Реферати українською » Биржевое дело » Товарна біржа і біржова торгівля


Реферат Товарна біржа і біржова торгівля

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (найменування товарної біржі із зазначенням адреси)

отримала декларація про організацію біржовий торгівлі біля

Російської Федерації з приводу товарних секціям: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (найменування товарних секцій)


Голова комісії з товарним бірж при Державний комітет Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур


М.П. (підпис)


Примітка.Печатается на бланку із зображенням Державного герба Російської Федерації.


Ліквідація товарної біржі

Ліквідація біржі можна здійснити у вирішенні вищого органу управління біржі, і навіть судом або арбітражним судом гаразд і можна за умов, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.

Члени товарної біржі

Членами біржі може бути юридичні чи фізичні особи, які беруть участь у формуванні статутного капіталу біржі або вносять членські чи інші цільові внесок у майно біржі і вони членами біржі порядку, передбаченому її установчими документами.

Членами товарної біржі неможливо знайти:

 • службовці даної чи якоїсь іншої товарної біржі;

 • підприємства, закладу і організації, якщо ті (заступники проводирів цих фракцій чи керівники їх філій та інших відокремлених підрозділів) є службовцями даної біржі;

 • вищі й місцевих органів державної влади управління;

 • банки і кредитні установи, що у установленому порядку ліцензію за проведення банківських операцій, страхові і інвестиційні компанії та фонди. У цьому зазначені установи може бути членами фондових і валютних секцій (відділів, відділень) товарних бірж;

 • громадські, релігійні і благодійні об'єднання (організації) і фонди;

 • фізичні особи, що з закону що неспроможні здійснювати підприємницьку діяльність.

Членство біржі дає права:

 • брати участь у біржову торгівлю;

 • брати участь у прийняття рішень загальних зборах членів біржі, соціальній та роботи інших органів управління біржею відповідно до положеннями, установлених у установчих документах, та інші правилами, діючими біржі;

 • отримувати дивіденди, якщо вони передбачені установчими документами біржі, та інші права, передбачені установчими документами біржі.

Членство біржі виникає у порядку і умовах, встановлених установчими документами біржі, і підтверджується відповідним свідченням, видаваним біржею.

Порядок припинення членства, і навіть повної чи часткової поступки прав члена біржі визначається біржею. Члени біржі заслуговують здавати у найм (поступатися визначений договором термін) своє право що у біржову торгівлю лише юридичному чи фізичній особі. Договір підлягає реєстрації біржі.Субаренда (переуступка) прав щодо участі в біржову торгівлю заборонена. Відмова біржі зміцнити членство, як і його виконання про виключення члена біржі або про припинення членства з таких підстав, не передбачених статутом біржі, можуть бути оскаржені до суду.

Члени біржі, які є засновниками біржі, може мати особливими правами й обов'язки біржі поза сферою біржовий торгівлі за умови, що це правничий та обов'язки визначені у статуті біржі і порушують рівності прав засновників та інших членів біржі біржову торгівлю. Зазначені права надаються засновникам лише три роки з державної реєстрації речових біржі.

Категорії членів товарної біржі

На біржі можуть бути такими категорії членів біржі:

 • повні члени - з правом щодо участі в біржових торгах переважають у всіх секціях (відділах, відділеннях) біржі і певне установчими документами біржі кількість голосів загальні збори членів біржі і зборах членів секцій (відділів, відділень) біржі;

 • неповні члени - з правом щодо участі в біржових торгах у відповідній секції (відділі, відділенні) і певне установчими документами біржі кількість голосів загальні збори членів біржі і загальних зборах членів секції (відділу, відділення) біржі.

загальні збори членів товарної біржі

загальні збори членів біржі є найвищим органом управління біржею. загальні збори членів біржі забезпечує реалізацію правий і обов'язків біржі та її членів.

Статут товарної біржі

У статуті біржі слід визначити:

 • структура управління і органи контролю біржі, їх функції і правомочності, порядок прийняття рішень;

 • величину статутного капіталу;

 • перелік і Порядок формування постійних фондів;

 • якомога більше членів біржі;

 • порядок приєднання до члени біржі, припинення і припинення членства;

 • правничий та обов'язки членів біржі та інших учасників біржовий торгівлі;

 • порядок вирішення суперечок між учасниками біржовий торгівлі по біржовим угодам, діяльності біржі, її філій та інших відокремлених підрозділів.

Правила біржовий торгівлі

У правилах біржовий торгівлі слід визначити:

 • порядок проведення біржових торгів;

 • види біржових угод;

 • найменування товарних секцій;

 • перелік основних структурних підрозділів біржі;

 • порядок інформування учасників біржовий торгівлі про майбутніх біржових торгах;

 • порядок реєстрацію ЗМІ й обліку біржових угод;

 • порядок котирування цін біржових товарів;

 • порядок інформування учасників біржовий торгівлі про біржових угодах попередніх біржових торгах, зокрема ціни біржових операцій та про котируванні біржових цін;

 • порядок інформування членів біржі та інших учасників біржовий торгівлі про товарних ринках та ринкової кон'юнктурі біржових товарів;

 • порядок взаємних розрахунків членів біржі та інших учасників біржовий торгівлі під час укладання біржових угод;

 • заходи безпеки реалізованих на біржових торгах біржових товарів, що підлягають відповідно до законів Російської Федерації обов'язкової сертифікації і виділені на продажу біля Російської Федерації, за наявності сертифіката і знака відповідності, виданих чи визнаних уповноваженим те що органом;

 • заходи для контролю над процесом ціноутворення біржі з метою недопущення різкого денного підвищення або зниження рівнів цін, штучного завищення чи заниження цін, змови чи поширення хибних чуток з єдиною метою на ціни;

 • заходи, щоб забезпечити лад і дисципліну на біржових торгах, і навіть лад і умови застосування цих заходів;

 • заходи, щоб забезпечити дотримання членами біржі, інші учасники біржовий торгівлі рішень органів державної влади управління з питань, які належать до діяльності бірж, установчих документів біржі, правил біржовий торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі і інших органів управління біржею;

 • перелік порушень, які біржею стягуються штрафи з учасників біржовий торгівлі, і навіть розміри штрафів та порядок їх стягування;

 • розміри відрахувань, зборів, тарифів та інших платежів і Порядок їх стягування біржею.

Порядок віднесення товарних бірж до переліку товарних бірж

Право вмикання до переліку товарних бірж мають товарні біржі, отримали ліцензію комісії з товарним бірж приГКАП Росії, організуючі біржову торгівлю з регулярним скоєнням термінових і опціонних операцій та визнаних Комісією як некомерційних організацій.

До затвердження Радою Міністрів - Урядом Російської Федерації Положення про комісії з товарним бірж і Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж декларація про включення до переліку мають товарні біржі, що у установленому порядку ліцензіюГКАП Росії на право біржовий діяльності. Після затвердження Радою Міністрів - Урядом Російської Федерації Положення про комісії з товарним бірж і Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж товарні біржі, мають ліцензіїГКАП Росії і близько включені до переліку, мають у встановлених термінів отримати ліцензіюКТБ.

Під терміновими угодами розуміються форвардні угоди з терміном поставок товарів не раніше 2 тижнів з укладення угоди, і навіть ф'ючерсні угоди. Під регулярним скоєнням термінових і опціонних угод розуміється проведення біржових торгів середньому 1 разів на тиждень з обов'язковим скоєнням термінових і (або) опціонних угод.

Статутні документи біржі, що підтверджують її як комерційної організації до прийняття законодавства про некомерційних організаціях, повинні містити:

 • виправдатись нібито відсутністю ролі основний мети діяльності одержання прибутку;

 • відмови від виплати дивідендів (доходів на пай) між членами товарної біржі;

 • використання прибутку на мети, передбачені статутом.

 • Комісія зі товарним бірж приймають рішення включення до переліку товарної біржі виходячи з наступних документів:

 • заповненого по встановленої формі заяви;

 • копій установчих документів;

 • виписки із документів біржі, підтверджує реєстрацію термінових і опціонних угод на протягом трьох місяців і, попередніх моменту подачі заяв вКТБ;

 • інформації, завіреною головний бухгалтер, формування й розподілі прибутку за даними останнього балансу.

Заява товарної біржі уКТБ вчасно трохи більше 45 днів із моменту звернення.

Рішення включення товарної біржі перелік приймаєтьсяКТБ простим більшістю голосів.

РішенняКТБ включення товарної біржі перелік видається біржі протягом 10 днів із моменту її ухвалення, й оформляється свідченням, термін дії якого понад рік.

Після закінчення термін дії свідоцтва біржа, включена до переліку, зобов'язана явити уКТБ відомості, що підтверджують відповідність вимогам справжнього порядку отримання нового свідоцтва.

Біржі можуть відмовити у включенні до переліку у разі невідповідності представлених документів вимогам постанови Ради Міністрів - Уряди Російської Федерації N 452 від 11 травня 1993 року.

За рішеннямКТБ товарна біржа то, можливо виведено із переліку у разі порушення біржею вимог постанови Ради Міністрів - Уряди Російської Федерації N 452 від 11 травня 1993 року.

Біржі, включені до переліку відповідно до Постановою РадиМинистров-Правительства Російської Федерації від 11.05.93 р. N 452, зобов'язані разів у півроку, з дати включення до зазначений перелік, представляти за звітний період інформацію про джерела формування прибутків і напрямах її розподілу, і навіть відомості про кількість проведених біржових торгів із зазначенням числа термінових і опціонних угод, вчинених у кожному місяці.

>Непредставление інформацією протягом всього два тижні з дати закінчення за встановлений термін є необхідною підставою ухвалення рішення про виключення біржі з переліку. Під час ухвалення рішення про виключення біржі з переліку Комісії в2-недельний термін спрямовує розпорядження даної біржі про яке припинення дії свідоцтва.

РішенняКТБ про відмову від товарній біржі у включенні до переліку або про виведенні їх із переліку можуть бути оскаржені в арбітражний суд.


Організація біржовий торгівлі та її учасники

Учасники біржовий торгівлі

Учасниками біржовий торгівлі є члени біржі, постійні й разові відвідувачі.

Іноземні юридичні і особи, які є членами бірж, можуть брати участь у біржову торгівлю лише крізь біржових посередників.

Участь членів товарної біржі біржову торгівлю

Члени біржі, є брокерськими фірмами чи незалежними брокери, здійснюють біржову торгівлю безпосередньо від імені і поза свої гроші, чи то з імені імені клієнта й над його рахунок, чи то з своє ім'я з допомогою клієнта, чи то з імені клієнта власним коштом.

Члени біржі, які є брокерськими фірмами чи незалежними брокери, беруть участь у біржову торгівлю:

* безпосередньо від імені - лише за торгівлі реальним товаром, виключно власним коштом, без права на біржове посередництво;

* через організовувані ними брокерські контори;

* на договірній основі з брокерськими фірмами, брокерськими конторами і незалежними брокери, здійснюють своєї діяльності на даної біржі.

Відвідувачі біржових торгів

Під відвідувачами біржових торгів розуміються юридичні і особи, які є членами біржі і які мають у відповідність до установчими документами біржі декларація про вчинення біржових угод. Відвідувачі біржових торгів може бути постійними і разовими.

Постійні відвідувачі, є брокерськими фірмами, брокерськими конторами чи незалежними брокери, вправі здійснювати біржове посередництво гаразд і можна за умов, встановлених Законом "Про товарних біржах і біржову торгівлю".

Постійні відвідувачі не беруть участь у формуванні статутного капіталу і потребу керувати біржею. Вони користуються послугами біржі і платити за декларація про що у біржову торгівлю у вигляді, певному відповідним органом управління біржі.

Надання постійному відвідувачу права щодо участі в біржових торгах терміном понад три роки заборонена. Кількість постійних відвідувачів на повинен перевищувати тридцяти відсотків від загальної кількості членів біржі.

Разові відвідувачі біржових торгів мають право укладання угод лише з реальний товар, від імені і поза свої гроші.

Біржові брокери

Біржові угоди відбуваються під час біржових торгів через біржових брокерів.

>Биржевими брокери є службовці чи представники підприємств, установ і закупівельних організацій - членів біржі і біржових посередників, і навіть незалежні брокери.

Ліцензування біржових посередників, біржових брокерів

Скоєння ф'ючерсних і опціонних угод на біржову торгівлю здійснюється біржовими посередниками, біржовими брокери з урахуванням ліцензій, видавали Комісією з товарних бірж. Положення про ліцензії скоєння ф'ючерсних і опціонних угод на біржову торгівлю біржовими посередниками, біржовими брокери стверджується Урядом Російської Федерації.

Комісія зі товарним бірж вправі делегувати брокерськимгильдиям чи його асоціаціям своїх прав видавати ліцензії біржовим посередникам, біржовим брокерам.

Облік біржових угод біржовими посередниками

>Брокерские фірми, брокерські контори і незалежні брокери зобов'язані вести облік скоєних в біржову торгівлю біржових угод з кожному до клієнта й зберігати відомостей про цих угодах протягом п'яти від часу укладання угоди, і навіть надавати зазначені інформацію про вимозі комісії з товарним бірж.

Стосунки між біржовими посередниками та його клієнтами

Стосунки між біржовими посередниками та його клієнтами визначаються з урахуванням відповідного договору. Біржа у своїх повноважень може регламентувати взаємовідносини біржових посередників та їхніх клієнтів, запровадити у установленому порядку санкції до біржових посередникам, порушують встановлені нею правила взаємовідносин біржових посередників зі своїми клієнтами.

Біржові посередники вправі вимагати від своїм клієнтам внесення гарантійних внесків за свої розрахункові рахунки, відкриті розрахункових установах (клірингових центрах), і навіть надання прав на розпорядження ними від імені біржового посередника відповідно до даним йому дорученням.

>Брокерские гільдії та його асоціації

Біржові посередники, біржові брокери вправі створювати брокерські гільдії, зокрема за біржах.Брокерские гільдії можуть об'єднуватись у асоціації.Брокерские гільдії та його асоціації створюють у порядку і умовах, встановлених законодавством для громадських об'єднань є (організацій).

Товарна експертиза на товарній біржі

Біржа на вимогу учасника біржовий торгівлі зобов'язана організувати експертизу

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Товарні біржі РФ
  >Оглавление Запровадження 2 Глава I. 3 Глава II. Члени біржі 9 Глава III. Засновники 12 Глава
 • Реферат на тему: Товарні біржі
  Глава ?? >ТОВАРНЫЕ БІРЖІ 1. Товарна біржа та її місце в оптову торгівлю Передусім слід
 • Реферат на тему: Фондова Біржа
  Академія Праці і Соціальних відносин м. Москва Алматинский філія Контрольна робота на задану тему
 • Реферат на тему: Фондова біржа
  Зміст Запровадження. Сутність біржовий діяльності. Інструменти над ринком цінних державних паперів.
 • Реферат на тему: Фондова біржа і її операції
      >КУРСОВАЯ РОБОТА         НА ТЕМУ : “>ФОНДОВАЯ >БИРЖА І ЇЇ

Навігація