цінних паперів цільового призначення, вони приваблюють вільні кошти суспільства, що й скеровуються в фінансування необхідних проектів. У разі затяжного перехідного періоду це має низку одностороння: цільові емісії виробляються практично тільки під будівництво житла. Причина цього проста: залучити кошти рядових інвесторів під майбутні грошові прибутки від якогось соціально значимого об'єкта у сьогоднішніх умовах практично неможливо, тоді як у «житловим» позикам емітенти розраховуються настільки необхідними квартирами;

3. регулювання обсягу грошової маси, що у зверненні. Ця функція зазвичай реалізується державними банками. Купівля держбанком державних цінних паперів збільшує обсяг грошової маси зверненні, а продаж наявних держпаперів, навпаки, скорочує грошові агрегати. У Росії її зміна грошової маси зверненні на результаті купівлі-продажу державних цінних паперів Центральним банком РФ має інший додаткового ефекту до суто фіскальним функцій. Мабуть, як єдиного прикладу, коли регулювання грошових агрегатів (саме їх збільшення) розглядалося як головна мета операцій над ринком державних цінних паперів, можна навести дії фінансових органів під час з так званого банківської кризи кінця густа 1995 року. Тоді, у протягом двох днів Центральний банк РФ викупив ДКО у сумі 1,6 трлн. рублів, надавши цим комерційних банків кошти на «розшивки» ланцюжків неплатежів;

4. підтримку ліквідності фінансово-кредитної системи. Ця дуже важлива функція за Центральний банк досить успішно технічно реалізується через ринок ДКО. У межах завдання необхідно, щоб існував досить ємний (здатний поглинути його оборотні кошти банків) й у достатній мірі ліквідний ринок, у якому банки міг би прибутково тримати частина активів і можливість легко переказувати кошти до інших сектора ринку;

5. деяких інших, допоміжні функції. Наприклад, значної ролі зіграли державні цінні папери російської приватизації.

У цілому нині ринок цінних паперів є складна система зі своїми структурою. Організаційно ринок цінних паперів включає кілька елементів:

I. Нормативна база ринку;

II. Учасники ринку;

III. Способи організації торгівлі цінними паперами;

IV. Інструменти ринку — цінних паперів всіх різновидів.

Розглянемо кожен із елементів окремо.

1.3. Нормативна база ринку цінних паперів.

Раніше регулювання ринку цінних паперів здійснювалося виходячи з значної частини різнорідних документів,випушенних різними державними органами. Відсутність законів породжувало нормативний вакуум, який заповнювався підзаконних актів. Випускати нормативні документи, у тому мірою які заторкують питання функціонування російського ринку цінних паперів, заслуговують Президент, Уряд, Центральний банк, Міністерство фінансів Державний комітет із управлінню майном, Федеральна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Державного комітету але антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур, Державна податкова служба та інших державні органи. Через відсутність чіткого розмежування повноважень регулюючих органів виникають протиріччя різних нормативні акти, а деякі питання і складні процедури взагалі регламентовані законодавством.

Основоположним документом, визначальним головних принципів функціонування РЦБ, є Цивільний кодекс (ДК) РФ. Але як в будь-якій галузі економічних відносин норми Цивільного кодексу носять занадто загальний характері і потребують подальшої деталізації іншими нормативними актами.

Наступним рівнем за пріоритетністю дії після ДК РФ виступають прийняті ФедеральнимСобранием РФ закони. У це закони про оподаткування і закони, безпосередньо які заторкують питання функціонування ринку, зокрема «Про акціонерних товариствах» і «Про ринок цінних паперів».

Набувши чинності і сила навесні 1996 року закон РФ «Про ринок цінних паперів» містить принципове положення про передачі основнихполномочии із регулювання ринку цінних паперів Федеральної комісії з ринку цінних паперів (>ФКЦБ). Вирішили про передачу під «юрисдикцію»ФКЦБ всіх фондів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Forex - високоприбутковий ринок
  >ФОРЕКС-ВЫСОКОПРИБЫЛЬНЫЙ РИНОК   Мета торгівлі Мета торгівлі будь-якому ринку - купити
 • Реферат на тему: Акції
  Частина 1 АКЦІЇ Інтерес широкій міжнародній громадськості до акцій виник кілька років тому вони,
 • Реферат на тему: Біржа
  Запровадження.......................................................................................
 • Реферат на тему: Біржа і біржові операції
  Курсова робота слухача другого курсу Малої Економічною Академії Андрєєва Павла Біржа і біржові
 • Реферат на тему: Біржова справа
  Брокери і Ділери Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова ціна Рівновага

Навігація