Реферати українською » Биржевое дело » Товарні біржі: функції, принципи, структура


Реферат Товарні біржі: функції, принципи, структура

укладають угоди або власним коштом, або з допомогою клієнтів. Угоди

на товарній біржі відбуваються в біржовому кільці. Брокери в біржовому кільці підтримують контакти з клієнтами поза будинком біржі, використовуючи телефони, телетайпи, термінали ЕОМ й інші засоби зв'язку, і навіть через спеціальних розсильних.

     При встановленні часу торгівлі часто враховується такий чинник, як наявність бірж відповідного товару інших країнах або часових поясах. Тим самим було забезпечується практично цілодобова торгівля, що сприяє зростанню біржових операцій.

     Спрощенню укладання угод сприяє стандартизація основних умов контрактів.

     На деяких біржах, особливо сільськогосподарських товарів, може поставлятися будь-який відповідальний мінімальним вимогам товар цієї країни чи вказаних у правилах біржі

країн. На ряд інших бірж, передусім кольорових та коштовних металів, марка товару повинна заздалегідь реєструватися.

     Крім якості, в біржових контрактах уніфіковані і ще умови. Такі контракти називаються типовими, наприклад, на ф'ючерсних біржах торгівля ведеться лише партіями однієї величини, званими лотами. Причому використовуються сформовані одиниця виміру.

     Для активізації обороту, залучення максимальної кількості торговців біржі прагнуть сконцентрувати торгівлю в такий спосіб, щоб товар поставлявся лише певні місяці, звані позиціями. До кожного ринку характерні свої періоди активізації попиту й пропозиції, пов'язані переважно з сезонністю, наприклад, у сільськогосподарських товарів зумовлено збиранням врожаю. Відповідно, призначаються місяці, протягом яких дозволяють поставляти товар за тими контрактами, що були і термін котрих минає у цьому місяці.

     На біржах одночасно продається (відповідно, котирується) товар відразу з кількома термінами (місяцями) поставки, і чітке позначення кожного їх необхідно, ніж

сталося помилок.

     Важливим елементом уніфікації біржових контрактів є місце поставок товарів. Біржі дозволяють продавцям поставляти товар лише у ті місця, де це наказано правилами

біржі. Це може бути склади, елеватори, сховища, банки, мають спеціальну угоду з біржею і відповідальні визначеними критеріями. Вони можуть розташовуватися неподалік біржі, або у інших містах, які можуть перебувати в інших країнах, які потреби відповідальних вимогам світової торгівлі.

     Крім стандартизації якості, термінів й визначити місця поставки, величини контракту, умов розрахунку, можливого відхилення фактичного ваги партії від вказаної у складському свідоцтві ф'ючерсної біржі, особливо у США, під впливом законодавства стали обмежувати розмір коливання цін.

     Максимально допустимі протягом дня коливання цін перевищення яких веде до припинення торгівлі, встановлені лише у США. Гранично можливі відхилення ціни вгору чи вниз встановлюються від рівня цін при закритті біржі попередній день. Вони те що, щоб у цілях запобігання паніки біржі дати час торговцям краще оцінити вплив тих чи інших чинників ціни, зробити більш упорядкованим процес розрахунків, запобігти невиправдані банкрутства.

Біржовий товар на товарному ринку.

 

Біржовий товар - це невилучений з обороту товар певного роду, якості.

До товару і стандартний контракт на зазначений товар.

Кожна біржа вправі сама встановлювати склад товару, якийявл. об'єктом бірж. торгу.

 

Вимоги до біржових товарам.

1. Товар може бути масовим і випускатися у досить великий обсяг (велика кількість у виробників і велика кількість покупців). Це дозволяє визначити попит. Встановлюється рівноважна ціна. Вироби єдиного виробника, унікальної манерою виконання неможливо знайти об'єктом бірж. торгу.

2. Вимога за якістю, умовам зберігання, транспортуванні і виміру. Це означає, що товар може бути легко стандартизовано у тому, що його можна без перегляду за зразками чи технічним з описів. У практиці бірж. справи стандартизація утворює основну ознаку справді біржового товару.

3.Кол-во товару, запропоноване длякуплм-продажи. Товар біржіпродается-покупается у суворо певних розмірах. Ці розміри називаються біржовими одиницями, партіями, лотами, які відповідають або місткості транспортних засобів, або за місцеві, обсягу і вазі. Партія чи лот може бути кратним біржовий одиниці.

На товарній біржі Чикаго біржова одиниця щодо пшениці становить 5 тис. бушелів (~100 тонн), покрупнорогатому худобі - 34 бика.

На Лондонській біржі металів: бірж. од. міді, цинку, свинцю становить 25 тонн, олово - 5 тонн, срібло - 311 кг.

Об'єктом біржовий торгівлі ниніявл. 70 видів товарів. Вони об'єднують у такі групи:

1. с/г й лісові товари та продукти їхньої переробки;

2. сировину й напівфабрикати;

-кольоровіМе;

-дорогоцінніМе;

3. нафту й війни нафтопродукти.

Номенклатура бірж. товару з роками змінюється. Останнім часом використовують продукти нафтопереробки: бензин, дизельне паливо, мазут.

На біржі щойно з'явилися дорогоцінні метали.

>С/х, лісові і товари домашнього користування становить ~55% обсягу всієї бірж. торгівлі (дуже стійка тенденція).

 Що ж до групипромиш. сировини, те з розвитком техніки і технології обсяг цих товарів у бірж. торгах буде неухильно зростати (поява біржі нових кольоровихМе).

 Розвиток бірж. торгівлі впливає на бірж. товар. Спочатку бірж. товар виступав у вигляді реального товару, виробленого вже чи виробленого до визначеного терміна. Поява цінних паперів як бірж. товару. Валюта, рідкісноземельніМе. Усе це призвело до появи об'єкта бірж. торгівлі стандартного контракту - ф'ючерс. Після ф'ючерсупоявл. опціон, що дає декларація про висновок бірж. контракту.

Реальний товарявл. об'єктом бірж. торгівлі на товарній біржі.

Валюта і рідкісноземельніявл. об'єктом бірж. торгівлі на валютної біржі.

Цінні папериявл. об'єктом бірж. торгівлі на фондових біржах

>Фьючерси і опціониявл. об'єктом бірж. торгівлі всіма видами бірж.

                             

                                 Біржовий товар


Цінні Реальний товар, Валюта і Ф'ючерс Опціон

папери товарна рідко- (біржовий

                   продукція земельні стандарт)

                         метали

   НаявнийИзготовляемий

          у наявності до якогось

                               терміну у майбутньому

Біржові угоди на товарній біржі.

Сутність біржових угод.

>Бирж. угода - угоду про взаємної передачі правий і обов'язків щодо біржового товару, допущеного до звернення біржі і що найшло свій відбиток у бірж. договорі, контракті, укладеної ході бірж. торгів.

Біржова угода характеризується кількома сторонами:

1. Юридичний бік угоди.Понимается дію, спрямоване встановлення , зміну або припинення цивільних правий і обов'язків.

Юридична правовий бік бірж. угод як і стосується правий і обов'язків учасників,.

2. Організаційна. Передбачає встановлення учасників угод, передбачає види бірж. угод, а як і порядок чи черговість виконання зазначених дій до висновку бірж. операцій та їх свій відбиток у документах.

3. Економічна. Передбачає мета укладання угоди: задоволенняпоьребностей, спекуляція, продаж, т.д.

4. Етична. Передбачає дотримання традицій, і правил поведінки.

Угоди мають такі моменти:

1. угода має являти собою угоду про купівлі-продажу бірж. товару з негайної поставкою або до визначений час у майбутньому;

2. учасники бірж. угодиявл. учасниками бірж. торгів;

3. угода виконується поза бірж;

4. слід обов'язкова реєстрація відповідно до встановленими правилами;

5. біржаявл. гарантом виконання угод, зареєстрованих їхньому торгах;

6. біржа вправі застосовувати санкції до учасників бірж. торгівлі, які роблять не бірж. угоди;

7.   бірж. угоди що неспроможні відбуватися від імені Ілліча та з допомогою біржі, укладання угод - це функції учасників бірж. торгів, тобто. членів біржі і брокерів, які у роліпррофессиональних посередників.

Умови утримання угоди:

1. найменування товару;

2. якість;

3. кількість;

4. ціна;

5. форма оплати;

6. форма поставки;

7. місцезнаходження і шлях доставки;

8. термін виконання.

Істотним моментом угоди є товару. Клієнт брокерської контори,поручающий укласти угоду може обумовити, виставити вимога з приводу ціни, купівлі-продажу товару.

Угода може полягати по:

1. поточної ціні бірж. дня - ця ціназафиксированна в останній момент укладання угоди, вона чи оголошено, чи встановлюється при аукціоні;

2. заданої ціні;

3. лімітної ціні - обговорено межа коливань (від і по);

4. ціні на певну дату;

5. довідкової ціні, зафіксованої на даний момент відкриття чи закриття біржі.

Види біржових угод на товарній біржі:

1. операції з реальним товаром;

2. угоди без реального товару.


                                 Угода із реальним товаром


Операції зФорвардние Бартерні Операції з

негайної операції з угоди умовою

поставкою відстроченою

готівкового терміном

товару поставки


       з запорукою з премією


на на прості подвійні складні кратні

купівлю продаж

                         на на

                       купівлю продаж

Угоди за готівковий товар:

- це угоди товару, які перебувають під час торгу біля біржі складах, що належать біржі;

- це угоди товару, очікуваний до прибуттю на біржу щодня торгу чи до закінчення бірж. торгу;

- це угоди товару, що у шляху.

Метою операцій із негайної поставкоюявл. фізичний перехід товару від продавця до покупця. Оплата може здійснюватися як і момент передачі товару, і у відповідність до домовленістю (чи передоплата, чи оплата після отримання товару). Виконання угоди починається з її ув'язнення. Це неможливимбиржеувю гру надвижени цін. Ці угоди вважаються найнадійнішими. Згідно з умовами договору негайна постачання - від 1 до 5 днів.

Підсумовуючи угоди біржі, їх і учасники можуть переслідувати такі цілі:

купівлю реального товару; здійснення спекулятивних операцій; хеджування

(страхування від можливої зміни цін).

 

>Спекулятивние операції відбуваються біржі для одержання прибуток від купівлі-продажу біржових контрактів внаслідок різниці між ціною біржового контракту день ув'язнення й вартістю його виконання за сприятливого до котроїсь із сторін (продавця та покупця) зміні цін.

>Спекулятивние угоди становлять істотну частку біржового обороту. Залежно від характеру біржових угод спекуляцію поділяють ми такі види:

     спекуляція для підвищення цін - скуповування біржових контрактів для наступної перепродажу;

     спекуляція на зниження цін - продаж біржових контрактів, із метою їхньої наступного відкупу;

     спекуляція на співвідношенні ціни ринках однієї й тієї самих або взаємозамінних товарів чи ціни товари з різними термінами поставки.

     Останнім часом велике поширення отримала також спекуляція опціонами (операції з премією), що є особливої формою біржових операцій із обмеженим ризиком. Вона широко використовують і для хеджування.

 

>Форвардние угоди (чи термінові угоди).

Це взаємна передача правий іобязаностей щодо реального товару з відстроченою терміном поставки. Відмінною рисою цих угодявл. те, що час укладання зобов'язань угод не збігаються з моментом їх виконання. Об'єктом таких угод може бути як номінальний товар, і товар, який зроблено до встановленому терміну.

Різновидом форвардних угод є:

1. Операції з запорукою - це договір, у якому один контрагент виплачує іншому контрагенту в останній момент підписання договору суму,взаимоопределяемую договором з-поміж них як гарантію виконання своїх зобов'язань. Запорука має на меті забезпечити інтереси продавця та покупця. При угоді з запорукою для придбання його платникомявл. покупець, у разі інтерес відбивається продавця. Розмір застави: від 1 до 100%.

2. Операції з премією - це договір, при якому одне ізкотрагентов з урахуванням особливого заяви до певного дня за встановлений винагороду отримує право вимагати від свого контрагента абовиполенения зобов'язань за договором, або від угоди.

1) Прості операції з премією. За цих угодах сторона (платник) отримує право відступного, тобто. контрагент за сплату раніше встановленої суми полишає виконання договору. Цей вид угод на залежність від того, хто платник премії 2x видів: операції з умовної продажем і операції з умовної купівлею.

2) Подвійні операції з премією. Договори, у яких платник премії отримує декларація про вибір між позицією покупця позицією продавця, і навіть право, є угоду контрагентів, відступити від угоди. Якщо права платника премії збільшуються при таких угодах, то величина збільшується вдвічі. Ця премія може враховуватися як величина окрема від суми угоди, чи входитимуть у суму угоди.

3) Складні операції з премією. Це договори, які представляють з'єднання 2x протилежних операцій із преміями, ув'язнені одному й тому ж брокерської фірмою з іншими учасниками біржовий торгівлі.

4)Кратние операції з премією. Договори, у яких одне із контрагентів отримує право за певну премію на користь іншої боку збільшити о такій-то годині раз у товару, належить відповідно до істотою угоди до передавання чи прийому товару: операції з вибором покупця операції з вибором продавця.

>Форвардние угоди мають ще одне різновид:

1. Операції з кредитом - цю угоду між брокером і клієнтом, яким брокер зобов'язується за товар, запропонований клієнтом, надати їй цікавий для клієнта товар.Брокер з цією угодою звертається до банк, де отримує позикуосущ. угоди. Зазвичай, купується дефіцитний товар.Брокер самостійно продає товар біржі і повертає кредит баку.

2. Операції з умовою - цю угоду, призакбчении якого брокер має виконати доручення клієнта.Брокер проти неї відмовитися.

Бартерні угоди - це угоди на товарообмінні операції з передачею права власності товару без платежу грошима. Бартерні угоди суперечать сутності біржовий торгівлі.

Ф'ючерсні угоди.

Представляють собою взаємну передачу правий і обов'язків щодо стандартних контрактів про поставки біржового товару. Тут не продаж і купівля, а виявлення ціни. Тут хеджування операцій із готівковим реальним товаром.

 Відмінною рисоюфьюч. угодиявл. те, що об'єктом виступає не бірж. товар, а бірж. контракт. Цей бірж. контракт передбачає купівлю-продаж суворо узгодженогокол-ва товару встановленого сорти з мінімально припустимими відхиленнями, поставленого на певних умов оплати транспортних засобів. >Фьюч. угоди за стандартами ще виробленого товару. Контракти пофьюч. угодам полягають багаторазово, ліквідуються коли настає термін поставки чи зазначена товаровиробником термін продажу.

 Обороти пофьюч. угодам, зазвичай, в багато разів перевищують реальні обсяги постачань. Це вказує як на спекуляцію, а й у жвавість обміну. Угоди з продажуфьюч. контракту однієї зі сторін обов'язково реєструється в розрахункової палаті біржі.

 Перші ф'ючерсні ринки виникли у другій половині ХІХ століття. Основними ознаками ф'ючерсної торгівлі є:

     1) Фіктивний характер угод, тобто здійснення купівлі-продажу, коли він обмін товарів майже відсутня (реальні поставки становлять 1-2 % всього обороту), оскільки зобов'язання сторін із угоді припиняються шляхом зворотної операції із виплатою різниці у цінах.

     2) Переважно непряма зв'язку з ринком реального товару

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Валютні біржі
  Валютний ринок Росії Наявність значних диспропорцій у структурі про изводства, його найвища
 • Реферат на тему: Фондові біржі
  1. ФУНКЦИИ,ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФОНДОВЫМИ БИРЖАМИ.......................................................2 2.
 • Реферат на тему: Маріупольська Універсальна Товарна Біржа
  Історія створення : Вперше біржа в Маріуполі було створено ще до його революції. У 1909 року
 • Реферат на тему: Біржова торгівля
  Зміст Запровадження 1. Історичні інформацію про виникненні біржовий торгівлі 2. Біржа у Росії 3.
 • Реферат на тему: Функції і роль фондової біржі
  >СОДЕРЖАНИЕ I. Історія розвитку біржі ______________________________________ 2. Розвиток

Навігація