Реферати українською » Биржевое дело » Ринок цінних паперів


Реферат Ринок цінних паперів

Саме курсова ціна визначає реальну цінність папери для інвестора; вона по двоздействием багатьох чинників; кіт. проявляються над ринком як попиту й пропозиції.

4) балансова ціна  акції характеризує частку активів АТ, що припадає однією акцію. (по ф-ле):

соимость активів АО/количество випущених акцій

Мета акціонера - приріст курс. вартості чи дивіденда. У недо. випадках бал. ціна має значення - для акціонер. інвестиційні фонди ціна розраховується з урахуванням чистих активів (їхню вартість перераховується щодня).

5) ліквідаційна ціна акції характеризує вартість майна АТ у фактичних цінах реалізації в останній момент про його ліквідацію, що припадає однією акцію. (АТ ликвид-ся, виплачуються борги кредитором, потім продається що залишилося майно - потім спочатку виплачується к.с. привилиг. акцій, потім - звичайних))

АТ може випускати звичайні і привилегиров. акцій; частка прищепив. акцій у загальному обсязі КК має перевищувати 25%.

Звичайна (проста) акція надає власникові повне право, передбачені акціонерним правом. Вона надає 1 голос під час вирішення питань загальні збори акціонерів і бере участь у розподілі чистий прибуток після виплати дивідендів по привілейованим акціям. ЛЗ о.а. выпл-ся після прищепив. акцій. Ця акція - сама ризикована цб.

Усі привілейовані акції одного АТ однакові. Привилегированная акція це не дає права голоси (якщо інше не передбачено у статуті), але приносить фіксований дивіденд і має перевагу над простими акціями під час розподілу чистого прибутку і при отриманні частки майна АТ у разі її ліквідації. Зараз дозволяється випускати прищепив. акції, максимально наближені з прав до звичайної акції. У з-не про АТ говориться, що розмір дивіденда і ЛЗ привілейованих акцій фіксується у статуті і може бути виражений:

1) у твердій ден. сумі (щороку на 1 акцію выпл. 100 р див.)

2) в % номінальної вартості. (ЛЗ становить 1000% номіналу)

3) то, можливо зафіксовано порядку розрахунку (по прищепив. акціям виплачується 50% ПП)

4) у статуті щось говориться про розмірі дивіденда, про розмірі ЛЗ. І тут див. по прищепив. акціям дорівнює дивиденду за простими акціям, а ЛЗ вартість = номіналу.

прив. акції дають підстави голосу у слід. випадках:

1) якщо передбачено статутом

2) згідно із законом про АТ прив. акції дають підстави голоси під час вирішення питання про реформування (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення - АТ змінює о.-п форму- ринок зливань і поглинань) та ліквідації АТ.

Реорганізація можна використовувати виведення активів.

3) коли виплачений фіксований дивіденд по привілейованим акціям (порушення прав)

4) коли голосуються питання, які заторкують права акціонерів, мають привілейовані акції (скажімо, емісія прив. акції з правами ширше, ніж в наявних прив. акцій)

Акції (й прості, і прищепив.) втрачають франшиза в слід. випадках:

1) якщо акція не оплачена повністю (відразу оплач-ся 50%, через опред. час -90 днів - оставш. частина) - на той час де вони дають права голосу і із них не виплачуються дивіденди (до з-на про АТ було інакше).

2) якщо акції викуплені і на балансі АТ

Голосуючі акції:

1% - право ознак. з туристичною інформацією реєстру акціонерів і звернутися до суду із позовом члену Ради директорів

2% - 2 пропозицію до порядок денний З. директорів, і выдв. кандидатуру

10% - право создвать позачергові збори, зажадати перевірки ф-х діяльності суспільства...

25% + 1 голос - блокуючий пакет - цей пакет дає права заблокувати 4 найважливіших рішення прийнятих загальними зборами акц. (про вніс. зрад. і доп. до статуту; про реформування АТ, про ліквідацію АТ, про взяття круп. угод) - ці реш. приймаються квалифиц.-м більшістю (3/4 голосів )

30% голосів - дають підстави провести нові збори, скликане замість неукладеного (зборах має бути щонайменше 50% голосуючих акцій, ось на чому - 30%)

50% +1 голос - контрольний пакет - дає права вирішити питання, крім 4-х вищезгаданих

75% - повний контроль над АТ.

Контрольным може бути менший пакет. У контрольними пакетами трапляються й пакети в 5-10% акцій.

Междун. органи регулювання фин. ринків рекомендують нац. законодавствам наділяти звичайні акції однаковими правами.

Разновидностей прищепив. акцій значна частина.

Основні різновиду привілейованих акцій:

1) кумулятивні - зафіксовані у З-не про АТ (єдностей. разнов. прив. акцій, опис. у законі). Невыплаченный по кумулятив. акціям дивіденд накопичується і раніше чи пізно виплачується.

2) конвертовані  Конвертація заборонена лише звичайних акцій.

Інші акції можуть передбачати конвертацію на другий вид паперів; прив. акції найчастіше конвертуються у звичайні.

3) які беруть участь  - беруть участь у доп. розподілі прибутку. У.а - це акції , якими виплачуються фіксований і экстра-дивиденд.

4) ін. акції із регульованою ставкою дивіденда - коли дивіденд прив'язаний до к.-либо величині (до частці чистий прибуток, до дохідності над ринком ДКО, до среднерын. дохідності, до вартості піт. корзины,к темпам інфляції - тобто. до экон. індикатору; він змінюється у роки)

Системи голосування.

При виборі Ради директорів можна використовувати статутна чи кумулятивний система голосування.

Уставная система - звичайна; 1 акція дає голос під час вирішення кожного питання.

Кожна кандидатура голосується окремо.

Кумулятивная система: можна акумулювати свої голосу і проголосувати за одного.

(5 кандидатур - 5 голосів). Така система створена у тому, щоб дрібні акціонери могли об'єднатися та проветси до Ради директорів хоча самого свого директора (тобто. у сфері дрібних акціонерів), тобто. тоді як АТ більш 500 акціонерів, то система голосів - лише кумулятивний (у питанні виборів у Рада Директорів, у решті питаннях - статутна.)

Дивіденди.

По з-ну дивіденди можуть виплачуватися в ден. формі або у вигляді іншого имущ-ва, якщо передбачено статутом. Дивіденди можуть виплачуватися щокварталу, разів у півроку і саме на рік. Дивіденди виплачуються тільки з поточної чистий прибуток. Для привілейованих акцій виплата дивідендів можлива що й з спец. фондів.

АТ немає права виплачувати дивіденд в слід. випадках:

1) до оплати КК

2) до викупу всіх акцій у відповідності зі ст. 76 З-на

3) якщо АТ відповідає ознаками банкрутства або вона буде їм відповідати після виплати дивідендів

4) якщо вартість Чист. Активов менша за вартість КК, резервного фонду, й ліквідаційної вартості привилег. акцій (якщо вона перевищує номінал)

20 вересня

Облігації.

Экон. оределение : Про - це цб, союз відносини позики між її власником (кредитором) особою, який випускає облігацію (боржником)

Юр. опр-е -в З-не про РЦБ:

Облигация - це емісійна цб, закріпляюча право її власника отримання від емітента облігації в передбачений нею термін її від номінальної вартості і зафіксованого у ній відсотка від цього вартості чи іншого майнового еквівалента. Облигация може передбачати інші майнових прав її власника.

1) облігація - емісійна цб, тобто. вып-ся як стандартний масовий фин. інструмент і має пройти процедуру емісії

2) закріплює право емітента отримання її від номінальної вартості в опред. термін (тобто. облігації визначаються на ціна. термін - в услов. випуску; облігація завжди погашається і за номіналу)

3) після закінчення або виплачується %, або інший имущ. еквівалент

4) інші имущ. права - жител. сертифікати; право конвертації у звичайні акції, тощо. - усе це фискируется за умов випуску облігацій

Особливості облігацій:

1 - облігація - буд

олговая цб. , тобто. невиконання емітентом зобов'язань по облігації тягне законні процедури стягнення заборгованості до банкрутства.

2 - облігації, будучи борговими паперами, мають старшинством перед акціями у виплаті % і задоволенні інших.

На світ. практиці цб діляться на старші і молодші. Йдеться старшинство полягає у задоволенні зобов'язань. Старші - облігації і прищепив. акції, молодші - звичайні акції.

При ліквідації емітента в рез. банкрутства один чергу удовлетв-ся треб-я кредиторів; власники облігацій - кредитори.

3 - облігація будь-коли дає підстав щодо участі у керування

Эмитенты облігацій:

Емітентами облігацій може бути: держава, федер. органи виконавчої влади, суб'єкти федерації, муніципальні освіти, підприємства у будь-якій формі власності, мають будь-який організаційно-правовою статус.

У 1-шу чергу до випуску облиг. вдаються кому. орган-и, але якомусь. організації у випадках, певних законом, також можуть випускати облігації.

Классиф-я облігацій

Номінал облігацій може бути виражений й у рублях, й у ін. валюті. (єврооблігації)

Облігації може бути іменними і пред'явника.

Миркин: вільно що міститимуться облігації і примусові позики. До примусить. позикам вдається держава робить у умовах - замість грошових боргів (Зовнішекономбанк, ДКО, казначейські зобов'язання бюджетополучателям)

Терміни звернення: ніяких обмежень не містяться, окрім однієї ( в з-не про держ. внутр. і внеш. борг: РФ може зобов'язуватися терміном трохи більше 30 років). На сег. момент є неск-ко випусків на 30 років.

Форми погашення облігацій:

Обл. можуть погашатися в грошової форми й у натуральному вигляді ( у вигляді товарів, житла, послугами). прим - займ МШС з погашенням тоннокилометрами - тобто. правом на перевезення вантажів; облиг-и можуть погашатися цінними паперами чи конвертацією до інших види цінних паперів (в привилег. акції)

Класс-я облігацій

1. за видами виплати доходу:

1) відсоткові (купонні) облігації: за умов випуску цих облігацій передбачено, що емітент регулярно сплачує відсоток від номінальної вартості.

Вел-на % фіксується у відсотках річних ; за умов випуску; % повинен виплачуватися не рідше ніж 1 р. на рік. Зараз облігації можна випускати як у класичній купонної формі, і у бездокументарній.

% то, можливо фіксований і плаваючий ( останнім часом - більш поширений) Плаваючий платіж то, можливо прив'язаний до различ. экон. індикаторами (средневзвеш. ставка дохідності над ринком ГКО,и т.ін. - золотий сертифікат 93 р. терміном звернення до 1 р. Номінал облігації був виражений у золоті; становив 10 кг, купон виплачувався в рублях 4 р. на рік , ставка купона = LIBOR за 3 міс + 3 відсоткових пункти від номіналу (за ціною на дату виплати купона на Лондонській біржі кольорових металов у доларах, переказаних рублі)

2) дисконтні облігації (безкупонные, із нульовим купоном, зеро-купоны) - за цими облігаціями ніякі відсоткові виплати не передбачені; їх погашають за номіналом, а розміщуються вони за ціні нижче номіналу (з дисконтом) - ДКО

3) облігації виграшних позик (% із них не виплачується, а розігрується)

 

2. По способу покриття боргових зобов'язань

1) облигации,обеспеченные запорукою майна:

1- облігації, забезпечені пулом заставних (іпотека) - ці облиг пов'язані з іпотечним кредитуванням (під заставу недвиж-ти). Такі облігації беруть участь у схемах рефінансування іпотечного кредитування.

2- заставні облігації (забезпечені запорукою майна - всіх активів підприємства, конкретного майна)

3- облігації, випущені під заставу цінних паперів (такі облігації випускає не кожен емітент - наприклад, інвестиційний банк під заставу наявних у власності банку паперів випускаються власні)

4 - облігації під заставу устаткування (лізингова компанія)

Обл-и, забезпечені запорукою майна, є найвищого інвестиційного якості (мають найнижчий ризик) - вимоги кредиторів, дали грошей під заставу майна, задовольняються раніше, ніж багатьох інших - до 3-ї чергу.

2) облігації, не забезпечені запорукою (із них виплати за у разі банкрутства здійснюються які з іншими конкурсними кредиторами)

1- не забезпечені облігації - випущені під добре ім'я емітента, у його загальне зобов'язання погасити і вимагали виплатити %

2- облігації під конкретний вид доходів емітента (погашення цих облігацій і виплату % здійснюватиметься з ступінь. стабільного джерела доходів- продукцію одного цеху, тощо.)

3- облігації на конкретний інвестиційний проект (для будівництва АТС)

4 - викидні (сміттєві) - junk bonds - виділилися в особливу різновид в послід. десятиліття; активно звертаються до США - забезпечують високу дохідність; випускаються у скрутні моменти, щоб утриматися над ринком; ризик за облігаціями дуже високий. - хороші на формування портфеля; "вдалі" облігації забезпечать високу дохідність інвестиційного портфеля.

Фінансові обмеження у числі облігацій:

(з прикладу АТ і ТОВ) - ДК: Ао вправі випускати облігації у сумі, не перевищує КК або величину забезпечення, наданого третіми особами, після повної оплати КК. У цьому без забезпечення облігації випускати не можна раніше 3-го роки існування АТ за умови двох належно своїх оформлених річних балансів.

Якщо казати про ринку облігацій Росії, він лише починає формуватися. До 2000 р. облігації приватних емітентів мало випускалися. Це було з багатьма причинами, зокрема. і з складністю і дорожнечею процедурою емісії (податок від суми емісії). Великі компанії вдавалися до випуску серійних векселів.

З 2000 р. ситуація змінилася, і круп. компанії почали випуск облігацій. Наприкінці 2000 р. на ММВБ перебувало 18 випусків облігацій ріс. емітентів. Більшість цих облігацій носили іміджеву пам'ятати історію та розміщувалися телефоном. Першої вийшла ринок ТНК.

Ріс. ринок корпоративних паперів розвиватиметься як облігаційний (за досвідом інших ринків).

Акції на ріс. ринках формуються в великими пакетами (контрольні і т.ін.) - ці пакети формуються задля перепродажу, а контролю за підприємством - зайве підтвердження того, що паперів розвиватиметься з допомогою облігацій.

Співвідношення акцій і облігацій на кожних ринках різне, але облігації переважно переважають (Німеччина: 9:1, США: 4:3)

У інвестори захищені облігаційним угодою (якщо емісія велика, то емітент повинен укласти облигац. угоди з довіреною особою щодо позики; довер. обличчя - велика фин. структура, інвестиційний банк - вони виступають від імені всіх емітентів, і вимагатиме відшкодування збитків від імені всіх постраждалих)

27 вересня

 

Державні цінних паперів.

Гос. цб - держ. облігації і приватизаційні цб. Було прийнято -з-н

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація