Реферат Біржа

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Запровадження....................................................................................................................................................... 2

1. Історія виникнення і організація бірж у Росії........................................... 3

2. Законодавчі основи роботи біржі.......................................................................... 5

3. Поняття біржі..................................................................................................................................... 8

3.1 Проведення біржових торгів............................................................................................................. 12

3.2 Біржові угоди................................................................................................................................. 14

4. Фондові біржі............................................................................................................................... 17

4.1. Виникнення і структура фондової біржі................................................................................ 17

4.2. Фондова біржа і його зв'язку з кредитно-фінансовими інститутами.......................................... 18

4.3. Роль фондової біржі......................................................................................................................... 18

4.4. Операції із цінними паперами....................................................................................................... 19

4.5.Холдинговие компанії, роль фондової біржі у тому освіті............................................. 21

4.6. Розвиток ринку............................................................................................................... 21

5. Розвиток бірж в розвинених країн...................................................................................... 23

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................................................. 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:..........................................................................................................................

 


 

Запровадження

            Вже за одне століття епіцентром ринкової економіки виступають біржі. За багато років їх успішного функціонування накопичено колосальний досвід, дуже корисний сьогодні нашій країні.

            Перехід Росії до ринкової економіки зажадав як зміни існуючого ринку, а й створення нових ринків, не властивих системі планової економіки. Це спричинило зміни традиційних й освіті нових форм торгівлі, послужило об'єктивної основою відродження Росії біржовий торгівлі, і бірж - товарних, фондових, валютних.

            Цей процес відбувається розпочалося нашій країні у 1990-1991 рр. і радіомовлення продовжується, вже у новому своєму ролі, досі. Нині, біржа є невід'ємною частиною російської економіки, формує частиною російської економіки, формує оптової ринок, за допомогою організації та митного регулювання біржовий торгівлі.

            Створення та розвитку бірж у Росії стимулювало розвиток біржового законодавства. Попри те що, що спочатку розробка правової основи регулювання біржовий діяльності базувалося на наявних нормативних , з допомогою яких здійснюється перехід від командно-адміністративної системи до ринкової, вже під кінець 1996 року діяльність бірж регулюється цілу низку найважливіших законів та указів. У тому числі можна назвати Закон “Про товарних біржах і біржовий діяльності” від 20 лютого 1992 року й Федеральний Закон “Про ринок цінних паперів” від 22 квітня 1996 року, і навіть прийняття у відповідність до ними Укази Президента РФ і Постанови Уряди.

            Для сутності біржовий діяльність у Росії на етапі, осмислення можливих шляхів її її подальшого розвитку, цікавить розгляд питань що з виникненням та розвитком інститутів біржовий торгівлі у мирі та Росії XVIII - початку ХХ століття, і навіть стан біржовий діяльності країн у час.


1. Історія виникнення і організація бірж у Росії.

            Перша офіційна Російська біржа відкрили Петербурзі 1703 р, під час правління Петра I, а інститутброкерства вперше в 1717 р, як укоммерц-коллегии було засновано посадугоф-маклера на купівлю від продажу казенних товарів. Указом від 7 червня 1729 р. “>маклерским промислом” наказали займатися лише присяжним маклером, визначальнимкомерц-коллегией. (9)

            Після цього біржі творяться у Кременчуці (1834 р.); у Москві (1839 р.), Рибінську (1842 р.); Нижньому Новгороді (1848 р.).

            швидкий поштовх появі бірж вКазане, Ризі, Самарі, Києві дав перехід до ринкових відносин після реформи 1861 р. У 90-х та наступні роки біржове справа отримує подальший розвиток у зв'язки України із інтенсивним будівництвом залізниць, елеваторів, і появою комерційних банків. (6)

У цілому нині до початку війни загальна кількість російських бірж досягало 115.

            У порівняні з західними російські біржі мали певної специфікою (6):

            1. Через низького рівня біржовий техніки ними не набули поширення угоди терміном. Не був і таки жорстку регламентацію правил укладання угод.

            2. Через те що російське купецтво була розмиту, аморфну масу, біржі брали він функцію представництва їхніх інтересів. А ще прямо вказувалося в біржових статутах. (Їх представництво інтересів купецтва здійснювалося через палати).

            3. Підвищена увага до бірж з боку держави, що особливо далося взнаки в регламентації діяльності фондових відділів товарної біржі. У результаті утвердилася наступна організаційна схема бірж у Росії. Керівні органи включали біржове суспільство (члени уряду й відвідувачі біржі), біржову адміністрацію, біржовиймаклериат, третейські суди (чи арбітраж),котировальние експертні та інших. комісії.

            Вищим керівним органом було біржове суспільство, яким все важливі питання вирішувалися лише колегіально. Право присутності біржі визначалося особливим квитком і оплачувалося збиранням. Придбання цих прав було з володінням торгової фірмою, рекомендаціями певної кількості членів біржі і наявністю вільних місць. Зазвичай, прийом нових членів проводився біржовий адміністрацією. Її головною їх постаттю був біржовий комітет до обов'язків якого входило: здійснення дисциплінарного нагляду над членами біржі, відвідувачами і маклерами; визначення час проведення біржових зборів; прийом нових членів; з'ясування умотивованості й зміна правил біржовий торгівлі; керівництво канцелярією; призначення маклерів; організація третейського суду; підготовка висновків за запитами уряду та порушення клопотань проти нього.

           Биржевое законодавство, зазвичай, включало положень що стосуються маклерів. Під присягою вони приймали він певні обов'язки: дотримання інтересів сторін без переваги якійсь із них, обмеження своєї діяльності лишемаклерством, присутність біржі у визначені годинник, і т.п. Причому порушення цих обов'язків волочило дисциплінарну відповідальність.

            Прагнення автономно регулювати внутрішні конфлікти реалізувалось у інституті третейських судів, якими розглядалися суперечки виникаючі через угод, укладених біржі, крім випадків якщо їх розгляд загальним судом не застерігалося у спеціальній угоді. Третейські суди могли розглядати й інші розбіжності за угодами, які виходять межі біржі, але тільки за наявності взаємного згоди які сперечаються сторін. Склад і Порядок виборів третейських судів встановлювали засновники біржі.

            Експертні комісії висловлювали компетентне думку стосовно якості товарів, експонованих на біржу.

            Слід зазначити, що росіяни біржі виконували одночасно функції товарних івексельно-фондових бірж. У цьому фондові відділи бірж розвивалися за тими самими зразкам, як і західноєвропейські біржі.

            Протягом років промислового підйому Росії (1909-1913 рр) на всіх європейських біржах спостерігалося підвищення курсів російських промислових цінностей. (6)

Таблиця 1

Біржі

Кількість підприємств

Основний капітал млн. крб.

Паризька 71 642
Берлінська 35 376.31
Брюссельська 66 316.9
Лондонська 79 268.1

            16 липня 1914 р. фондові біржі Росії було закриті. У 1917 р. їх відкрили, а лютому цього року закрили знову.


2. Законодавчі основи роботи біржі

Приватизація, не структурна перебудова промисловості, доренние зміни у фінансово-кредитної сфері зі неминучістю призвели до у себе розвиток російського ринку цінних паперів. У цьому виникло питання про правовому регулюванні з розвитком ринку. Особливості державної економіки, довгий час що існувала нашій країні, не дозволили пере нести наявний, хоч і невеликого, досвіду у цій галузі усовременние російські умови. Світовий досвід у галузі правовим регулюванням ринку цінних паперів — то це вже результат розвитку стабільних економік, та її повне перенесення на російську развивающуюся, нестабільну економіку теж можна

Цивільний кодекс, прийнятий у 1994 р.. безумовно, визначив магістральний напрям розвитку ринку цінних паперів, оскільки дав стосовно питань класифікації, порядку звернення цінних паперів Але ринок потребує створення об'ємної нормативної бази. враховуючи вказане розмаїття видів цінних паперів іспецифику їхнього першого звернення. Безсумнівно, черговий віхою у розвитку цієї фінансову сферу став Федеральний закон "Про ринок цінних паперів", ухвалений 22 квітня 1996г(13). Але це явно мало. Тож у час багато запитань функціонування ринку вирішуються з допомогою постанов Уряди РФ і Федеральної комісії з ринку цінних паперів, інструкцій Міністерства фінансів РФ. інструкцій і листів за Центральний банк РФ

Ринок цінних паперів існує у тісного зв'язку з іншимисфе раме економіки та виконує особливу роль, будучи у своїйрегулирующим елементом економіки. Історично цей тип ринків було сформовано, аби допомогти переміщенню капіталу від. хто володіє вільними грошовими ресурсами, до тих, хто має потреба у фінансуванні інвестиційних проектів, з допомогою вторинного ринку цінних паперів. Можливість б лад перепродажу цінних паперів спонукає багатьох інвесторів їхніх отже надавати капітал установам, потребують ньому

За законом про РЦБ фондовій біржею може визнаватися лише організатор торговли над ринком цінних паперів, не який поєднує діяльність із організації торгівлі з іншими видами діяльності, заисключением депозитарної роботи і діяльності з визначенню взаємних зобов'язань.

Фондова біржа створюється у вигляді некомерційногопартнерства організовує торгівлю тільки між членами біржі. Інші вони цінних паперів можуть здійснювати операції у біржі лише крізь посередництво членів біржі.

Службовці фондової біржі неможливо знайти засновниками й учасниками професійних учасників ринку цінних паперів — юридичних, і навіть самостійно брати участь у ролі підприємців у діяльності фондової біржі.

Фондові відділи товарних і валютних бірж, є таковими згідно з законодавством Російської Федерації,признаются фондовими біржами і у своїй діяльності, крім питань їх створення і організаційно-правовою форми,руководствуются вимогами Федерального закону, висунутими до фондових бірж

Основні правничий та обов'язки фондової біржі

Фондова біржа самостійно встановлює розміри іпоря док стягування:

• відрахувань до користь фондової біржі від винагороди, получаемого її членами за в біржових угодах;

• внесків, зборів та інших платежів, внесених членамифондо виття біржі за надані нею послуги;

• штрафів, сплачуваних порушення вимог статуту біржі, правил біржовий торгівлі, і інших внутрішніхдокумен тов фондової біржі

Фондова біржа самостійно встановлює процедуру введення до списку цінних паперів, допущених до звернення біржі, процедуру лістингу іделистинга.

Фондова біржа зобов'язана забезпечити гласність і публічність проведених торгів шляхом оповіщення її про місце й час проведення торгів, про список і котируванні цінних паперів, допущенийних до звернення біржі, про результати торгових сесій (15).

Фондова біржа немає права встановлювати розміривознаграждения, стягнутого її членами скоєння біржових угод

Будучи організатором ринку цінних паперів, фондової біржі спочатку займається виключно створенням необхідних умов ведення ефективної торгівлі, але в міру розвитку ринку її завданням стає стільки організація торгівлі, як її обслуговування.

Спочатку фондової біржі створювалася у тому, щоб заохочувати і підтримувати торгівлю цінними паперами, що забезпечує дотримання інтересів її учасників. Тому біржа розглядали як належно своїх організоване місце з торгівлі.

Фондові біржі це організації, діяльність яких полягає у створенні умов звернення цінних паперів й визначенні їх ринкових цін.

Вона має перебувати щонайменше ніж із трьох членів, всі з би мало бути її акціонерами. Не акціонери неможливо знайти членами біржі. Фондова біржа створюється закрите товариство.

Фондова біржа не переслідує комерційних цілей. Її діяльність полягає в самоокупності. Фондова біржа перестав бути комерційної організацією.

Для ведення біржовий діяльності, відповідно до "Законом підприємства і підприємницькій діяльності, біржі необхідно зареєструватися й одержати ліцензію у Міністерстві економіки та фінансів. Без такою ліцензії здійснення біржовий діяльності незаконно.

Фондові біржі діють виходячи з "Положення про випуск й жорстоке поводження цінних паперів і фондових біржах РФ", і навіть виходячи з Статуту і внутрішнього розпорядку по укладанні угод із цінними паперами.

Порядок укладання угод під час біржових торгів, в тому числі порядок розрахунків з остаточним угодам фондової біржі вибирає і виробляє сама. Усе це має бути затверджено міністерством економіки і фінансів при реєстрації біржі. Наступні зміни у Статуті біржі також указує мають бути затверджені Міністерством.

Міністерство економіки та фінансів проти неї призупинити чи відкликати ліцензію, і навіть застосувати інші санкції при:

1) Не відповідність статутних документів, правив і діяльності біржі законам про фондових біржах РФ.

2) Не відповідність правил внутрішнього розпорядку біржі правилам, встановленим міністерством економіки і фінансів РФ.

3)Нарушении законів про фондових біржах РФ, правил чи внутрішнього розпорядку діяльності бірж керівниками чи членами біржі.

Фондова біржа вправі встановлювати:

1) Кваліфікаційні вимоги до представників членів на біржових торгах.

2) Мінімальні зобов'язальні вимоги інвестиційних організаціям, необхідним вступу до члени біржі.

Членами фондової біржі може бути: інвестиційні компанії, виконавчі органи держави, які проводять операції із цінними паперами. Тільки члени фондової біржі можуть здійснювати у ньому діяльність. Не дозволяється тимчасове членство біржі, і навіть здавання біржового місця біржі не членам біржі.

Фінансова діяльність біржі здійснюється з допомогою:

1) регулярних членських внесків членів фондової біржі.

2) продажу акцій біржі, дає право розпочати її члени

3) біржових зборів з кожним угоди, яка є біржі.

4) інших доходів.

Доходи біржі скеровуються в покриття її витрат.

Правила допуску цінних паперів до торгівлі на фондову біржу чи виняток їх із торгівлі встановлюються біржею за узгодженням із міністерством економіки і фінансів РФ.

3. Поняття біржі.

Питання у тому, що таке біржа і які ознаки входять до складу поняття неї, насамперед, ясна річ, важливі для законодавства. Існує особлива необхідність юридичного ухвали ідифферинциация різних торгових зборів,т.к. економічна важливість та ефективність бірж просто очевидна (достатньо звернутись до оборотів бірж і порівняти його з основними макроекономічними показниками економіки держави (наприклад, ВВП)). Очевидно і те, що біржа є суб'єктом господарювання і призводить господарську діяльність (біржову), виступаючи посередником між покупцями і продавцями. У зв'язку з цим біржа має певними, але досить специфічними, правами і обов'язками. Специфіка правий і обов'язків пояснюється тієї самої економічної відособленістю й пихатістю, отже наглядом держави. З огляду на сказане вище, спробуємо, логічно розмірковуючи, дати визначення терміна «біржа» і відзначимо основні відмінності біржі з ринку.

Насправді вираз «біржа» позначає насамперед будинок (біржа побудовано вулиці N-ської), потім час (біржа магістралі триває з дванадцяти близько трьох), і, нарешті, особливий вид ринку. Винятково з значенням ми не матимемо залежить від подальшому.

Передусім, можна було б вирізнити, що кожна біржова торгівля є торгівлю замінними цінностей і що у біржовому залі немає товарів, ані копійки. Проте діяльність біржі не лише цінностями,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Біржа і біржові операції
  Курсова робота слухача другого курсу Малої Економічною Академії Андрєєва Павла Біржа і біржові
 • Реферат на тему: Біржова справа
  Брокери і Ділери Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова ціна Рівновага
 • Реферат на тему: Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів
  МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ >КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ >ФАКУЛЬТЕТ
 • Реферат на тему: Біржові угоди
  Міністерство освіти і науки України Одеський Національний Університет імені І. І. Мечникова
 • Реферат на тему: Біржі України
  Запровадження 2..3 Товарна біржа. 4.14 Мету й функції товарної біржі. Типи товарних бірж, їх

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація