Реферати українською » Биржевое дело » Біржа і біржові операції


Реферат Біржа і біржові операції

травня 1990),РТСБ (Російська товарно-сировинна біржа),МТБС (Московська товарна біржа будматеріалів). Незабаром у Росії вже нараховували сотні бірж різної спеціалізації, з'явилися навіть ті специфічні біржі, як біржі праці.

Нині російські біржі надають досить значну впливом геть внутрішньо економічне становище у країні, до визнання їх міжнародного статусу ще. На заваді стають загальна нестабільність як економічної, і політичної ситуації у Росії (річ у тому, що досі пір внаслідок недостатньою кредитоспроможності внутрішніх інвесторів становище головних біржах країни визначають іноземці, капітали яких ще хто не йде у жодне порівнювати з капіталами вітчизняних фінансових компаній).

 

Сучасні біржі

Структура і пристрій сучасної біржі

Сучасна біржа, що склалася у ході тривалої еволюції, має досить складну структуру і апарат управління. Так було в роботі будь-який біржі крім правління беруть активну участь різні спеціалізовані комітети - і т.д. У зв'язку з значним збільшенням обсягів ф'ючерсних угод досить велику значення придбали клірингові палати якрасчетно-контрольние органи. Суть його роботи у тому, що вони реєструють все укладені біржі ф'ючерсні угоди та опікуються взаємозаліками їх учасників, причому всі вони відповідають у виконанні угоди не безпосередньо друг перед іншому, а перед біржею.

Принципи організації та функціонування бірж

За формою капіталу біржі діляться на приватні (акції біржі належать приватних осіб) і державні (велика частка держави у капіталі). У Росії її найчастіше вони - закриті АТ (отже власники акцій бірж що неспроможні вільно сьогодні продавати їх й). Багато біржі обмежують права своїх акціонерів у придбанні своїх акцій, наприклад, не дозволяється набувати акцій більш, ніж 20% від статутного фонду. Це робиться здобуття права недопущення спроб захоплення контролю за біржею ще від її створення. Також далеко ще не кожен бажаючий може знайти купити й акції біржі в їхніх власників. Усі операції із нею можливі тільки за згодою Ради Директорів біржі. Складність операцій покликана забезпечити максимальну надійність і "законність угод (>т.к. біржі дуже дорожать своїм добрим ім'ям), укладених біржі, шляхом відсівання випадкових осіб, щоб усе постійні учасники біржі мали бездоганну репутацію і як буликредитоспособни.

Більшість бірж є безприбуткові корпорації, асоціації приватних осіб, не які мають мети одержання прибутку безпосередньо від організації біржовий торгівлі; більшу частину одержуваної прибутку вони витрачають підвищення рівня послуг, наданих учасникам торгів. Головна мета існування є проведення торгів, і навіть забезпечення всієї яка потрібна на цього інфраструктури; велику (майже всю) частину свого прибутку вони витрачають для підвищення якості наданих учасникам торгівлі послуг (різноманітні консультаційні, видавничі, страхові та послуги), тому позбавлені корпоративного податку та, крім того і не виплачують дивідендів акціонерам. Проте, існування їх виправдано тими можливостями, які надає своїм учасникам щоб одержати прибутків. Біржі -самоокупаемие підприємства, отримують кошти з допомогою податків на угоди, вступної плати нових членів, щорічної сплати за торгові місця та т.д.

Членство біржі

Членство біржі то, можливо постійним, тимчасовим і разовим. Як можна було зрозуміти вже з самої назви, чільне місце біржі належить її постійним членам. Це найважливіший сектор, визначальний роботу біржі. Вони володіють постійним місцем і платять річний внесок участь у роботі біржі (величина цього внеску коливається залежно стану загальної кон'юнктури у країні й попиту місця у конкретній біржі. У роки, наприклад, величина річного внеску на Нью-йоркській фондовій біржі коливалася від 82 тис. до 250 тис. доларів. Або влітку 1991 р. наРТСБ ціна брокерського місця досягла 4,5 млн. крб., т. е. більше однієї млн. доларів, за ціни акції номіналом в 100 тис. крб., дає право зокрема і ведення брокерської діяльності 470 тис. крб.). Постійні члени заслуговують висувати своїх кандидатів до роботи на центральні органи управління біржі. Вони користуються мінімальними ставками комісійних під час проведення і оформленні операцій із біржовими цінностями. Під час укладання угод їм перестав бути обов'язковим участь біржового маклера, він виконує лише функцію реєстратора угоди.

Тимчасові члени (інакше кажучи - постійні відвідувачі) купують право участі в фондової біржі на період рік і менше. Він їх може становити один, три, шість і дев'ять місяців. Водночас що немає правом висування своїх кандидатур керувати біржею, обмежені прав доступу банків даних біржі, платять щодо вищі ставки комісійних під час укладання угод.

Разові чи денні відвідувачі купують квиток, і заслуговують здійснювати угоди лише крізь маклера. Вони також платять щодо вищу ставку комісійних.

Чисельність біржі обмежено, хоч і не може змінюватися; біржі може бути менше трьох членів. Провідна роль біржі належить її постійним членам.

Членство біржі дає можливість брати участь у угодах біржовому кільці (ямі), вчинення біржових операцій. Після реєстрації біржі, коли всі місця розподілені, стати її членом можна лише купивши, членство в іншого учасники, пройшовши численні перевірки на характер діяльності, кредитоспроможність тощо. щоб одержати згоди з цього угоду від Комітету з прийому нових членів і Біржового Ради (Ради Директорів). Зазвичай при цьому потрібні рекомендації діючих членів біржі.

Членство біржі дає певні права, а й пов'язаний із виконанням низки зобов'язань.

Права членів біржі:

· укладання угод в біржовому кільці (особисто чи через уповноважена обличчя);

· пільги по комісійним зборів зі угод;

· надання своїх послуг за угодам біржі особам, які є членами біржі;

· першочергове отримання оперативної ринкової інформації;

· франшиза під час вирішення біржових труднощів і питань;

· що у управлінні біржею, у розробці й зміні правил функціонування біржі.

Обов'язки членів біржі:

· регулярна сплата членських внесків;

· колективна відповідальність у разі фінансового краху біржі;

· виконання всіх біржових правил, рішень органів біржового управління і біржового законодавства.

Що стосується грубих порушень Статуту, рішень загальних зборів і Біржового Ради, правил біржовий торгівлі, несплату штрафів та нечесні комерційні вчинки може відбутися виключення з членів біржі. Воно відбувається зборами акціонерів на пропозицію Біржового Ради. Що стосується виходу чи винятки з членів біржі “місце” зазвичай продаєтьсяБиржевому Раді.

Управління біржею

По організаційної формі біржа найчастіше є акціонерним суспільством. Звідси випливає, як і основні засади управління у ньому подібні з міським управлінням будь-якою АТ.

Управління біржею здійснюють такі органи: зборів акціонерів, Біржовий Рада (Рада Директорів), Правління, інших органів, створювані у вирішенні біржі.

Найвищим органом управління загальні збори акціонерів. Воно проводиться на рік, і розрив річними зборами, зазвичай, неспроможна перевищувати 15 місяців. загальні збори зазвичай вирішує такі питання:

· стверджує, вносить зміни і в Статут;

· стверджує, вносить зміни і в Положення проБиржевом Раді;

· обирає Біржовий Рада;

· створює наразі і ліквідує дочірні підприємства, філії і рівень представництва;

· розглядає скарги на Рада Директорів;

· стверджує річні звіти про результати діяльності біржі, висновок ревізійної комісії (своєрідний внутрішній аудит), рахунок прибутків і збитків.

Між загальними зборами вищим органом управління Біржовий Рада.

Його чисельність і персональний склад визначає загальні збори акціонерів. У Біржовий Рада входять як представники торгово-промислових і банківських компаній, є членами біржі, не її члени: представники учених, ділових та політичних кіл. На чолі Біржового Ради стоїть голова. Усі члени Біржового ради вибираються її постійними членами. Якщо біржа - державна, то склад Ради державні органи, зазвичай лінією міністерства фінансів, призначають своїх представників.

 Біржовий Рада вправі вирішувати питання, не віднесені до виняткової компетенції загальних зборів. Його повноваження визначаються спеціальним Положенням, а засідання проводяться звичайно менше рази на місяць; між його засіданнями повсякденної адміністративно-господарській і комерційної діяльністю керує Правління з виконавчий директор на чолі. Біржовий Рада визначає політику, правил і норми біржовий торгівлі, а й за дотриманням стежать спеціальні комітети, які з членів біржі. Комітети визначають своєї діяльності перед Радою директорів; їх члени працюють безплатно. Весь іншої найманий персонал біржі немає будь-яких прав про торгівлю чи права голоси. Кількість персоналові та його обов'язки визначаються Радою директорів. Персонал виконує рішення і доручення Ради директорів, і комітетів, а організаційну структуру персоналу часто відповідає функцій різних комітетів.

Кількість комітетів різними біржах різний і коштує від 8 до 40. Найпоширеніші на біржах комітети:

· комітет із прийому нових членів;

· комітет із ділової етики;

· спостережний комітет (розглядає суперечки та приймають ухвали по дисциплінарним питанням);

· контрольний комітет (веде нагляд ділової активністю біржі);

· комітет із нових товарів (вивчає потенційні можливість запровадження торгівлі новими товарами біржі);

· комітет із товарам і якістю (контролює відповідність дійсного якості і характеристик експонованих до торгівлі товарів);

· комітет із процедурам торгового залу (спостерігає над виконанням правил біржовий торгівлі в біржовому кільці, визначає режим торгових сесій).

Суб'єкти біржовий торгівлі

Після розгляду організаційного устрою біржі можна розгледіти і питання безпосередніх учасників торгів (людей, безпосередньо з торгами, і що працюють у структурах біржі).

Біржа може фірм дуже вигідні спроби з торгівлі величезними партіями товарів з мінімальними комісійними та й суто гри різниці цін одного товару у різний час - спекуляцій. Це те що, що із нею працюють дуже багато організацій й потужні приватні особи, займаються біржовими операціями професійно (котрим це є основним роботою).

Серед цих професіоналів розрізняють:

·  >Брокеров комісійних будинків (інвестиційних фірм, банків) - їх часто називають біржові брокери - цефирм-членов фондової біржі, що у виконанні наказів клієнтів на купівлю-продаж акцій (інших цінних паперів, предметів біржового звернення). Біржові брокери немає права вести операції, і лише доставляють доручення клієнтів в операційний зал, так званим фахівцям;

·  Фахівців - це члени фондової біржі, що курирують певну групу цінних паперів. Здійснюють операції у операційному залі, діючи одночасно у ролі агентів і як дилерів, т. е. з одного боку, вони фактично є брокери для брокерів, виконувати їх доручення, з другого боку, вони здійснюють операції з купівлі-продажу цінних паперів власним коштом. Їх сила у цьому, що вони фактично монополізували операції купівлі-продажу біржі (брокери немає права виробляти їхню відмінність від свого імені й користуються їх послугами). Вони допомагають збільшити ліквідність цінних паперів шляхом протидії ринку (вони скуповують папери під час падіння цін, і продають у разі зростання) і зменшення розривів між цінами замовлень для придбання і продаж.

Наприклад, покупець хоче купити акцію за 49$, і це - найвища із запропонованих цін. Але жоден продавець гребує продавати цю акцію дешевше, як по 51$. І тут фахівець перебирає функції продавця та покупця цій акції вона за 50$ перед покупцем і продавцем відповідно. І тут ймовірність укладання угоди між клієнтами фахівця (ймовірність, що вони домовляться про нове ціні) істотно зростає. Діючи в такий спосіб, фахівець збільшує кількість укладених біржі угод - збільшує ліквідність цінних паперів (чи іншого товару).

·  >Брокеров товарного залу (чидвухдолларових брокерів) - це члени фондової біржі, виконують доручення інших брокерів, якщо самі, з будь-яких причин, не можуть виконати наказ про свого клієнта (своєрідні помічники). Зазвичай брокери торгового залу стягують комісійні кожну угоду (колись вона дорівнювала двом доларам - тому й їх назва);

·  Біржових маклерів (зареєстровані маклери) - це члени фондової біржі, здійснюють операції у торгівельному залі власним коштом чи виконують доручення, у яких мають частку участі;

·  >Облигационних брокерів - це члени фондової біржі, здійснюють угоди лише з облігаціями;

·  >Ассоциированних членів - це особи,допускающиеся в операційний зал біржі, але мають права здійснювати угоди (директора, керуючі системи й інші представникифирм-членов фондової біржі).

Види бірж

Як згадувалося, біржа є організаційну форму ринку цінностей. Серед таких виступають такі об'єкти (біржовий торгівлі):

1. товари масового попиту, які мають стандартними споживчими якостями (продуктів харчування; сировину: нафту, бавовну, ліс; продукти її переробки тощо.);

2. акції акціонерних підприємств і банків;

3. боргові грошові зобов'язання держави й корпорацій - облігації;

4. векселі, тобто. цінних паперів, виписані під представлені у кредит товари;

5. фрахтові документи: різноманітних страхові зобов'язання під транспортовані товари; валюта, тобто. іноземні банкноти (девізи всього) чи чеки на іноземні депозити.

Є кілька варіантів розподілу бірж. Залежно від виду біржі бувають:

·    універсальні і

·    спеціальні.

 

Універсальної біржею є біржа, де звертаються декілька тисяч видів цінностей, наприклад товари та цінних паперів.

Спеціальні біржі виконують операції лише з однією виглядом цінностей. У зв'язку з цим розрізняють товарні, фондові і фрахтові біржі.

Також під весь світ вже тривалий час діють біржі праці, займаються досить специфічними проти іншими біржами операціями (при цьому їм неправильна одне з головних характеристик бірж: однотипність запропонованого товару, тобто. праці та робочих місць): зведенням продавців (приватних фізичних осіб) і покупців трудових ресурсів (підприємців, фірм) друг з одним, що допомагає підтримувати економіки максимально високий рівень зайнятість населення (це сприяють підтриманню рівня ВНП держави й добробуту суспільства взагалі).

Товарні біржі - займаються операціями з великими партіями промислових, сільськогосподарських товарів, сировиною (нафту, на газ і т.д.), дорогоцінними металами. Обов'язковою умовою допуску товару до торгів на товарній біржі є його однорідність - наприклад, лише одне сорт пшениці, у партії; бензин однієї марки тощо.

Біржі праці - назва свідчить сама за себе.Сводят між собою постачальників (тобто. людей) і споживачів трудових ресурсів (підприємців). Їх особливістю і те, що товар, представлений ними (працю) перестав бути стандартизованим і однорідним за

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Біржова справа
  Брокери і Ділери Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова ціна Рівновага
 • Реферат на тему: Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів
  МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ >КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ >ФАКУЛЬТЕТ
 • Реферат на тему: Біржові угоди
  Міністерство освіти і науки України Одеський Національний Університет імені І. І. Мечникова
 • Реферат на тему: Біржі України
  Запровадження 2..3 Товарна біржа. 4.14 Мету й функції товарної біржі. Типи товарних бірж, їх
 • Реферат на тему: Біржі та їх роль в ринковій економіці
  1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК БІРЖІ     Біржа виникла >ХIII-ХV століттях у Північній Італії, але широке

Навігація