Реферати українською » Биржевое дело » Біржа і біржові операції


Реферат Біржа і біржові операції

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Курсова робота слухача другого курсу

Малої Економічною Академії

Андрєєва Павла

Біржа і біржові операції.

- 1998 рік -


План:

       Запровадження

       Біржа

       Біржові операції

       Укладання


Список літератури:

“Біржі” практичний посібник під редакцією З. А. Цвєткова, Санкт-Петербург, 1992;

“Біржова діяльність” підручник під редакцією професорівА.Г.Грязновой,Р.В.Корнеевой,В.А.Галанова, Москва, “Фінанси і статистика”, 1996;

Ю. У.Пашкус, Про. М.Мисько “Введення ЄІАС у бізнес”, Ленінград, “>Северо-Запад”, 1991;

>К.А.Улибин, І.С.Андрошина,Н.Л.Харисова “>Брокер і біржа”, Москва,ИНФОРМБИЗНЕС”, 1991;

Цивільний кодекс Російської Федерації за станом 1 січня 1997 року, частина 1;

матеріали з комп'ютерних мереж.


Зміст:

1. Запровадження_____________________________________ 5

2. Біржа_______________________________________ 5

2.1. Коротка історія появи бірж 5

2.2. Сучасні біржі 9

2.2.1. Структура і пристрій сучасної біржі................................. 9

2.2.2. Принципи організації та функціонування бірж................. 10

2.2.3. Членство біржі.............................................................................. 10

2.2.4. Управління біржею............................................................................ 12

2.2.5. Суб'єкти біржовий торгівлі.......................................................... 13

2.3. Види бірж 14

2.4. Фондова біржа 16

2.4.1. Фондові цінності............................................................................ 16

2.4.2. Первинний і вторинний ринки цінних паперів............................ 17

2.4.3. Функції фондової біржі................................................................. 18

2.4.4. Державне регулювання фондових операцій............ 18

2.4.5. Процес біржовий торгівлі............................................................ 20

3. Біржові операції (угоди)_____________ 21

3.1. Біржові накази 21

3.1.1. Види біржових наказів (замовлень)................................................ 21

3.2. Біржові угоди. 23

3.2.1. Операції з реальним товаром............................................................. 23

3.2.2. Види цін при угоди з реальним товаром................................. 24

3.2.3. Угоди терміном (без реального товару).......................................... 24

3.2.4.Хеджирование і біржова спекуляція........................................ 27

3.2.4.1. Техніка хеджування______________________________________ 28

4. Укладання__________________________________ 30


Запровадження

Економічний стан кожної країни залежить від діяльності різних видів фінансових установ, як-от банки (фінансово-кредитні компанії), страхові компанії, пенсійні фонди, біржі - усе це установи, промовці ролі посередників між різноманітних покупцями і продавцями (грошей – як кредитів і позик, товарів хороших і т. буд.).

Біржа - це організація, виступає посередником між різноманітних покупцями і продавцями над ринком, контролює законність скоєних операцій та що є гарантом виконання зобов'язань сторонами.

Біржа

Коротка історія появи бірж

Ще Давня Греція і Древній Рим мали досвід формалізованої торгівлі з центральним ринковим закладом, зі спільними товарообмінними операціями, з Туркменією грошовою системою, з практикою укладання контрактів про поставки товарів у договірні терміни. У період розквіту Римська імперія торгові центри під назвоюforavendalia (ринки продажу) були центрами реалізації товарів, які римляни привозили з віддалених куточків імперії. У Японії прообраз біржовий торгівлі існував ще у І столітті н.е. Але що це економічні інститути, вироблені народами інших цивілізації. Проте багато принципів торгівлі сучасних бірж та його аналогів за іншими культурах схожі. Сучасні біржі безпосередньо пов'язані з життям і творчістю західноєвропейських народів, і тому форми сучасної біржовий торгівлі, тісно пов'язані з західноєвропейським економічним розвитком та культурою останні кілька століть.

Біржа європейського типу від моменту появи свого розвитку пройшла кілька етапів, пристосовуючись до потреб економіки та поступово трансформуючись від різновиду оптового ринку реального товару до сучасного ф'ючерсного ринку.

Поява біржі пов'язують із німецьким містом Брюгге, де ще 15 столітті площею біля будинку купця ван дерБурсе збиралися купці різних країн обмінюватись торгової інформацією, купівлі іноземних векселів та інших торгових операцій без пред'явлення конкретного предмета купівлі-продажу.

На фамільному гербі купця було зображено три грошових гаманцяBrsen. Ці гаманці і дали біржі що дослівно.

Попередниками сучасної біржі з'явилися ринки і ярмарки.

Про моє існування ринків відомо невідь-скільки років і визначити момент появи неможливо. На ринках торгівля відбувалася регулярно, готівковим товаром, та покупці, зазвичай, були споживачами товару; вони (ринки) призначалися для обороту обмеженої кількості районів.

Ярмарку ж проводилися лише кілька разів на рік, але обертів їх була більше й сприяли де вони стільки місцевої, скільки міжнародну торгівлю. Поява середньовічних ярмарків Англії та Франції належать до кінцю XI - початку XII століття. На середину XII століття ці ярмарки вже дуже великі, різноманітні. З розвитком спеціалізації деякі ярмарки стали центрами торгівлі між англійськими, фламандськими, іспанськими, французькими і італійськими купцями. У XIII столітті найпоширенішими і звичайними були операції з розрахунком готівкою дома і негайної поставкою товару; проте вже у цей час почали практикувати висновок контрактів більш пізню поставку товарів у обумовлені терміни до стандартів якості, встановлюваними за зразками.

Спочатку біржі були за своєю сутністю деякою різновидом оптового ринку,т.к. досить велика частина угод відбувалася з готівковим товаром, цього було достатньодомануфактурного і мануфактурного виробництва. Але що тоді їх відмітними рисами, властивих і сучасним бірж, були:

· регулярність поновлення торгу;

· приуроченість торгівлі до якогось місцеві;

· підпорядкованість заздалегідь встановленим правилам торгу.

З розвитком промисловості, у результаті промислового перевороту виникла потреба у постійному ринку, який пов'язав б між собою зростаючий господарські області. Такий ринок спостерігався ході розвитку торгівлі між Іспанією і Голландією в XVI столітті у вигляді біржі.

Завдяки своїм переваг, проти звичайними способами укладання угод, біржі притягали себе дедалі більші і покладають великі товарні і грошові маси, стаючи міжнародними центрами торгівлі. Першої міжнародної біржею, відповідала нового рівня розвитку продуктивних сил, вважається біржа в Антверпені, заснована 1531 р. Вона мала власне приміщення, над входом у якому вивели напис латиною: “>InusumnegotiatorumcujuseunguenationisacLinguae”, що означає: “Для торгових людей всіх народів та мов”.

У XVXVI ст. біржі виникали у місцях появи мануфактури Італії та Голландії як вияв потреби у розвитку зовнішньої торгівлі під час операції з великими партіями товарів. За зразкомАнтверпенской біржі було створеноЛионская (1545), Лондонська Королівська (1566) та інші біржі, що у основному товарними і вексельними.

На початку XVII в. найважливішу роль світі грала біржа в Амстердамі (1602), котра водночас була товарної та фондової. Тут уперше з'явилися термінові угоди, а техніка біржових операцій досягла досить високого рівня. І на цій біржі котирувалися як облігації державних позик Голландії, Англії, Португалії, Іспанії, а й акції голландських і британськихост-индских, а згодом івест-индских торгових компаній.

У товарні ринки існують поруч із 1752 р.; спочатку ними йшла торгівля товарами місцевого виробництва: продуктами домашнього виготовлення, текстильними виробами, шкірами і шкірами, металами і лісоматеріалами.

Промисловий переворот у Європі сприяв зростання однотипних, стандартних товарів. Знадобилося дуже багато однорідної сировини певного якості, виробникам також потрібно було змінювати система збуту: різке збільшення продуктивності призвело до можливості насичення ринку, народилися й інші проблеми, пов'язані з технологічним стрибком. Біржа стала тим, що потрібно мінливих економіці нову ситуацію: місцем, де постачальники сировини (готового товару) могли продати (купити) необхідну кількість товару певного якості у потрібний час без необхідності везти всю партію доречно укладання угоди (званіforwardtransactions). Стали можливі попередні угоди про поставки сировини, що міг бути не вироблено. Біржа стала біржею реального, але, зазвичай, ще виробленого товару, що викликало просуванню товару від виробника до споживача з найменшими витратами транспортування, збереження і т.д. Поява операцій із віддаленим терміном виконання (угоди терміном), як між їхнім укладанням і виконанням дозволило одержання прибутку на коливаннях цін. Спекуляція стала невіддільною частиною біржовий торгівлі, і стала тим, що відразу різко відокремило біржу від зазвичайного оптового ринку.

Принаймні свого подальшого розвитку та вдосконалення біржа реального товару, підлаштовуючись під запити економіки та у своїй вищої формі придбала такі відмінності, як укладання угод з урахуванням описи якості коли сам товару; можливість укладання угод з урахуванням лише усного угоди сторін; поява структури до розв'язання суперечок учасників угод - біржового арбітражу; зустрічні пропозиції продавців і покупців; торгівля масовими, однорідними товарами, окремі партії якого взаємозамінні; з'явилася можливість спекулювати біржі. Ці загальні риси, придбані біржею реального товару, послужили підвалинами появи та розвитку нових типів біржі - ф'ючерсної.

Річ у тім, що швидкі темпи зростання торговельного обороту, виникнення світового фінансового ринку утруднили ведення торгівлі з урахуванням готівкових партій товару, оскільки з торгівлі їм потрібні досить значні готівкові фінансові ресурси, необхідно мати систему транспортування цього товару тощо. Масове виробництво вимагає впевненості у поставках сировини, ціни якого схильні до значних коливань, а й у отримання прибутку із капіталу, зокрема вже витрачений на випускати продукцію, що у стадії реалізації у товарній формі. Різкі коливання цін, помітно підвищуючи ризики, обмежують упевненість у отримання прибутку. Через війну провідної ролі в біржових операціях придбали угоди терміном із реальним товаром, котрі гарантували підприємцям поставку товару необхідного якості у потрібний термін за цінами, що забезпечував можливість одержання прибутку, тобто. ф'ючерсні угоди.

Перші ф'ючерсні ринки з'явилися торік у ХІХ столітті. У другій його половині у Чікаґо було створено у світі ф'ючерсна біржа зерна. Ф'ючерсна біржа поєднує у собі як функції, що були властиві та знайоме всім попереднім типам бірж, і низку інших,обособляющих їх у новим типом.Отличительними ознаками ф'ючерсної торгівлі є:

· своєрідний характер чиненої угоди, т. до. вона є сукупністю двох зобов'язання: продати і купити певний товар у визначений термін за ціною (відповідно одній й у іншої сторони в угоді);

· можливість припинення угоди будь-якої зі сторін не розривом договору, а лише укладанням інший операції з протилежної позиції;

· уніфікація умов у контракті (місце, товар). Частково змінюваним параметром є час поставки. Вільної від обмежень залишається тільки ціна (т. до. вона визначається в останній момент укладання угоди). Решта умови контракту є жорстко фіксованими і південь від волі сторін не залежать;

· знеособленість операцій та можливість заміни контрагентів із них (з уніфікації товарів), бо всі угоди не між конкретним покупцем чи продавцем, а з-поміж них і розрахункової (клірингової) палатою біржі, яка служить гарантом виконання зобов'язань за контрактами;

· переважно непряма зв'язку з ринком реального товару (угоди відбуваються без його присутності, і про неї взагалі не згадувати досі виконання контракту (фактично лише 2-3% всіх ф'ючерсних угод завершується поставкою товару), займаючись грою на курсах.

У Росії її перша офіційна біржа відкрили Петербурзі 1703 р., проте великого значення вона здобула, як і з нововведень, впроваджуються Петром I насильно: купці просто ігнорували її. У результаті 1723 року государеві довелося “приневолити” купців до відвідування цієї наукової установи. Отже, ініціатива створення біржі Росії належала не купцям, а державі. Створення ж Московської біржі пов'язані з декретом Катерини II "Про затвердження плану побудови Гостиного двору з біржею за нього", підписаного імператрицею в 1789 року. Проте практична діяльність Московської біржі, що була розташована на Іллінці, почався тільки після війни 1812 року. Серед перших російських бірж був і Одеська, заснована 1796 року.

Помітне розвиток біржового руху на Росії відбулося 30-40-х минулого століття, коли зростання фабрично-заводських і кустарних підприємств стимулював розширенняторгово-риночних відносин. Тоді ж виникли біржіКремчуге, Рибінську, Нижньому Новгороді та інших торгових центрах Росії.

Основним періодом затвердження біржовий діяльність у Росії було 60-70-ті роки, що безпосередньо був пов'язаний із сплеском економічного підйому у країні у зв'язки України із реформами 1861 року, тим часом біржі виникли практично у всіх великих містах Росії.

Уся діяльність біржових установ регламентувалася положеннями Статуту. У ньому суворо визначалася процедура, умови і правил укладання угод, правничий та обов'язки учасників.

До 1914 року вже діяло 115 бірж, де здійснювалася торгівля як товарами, і цінними паперами. Члени біржових комітетів брали участь у роботі самих бірж, а й займалися вивченням економічного положення у країни й по закордонах, працювали угоссовете для розробки економічної стратегії країни.

На початку Першої Першої світової офіційно біржі було закрито. Потім декретом РНК від 23 грудня 1917 р. операції із цінними паперами було заборонено, а декрет ВЦВК від 21 січня 1918 р. анулював облігації державних позик, випущених царським урядом.

 Після революції біржова діяльність відновлений початку 20-х. Були дозволені фондові відділи бірж і фондові біржі. У фондових відділах проводилися операції з іноземною валютою, банкнотами Держбанку, державними цінними паперами, ні з акціями і паями товариств, заснованих у встановленому законом порядку. Фондові відділи перебували у віданніНаркомфина. Загальна кількість бірж у СРСР 20-ті роки досягало 100. Основну роль грала Московська товарна біржа, де були фондовий і товарний відділи. Товарний відділ мав такі секції: сировинну,хлебопродуктовую, текстильну, будівельну, металеву і електротехнічну, хімічну, лісову. На біржах 20-х створювалися товарні музеї, де експонувалися зразки товарів. Проте наприкінці 20-х відновлений біржовий механізм ліквідували (>устанавливавшейсякомандно-плановой системі не була потрібна ринок задля встановлення цін, попиту й пропозиції).

Упродовж багатьох років складалися спеціалізовані біржі, у яких укладалися угоди одного типу з однією / кількома (деякими) видами товарів.

Нині США налічується 13 найбільших ф'ючерсних бірж. Біржі, які працюють у Чикаго, торгують зерновими і оливними, живим худобою, індексами цінних паперів. У Канзас-Сіті - зерновими і індексами цінних паперів. У Міннеаполісі - зерновими.

Великий центр міжнародної торгівлі перебуває у Великобританії. Лондонська нафтова біржа разом із Нью-йоркської товарної біржею посідають чільні позиції з торгівлі нафтовими контрактами. Там котируються лише віддзеркалює певні сорти нафти високої якості. Лондонськаопционная і ф'ючерсна біржа спеціалізується накакао-бобах, кави, цукрі, каучуку, а Лондонська біржа металів - на торгівлі кольоровими металами.

Останнім часом стали виникати товарні біржі і в країнах. У тому числі найзначніші -Восточно-индийская біржа джуту і рядна в Калькутті іИндонезийская товарна біржа в Джакарті, торгуюча каучуком.

Після ліквідації наприкінціНЭП’а знову на Росії біржі з'явилися на початку 1990-х років. У 1990 року відкрилися три біржі: МТБ (Московська товарна біржа), зареєстрована першої (19

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Біржова справа
  Брокери і Ділери Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова ціна Рівновага
 • Реферат на тему: Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів
  МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ >КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ >ФАКУЛЬТЕТ
 • Реферат на тему: Біржові угоди
  Міністерство освіти і науки України Одеський Національний Університет імені І. І. Мечникова
 • Реферат на тему: Біржі України
  Запровадження 2..3 Товарна біржа. 4.14 Мету й функції товарної біржі. Типи товарних бірж, їх
 • Реферат на тему: Біржі та їх роль в ринковій економіці
  1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК БІРЖІ     Біржа виникла >ХIII-ХV століттях у Північній Італії, але широке

Навігація