Реферати українською » Биржевое дело » Біржі та їх роль в ринковій економіці


Реферат Біржі та їх роль в ринковій економіці

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК БІРЖІ

    Біржа виниклаХIII-ХV століттях у Північній Італії, але широке

використання у діловому світі отрималоХVI столітті у Антверпені, Ліоні

і Тулузі, потім у Лондоні й Гамбурзі. ЗХVII століття біржідейс-

>твовали у багатьох торгових містах європейських держав.

    Під біржами малися на увазі будинку, де збираються ділові

люди і причетні до торгівлі особи для ведення переговорів і задо-

>лючения оптових торгових угод на відповідно до встановлених

правилами. Перші біржі були лише товарні, значення якихсос-

>тояло у цьому, що вони замінили купівлю-продаж готівковим товаром з

рук до рук для придбання за зразками через біржових посередників.

    Ведучи мову про Росії, слід зазначити, що для становлення біржовихуч-

>реждений безпосередньо з Петром I,ознакомившимся з діяч-

>ностью голландських бірж під час своєї ">стажерства" як

корабела на верфях Нідерландів. Саме з ініціативи царя в Ріс-

ці з'явилися першіторгово-маклерские установи. І волярефор-

>маторапредварила той період, колиобьективная необхідність

розширення товарно-грошових відносин заздалегідь створює механізм,

який сприяти цих процесів на Батьківщині.

    Перша товарна біржа була в 1703 року, але об-

>ективние умови не сприяли його розвитку. Через двадцять

років вольовим указом 1723 року государ наказував "приневолити"

купців до відвідування цих комерційних установ.

    Отже, на відміну Заходу ініціатива створення біржі

належала не торговцям, а державі.

    Перша російська біржа відкрили Санкт-Петербурзі в

1724 року. Створення ж Московської біржі пов'язані з декретомЕкате-

>рини II "Про затвердження плану побудовиГостинного двору збир-

>жей за нього", підписаного імператрицею в 1789 року. Протепрак-

>тическая діяльність Московської біржі, розташованої на Іллінці,

почався тільки після війни 1812 року. Серед перших російських

бірж була Одеська, заснована 1796 року.

    Помітне розвиток біржового руху на Росії відбулося

30-40-х минулого століття, коли зростанняфабрично-заводстких і шмат-

тарних підприємств стимулював розширенняторгово-риночнихотно-

>шений. Тоді ж виникли біржіКремчуге, Рибінську, Нижньому

Новгороді та інших торгових центрах Росії.

    Основним ж періодом затвердження біржовий діяльність у Ріс-

ці були 60-70-ті роки, що безпосередньо було звсплес-


                                    

кому економічного піднесення у країні у зв'язки Польщі з реформами 1861 го-

так, коли біржі виникли практично у всіх великих містах Ріс-

ці.

    Уся діяльність біржових установ регламентувалася поло-

>жениями Статуту. У ньому суворо визначалася процедура, умови і

правила укладання угод, правничий та обов'язки учасників.

    До 1917 року у Росії було зареєстровано 115 торгових оборотів і

універсальних бірж і відповідне число біржових комітетів.

    Після Жовтневої революції діяльність біржових комітетів,

як та тіла бірж, було припинено: де вони вписувалися у теорію і

практику "військового комунізму". Проте НЕП відновив біржі

правах. Перші товарні біржі Країні Рад виникли наприкінці

1921 року (>Вятская,Нижегородская), чотири місяці 1922 року було

періодом найбільш швидкого зростання їхньої кількості.

    До серпня 1922 року, коли вийшла сеймова постанова Ради праці та

оборони про біржах, що було основою існування, їх кількістьдос-

>тигло 50. До 1923 року їхнасчитивалость 79, а до 1924 р. - 96.

    Найбільше значення в біржовому обороті мала Московська

товарна біржа, оборот якій досяг 39.3% всього біржового про-

рота, та був Ленінградська (9.1%), Харківська (8.1%), на ос-

>тальние 109 бірж доводилося - 43.5%.

    Більшість бірж, відповідно до резолюцією IX з'їзду Сові-

тов, виникли як державні, кооперативні чигосударст-

>венно-кооперативние. Однак у окремих у зародження

брала участь приватна торгівля (так, Воронезьку біржа виникла як

">Обьединенная біржа державних, кооперативних і громадських організацій

установ і закупівельних організацій і доходи приватних підприємств").

    Оскільки юридична природа радянських товарних біржвизива-

>ла суперечки,разьяснениямикомвнуторга від 18.01 і 17.02.23 року,

біржі було визнано громадськими організаціями.

    Як організації громадські, товарні біржі користувалися від-

>носительной незалежністю, встановлюючи внутрішню організацію та влитися

розпорядок роботи біржових інститутів -маклериата,котироваль-

іншої, арбітражної комісію та інших.

    Основним принципом організації товарної біржі була виборність

її органів.Комвнуторгу повідомлялися даних про особистому складі хат-

>ранного біржового комітету.

    У цілому нині конкретні заходи діяльності бірж можна раз-

бити ми такі групи: діяльність бірж органу захисту ін-

>тересов торгівлі; створення центрального ринку; виявлення перебуваючи-

>ния ринку виробництва і цін; сприяння розвитку вищих форм торгівлі.


                                    

    У 1930 року діяльність радянської біржі припинилася.Утвер-

>ждавшаяся країни тоталітарнакомандно-распределительнаясисте-

мало не потребувала більш як у механізмі вільного ринковогорегулиро-

>вания. За плановими основами народного господарства стояла залізно

регламентна примусова система контрольованого виробництва

і розподілу, що тримає до рук волю і прав людини, його

матеріальні і духовні потреби.

     Чергове відродження біржі наші дні диктується життєвими

вимогами повернутися нарешті до розумним методамхозяйствова-

>ния, апробованих досвідом історії всього людства. ПершоїМосгорис-

>полкомом 19 травня 1990 р. був зареєстрований МТБ. Сьогодні у Ріс-

ці вже близько 400 бірж різної спеціалізації, зокрема біржа

праці Москві. У нашій країні найбільша кількість бірж, але

обертів їх комерційної діяльності найменші. Проте в більшості

діючих бірж багато і великих, з відносно великим торговим

оборотом, у тому числі Російська товарно-сировинна біржа,

>Дальневосточная товарна біржа, Байкальська товарно-сировиннабир-

>жа, діяльність якої охоплюєЧитинскую, Іркутську області

іБурятскую АРСР, Всеросійська біржа АПК в Рязані та інші. У

числі членів цих бірж великі промислові підприємства міста ізару-

>бежние фірми.

    Сам факт вторинного відродження біржі після його ліквідації в

1930 р. - достатня підстава утвердження, що його залежить від

самого життя як негайність явище насущних економічних

потреб суспільства. Оптова біржова торгівля -- перевірена

століттями прогресивна форма комерційного посередництва. У цій

шляху йдуть, усе цивілізовані народи. Немає сумніву, що, подолавши

всі труднощі й перешкоди, і Росія те що практичнореа-

>лизует цій формі комерційних відносин, а й включиться в

світову систему біржовий торгівлі.

2. ОСНОВНІ ПЛАНИТОВАРНЫХБИРЖ.

    Товарна біржа - організація, діюча з урахуваннямсамооку-

>паемости для: надання посередницьких послуг за висновкуторго-

>вих угод; упорядкування товарної торгівлі; регулюванняторго-

>вих операцій та дозволу торговельних суперечок; збирання й опублікування

даних про цінах, стану виробництва та інших чинниках, ока-

>зивающих впливом геть ціни. Предметом угод на товарній біржіяв-

>ляется товар і договори з його поставку.

    Товарна біржа, зазвичай, перестав бути комерційним перед-


                                     

>приятием.Получение грубі прибутки - що це її мета. З визначено-

іншої натяжкою товарні біржі можна як кін-

>сорциума, що створюється зацікавленими виробниками

посередницькими фірмами реалізації спільного проекту -

організації регульованого ринку товарів, забезпечує кожному

з його проведення збутових і динаміка закупівельних операцій.

    Вигода учасників забезпечується економією витрат напрове-

>дение комерційної роботи.

    Можливо створення біржі як і комерційне підприємствоакци-

>онерного типу. Та заодно організаторів - учасників має бути

значною мірою менше, ніж клієнтів, які мають її послуга-

ми. Тоді, у інтересах засновників позначиться прибутковою роботабир-

>жи з допомогою надання різноманітних посередницьких послуг.

     Вищим органом управління біржі служить зборів акціонерів.

>Текущее керівництво діяльністю біржі здійснює комітет,

склад парламенту й голови якого вибирає зборів акціонерів.

     Основні особи, які діють біржі , - брокери,представля-

>ющие учасників біржі ізаключающие угоди від своїх особи. У цьому вся

разі брокери виступають агентів. Якщо брокерська кін-

тору виробляє операції на власний власні кошти, вонависту-

>пает як принципала.

               >ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БІРЖІ

                 загальні збори членів біржі

   ревізійна біржовий арбітражна

    комісія комітет комісія

              >котировальная президія біржі-

                комісіявого комітету


                                    

    Біржовий апарат

                      Керуючий біржовим

                           апаратом

    1 заступник. 2 заступник. 3 заступник. старший

    управляючого управляючого управляючого маклер

       центрекон.информ-йАХОмаклериат

       аналізу центр

      дог.-прав. відділорг-ии біржовий

       відділ з ар- іобеспеч-ия музей

      битражембирж.торговли

      транс.-тариф. біржове

       відділ видавництво

       відділсоверш.

       біржовий торгівлі

     Зупинюся на основні завдання структурних підрозділів

біржового апарату:

     1. Центр економічного аналізу здійснює:

        - контролю надконъюктурой ринку продукції;

        - підготовкуконъюктурних оглядів;

        - аналіз технічних, економічних пріоритетів і інших чинників,

          здатні наконъюктуру ринку;

        -конъюктурние прогнози;

        - платні консультації з економічних питань.

     2.Договорно-правовой відділ з арбітражем здійснює:

        - оформлення договорів між партнерами за угодою;

        - юридичне оформлення угод, контролюєправиль-

         ность здійснення маклерами;

        - контроль правомірності дій учасників торгів;

        - підготовку справ до розгляду в арбітражної до-

          місії.

     3.Транспортно-тарифний відділ здійснює:

        - організацію та влитися забезпечення доставки купленої набир-

          ж продукції;


                                    

        - консультування продавців і покупців повопро-

          сам, що з транспортуванням;

        - підготовку пропозицій з ефективним способамдос-

         тавки партії вантажів покупцю;

        - оформлення розрахунків за доставку вантажів.

     4. Відділ вдосконалення біржовий торгівлі здійснює:

        - аналіз рівня розвитку та стан торгівлі на дано-

          іншої біржі;

        - пошуку шляхів підвищення ефективності і забезпечення якостірабо-

          ти біржі;

        - розробка і впровадження нововведень, він спонукує

          біржовий апарат до активнішої діяльності;

        - вивчення досвіду організації біржовий торгівлі встра-

          а й там.

     5. Інформаційний центр забезпечує:

        - отримання, збереження і опрацювання всієї циркулюючої

          інформації;

        - надання членам і відвідувачам біржі послуг запрове-

         дению необхідних розрахунків, і навіть поинформацион-

         ному обслуговування.

     6. Відділ організації та забезпечення біржовий торгівлі осу-

       ществляет:

        - зміст біржового залу стані;

        - забезпечення біржі комерційної інформацією;

        - забезпечення членів біржі необхідними матеріалами і

          умовами для укладання угоди.

     7.Административно-хозяйственний відділ здійснює:

        - традиційні господарські завдання;

        - вирішення завдань, що з веденням бухгалтерських

          справ, вирішення питань з оплаті і кадрам.

     8.Маклериат забезпечує:

        - здійснення біржовий торгівлі в біржовому залі;

        - надання маклерів членам біржі дляосуществле-

         ния ними торгових угод;

        - оформлення угод;

        - контроль виконання обидві сторони договірнихобя-

         зательств;

        - експертизу партій товарів, вступників на біржовий

          торг.

     У розвитку товарні біржі пройшли кілька сходинок

від оптового ринку, де угоди відбуваються з готівкою партіями


                                    

товару до сучасного ф'ючерсного ринку.

     Правила торгівлі по за ф'ючерсними контрактами відкривають віз-

>можности: за продавцем зберігається права вибору - доставити

продукцію чи відкупити терміновий контракт до терміну

поставок товарів; покупець - прийняти товар чи перепродувати

терміновий контракт до терміну поставки.

     Серед переваг, які мають ф'ючерсніконт-

>ракти, можна назвати:

     1) поліпшення планування;

     2) вигода;

     3) надійність;

     4) конфіденційність;

     5) швидкість;

     6) гнучкість;

     7) ліквідність;

     8) можливість арбітражу.

     Розглянемо ці переваги докладніше.

          1. Поліпшенняпаланирования.

     Розглянемо з прикладу країни, що виконує продукт наек-

спорт. Скажімо, какао. Як вона планувати своєї стратегії

збуту? Вона може:

     а) знаходити покупця щомісяця чи пізно кожен квартал,

коли продукт готовий;

     б) продавати тотальність продукту першому покупцю,

який оголошується, за ціною, що він запропонує;

     в) звернутися до "за ф'ючерсними" ринків, скориставшись

наданих біржею механізмом фіксовану ціну, а про-

дати продукт у найбільш зручне час найкращомупокупа-

>телю.

     Простота і її ф'ючерсних контрактівсосто-

>ит ще й тому, що виробник какао, беручи таку

торгівлю і захищаючи себе від ризику принести збитки своєму

продукті, дає можливість виробнику шоколаду придбати

це какао, із доставкою у майбутньому отже,застрахо-

>вать себе від перебоїв у постачанні сировиною.

          2. Вигода.

     Будь-яка торгова операція вимагає наявності торговихпартне-

рів. Проте не легко знайти у потрібну підходячи-

>щего покупця продавця.


                                    

     "Ф'ючерсні" ринки дозволяють уникнути як і неприємної

ситуації та здійснювати купівлю і продаж без конкретноназванно-

го партнера. Понад те, "ф'ючерсні" ринки дозволяють отримати

чи сплатити найкращу ціну нині. За наявностіфью-

>черсного контракту і продавець, і покупець мають у своєму запасі

час, щоб отримати чи продати товар у майбутньому з найкращого

вигодою собі, не пов'язуючи себе з певним партнером.

          3. Надійність.

     Більшість бірж мають розрахункові палати, якими

продавцями і покупцями виробляються все розрахункові операції.

Це дуже важлива річ, хоча біржа не є прямим

учасником торгової операції, вона фіксує і що підтверджує

будь-яку купівлю і продаж.

     Коли біржі виробляється купівля-продаж якогосьтова-

>ра, розрахункова палата має від продавця та покупцясоответст-

>вующее забезпечення цієї угоди. Контракт, реалізований через

посередництво розрахункової палати, у багатьох відносинах надійніше

контракти з будь-яким конкретним партнером, включаючигосударствен-

>ние агентства.

          4.Конфиденциальность.

     Ще один важлива риса "ф'ючерсних" ринків - анонімність,

якщо вона бажана для продавця чи покупця.

     Багатьом найбільших у виробників і покупців, чиї

продажі та закупівлі надають потужне впливом геть світовий ринок,

можливість продати чи купити товар конфіденційно має

дуже важливого значення. У разі біржові контракти не-

замінні.

          5. Швидкість.

     Більшість бірж, особливо мають працювати з товарамиширо-

кого споживання, можуть дозволити швидку реалізаціюконтрак-

тов і товарів без зміни. Завдяки цьому торгівля

відбувається нас дуже швидко.

     Як це відбувається? Наприклад, хтось хоче купити10000т

цукру. Він може зробити, купивши 200 ф'ючерсних контрактів

по50т однією контракт. Така угода то, можливосовершена за

кілька хвилин. Далі, все 200 контрактів гарантовані, і

тепер у покупця є час на переговори напредоставле-

>ние вигідніших умов.


                                    

          6. Гнучкість.

     У ф'ючерсних контрактах закладено колосальний потенціал

здійснювати з допомогою незліченну кількість варіантів

операцій. Адже й продавець, і покупець мають можливість як

поставити (прийняти) реальний товар, і перепродати біржовий

контракт до терміну поставки, що відкриваєперспек-

>тиви широкої і різній варіантності.

          7. Ліквідність.

     Говорячи загалом, "ф'ючерсні" ринки мають величезний пітний-

>циал для безлічі операцій, що з швидким "переливом"

капіталу і товарів, тобто ліквідністю. Однією з показників

ліквідності є загальний обсяг торгівлі на біржах. Обсяг

торгівлі на ф'ючерсних біржах тільки з товарами перевищує 2.5

>трлн.долл.

          8. Можливість арбітражних операцій.

     Завдяки гнучкості ринку України і точно певних стандартів

цих контрактів, відкриваються широкі можливості. Вонипозволя-

ют вести справи виробникам, покупцям, біржовим ділкам з

необхідної гнучкістю операцій та маневреністю політики фірм

у ринкових умов.

     Тепер різницю між відкритими і закритою біржами. Вона

у тому, що у першому випадку угоди можуть укладати-

ся тільки між біржовими маклерами і брокери, які

представляють інтереси і виступають від імені як учасниківбир-

>жи, і разових покупців. У другий випадок контрактимо-

гут брати й клієнти біржі як самостійно, і через

посередників. На початковому етапі знають, коли ще відпрацьований хутра-

>низм біржовий торгівлі, і відсутні засоби захисту інтересів

продавців і покупців, є доцільним закриті тор-

гі.

     Будь-яка товарна біржа має дві основні напрямидея-

>тельности: оптової торгівлі з одного сторони, і котирування цін

товарів з іншого. Зупинюся на останньому.

     В усіх життєвих інших країнах біржова діяльність поруч із

банківської та їх грошової системою служать об'єктом державно-

го регулювання. Не випадково. У ринковій економіці при

відсутності прямого директивного втручання упредпринима-

>тельскую діяльність саме біржі є інструментом кіс-


                                    

венного, але дуже істотного на бізнес. Не-

дивлячись те що,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація