Реферат Фондові біржі

що це доручення буде виконано залежно від співвідношення попиту й пропозиції над ринком. Купуючи цінних паперів по нелімітованої ціні клієнт вказує, що операцію з мусить бути виконано по можливо низькій ціні. Під час продажу по нелімітованої ціні клієнт вказує, що цінних паперів повинні бути продані по максимально високі ціни.

   Обов'язковою елементом заявки на біржову операцію є вказівку тривалості його дії. У цьому можливі різні варіанти, наприклад, "діє лише з сьогодні", "діє остаточно місяці". У заявці вказується біржа, де повинна перевірятися операція.

   До 11 годині ранку у відповідному відділі фондових операцій банку збираються всі що надійшли до банку доручення здійснення угод. Замовлення розкладаються з фондових ринків і видам цінних паперів.

На цьому етапі банк може сам включитися у операції. Якщо цього немає, то біржовий агент, отримавши замовлення клієнтів, іде на біржу, де за традиції з 11.30 до 13.30 здійснюється торгівля цінними паперами, що транслюється місцевим телебаченням. Кожен із офіційних маклерів обслуговує певну групу акцій, тому між ними може виникнути конкуренції.

   Відразу від початку роботи біржі вільні маклери і біржові агенти передають замовлення відповідним офіційним маклерам. Останні спочатку заносять заявки у спеціальну книжку. Заявки для операцій вміщено у певному порядку до залежність від складності проведення угод, наприклад, спочатку полімер здійснювані угоди – купівлі по "максимально низькій ціні" й наступного продажу по "максимально високі ціни". За сучасних умов цієї мети застосовують комп'ютери.

   Приблизно 12.30 припиняється подача заявок для операцій з акціями, а 12.15 - заявок на операції з облігаціями.

Потім починається встановлення єдиного курсу. Поруч із цінними паперами, мають єдиний курс, існують цінних паперів, зі змінним курсом. На біржах Німеччини частка таких цінних паперів становить близько 20% всіх котируються там акцій й у останні роки має тенденцію до зростання.

   Поточна котирування у тому, що протягом біржового робочого дня постійно надходять заявки на купівлі й продажу цінних паперів, що зумовлює зміни офіційної курсової котирування. У маклера-специалиста (дилера) є багато

заявок з різними курсовими побажаннями купівлі і продаж цінних паперів. І тут офіційний курсової маклер повинен встановити, у якому курсі можливо задоволення найбільшого числа заявок. Встановлений після цього курс вважається офіційним.

   Для повного інформування публіки про курсах в бюлетенях про курсах вносяться додаткові позначки.

   По термінів угоди на фондову біржу, як і, як і товарної діляться на касові, термінові, та його механізм у принципі однаковий. До касовим угодам, що на даний час є переважати усім фондових біржах світу, ставляться угоди, підлягають виконання той самий день, або звільнити протягом 2-3 днів після підписання угоди. Покупець або розраховується готівкою, або одержує вигоду від продавця

чи банку кредит. У Німеччині касова угода має бути виконано пізніше другого дні після укладення угоди, в навіть Великобританії - з інтервалом від однієї до 5 днів.

    Термінові угоди відрізняються більшою розмаїтістю форм і видів. Вони можуть полягати у середині місяця "перекл медио" (per medio) і у кінці місяця - "перекл ультимо"(per ultimo). Термінові угоди поділяються на тверді .( прості ), умовні і пролонгационные 

Умовні угоди включають: операції з попередньої премією (премію платить покупець), операції з зворотної премією ( премію платить продавець), опціони, надають права вибору одного з учасників угоди після закінчення певного терміну купити чи продати продані чи куплені цінних паперів, стелаж (надають право учаснику угоди або купити цінних паперів по максимальної ціні, або продати їх за мінімальної ціні.)

              Пролонгационные угоди 0, .що передбачають продовження (пролонгацію) терміну купівлі, або продажу цінних паперів, бувають два види - _ 3репортные ., 0если виробляється продаж цінних паперів за нижчою ціні купівля папери за вищою із наступною продажем за нижчою, (тобто з знижкою, званої депортом). Термінові угоди сутнісно є договорами щодо постачання, через які один бік зобов'язується здати у призначений термін певну кількість фондових

цінностей, інша - негайно прийняти вказані цінності і сплатити них встановлену суму. Вони полягають зазвичай терміном від 1 до 3 місяців.

   Термінові операції з фондовими цінностями дозволені ні в всіх інших країнах. У Німеччині, наприклад, вони було заборонено в 1931 року і дозволені лише 1970 року із певними обмеженнями. У термінові операції з фондовими цінностями обмежені законом - їхня частка на Нью-Йоркської фондової біржі не перевищує 5% всього обороту цінних паперів. Цей вид угод набув значного поширення на біржах Швейцарії.

   Практично всі термінові операції з цінними паперами нині супроводжуються умовами про опционах. Угода з опціоном по суті кажучи нічим іншим, як термінова угода.

Вирішальне різниця між опционным контрактом і терміновим контрактом у тому. що покупець опціону проти неї наводити чи не використовувати опціон. Натомість право вона платить продавцю опціону під час укладання контракту опционную ціну (премію).

   Опционная угода розпадається на частини - купівлю тих чи продаж опціону і виконання його з наступним завершенням угоди. Вона у придбанні права продати чи купити у контрагента (держателя-поручителя)по заздалегідь узгодженої ("базисної") ціні певне (мінімальне) кількість акцій встановленого зразка у час. Натомість право покупець під час укладання опционной угоди сплачує продавцю опціону так звану опционную ціну. Розрізняють опціон на купівлю ( "call" ) і опціон продаж ( "put " ). При опціон на купівлю ви купуєте право вимагати від продавця

(держателя-поручителя) купити в нього (у покупця) акції з базисної ціні. При опціон продаж ви купуєте право протягом термін дії опціону продати продавцю опціону по базисної ціні акції, є об'єктом опционной угоди.

   Базисная ціна орієнтується на курс відповідних цінних паперів і з ній відбувається розрахунок з паперів у реалізації опціону. Покупець опціону проти неї про-

дати куплений опціон третій особі три дні до закінчення терміну опціону. Продавець опціону залишається для покупця гарантом його прав. При покупном опціон, у якому продавець опціону на вимогу покупця зобов'язаний поставити йому об'єкт опционной угоди (цінних паперів), частина паперів (у Німеччині до 30%) повинна в останній момент укладання угоди перебувати у руках продавца-поручителя. При опціон продаж, зобов'язуючому

продавця купити у покупця опціону відповідні цінні папери у продавця мали бути зацікавленими кошти на розмірі 30% обсягу угоди. Терміни дії опціону закінчуються пятнадцатыми числами кожного з таких місяців - січня, квітня, липня і жовтня.

   Опціон, не використаний споживачів протягом терміну дії, втрачає силу. Ризик покупця обмежується оплаченої ціною опціону. У продавця опціону ризик для придбання теоретично необмежений. До опционным угодам допускаються переважно акції, котрі мають великий оборот біржі.

   З іншого боку, компанія, акції якої продаються з опціонами, повинна регулярно публікувати проміжні (попередні) баланси. Рішення про допуск акцій до опционной торгівлі приймає Правління біржі.

   Крім операцій із опціонами, стала вельми поширеною на біржах отримали також операції з умовними фінансовими ф'ючерсами. З 80 5-х 0годов виникла так звана "комп'ютеризована біржова торгівля". Її сенс у тому, що водночас ведеться торгівля на Нью-йоркській фондовій біржі і одній з бірж фінансових ф'ючерсів. Курси ф'ючерсів змінюються відповідно до однією з біржових індексів (більшість індексних ф'ючерсів прив'язана до індексу SP 500). Проте між курсом ф'ючерсів і біржовим індексом є розрив, що виникає через технічних умов торгівлі, і відсутності переливу капіталу між біржами. У цьому розриві, який називається "спред", і грунтується отримання прибутку при програмної торгівлі. Купуючи фінансовий ф'ючерс і продаючи акції, копіюють склад індексу SP 500, спекулянт чекає сприятливого зміни "спреду" і закриває угоду, продаючи ф'ючерс і купуючи акції. Самі цінні папери угодах не беруть участь.

   Потому, як торгова угоду з цінними паперами зроблена на фондову біржу, чи через компьютеризованную автоматичну систему, проводиться і інших послеторговых операцій. Перша група операцій, куди входять взаємні заліки і розрахунки (клірінг), забезпечує своєчасну доставку цінних паперів продавцем покупцю і своєчасний платіж покупця продавцю. Друга ж група операцій забезпечує, щоб

компания-эмитент мала інформацію стосовно особи покупця, чи уповноваженого особи покупця паперів, про те, щоб мати можливість сплачувати дивіденди чи відсотки.

   У клірінг і забезпечувала розрахунки здійснюється які є майже

за будь-якої біржі кліринговими корпораціями, які виконують три основні функції:

   - порівняння, чи узгодження даних кожної торгової угоди, щоб зважити точний, узгоджений контракт;

   - бухгалтерська "розчищення" всіх торгових операцій із метою відомості до мінімуму числа переміщень цінних паперів між брокери;

   - розрахунок, тобто відправка цінних паперів між купують і продають брокери, зазвичай, у обмін на платіж за відправлені цінних паперів.

 

              4.КРУПНЕЙШИЕ ФОНДОВЫЕ БІРЖІ СВІТУ

   Провідна роль світовому біржовому обороті належить сьогодні саме фондових бірж.

   Нині у світі діють близько 200 фондових бирж.(см. таб.1). У налічується 13 таких бірж, крупнішої ши із котрих лише у США, а й у світі є Нью-Йоркська фондової біржі . 0. Її оборот становить близько 50% всього обороту фондових бірж закордонного світу. Значимість цієї біржі може характеризувати і на такому факті, що у 1990г.для торгових операцій в цій біржі було зроблено більш 5600 різних акцій і облігацій. Знамените місце на американському фондовий ринок посідає й інша фондової біржі - Америкен Стік Эксчейндж. Крім цих двох, США виділяються

також такі біржі, як Среднезападная, Тихоокеанская, Бостонська фондові біржі, Фондова біржа Цинцинатти, і навіть Чиказька біржа опціонів.

   У Великобританії налічується 22 фондові біржі( у цьому числі у Лондоні, Глазго, Бірмінгемі, Ліверпулі). Лондонська фондової біржі одна із провідних світових фінансових центрів. Більше половини обертаються у ньому цінних паперів - зарубіжного походження. У Франції є 8 фондових бірж (Париж, Ліон, Марсель, Лілль, Нансі, Бордо, Нант, Тулуза). Найбільша їх - Паризька фондової біржі. У Німеччини - 7 фондових бірж (Франкфурт-на-Майні, Дюссельдорф, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Бремен, Ганновер). Найбільша - у Франкфурті-на-Майні. У Японії є 9 фондових бірж

(Токіо, Нагоя, Кіото, Осака, Хіросіма, Коба, Ниигата, Фукуока, Саппоро). У тому числі Токійська фондової біржі "Кабута Хо" займає за обороту місце у світі після НьюЙоркській і

Лондонской.В Канаді 5 фондових бірж (Монреаля, Торонто, Ванкувер, Калгарі, Вінніпег).

   У кожній із цих країн діє своя національна система бірж, що характеризується історично що склалися особливостями, які визначають функціонування біржовий системи загалом, і навіть місце конкретної біржі ній. Залежно від функцій у країні можна класифікувати як моноцентрические і полицентрические.

   У першому випадку країни домінує одна біржа, розташована у головному фінансовому центрі країни, інші ж мають переважно місцеве значення (Англія, Японія, Франція). Наприклад, мови у Франції обертів провінційних бірж ледь перевищує 1% валових оборотів біржовий системи. При моноцентрической системі іноземні фондові цінності котируються лише з однієї - провідною біржі. Так, на Французьких біржах заборонена котирування паперів, представлених на Паризької біржі.

   При полицентрической системі країни, поруч із головною біржею, є ще одне чи трохи інших великих бірж ( Німеччина, Австрія, Канада), й іноземні цінних паперів

котируються на кількох біржах. Наприклад, у Швейцарії акції низки іноземних компаній одночасно котируються на біржах Базеля, Цюріха, Женеви, Лозанни. У Німеччині центрами котирування іноземних паперів є біржі Франкфурта-на-Майні,

Дюссельдорфа, Мюнхена, Гамбурга. США у цій класифікації можна віднести швидше змішану систему, оскільки, попри лідерство Нью-Йоркської фондової біржі, інші біржі країни зберігають досить міцні позиції.

    _ 3Нью-Йоркская фондової біржі . 0была організована 1792 року після випуску урядом США державної в 80 млн. доларів на покриття витрат під час революції. Але важливого значення вона одержала тільки після першої світової

війни" та вже протягом кількох десятиліть їй немає рівної серед бірж світу. Членами Нью-Йоркської фондової біржі може лише фізичні особи лише за умов, що вони придбали "місце" біржі.

   Члени Нью-Йоркської фондової біржі укладають операції між собою, не вдаючись по допомогу маклера. У відповідних стійкий у приміщенні біржі вони повідомляють котирування, отримані від біржових слухачів.

   Цінні папери розподіляються або за стойкам, або за галузям, або у алфавітному порядку. Доручення, видані членами біржі залежність від виду операції, або лимитмруются, або приймаються необмежено.

   На Нью-йоркській фондовій біржі переважно ведеться касова торгівля, термінові угоди обмежені опціонними угодами, поширена купівля цінних паперів в кредит, при цьому готівкою виплачується близько тридцяти% курсової вартості.   

              Токійська біржа заснована 1878 року. Торгівля ведеться зазвичай акціями внутрішніх емітентів. Оборот цінних паперів з фіксованою доходом незначний. Здебільшого ведеться касова торгівля, терміновий ринок як такої відсутня.

   Членами біржі є маклерські фірми, мають дозвіл міністра фінансів за проведення біржових операцій.

Фізичні особи неможливо знайти членами біржі. Біржові фірми діють через своїх уповноважених, які у ролі регурярных членів біржі, посередницьких фірм (сантори) і спеціальних брокерів.

   Регулярні члени біржі - маклерські фірми, здійснюють операції із цінними паперами за власні кошти, і з допомогою клієнтів.

               Санторі - маклерські фірми, є посередниками між покупцями і продавцями, вони концентрують в собі попит встановлюють курс цінних паперів.

   Спеціальні брокери - фірми, які спеціалізуються на

Схожі реферати:

Навігація