Реферат Біржі України

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Запровадження 2..3

 1. Товарна біржа. 4.14

 2. Мету й функції товарної біржі.

 3. Типи товарних бірж, їх суб'єкти і здійснювані ними операції.

 4. Становлення товарних бірж в Україні.

 • Фондова біржа. 15..54

  1. Поняття фондової біржі. Короткий світової огляд фондовій діяльності.

  2. Управління біржею.

  3. Учасники біржових угод.

  4. Особливості функціонування фондової біржі.

  5. Біржова торгівля облігаціями.

  6. Оформлення біржових угод.

  7. Принципи діяльності фондової біржі.

  8. Котирування і курс цінних паперів.

  9. Українська фондової біржі.

 • Концепція становлення ринку України. 54..57

  Укладання. 58

 • Список літератури. 60..61


  Запровадження

  “Ринок у якому відбувається купівля-продаж цінних паперів називається фондовій біржею”. Цією єдиною (й імідж неповторної) фразою, мимохідь, наче між іншим, ще нещодавно описував фондовий ринок головний офіційний підручник політекономії. Добре, втім, хоча б її, що його використовували нейтральні, без ідеологічної сварки, висловлювання для характеристики явища, потужно впливає попри всі найважливіші аспекти спосіб життя країни з розвиненою ринковою економікою.

  Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі та інші цінних паперів, про які в нас ще з придихом кажуть диктори телебачення та професіонали реклами, “там” вільно продаються на фондових біржах і так званому “вуличному” ринку. Переважна більшість жителів Західної Європи, Східній Азії чи Америки розглядають акції одному логічному і соціальному ряду з сплаченими рахунками за комунальні послуги та обговорюють справи над ринком цінних паперів без ажіотажного вереску. Цінні папери стали способом висловлювання особистого чи колективного підприємницького ризику, давно переставши бути об'єктами ритуального поклоніння, на жаль дуже часто зустрічається ми.

  Діяльність розглянутий світовий досвід, накопиченийпромишленно-развитими країнами у процесі становлення та розвитку ринку як однієї з найважливіших сегментів національного ринку. Була зроблено спробу розглянути аспекти діяльності фондової біржі, її сутність, призначення, складові та її місце у національному господарстві.

  Також було порушені питання зародження й подальшого вдосконалення механізму функціонування ринку в Україні.


  I.ТОВАРНАЯБИРЖА.


  >A)Цель і функції товарної біржі.

  Ефективне функціонування сучасного ринку у прямій залежність від постійновоспроизводимой ринкового середовища. Важливим його елементом є ринкову інфраструктуру, що є систему підприємств і закупівельних організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили в. До таких установам належать товарні і фондові біржі.

  У сучасному економічної літературітоварна біржа розглядається, по-перше, як економічна категорія, відбиває складової частини ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгівлі товарами з деякими характеристиками: масовість, стандартності, взаємозамінність. По-друге, це господарське об'єднання (суспільство) продавців, покупців і торговців-посередників з метою створення умов торгівлі, полегшення, прискорення і здешевлення торгових угод і операцій. Такі об'єднання організовуються підвищення торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обороту капіталу. Члени біржі виграють немає від її функціонування, як від своєї участі в торгах. Члени товарної біржі, якими може бути як посередницькі (брокерські, торгові центри тощо.), виробничі фірми, і з банківських установ, інвестиційні компанії, окремі громадяни, відповідно до встановленими біржовими правилами укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, до безпосередньо під час торгівлі залежно від співвідношення від попиту й їх пропозиції. Це свідчить про тому, що біржа є особливийценообразующий механізм. У вільному ціноутворенні також полягає мета біржі.


  B) Типи товарних бірж, їх суб'єкти і здійснювані ними операції.

  Охарактеризувавши різні сторони діяльності товарної біржі, можна надати їй таке узагальнююче визначення. Товарна біржа - це асоціація юридичних і фізичних осіб, що здійснює оптові торгових операцій з урахуванням стандартів, зразків у спеціальному місці, де на товари визначаються шляхом вільної конкуренції.

  Біржа як сегмент спільного ринку виконує функції збалансування попиту й пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

  На початку 1990-х років у країнах, де функціонує ринок, налічувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трлн. доларів, що становить 25% їх валового національний продукт. Там реалізується продукція понад 60-ти найменувань.

  У країнах із розвиненою ринковою економікою товарні біржі основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їх доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування організацій, їхнім виокремленням біржу; прибутки від надання з членам біржі та інших організаціям; прибуток від інших надходжень.

  Аналогічні завдання прагнуть ставити собі і вітчизняних засновники бірж. Так було в статті 1 закону України “Про товарній біржі” говоритися, що товарна біржа не займається комерційним посередництвом і немає метою отримання прибутку. Проте за практиці біржі одержують прибутки, джерелом яких є відрахування з сум комісійної винагороди, що надходить від брокерських контор. Надходження від біржових операцій, певні ст. 13 згаданого Закону, є з джерел формування майна біржі. Зазвичай, відрахування на користь бірж становлять 0.1 - 0.5% від суми ув'язнених брокери угод.


  II.ТОВАРНЫЕ БІРЖІ НА УКРАЇНІ.


  У 1993 року Україна функціонувало понад 60-ти товарних бірж. Таке велике їх кількість зумовлено низьким рівнем оптової торгівлі. Згодом, з недостатнім розвитком економіки, кількість бірж зменшиться.

  Особливостями українських бірж є проти західними малий статутний капітал та універсальність, низький рівень спеціалізації.


  Залежно від об'єкта продаж і біржі поділяються на універсальні та в спеціалізовані. Об'єктом продажу Київської універсальної товарної біржі є картопля, капуста, консервовані помідори і огірки, яловичина, свинина й худобу.

  У разі скорочення закономірним прискорення біржових процесів, розширення асортименту біржових товарів - і навпаки. Саме тому нашій країні притаманний приріст універсальних товарних бірж.

  Біржі, у яких об'єктом торгівлі є окремі товари чи його групи, називаються спеціалізованими. Натомість, вони поділяються на спеціалізовані широкого профілю і вузькоспеціалізовані.

  Україна має значно частіше зустрічаються спеціалізовані широкого профілю біржі. У тому числі виділяється “Украгропромбіржа”, куди входять центральна біржова структура і кілька регіональних. Через “Украгропромбіржу” реалізуєтьсясельско-хозяйственная і промислова задоволення потреб АПК України. У передбачається проведення як національних, і міжнародних торгів цукром, зерном,металлоизделиями, сільгосптехнікою і транспортними засобами.

  Біржі можна класифікувати по суб'єктам освіти. Україна має більшість товарних бірж організовуються надають державні установи, наприклад, органами постачання, міністерством сільського господарства та продовольства, іншими міністерствами й. То існували утворені Українська універсальна товарна біржа і “Украгропромбіржа”. У водночас існують біржі, організовані вільними підприємцями, наприклад, одеська приватна біржа “Світлана й До”. Певні плюси мають кожен із способів організації бірж. Перевагою перших і те, що вони теж мають щодо розвинену інфраструктуру, інших - їх доступність для великої кількості суб'єктів.

  Біржі можна підрозділити на національні і впливові міжнародні.

  Членами біржі можна вважати її акціонерів. Вона має право відвідувати біржу, користуватиметься його технічними коштами Німеччини та укладати угоди. Крім членів біржі торгах можуть брати участь відвідувачі, як постійні, і разові. Статус постійного відвідувача біржі суб'єкт може мати простий придбавши відповідний абонемент (чи облігацію), зазвичай, роком участі у біржових торгах. У ційабонементу суб'єкт відвідує кожні біржові торги і вчасно приймати у яких участь. Статус разового відвідувача суб'єкт може мати, купивши разовий вхідний квиток, що дає йому правом брати що у торгах щодня присутності біржі.

  Участь підприємств у біржову торгівлю на постійної чи разової основі може здійснюватися за певну платню через брокерські контори і брокерів (маклерів).

  Біржовий маклер є висококваліфікованим і має особливий статус, дозволяє йому виконувати такі функції: а) посередництво під час укладання угод результаті ухвалення доручень (наказів) членів і відвідувачів біржі і перебування відповідних контрагентів; б) представництво інтересів клієнтів шляхом ведення біржових операцій від імені; в) консультування торговців з питань якості і властивостей які й товарів; р) документальне оформлення угод і передачі їх у реєстрацію; буд) в експертних оцінках і висновок щодо різним питанням біржових угод, торгової кон'юнктури, і ін.

  >Биржевое угоду, скоєне з участю маклера, набирає чинності з підписання маклерської записки сторонами і маклером, а за наявності в маклера пропозиції (>офферта) однієї зі сторін й письмового згоди (акцепту) одної - лише маклером. Воно є письмово оформлений документ купівлі продажу чи поставки два види: на реальний товар і термінові (>фьючерстние). За першого - товар переходить від продавця до покупця, тобто, це реальний товарообіг. Товар має перебувати у приміщенні біржі (її складах) чи, в у крайньому випадку, має стояти вчасно 1-15 днів після підписання угоди.

  Товар, щоб стати біржовим, повинен відповідати цілої низки вимог. Насамперед слід, щоб було масовим, отже, не монопольним. Кількість товару має бути склала угоді в кубічних метрах, штуки, вагонах, тоннах чи інших одиницях виміру. Якщо проданого товару зазначено в вагонах, мусить бути відзначено і повна нормальна місткість вагона (платформи). Фактична величина продажу називається лотами, тобто партіями, що їх числом, кратним біржовий одиниці. Це означає, що більше товарів має ділитися кожну таку одиницю на всі сто.

  Якість, що є також однією з вимог до біржовому товару, угодою визначається: за стандартом і технічних умов, за договірними умовам, при попередньому огляді і з зразкам. Визначальним чинником при стандартизації якості біржового товару лежить введення базового сорти як єдиної заходи. вона є тим критерієм. яким дається якісна характеристика аналогічного товару. Як базового сорти приймається найпоширеніший такого роду продукцію цього ринку

  Особливістю біржового товару і те, що його можна і купити, та продати - вона цілком ліквідний. Біржовий товар, перш ніж потрапити до споживача, багаторазово переходить особисто від до рук. Це пов'язано з тим, що у біржі звертається не сам товар, а титул власності нього контракт з його поставку.

  >Котировочная ціна - типова біржова ціна, встановлювана біржею з урахуванням реальної оцінки кон'юнктури ринку. вона є ціною рівноваги попиту й пропозиції цього товару, встановлюється експертним шляхом визначений термін чи дату і є орієнтиром продавцям і покупців під час укладання угод.Котировочние ціни визначаються виборним органом біржі (>котировальной комісією). Причому комісія встановлює їх за характеру ціни, і навіть ціни проведення операцій, ціни продавців і покупців по моменту операцій, тобто на момент відкриття біржі, у середині біржових торгів і наприкінці дня, перед закриттям біржі.

  Котирування цін здійснюється двома шляхами: шляхом реєстрації фактичних цін попиту, пропозиції з угод, і навіть шляхом виведення типовий, тобто власне котирувальної ціни чи довідкової ціникотировальной комісії. Робиться так. З кон'юнктури ринку даного дня за певним товару, при велику кількість угод типова ціна обчислюється як середня ціна угод, що у відповідно до закону великих чисел відхилення будуть взаємно компенсуватися. Кон'юнктура ринку встановлюється з урахуванням його характеристик: співвідношення попиту й пропозиції, тенденції руху цін протягом біржового дня, кількості здійснених угод. Визначення типовий ціни при малому кількості угод - складного процесу і вимагає великої компетенціїкотировальной комісії. Довідкова (котирувальна) ціна перестав бути офіційної чи твердої ціною біржі, а являє собою лише думкакотировальной комісії у тому, що саме є найбільш типова ціна.

  Особливістю ф'ючерсних угод є постачання товару відповідно до попередньо ув'язненими контрактами за цінами, до над ринком реального товару, чи з котирувальної ціні. На певний час виконання угоди біржа бере певну суму застави (депозит, маржа). Ф'ючерсні угоди полягають між продавцями і покупцями , зазвичай ні з метою продажу або придбання товару, і з метою страхування від змін нього реальному ринку. Тобто за термінових операціях ф'ючерсного типу рух товару необов'язково, оскільки це - продаж права товару. Стандартний біржовий контракт, ставши об'єктом такий торгівлі, може реалізуватися за цінами (в останній момент купівлі й наступного продажу ціни на всі ринку реальних товарів змінилися). Якщо ціну підвищилася, різницю виплачує продавець, і навпаки, - якщо вона - покупець.

  А, щоб застрахуватися від його можливих втрат унаслідок змін цін і під час контрактів на реальний товар, в біржових операціях застосовується хеджування (огородження, захист). У найбільш загальному вигляді хеджування окреслюється страхування ціни товару від ризику чи небажаного для виробника спаду, чи невигідного для споживача збільшення. І продавець, і покупець однаково зацікавлені у усуненні значних коливань й у остаточному підсумку - в стабілізації руху цін. Насправді це в такий спосіб. Суб'єкт, котрий продає реальний товар біржі з постачанням у майбутньому, спираючись на існуючий рівень цін, до того ж час купує ф'ючерсні контракти таких самий період і кількість товару. А суб'єкт, який купує реальний товар з постачанням у майбутньому, до того ж час продає біржі ф'ючерсні контракти. Вони виступають як страхові гаранти - як у операції один бік втрачає як продавець реального товару, в водночас вона виграє як покупець ф'ючерсних контрактів на кількість товару, і навпаки.

  Зменшення ризику, що з торгівлею ф'ючерсними контрактами, сприяють опціонні угоди, котрі представляють собою торгівлю попередніми контрактами. Джерелом доходу покриття фактичну ціну проти ціною під час укладання опціонного угоди виступає премія. вона є величиною ризику, що дозволяє покупцю опціону завчасно знати, що може втратити, якщо відмовитися від придбання. І це то, можливо при наступних обставин. Суб'єкт, займається сільськогосподарським виробництвом, у березні хоче купити трактор, що стоїть кілька карбованців. Однак цей час він не бачить грошей, вони лише у вересні, після його реалізації товару. За зазначений час ціни на всі трактор можуть змінитися. Щоб реалізувати свої інтереси, покупець (хоче придбати трактор, а грошей немає) і продавець (хоче реалізувати трактора та за відстрочку

  Страница 1 из 5 | Следующая страница

  Схожі реферати:

  Навігація