Реферати українською » Биржевое дело » Дублюючий портфель та його відхилення


Реферат Дублюючий портфель та його відхилення

Державний університет Вища Школа Економіки

Есеї

за курсом «Управління інвестиційним портфелем»

на задану тему:

>Дублирующий портфель та її відхилення.

Виконала Величко Оксана
група 612

Москва 2003


Зміна дохідності активів, крім інших речей, відбивають зміни інформацію про економічних умов у майбутньому. Вивчення впливи різних економічних шоків ціни активів важливо ще й що це допомагає виявити природу економічних коливань, оцінити премію за ризик та передбачити економічні коливання у майбутньому.Звеном, що зв'язують ціни активів з новинами щодо стану економіки, є «портфель прямування тенденції» (>trackingportfolio). Дані портфель є портфель активів, дохідності яких максимальнокоррелированни з цими економічними перемінними як очікувані обсяги виробництва, інфляція чи дохідність.

Портфелі, дублюючі тенденцію, застосовуються під час вирішення деяких проблем. Однією проблеми є вимірювання премії за ризик. Якщо дублюючий тенденцію портфель приносить премію за ризик, тоді знак цієї премії і тотожність премії, згенерованої економічним параметром, можуть назвати те що, які економічні параметри значимо впливають на очікувану дохідність, і може допомогти оцінити модель оцінки фінансових активів.

>Дублирующие портфелі мають принаймні ще три сфери застосування, які грунтуються на портфелях, приносятьненулевую премію за ризик. По-перше, портфелі прямування тенденції можуть бути засобом хеджування для індивідуальних інвесторів, які прагнуть застрахуватися у разі якогось певного економічного ризику (наприклад, зниження споживання). По-друге, з урахуванням дублюючого портфеля можна будувати прогноз поведінки будь-якої економічної перемінної.Т.к. дохідності активів можна розрахувати на день, дублюючі портфелі здатні надавати інформацію з приводу очікувань ринку з цього приводу майбутнього економіки. По-третє, шляхом виміру очікувань, портфелі прямування виявляють структуру економіки та пояснюють реакцію ціни новини, що стосуються економічної сфери.

Ці три сфери докладання дублюючих портфелів можуть бути перевірені і не залежить від конкретної моделі оцінки активів. Наприклад, якщо припустити, щоCAPM-модель правильна, то цьому випадку дублюючий портфель мав би очікувану дохідність, має тіснуковариацию з ринком. Але тоді неочікувана частина дохідності було б однаково відбитком новин про майбутнє економіці. Навпаки, якщо припустити, що неефективний, ірраціональні настрої впливають ціни, і дохідність частково передбачувана, то цьому випадку до того часу поки ціни відбивають інформацію про майбутнє стані економічних детермінант, дохідність дублюючого портфеля також застосовна для хеджування, прогнозуванні й розуміння економіки.

Ризик портфеля активів можна виміряти двома шляхами:

· абсолютний ризик –волатильность дохідності

· відносний ризик –волатильность щодобенчмарка (термін, використовуваний для назви набору будь-яких активів, що є порівнювати. Як такого набору зазвичай вибирають будь-якої індекс).

Однією з показників відносного ризику є «відхилення від індексу (>бенчмарка)» (>trackingerror). Він є стандартне відхилення різницідоходностей портфеля і індексу. Причому вважається також, що даних розрахунках використовується саме дублюючий портфель.

Дохідність активу = Дохідність портфеля – Дохідність індексу (>бенчмарк)

>Tracking >error (>TE) =Стандартное відхилення дохідність активу

>TE показує:

1. Як щільно сконструйований портфель слід за індексом. Інакше кажучи, наскільки близькими є ваги паперів портфелі вагам паперів в індексі.

2. витрати, які віднімаються з дохідності портфеля. Такі витрати, як транзакційні витрати, включаючи брокерське винагороду, спред тощо. зменшують дохідність портфеля. Що витрати, то вище помилка прямування.

>Детерминантами >TE є:

1.    кількість акцій, включених в портфель і включених в індекс. Відхилення від тенденції зменшується із включенням дедалі більшої кількості акцій, які входять у індекс, і навіть збільшується включення в портфель акцій, не які входять у індекс.

2.    розмір чи стиль чи вагу.TE зростає тоді як портфель збочує з індексу в термінах середнього ринкового розміру чи інвестиційної вартості. Різні портфелі може мати схожіTE. ТакожTEr збільшується в мері того, як частка активів портфелі збочує з частки активів в індексі.

3.    бета.TE починає зростати тоді, коли бета портфеля починає відхилятися від 1. Включення готівки зменшує загальнуволатильность портфеля, але водночас збільшуєTE.

4.    >волатильностьиндекса-еталона


Причини появи >TE:

1. Витрати, які генеруються портфелем: У ідеалі структура портфеля мусить бути схожа зі структурою індексу, й у портфель би мало бути вкладено усі засоби, наявні в інвестора. Але це можливо, оскільки власник портфеля мусиш заподіювати витрати на повсякденно управлінню, транзакційні витрати з купівлю-продаж цінних паперів, тощо. Витрати інвестора потрібно виконати з його ж коштів, що означає, що іноземний інвестор вкладе менше капіталу ніж те, що планувалася б. Це своє чергу, впливає дохідність, оскільки інвестор отримає дохідність на те кількість, яке вкладено. Отже, нижчі вкладення інвестора приведуть до дешевшеTE.

2. Баланс готівки: Для отримання такої ж портфеля, що міститься й у індексі, інвестору необхідно інвестувати всі свої кошти. Але це теж суперечить міркувань балансу ліквідності. Наприклад, компанія неспроможна цього,т.к. їй потрібно виплачувати дивіденди своїм акціонерам, відповідати на інших своїх зобов'язань.Т.к. задоволення даних зобов'язань має бути проведене протягом досить короткого проміжку часу, то компанія завжди повинна підтримувати необхідний баланс готівки.

Також деякі активи, включені в портфель, можуть принести дивіденди, що як студія-продакшн і швидше повинні прагнути бути вкладено знов-таки на цей портфель. Якщо компанія неспроможна вкласти ці дивіденди, тоді це проводить більшого кількості готівки, ніж потрібне і, отже, це теж впливає на отримувану дохідність.

3. Встановлення обмежень на кругообіг: Інвестор має оновлювати баланс інвестицій, чого він купує чи продає нові папери. Іноді може статися, що й же не бути можливості придбати чи продати даний цінний папір через встановленого обмеження на кругообіг. Отже, інвестор зможе тримати необхідну кількість цінних паперів, які б провадити до повного дотримання індексу. Також може статися, що від цього фільтра інвестор зможе купувати/ продавати цінних паперів по бажаної ціні. Тому його доведеться заплатити більше, щоб отримати й одержати менше за продаж. Це спричинить різке до спотворення у розподілі капіталу, доступного для інвестування на портфель акцій.

4. Вплив змін - у компанії. Щоразу, коли відбуваються зміни укомпании-емитенте, приміром, перетворення зобов'язань чиваррантов, прав, злиття компаній, зміна у складі акціонерів, конфіскація, пільгової передплата тощо. інвестор повинен переформувати портфель у відповідність ізбенчмарковим індексом. Це звісно передбачаєпокупку/продажу, наслідком чого стане витрати, що знову б'ють по дохідності портфеля.

Що стосується таких корпоративних перетворень як випуск прав, премії, перетворення, злиття компаній, і т.д., де існуючим власникам виплачується компенсація як нових акцій. Ці корпоративні зміни набирають сили "заднім числом", коли це завжди буде оголошено біржі. Отже, утворюється проміжок часу між цієї датою і датою, з якою компанія починає фактично кредитуватися і має у розпорядженні власними акціями. Протягом цієї періоду, індекс відбивається з виплатами, тоді як компанія без.

5. >Округление кількості цінних паперів, залежно від частки індексі: Як помічено раніше інвестор повинен вкласти капітал в цінні папери тієї ж самої пропорції що у індексі. Проте, щодо числа акцій, що їх куплені, необхідно округляти їх кількість як мінімум акцій що може бути придбано (залежно від встановлених правил).

Заходи, які б зниження >TE:

методи, викладені не обов'язкові, і неупотребляеми,т.к. управляючий портфелем завжди вибирає саме те, що конкретно підходить під тип його портфеля і відповідно до ситуації.

1. Як згадувалося, інвестору необхідно підтримувати якийсь баланс готівки. Ці резерви не приносять ніякої дохідності. Існує безліч методів для роботи з потоком готівки. Наведу дві з них, застосовних у разі:

a. Використання ф'ючерсних контрактів: інвестори чи управляючі портфелем, щоб підтримувати необхідний рівень готівки може використати ф'ючерсні контракти. Актив, розміщений основу ф'ючерсного контракту, принесе те саме норму дохідності як і індекс, а витрати входу-виходу можна дійти достатні низькими. Готівку, одержані від дивідендів чи нових підписок можна використовувати також і вкладення капіталу у ф'ючерсні контракти терміном доки станеться реінвестування . Коли готівку сягає потреби, яка достатня для вкладення цінних паперів, позиція щодофьючерсу закривається і капітал то, можливо інвестовано.

b. Тимчасово інвестиція в цінних паперів з їх постійним доходом: готівку, необхідна інвестору з метою ліквідності то, можливо вкладена в короткі інструменти ринку, які дають фіксований дохід. Отже, готівка, збережені для відповіді за зобов'язаннями, можна використовувати щоб одержати дохідності шляхом вкладення ці інструменти. В такий спосіб можна зменшити ризик інвестора, що виникає за наявностіtrackingerror, оскільки ті інвестиції приноситимуть дохідність.

2. Надання позики як акцій: акції, належать інвестору, можна використовувати надання позик. Отже, інвестор отримає дохідність і знизитьсяtrackingerror.

Необхідність відстежуванняTE пояснюється кількома фактами. По-перше, ймовірність драматичних втрат (дохідність активу менше -10%) зростає одночасно зі зростаннямTE. По-друге, можливість отримання надприбутки також зростає зі збільшеннямTE. По-третє, значення попередніх фактів для інвесторівассиметрично, тобто. корисність від збитків не дорівнює корисності від виграшу з протилежним знаком.

Отже, підсумовуючи викладене, можна сказати, що дублюючий портфель і відхилення від цього не є лише інструментом портфельного аналізу, але й, приміром, й макроекономічної аналізу. Будь-який може становити дублюючий портфель, використовуючи дані про деннимдоходностям. Це дозволить оцінити думка ринку з приводу майбутніх значень економічних змінних.

Ціни облігацій дуже чутливі на макроекономічні прогнози і заяви, тоді якагрегированние на акції звичайно залежить від цього. Це можна тому, що конкуруючі ефекти відсоткові ставки і потоку готівкивзаимоуничтожаются наагрегированном рівні. У цьому плані, дублюючі портфелі мають незаперечну перевагу перед перемінними в моделіVAR.

Література:

1.Шарп У., Александер Р., Бейлі Дж. Інвестиції: Пер. з анг. – М.:ИНФРА-М, 2001. – XII, 1028 з.

2.OwenLamont.EconomicTrackingPortfolios.March 1999.nber.org/papers/w7055

3.ManuelAmmann,HeinzZimmermann. TheRelationbetweenTrackingError andTacticalAssetAllocation.April 1999

4.SoosungHwang,Stephen E.Satchell.TrackingError:Ex-AnteversusEx-PostMeasures.


Схожі реферати:

Навігація