Реферати українською » Биржевое дело » Біржі та їх роль в ринковій економіці


Реферат Біржі та їх роль в ринковій економіці

що у біржі контролюється небагато

товарів, більшість їх носить стратегічний характер. По-

цьому ті ціни, котрі з біржі умовах вільногоценооб-

>разования відбивають рух ринку тієї чи іншої товару,слу-

жатий своєрідним індикатором стану економіки нашої країни.

     Сьогодні між найбільшими товарними біржами налагоджені

інформаційні зв'язку. Це вирівнюванню цін, і фор-

>мированию єдиної світової ринку.

3. БІРЖОВІ ТОВАРИ.

     Їхню кількість і асортимент постійно змінюється. Якщо

кінціХIХ століття їх кількість входило до 200 товарів, то, на се-

>годня їх кількість зменшилося до 60-65, їх близько 45 постійно

звертаються біржі.

     Чим викликано вибір тієї чи іншої товару? Останній повинен

мати певним набором якостей. По-перше, він має

відповідати певним стандартам за кількістю ка-

>честву. По-друге, ціна товару мусить бути мінливою,коле-

>баться залежно від погодних чи інших умов.В-треть-

їх, товар повинен дробитися і "бутитранспортабельним.

     Усі які звертаються біржі товари можна умовно розділити

на дві групи: першу становлять сільськогосподарськіпродук-

ти, де більша частина припадає на насіннямаслиничних лантух-

тур. У цю групу входять зернові, продукціяживотноводс-

>тва, цукор, кави, какао-боби, пиломатеріали. Друга ж група -

промислове сировину й продукція її. Сюди входять

енергоносії, дорогоцінні і кольоровіметалли.Следуетотме-

>тить, що у товарній біржі разом із контрактами звичні

товари звертаються контракти на цінних паперів, зокрема го-

>сударственние облігації, акції акціонерних банків, акції про-

>изводственних акціонерних товариств, депозитні банківські сірий-

>тификати.

4.КОТИРОВКА ЦІН НАБИРЖЕ.

     Котирування цін є одним із головних функцій товарної

біржі. Простежимо як відбувається той процес простою примі-

ре.


                                    

     Припустимо ми маємо двадцять у виробників і стопокупа-

>телей певного товару, територіально розташованих на

великій відстані друг від друга. Існує свобода цін, іхо-

>зяйственних зв'язків. Кожен споживач самостійносвязива-

>ется з виготовлювачами. За відсутності надійної інформаційної

мережі ціни на всі товар будуть дуже коливатися.

     Ті ж двадцять у виробників і сто споживачівпредс-

>тавляют в концентрованому вигляді свій попит на

біржі. З'являється одна ринкова ціна, службовець орієнтиром для

всіх. Коливання конкретних цін менш значні,появляет-

ся їх базис, що відповідає у принципі рівнюобщест-

>венно необхідних витрат. Хто його перевищує, той зазнає збитків

і вибуває з гри.

     Процес котирування дуже трудомісткий і потребує врахування самих

різних ціноутворюючих чинників. Наведемо основні правила,

які треба враховувати в обов'язковому порядку.

     Насамперед товари необхідно котирувати згідно

до стандартів. З цього погляду можуть носити якеди-

>ничний характер, і виступати у вигляді груп зі спільними техно-

логічними та інші характеристиками.

     Необхідно копіювати ті товари, угоди якими

відбуваються систематично. Інакше кажучи, котируються лише

найважливіші, постійно виставлені ресурси, що є втвер-

>дий список, - базу біржового бюлетеня.

     При котируванні наскільки можна виключаються ціни, неотража-

>ющие ринку даного біржового дня: якщо відсутностіпредло-

>жения ціна угоди нижче типовою ціни минулого біржового дня,

де було достатнє пропозицію, повинна бутиисключе-

на. Коли протягом дня угод з даному товару немає, то

попередні нього що неспроможні служити показником ринку.

Вони виключають із процесу котирування.

     При котируванні слід виділити мінімальний обсягпродук-

>ции, у разі порушення якого угода не приймається до розрахунків.

Для підприємств одиницю товару зазвичай різні залежно від вели-

чини опту, при великооптової реалізації вони менше, при дрібно-

оптової - більше. Аби вирішити цієї проблеми можна використовувати

одне із двох методів. Перший залежить від виділенні звичайного

обсягу партії і за ним відбувається найбільшесде-

>лок. Тоді ціни визначаються з партії і вони вносять у

бюлетень. Інший метод полягає у виділенні різних груп

партій.Котировальная ціна визначається кожної їх.


                                    

     При котируванні враховуються й умови розрахунку за угодами:

на готівковий товар чи термін.

     На рівень цін, отже, ікотировку,влияет

ту обставину, як статус контрагентів. Угосударствен-

>них підприємств і закупівельних організацій зазвичай нижче, ніж в кооператорів

і доходи приватних осіб.

     Є ще низку правил біржовий котирування, навчай-

>тивающих дію за тими чи інших чинників. Наприклад,опреде-

>лениеконъюктури ринку. Воно полягає в трьоххарактеристи-

>ках: перша - співвідношення попиту й пропозиції за кожен

товар; друга - тенденції руху цін, тобто. динаміка ціни

кожен товар протягом цього періоду біржових торгів; третя

- кількість скоєних угод.

     На сучасних ф'ючерсних біржах ціни за рамки

елементарного орієнтиру. Переважна більшість операцій із майбутнім, ще

виробленим товаром передбачає висновок контрактів, із

зазначенням у яких дня проведення біржового зборів, цінакото-

>рого і став продажною. Тобто документі вказується, що

розрахунки виконуються покотировальной ціні, виведеної набир-

через поставлене проміжок часу. Упродовж цього терміну контракт

переходить особисто від до рук десятки раз, що дозволяє великий простір

для біржовий спекуляції.

     І на укладанні можна дійти невтішного висновку , щокотировальние

ціни завдяки значної концентрації попиту й пропозиції

в біржовому процесі стають об'єктивним показником перебуваючи-

>ния ринку нафтопродуктів та одночасно чинником наступного зміни

структури виробництва.

5. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ

     На існуючих у світі товарних біржах активнофункциони-

>руют фондові відділи. Створено такі відділи і біржах Росії.

У травні 1991 року розпочалися операції з цінними паперами

наРТСБ і МТБ. Тож у цієї главі розглядатимуться фондові

операції, і зачеплять питання ринку цінних паперів.

     Отже, ринок цінних паперів виконує дві функції:

        1) зводить покупця із продавцем;

        2) сприяє стабілізації цін, врівноважуючи попит

           і пропозиції.

     Практично всі облігації продаються на "вуличному" ринку.

"З прилавка" продаються й акції, у разі, якщо компаніяотка-


                                    

>залась від послуг біржі. Але у більшості випадків акціїрасп-

>ространяются через біржі. Вони виконують роль навідника, що

дозволяє інвесторам знаходити саме те, що він необхідно.

Під упливом біржі складаються ціни й "вуличному" ринку.

                              

6.ФОНДОВЫЕ БІРЖІ.

            Фондові біржі це організації, діяльність яких полягає у створенні умов звернення цінних паперів й визначенні їх ринкових цін.

           

            Фондова біржа має полягати щонайменше ніж із трьох членів, всі з мали бути зацікавленими її акціонерами. Не акціонери неможливо знайти членами біржі. Фондова біржа створюється закрите товариство.

            Фондова біржа не переслідує комерційних цілей. Її діяльність полягає в самоокупності. Фондова біржа перестав бути комерційної організацією.

            Для ведення біржовий діяльності, відповідно до "Законом підприємства й підприємницької діяльності, біржі необхідно зареєструватися й одержати ліцензію у Міністерстві економіки та фінансів. Без такою ліцензії здійснення біржовий діяльності незаконно.

            Фондові біржі діють виходячи з "Положення про випуск й жорстоке поводження цінних паперів і фондових біржах РФ", і навіть виходячи з Статуту і внутрішнього розпорядку по укладанні угод із цінними паперами.

Порядок укладання угод під час біржових торгів, в тому числі порядок розрахунків з остаточним угодам фондової біржі вибирає і виробляє сама. Усе це має бути затверджено міністерством економіки і фінансів при реєстрації біржі. Наступні зміни у Статуті біржі також указує мають бути затверджені Міністерством.

            Міністерство економіки та фінансів у разі якщо:

1) Не відповідність статутних документів, правив і діяльності біржі законам

про фондових біржах РФ.

2) Правила і внутрішній розпорядок біржі відповідають правилам, встановленим міністерством економіки і фінансів РФ.

3) Відбуваються порушення законів про фондових біржах РФ, правил чи внутрішнього розпорядку діяльності бірж керівниками чи членами

біржі.

            проти неї призупинити чи відкликати ліцензію, і навіть застосувати

інші санкції.

            Фондова біржа вправі встановлювати:

 1) Кваліфікаційні вимоги до представників членів на біржових торгах.

2) Мінімальні зобов'язальні вимоги інвестиційних організаціям, необхідним вступу до члени біржі.

            Членами фондової біржі може бути: інвестиційні компанії,

виконавчі органи держави, які проводять операції із цінними паперами. Тільки члени фондової біржі можуть здійснювати у ньому діяльність. Не дозволяється тимчасове членство біржі, і навіть здавання біржового місця біржі не членам біржі.

            Фінансова діяльність біржі здійснюється з допомогою:

            1) регулярних членських внесків членів фондової біржі.

            2) продажу акцій біржі, дає право розпочати її члени

            3) біржових зборів з кожним угоди, яка є біржі.

            4) інших доходів.

            Доходи біржі скеровуються в покриття її витрат.

           

            Правила допуску цінних паперів до торгівлі на фондову біржу чи виняток їх із торгівлі встановлюються біржею за узгодженням із міністерством економіки і фінансів РФ.

             


                                    

7.ТОВАРНЫЕ БІРЖІ У РОСІЇ СЬОГОДНІ

     Що таке сучасна російська біржа? Ще

кілька років тому такої питання було недоречний, оскільки бірж

ще було. Тепер же біржі функціонують у Москві,

СанктПетербурзі, Нижньому Новгороді, Самарі, Волгограді,Екате-

>ринбурге, Рязані та інших містах.

     Товарні біржі сьогодні реєструються гаразд,установ-

ленному законом РРФСР "Про підприємства та підприємницької де-

>ятельности" підприємствам. Державного комітету РРФСР по

антимонопольної політиці, комітет з економіки і комітет із

матеріально-технічного забезпечення республіканських ірегио-

>нальних програм видають бірж ліцензії на право біржовийдея-

>тельности та здійснює контролю над діяльністю цих структур.

     У принципі всі створені у Росії товарні біржі

спочатку носили універсальному характері. Проте до нас-

>тоящему часу спеціалізація за деякими напрямамипрово-

>дится чи оголошено наступних біржах:

     МТБ - нафту, нафтопродукти, зерно;

    РТСБ - метали;

     Тюменська іСургутскаяТФБ - нафту й війни нафтопродукти;

    Росагробиржа, Всесоюзна біржа АПК - сільгосппродукція.

     Розглянемо з прикладу МТБ цілі й основних напрямівра-

боти товарної біржі. Отже, МТБ була створена травні 1990 р.

Засновниками біржі є Головне управління постачання маті-

>риалами і професійним обладнаннямМосгорисполкома, Асоціація молодих

керівників підприємств СРСР, Союз будівельно-монтажних до-

>оперативов СРСР, СП ">Волтек", Союз центрівНТТМ, малівенчур-

>ние і інноваційні фірми СРСР. Членами біржі стали 250

великих об'єднань, підприємств і закупівельних організацій країни. Статут-

іншої капітал біржі - 100млн.рублей. Вартість місця біржі -

250 тис. рублів (25 тис.). Спочатку МТБ діяла як


                                    

біржа закритого типу, а й через перевищення пропозиції над

попитом одного з днів тижня торгівля здійснюється з участю

вільних покупців.

                 Цілі створення МТБ:

        - здійснення натуральних товарообмінних операцій

          щодо залучення у регіон необхідних товарних мас;

        - встановлення між учасниками МТБ господарських

          зв'язків і висновок з-поміж них на поставку

          продукції;

        - надання інформації, отриманого результаті

          біржовий діяльності реальні потребах ринку;

        - прийняття узгоджених рішень щодо провадження й

          поставкам товарів між виготовлювачами іпотребите-

         лями;

        - залучення в ринковий товарообіг зайвих запасів

          продукції.

               основні напрями роботи МТБ:

        - комерційна торгівля товарами, призначеними до

          вільному продажу з урахуванням реального від попиту й перед-

         ложения;

        - здійснення обміну товарними масами з урахуванням

          курсу цінності, встановленого з-поміж них;

        - торгівля товарними масами на ВКВ;

        - що у встановленні ціни продукцію, реалізовану

          з допомогою товарної біржі.


                                    

     На МТБ змінено сама манера організації торгів. Дозволено до-

пуск до залу вільних покупців, що потенційно можуть укладати

угоди без допомоги брокерів.

     Крім зміни правил проведення торгів, МТБ іРТСБ на

шлях ширших перетворень, створення нових структур і

вдосконалення статуту.

     МТБ збільшило свій статутний капітал, що повинен призвести

до підвищення відповідальності учасників біржовий угоди та поз-

>волит покінчити з проблемою дотримання зобов'язань.

    РТСБ прагне можливість перейти до західному типу функціонування

біржі як безприбутковою організації. Усі доходи будутьнаправ-

>ляться на оплату поточних витрат та розвитку біржових структур.

Це досить логічний крок, з урахуванням, що гроші,кото-

>рие брокери платять біржі як учасники угод, вони пізніше підлозі-

сподіваються як його акціонери. Рішення стосовно скасування дивідендів при цьому

дозволить зменшити відрахування з скоєних угод (0.2 про-

центів).

     Зростає інтерес підприємств до чинним бірж. Це

свідчить і різке підвищення ціни брокерського місця на

біржах. Так, брокерське місце наРТСБ у грудні 1990 р. варто було

150тис.руб., а червні 1991 р. ціна становила 4.5млн.руб. Хо-

>тя, на думку один із керівниківРТСБ , настільки високаце-

на пояснюється "зовнішніми" для біржі причинами та реальноюстои-

>мость становить 1-1.5млн.руб. Лише на самій червневому аукціоні

>РТСБ отримала 150 млн. рублів від продажу акцій і брокерських

місць.

     Така сама тенденція до зростання ціни брокерського місцянаблюда-

>ется інших біржах:

     - АЛІСА - 300тис.руб. - 1.5млн.руб.

     -Сургутская - 300тис.руб. - 450тис.руб.

     -МЦФБ - 1.6млн.руб.

8.ВАЖНЕЙШИЕЦЕНТРЫ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

У СВІТІ

     Для біржовий торгівлі характерні висока концентрація

оборотів країнами і бірж. Переважна більшість біржового про-

рота зосереджена провідних торгових оборотів і фінансових центрах ми-

>ра - США, Великій Британії та Японії, куди доводиться до 98

відсотків обсягу біржових операцій із товарами в вартісному ви-


                                    

>ражении. З іншого боку на товарних біржах ведеться як і ф'ючерс-

>ная іопционная торгова цінностями, валютами, відсотковими

ставками тощо.

     Формування центрів біржовий торгівлі зумовленодейс-

>твием цілого ряду чинників. У тому числі найважливішою є на-

>личие достатніх фінансових ресурсів, розвиток засобів зв'язку

і той інфраструктури, зручність географічне розташування,

сприятливе законодавство у частині податкового і валютного

регулювання.

     Найбільшою товарної біржею світу є "Чикаго Борд оф

>Трейд". Тут полягають операції з контрактами на пшеницю,

кукурудзу, овес, соєві боби, срібло, золото, і навіть нагосу-

дарчі цінних паперів, банківські депозити. У 1989 року

кількість проданих біржі ф'ючерсних контрактів перевищила

112 млн., а опціонних - 26 млн.

     Друга за величиною біржа світу також лежить у Чикаго.

Це "ЧикагоМеркентайлЭксчейндж". Власне товарисоставля-

ют порівняно не велику частину їх обороту. У 1989 року лише

близько 8 млн. угод з 87 млн. укладено на торгівлюжи-

>вим великим рогатих худобою, живими свинями,пиломатериалами.

Решта кількість складали продажу контрактів, в ос-

>нове яких вмостилися валюти, євродоларові депозити,государс-

>твенние цінних паперів. Обсяг опціонних угод перевищив 17 млн.

     Третім з обігу є "Нью-ЙоркМеркентайл Екс-

>чейндж", але з обсягу операцій із товарами ця біржа можна порівняти

з "Чикаго Борд оф Трейд". У 1989 року у ньому було виконано

більш 32 млн. ф'ючерсних і шість млн. опціонних операцій із нафтою,

бензином, дизельним паливом, платиною і палладієм.

     Як представників найбільших бірж Європи хочу

назвати англійські біржі:

     - Лондонська біржа металів (>аллюминий, мідь, свинець,

цинк, нікель);

     - Лондонська міжнародна нафтова біржа (мазут, дизель-

>ное паливо, нафту).

     Паризька біржа ">МАТИФ" 1989 року вийшла четверте

місце по біржовому обороту після раніше перелічених бірж США.

Найбільшою японської біржею є Токійська товарна біржа,

оборот якої перевищив 12 млн. контрактів. Тут полягають

операції з бавовняної і вовняною пряжею, каучуком, платиною,зо-

лотом, сріблом.

     На відміну від міжнародних, регіональні біржіобслужива-


                                     

ют переважно ринки країн. Так "Болтікфьючерз

>ексчейндж" у Лондоні веде торгівлюсельскохозяйстенной про-

>дукцией і орієнтована здебільшого ринок країн ЄЕС.

     Існують

Схожі реферати:

Навігація